Thủ Thuật về Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 07:48:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là được Update vào lúc : 2022-04-19 07:47:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thiết diện của một hình tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là tam giác, tứ giác hoặc ngũ giác hay là không ?. Câu 13 trang 51 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Nội dung chính

  D. Tam giác hoặc tứ giác

  Khi thiết diện cắt 3 mặt của tứ diện thì sẽ tạo thành 3 giao tuyến. Ba giao tuyến lập thành 1 hình tam giác.
  Khi thiết diện cắt cả 4 mặt của tứ diện thì sẽ tạo thành 4 giao tuyến. Bốn giao tuyến lập thành 1 hình tứ giác.  Thiết diện không thể là ngũ giác vì thiết diện có 4 mặt, số giao tuyến tối đa là 4.
  Chọn D.
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thiết diện của một hình tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là tam giác, tứ giác hoặc ngũ giác hay là không ?

Giải:

Thiết diện của một hình tứ diện là một tam giác khi mặt phẳng cắt ba mặt tứ diện. Thiết diện là một tứ giác khi mặt phẳng cắt bốn mặt hình tứ diện. Thiết diện của một hình tứ diện không thể là một ngũ giác vì ngũ giác có năm cạnh mà tứ diện chỉ có bốn mặt.

13/03/2022 7

D. Tam giác hoặc tứ giác

Đáp án đúng chuẩn

Khi thiết diện cắt 3 mặt của tứ diện thì sẽ tạo thành 3 giao tuyến. Ba giao tuyến lập thành 1 hình tam giác.
Khi thiết diện cắt cả 4 mặt của tứ diện thì sẽ tạo thành 4 giao tuyến. Bốn giao tuyến lập thành 1 hình tứ giác.Thiết diện không thể là ngũ giác vì thiết diện có 4 mặt, số giao tuyến tối đa là 4.
Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của AM với mặt phẳng SBD. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 13/03/2022 23

Cho tứ diện ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng EG và mặt phẳng ACD là

Xem đáp án » 13/03/2022 14

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng α qua MN cắt AD, BC lần lượt tại P và Q… Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau này thẳng hàng?

Xem đáp án » 13/03/2022 14

Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng α chứa tam giác BCD. Lấy E, F là những điểm lần lượt nằm trên những cạnh AB, AC. Khi EF và BC cắt nhau tại I, thì I không phải là yếu tố chung của hai mặt phẳng nào sau này?

Xem đáp án » 13/03/2022 11

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng GCD cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là:

Xem đáp án » 13/03/2022 10

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a    a>0. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của SA,  SB,  SC . Mặt phẳng MNP cắt hình chóp theo một thiết diện có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng:

Xem đáp án » 13/03/2022 10

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là yếu tố ở trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng ACD tại J. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 13/03/2022 9

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của mặt phẳng ACD và GAB là:

Xem đáp án » 13/03/2022 9

Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G là những điểm lần lượt thuộc những cạnh AB, AC, BD sao cho EF cắt BC tại I, EG cắt AD tại H. Ba đường thẳng nào sau này đồng quy?

Xem đáp án » 13/03/2022 8

Cho tứ diện ABCD và điểm M thuộc miền trong của tam giác ACD. Gọi I và J lần lượt là hai điểm trên cạnh BC và BD sao cho IJ không tuy nhiên tuy nhiên với CD. Gọi H, K lần lượt là giao điểm của IJ với CD của MH và AC. Giao tuyến của hai mặt phẳng ACD và IJM là:

Xem đáp án » 13/03/2022 8

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng SMN và SAC là:

Xem đáp án » 13/03/2022 7

Cho tứ giác ABCD có AC và BD giao nhau tại O và một điểm S không thuộc mặt phẳng ABCD. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C. Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng ABM là

Xem đáp án » 13/03/2022 7

Cho tứ diện ABCD. Gọi H, K lần lượt là trung điểm những cạnh AB, BC. Trên đường thẳng CD lấy điểm M nằm ngoài đoạn CD. Thiết diện của tứ diện với  mặt phẳng HKM là:

Xem đáp án » 13/03/2022 7

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB∥CD. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Trên cạnh SB lấy điểm M. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ADM và SAC.

Xem đáp án » 13/03/2022 6

Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm những cạnh AB và AC, E là yếu tố trên cạnh CD với ED=3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng MNE và tứ diện ABCD là:

Xem đáp án » 13/03/2022 6

Share Link Download Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn hoàn toàn có thể là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thiết #diện #của #một #tứ #diện #có #thể #là

4078

Clip Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thiết diện của một tứ diện hoàn toàn có thể là Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thiết #diện #của #một #tứ #diện #có #thể #là #Đầy #đủ