Mẹo Hướng dẫn Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-19 17:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Them thanh vien trong nhóm trong linux Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Them thanh vien trong nhóm trong linux được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-19 17:20:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ lý giải cách thêm User vào một trong những trong những Group trong những khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống Linux. Tôi cũng tiếp tục chỉ cho bạn cách xóa User khỏi một Group và cách tạo, xóa và liệt kê những Group.

Nội dung chính

  Group Linux
  Cách thêm User hiện tại vào Group
  Cách thêm User hiện tại vào nhiều Group trong một lệnh
  Cách xóa

  User khỏi Group

  Cách tạo một Group
  Cách xóa Group
  Cách thay đổi Group chính của User
  Cách tạo User mới và gán Group trong một lệnh
  Hiển thị Group User
  Phần kết luận

Nội dung chính

  1 Group Linux
  2 Cách thêm User hiện tại vào Group
  3 Cách thêm User hiện tại vào nhiều Group trong một lệnh
  4 Cách xóa User khỏi Group
  5 Cách tạo một Group
  6 Cách xóa Group
  7 Cách thay đổi Group chính của User
  8 Cách tạo User mới và gán Group trong một lệnh
  9 Hiển thị Group User
  10 Phần kết luận

   10.1 Share this:
   10.2 Like this:

Group Linux

Các Group Linux là những cty tổ chức triển khai triển khai được sử dụng để tổ chức triển khai triển khai và quản trị thông tin thông tin tài khoản User trong Linux. Mục đích chính của những Group là xác lập một tập những độc quyền như đọc, viết hoặc thực thi quyền riêng với một tài nguyên nhất định hoàn toàn hoàn toàn có thể được chia sẻ Một trong những

User trong Group.

Có hai loại Group trong hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành Linux:

Mỗi User hoàn toàn hoàn toàn có thể thuộc đúng chuẩn một Group chính và không hoặc nhiều Group thứ cấp.

Chỉ User root hoặc User có sudo quyền truy vấn mới hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm User vào một trong những trong những Group.

Cách thêm User hiện tại vào Group

Để thêm User hiện tại vào Group phụ, hãy sử

dụng lệnh usermod -a -G theo tên của Group và User:

sudo usermod -a -G groupname username

Ví dụ: để thêm User linuxize vào sudo Group, bạn sẽ chạy lệnh sau:

sudo usermod -a -G sudo linuxize

Luôn sử dụng tùy chọn -a (append) khi thêm User vào một trong những trong những Group mới. Nếu bạn bỏ qua tùy chọn -a, User sẽ bị xóa khỏi bất kỳ Group nào không được liệt kê sau tùy chọn -G.

Khi thành công xuất sắc xuất sắc, lệnh usermod không hiển thị bất kỳ output nào. Nó chỉ để ý quan tâm bạn nếu User hoặc Group không tồn

tại.

Cách thêm User hiện tại vào nhiều Group trong một lệnh

Nếu bạn muốn thêm User hiện tại vào nhiều Group thứ cấp trong một lệnh, hãy sử dụng lệnh usermod theo sau là -G tên tùy chọn của Group được phân tách bằng ,(dấu phẩy):

sudo usermod -a -G group1,group2 username

Cách xóa

User khỏi Group

Để xóa User khỏi một Group, sử dụng lệnh gpasswd với tùy chọn -d.

Trong ví dụ sau,tôi sẽ xóa User username khỏi Group groupname:

sudo gpasswd -d username groupname

Cách tạo một Group

Để tạo một Group mới , sử dụng lệnh groupadd theo sau là tên thường gọi thường gọi Group:

sudo groupadd groupname

Cách xóa Group

Để xóa một Group hiện có,

sử dụng lệnh groupdel theo sau là tên thường gọi thường gọi Group:

sudo groupdel groupname

Cách thay đổi Group chính của User

Để thay đổi Group chính của User, hãy sử dụng lệnh usermod theo sau là tùy chọn -g:

sudo usermod -g groupname username

Trong ví dụ sau, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ thay đổi Group chính của User linuxizethành developers:

sudo usermod -g developers linuxize

Cách tạo User mới và gán Group trong một lệnh

Sau đây lệnh useradd tạo một User mới được đặt tên nathan với Group chính users và Group thứ cấp là wheel và developers.

sudo useradd -g users -G wheel,developers nathan

Hiển thị Group User

Để hiển thị thông tin User khá khá đầy đủ gồm có toàn bộ những Group mà User là thành viên, hãy sử dụng lệnh id theo tên User:

id username

Nếu bạn bỏ qua tên User, lệnh sẽ in thông tin về User hiện giờ đang đăng nhập. Hãy kiểm tra User linuxize:

id linuxize

Output:

uid=1000(linuxize) gid=100(users) groups=100(users),10(wheel),95(storage),98(power),990(libvirt),993(docker),999(kvm)

Từ kết quả trên, toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy rằng những Group chính của người tiêu dùng là users và nó thuộc về những group khác wheel, storage, libvirt, docker, và kvm .

Sử dụng lệnh groups để hiển thị những Group tương hỗ update của User:

groups linuxize

Output:

wheel storage power users libvirt docker kvm

Nếu không mang tên User nào được chuyển đến

lệnh groups, nó sẽ in những Group User hiện giờ đang đăng nhập.

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho bạn cách thêm User vào một trong những trong những Group.

Các lệnh tương tự vận dụng cho mọi phân phối Linux, gồm có Ubuntu, CentOS, RHEL, Debian và Linux Mint.

Hãy để lại nhận xét nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Them thanh vien trong nhóm trong linux

programming

GID trong Linux

Reply
6
0
Chia sẻ

Share Link Tải Them thanh vien trong nhóm trong linux miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Them thanh vien trong nhóm trong linux tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Them thanh vien trong nhóm trong linux Free.

Giải đáp vướng mắc về Them thanh vien trong nhóm trong linux

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Them thanh vien trong nhóm trong linux vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#thanh #vien #trong #group #trong #linux

Related posts:

4609

Review Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Them thanh vien trong nhóm trong linux Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#thanh #vien #trong #group #trong #linux #Mới #nhất