Thủ Thuật về Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-11 02:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Thí nghiệm nào sau này sẽ không còn hề kết tủa được Update vào lúc : 2022-07-11 02:00:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH
B. Cho Ba dư vào dung dịch NH4HCO3
C. Cho dung dịch NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2
D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
Đáp án D

A sai vì: AlCl3 dư + 3NaOH → Al(OH)3↓ trắng + 3NaCl

B sai vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O

C sai vì: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

D đúng vì:

HCl + NaAlO2 + H20 → NaCl + Al(OH)3↓trắng

3HCldư + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Cho Ba dư vào dung dịch NH4HCO3
C. Cho dung dịch NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2
D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D

A sai vì: AlCl3 dư + 3NaOH → Al(OH)3↓ trắng + 3NaCl

B sai vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O

C sai vì: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

D đúng vì:

HCl + NaAlO2 + H20 → NaCl + Al(OH)3↓trắng

3HCldư + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các dung dịch nào sau này đều phải có tác dụng với Al2O3?

Xem đáp án » 18/06/2022 16,420

Loại đá quặng nào sau này không phải là hợp chất của nhôm?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,249

Kim loại nào sau này tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Xem đáp án » 18/06/2022 7,940

Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AlCl3?

Xem đáp án » 18/06/2022 6,529

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch HCl.

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O.

(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,110

Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua của nó?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,413

Phản ứng giữa cặp chất nào sau này gọi là phản ứng nhiệt nhôm? 

Xem đáp án » 18/06/2022 3,747

Để tiêu huỷ sắt kẽm sắt kẽm kim loại Na hoặc K dư thừa khi làm thí nghiệm ta dùng

Xem đáp án » 18/06/2022 3,714

Kim loại Al tan được trong dung dịch nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,596

Nung một hỗn hợp bột gồm Cr, Cu, Ag trong oxi dư đến hoàn toàn, sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho A vào dung dịch HCl dư đun nóng thu được dung dịch X và kết tủa Y. Thành phần của kết tủa Y là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,157

Các dung dịch nào sau này đều phải có tác dụng với Al2O3?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,097

Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng thu được là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,062

Sản phẩm ở đầu cuối thu được khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Ba(HCO3)2 và Na2CO3 là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,049

Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp (A) chứa Al2O3 , CuO, MgO, FeO. Sau khi phản ứng xong thì thu được hỗn hợp B gồm những chất

Xem đáp án » 18/06/2022 1,906

Nhúng những cặp sắt kẽm sắt kẽm kim loại dưới đây (tiếp xúc trực tiếp với nhau) vào dung dịch HCl. Trường hợp nào Fe không bị ăn mòn điện hóa?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,871

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án D

A sai vì: AlCl3 dư + 3NaOH → Al(OH)3↓ trắng + 3NaCl

B sai vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O

C sai vì: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

D đúng vì:

HCl + NaAlO2 + H20 → NaCl + Al(OH)3↓trắng

3HCldư + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Thí nghiệm nào sau này sẽ không còn hề kết tủa miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thí nghiệm nào sau này sẽ không còn hề kết tủa tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Thí nghiệm nào sau này sẽ không còn hề kết tủa Free.

Giải đáp vướng mắc về Thí nghiệm nào sau này sẽ không còn hề kết tủa

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thí nghiệm nào sau này sẽ không còn hề kết tủa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thí #nghiệm #nào #sau #đây #không #có #kết #tủa

4568

Clip Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thí nghiệm nào sau này không còn kết tủa 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thí #nghiệm #nào #sau #đây #không #có #kết #tủa