Kinh Nghiệm Hướng dẫn Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 09:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 09:40:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

“Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0ER3″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”,”Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0E74″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”,”Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0E71″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”,”Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0E73″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”,”Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0EN0″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”,”Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0EN2″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”,”Z7_5PKIGBC0N09000QM3V1NAK0EN1″:”windowState”:”normal”,”portletMode”:”view”

Phần 3. Cử tri và list cử tri

Câu 109. Trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri được thực thi ra làm thế nào?

Màu chữCỡ chữ

Khi kiểm tra list cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập list cử tri. Cơ quan lập list cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập list cử tri phải xử lý và xử lý và thông báo cho những người dân dân khiếu nại biết kết quả xử lý và xử lý.

Trường hợp người khiếu nại khước từ về kết quả xử lý và xử lý khiếu nại hoặc hết thời hạn xử lý và xử lý mà khiếu nại không được xử lý và xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có cơ quan lập list cử tri.

Thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 116 của Luật Tố tụng hành chính như sau: Từ ngày nhận được tin báo kết quả xử lý và xử lý khiếu nại của cơ quan lập list cử tri hoặc kết thúc thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại mà không sở hữu và nhận được tin báo kết quả xử lý và xử lý khiếu nại của cơ quan lập list cử tri đến trước thời gian ngày bầu cử 05 ngày.

Ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán thụ lý ngay vụ án. Trong thời hạn 02 ngày Tính từ lúc ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án phải ra quyết định hành động hành vi đưa vụ án ra xét xử hoặc đình chỉ vụ án và trả lại đơn kiện. Trong thời hạn 02 ngày Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên toà xét xử. Bản án, quyết định hành động hành vi đình chỉ vụ án xử lý và xử lý khiếu kiện về list cử tri có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành ngay. Đương sự không hề quyền kháng nghị, Viện kiểm sát nhân dân không hề quyền kháng nghị. Tòa án phải gửi ngay bản án hoặc quyết định hành động hành vi đình chỉ vụ án cho đương sự và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Các tin khác

  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)
  (01/04/2022)

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Theo #quy #định #thì #cơ #quan #nào #có #thẩm #quyền #giải #quyết #khiếu #nại #về #danh #sách #cử #tri

Related posts:

4375

Clip Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo quy định thì cơ quan nào có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về list cử tri Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #quy #định #thì #cơ #quan #nào #có #thẩm #quyền #giải #quyết #khiếu #nại #về #danh #sách #cử #tri #Mới #nhất