Kinh Nghiệm về Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-30 08:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-30 08:43:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khôi phục môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và gìn giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (6.51 MB, 23 trang )

Trường THCS Văn Lang
Giáo viên thực thi : Đinh Phương Quế

Kiểm tra bài cũ
Vì sao phải sử dụng
tiết kiệm chi phí ngân sách và hợp lý
nguồn tài nguyên thiên
nhiên?
Trả lời: Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm chi phí ngân sách và hợp lý tài
nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên vì tài nguyên không phải là vô tận.
Chúng ta nên phải sử dụng hợp lý để vừa phục vụ nhu
cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo
đảm duy trì lâu dài những nguồn tài nguyên cho thế hệ con
cháu tương lai.

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
I. Ý nghĩa của việc Phục hồi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và gin giữ thiên
nhiên hoang dã

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
I. Ý nghĩa của việc Phục hồi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và gin giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã
Vì sao gìn giữ thiên
nhiên hoang dã là

góp thêm phần giữ cân
bằng sinh thái xanh xanh?
– Môi trường hiện giờ hiện giờ đang bị
suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ
– Gìn giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã là bảo vệ những
loài sinh vật và môi
trường sống của chúng,
tránh khỏi nhiều thảm
hoạ như lũ lụt,hạn hán
và ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.
Vì sao phải khôi
phục môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và
gìn giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã ?

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Các biện
Các biện
pháp bảo vệ
pháp bảo vệ
vạn vật vạn vật thiên nhiên
vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã
hoang dã

Nêu những giải pháp hầu hết bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã?
Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn
Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc
Trồng cây gây rừng
Cấm săn bắt và
khai thác bừa bãi
những loài sinh vật.

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN
NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn.
– Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc.
-Cấm săn bắn và khai thác
bừa bãi những loài sinh vật
– Trồng cây, gây rừng.
– Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng sinh
học để bảo tồn nguồn gen
quý và hiếm.
Em hãy lấy ví dụ
minh hoạ những biện
pháp trên ?

Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn.
– Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc.
-Cấm săn bắn và khai thác
bừa bãi những loài sinh vật
– Trồng cây, gây rừng.
– Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng sinh
học để bảo tồn nguồn gen
quý và hiếm.

Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn.
– Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc.
-Cấm săn bắn và khai thác
bừa bãi những loài sinh vật
– Trồng cây, gây rừng.

Rừng
đầu
nguồn
Thuỷ
điện
Thác

Rừng
già ở
khu

vực
Tây
Bắc

Vườn
quốc
gia
Ba
Bể
Vườn
quốc
gia
Phong
Nha
Kẻ
Bàng
Vườn
vương quốc
Tràm
Chim

Thanh
long
ruột đỏ
Dưa hấu
không
hạt

Rừng
đước
Rừng
cao su

Ngoài 5 giải pháp nêu trên,còn tồn tại thể có giải pháp
nào khác để bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên ?

Khai thác hợp lý rừng sản xuất

Hạn chế khai hoang chuyển rừng thành đất trồng trọt

Hạn chế di dân tự do

Đóng của rừng tự nhiên

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật
2. Cải tạo những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá
Các giải pháp hầu hết nhằm mục đích mục tiêu tái tạo hệ sinh thái xanh xanh bị
thoái hoá được ghi trong cột bên trái ở bảng 59.Em
hãy nêu hiệu suất cao của những giải pháp đó vào cột bên
phải

Các giải pháp Hiệu quả
Đối với những vùng đất trồng, đồi núi
trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện
pháp hầu hết và thiết yếu nhất
Tăng c ờng công tác thao tác thao tác làm thủy lợi và t ới
tiêu hợp lý
Bón phân hợp lý và hợp vệ sinh
Thay đổi nhiều chủng loại cây trồng hợp lý.
Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích
hợp có năng suất cao
Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán,
lũ lụt, tạo môi tr ờng sống và góp sức cho nhiều
loài sinh vật, tăng độ phong phú sinh học,
tái tạo khí hậu
Góp phần điều hòa l ợng n ớc, hạn chế lũ
lụt, hạn hán, mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh trồng
trọt, tăng năng suất cây trồng
Tăng độ phì nhiêu cho đất, tạo Đk
phủ xanh đất trống bỏ hoang
hóa.Không gây ô nhiễm môi tr ờng
Làm cho đất không trở thành hết sạch dinh d
ỡng, tận dụng đ ợc hiệu suất sử dụng
đất và tăng năng suất cây trồng
Đem lại quyền lợi kinh tế tài chính tài chính khi có đủ
kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư sẽ đã có được Đk đầu t tái tạo
cho đất.
Bng 59. Cỏc bin phỏp ci to cỏc h sinh thỏi b thoỏi hoỏ

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật
2. Cải tạo những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá
– Nội dung bảng 59

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
III.Vai trò của học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Hãy quan sát hình sau và thảo luận nhóm về trách nhiệm của
học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên.
Tuyên truyền ra làm thế nào khiến cho mọi người cùng hành vi bảo
vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
III.Vai trò của học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Không vứt rác bừa bãi.tích cực tham gia vệ sinh công cộng
sáng chủ nhật hàng tuần, tích cực tham gia những trào lưu
vệ sinh khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, bãi tắm biển, trường học.

Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm
sóc bảo vệ cây.

Không săn bắt chim, thú,bảo vệ những loài sinh vật có ích.


Tuyên truyền cho mọi người cùng hành vi bảo vệ thiên
nhiên.

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
III.Vai trò của học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Nội dung tuyên truyền:
+ Tầm quan trọng của rừng.Tác hại của việc phá
rừng.Biện pháp bảo vệ rừng.
+ Ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là gì?Hậu quả?Biện pháp khắc
phục

Biện pháp tuyên truyền
+ Kịch, thơ ca, hò vè
+ Tâm tình trong mái ấm mái ấm gia đình.

CỦNG CỐ
1. Để tái tạo những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá,người ta trồng
cây, gây rừng để:
A. Mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng trọt
B. Tăng hiệu suất sử dụng đất
C.Tăng độ phì nhiêu cho đất
D.Hạn chế xói mòn,tái tạo khí hậu, tăng phong phú sinh
học
Chọn những câu đúng

2. Các giải pháp hầu hết để bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên là:
A. Bảo vệ thảm thực vật rừng
B. Bảo vệ thú hoang dã
C.Cải tạo và phục hồi những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá
D.Cả A, B và C

3. Chọn những câu sai trong những câu sau:
A. Việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan
trọng trong việc bảo vệ đất,nước vavs những tài
nguyên sinh vật khác
B. Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn
đất,giữ ẩm cho đất.Thực vật còn là một một thức ăn và
nơi ở cho nhiều loài sinh vật khác
C.Gìn giữ và tái tạo vạn vật vạn vật thiên nhiên chỉ là trách
nhiệm của chính phủ nước nhà nước nhà những nước
D.Mọi người và mọi vương quốc đều phải có trách nhiệm
trong việc giữ gìn và tái tạo vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Dặn dò

Học bài,vấn đáp vướng mắc

Kẻ bảng 60.1,2,3,4 vào vở bài tập

Sưu tầm tranh vẽ về những hệ sinh thái xanh xanh

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Download Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã Free.

Giải đáp vướng mắc về Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thế #nào #là #bảo #vệ #thiên #nhiên #hoang #dã

4262

Review Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thế #nào #là #bảo #vệ #thiên #nhiên #hoang #dã #Chi #tiết

Kinh Nghiệm về Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-30 08:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-30 08:43:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khôi phục môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và gìn giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (6.51 MB, 23 trang )

Trường THCS Văn Lang
Giáo viên thực thi : Đinh Phương Quế

Kiểm tra bài cũ
Vì sao phải sử dụng
tiết kiệm chi phí ngân sách và hợp lý
nguồn tài nguyên thiên
nhiên?
Trả lời: Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm chi phí ngân sách và hợp lý tài
nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên vì tài nguyên không phải là vô tận.
Chúng ta nên phải sử dụng hợp lý để vừa phục vụ nhu
cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo
đảm duy trì lâu dài những nguồn tài nguyên cho thế hệ con
cháu tương lai.

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
I. Ý nghĩa của việc Phục hồi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và gin giữ thiên
nhiên hoang dã

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
I. Ý nghĩa của việc Phục hồi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và gin giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã
Vì sao gìn giữ thiên
nhiên hoang dã là

góp thêm phần giữ cân
bằng sinh thái xanh xanh?
– Môi trường hiện giờ hiện giờ đang bị
suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ
– Gìn giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã là bảo vệ những
loài sinh vật và môi
trường sống của chúng,
tránh khỏi nhiều thảm
hoạ như lũ lụt,hạn hán
và ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.
Vì sao phải khôi
phục môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và
gìn giữ vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã ?

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Các biện
Các biện
pháp bảo vệ
pháp bảo vệ
vạn vật vạn vật thiên nhiên
vạn vật vạn vật thiên nhiên
hoang dã
hoang dã

Nêu những giải pháp hầu hết bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã?
Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn
Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc
Trồng cây gây rừng
Cấm săn bắt và
khai thác bừa bãi
những loài sinh vật.

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN
NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn.
– Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc.
-Cấm săn bắn và khai thác
bừa bãi những loài sinh vật
– Trồng cây, gây rừng.
– Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng sinh
học để bảo tồn nguồn gen
quý và hiếm.
Em hãy lấy ví dụ
minh hoạ những biện
pháp trên ?

Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn.
– Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc.
-Cấm săn bắn và khai thác
bừa bãi những loài sinh vật
– Trồng cây, gây rừng.
– Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng sinh
học để bảo tồn nguồn gen
quý và hiếm.

Bảo vệ những khu rừng rậm rậm già,
rừng đầu nguồn.
– Xây dựng những khu bảo tồn,
những vườn vương quốc.
-Cấm săn bắn và khai thác
bừa bãi những loài sinh vật
– Trồng cây, gây rừng.

Rừng
đầu
nguồn
Thuỷ
điện
Thác

Rừng
già ở
khu

vực
Tây
Bắc

Vườn
quốc
gia
Ba
Bể
Vườn
quốc
gia
Phong
Nha
Kẻ
Bàng
Vườn
vương quốc
Tràm
Chim

Thanh
long
ruột đỏ
Dưa hấu
không
hạt

Rừng
đước
Rừng
cao su

Ngoài 5 giải pháp nêu trên,còn tồn tại thể có giải pháp
nào khác để bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên ?

Khai thác hợp lý rừng sản xuất

Hạn chế khai hoang chuyển rừng thành đất trồng trọt

Hạn chế di dân tự do

Đóng của rừng tự nhiên

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật
2. Cải tạo những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá
Các giải pháp hầu hết nhằm mục đích mục tiêu tái tạo hệ sinh thái xanh xanh bị
thoái hoá được ghi trong cột bên trái ở bảng 59.Em
hãy nêu hiệu suất cao của những giải pháp đó vào cột bên
phải

Các giải pháp Hiệu quả
Đối với những vùng đất trồng, đồi núi
trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện
pháp hầu hết và thiết yếu nhất
Tăng c ờng công tác thao tác thao tác làm thủy lợi và t ới
tiêu hợp lý
Bón phân hợp lý và hợp vệ sinh
Thay đổi nhiều chủng loại cây trồng hợp lý.
Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích
hợp có năng suất cao
Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán,
lũ lụt, tạo môi tr ờng sống và góp sức cho nhiều
loài sinh vật, tăng độ phong phú sinh học,
tái tạo khí hậu
Góp phần điều hòa l ợng n ớc, hạn chế lũ
lụt, hạn hán, mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh trồng
trọt, tăng năng suất cây trồng
Tăng độ phì nhiêu cho đất, tạo Đk
phủ xanh đất trống bỏ hoang
hóa.Không gây ô nhiễm môi tr ờng
Làm cho đất không trở thành hết sạch dinh d
ỡng, tận dụng đ ợc hiệu suất sử dụng
đất và tăng năng suất cây trồng
Đem lại quyền lợi kinh tế tài chính tài chính khi có đủ
kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư sẽ đã có được Đk đầu t tái tạo
cho đất.
Bng 59. Cỏc bin phỏp ci to cỏc h sinh thỏi b thoỏi hoỏ

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
II.Các giải pháp bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật
2. Cải tạo những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá
– Nội dung bảng 59

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
III.Vai trò của học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Hãy quan sát hình sau và thảo luận nhóm về trách nhiệm của
học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên.
Tuyên truyền ra làm thế nào khiến cho mọi người cùng hành vi bảo
vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
III.Vai trò của học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Không vứt rác bừa bãi.tích cực tham gia vệ sinh công cộng
sáng chủ nhật hàng tuần, tích cực tham gia những trào lưu
vệ sinh khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, bãi tắm biển, trường học.

Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm
sóc bảo vệ cây.

Không săn bắt chim, thú,bảo vệ những loài sinh vật có ích.


Tuyên truyền cho mọi người cùng hành vi bảo vệ thiên
nhiên.

TIẾT 60 :KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ.
III.Vai trò của học viên trong việc bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Nội dung tuyên truyền:
+ Tầm quan trọng của rừng.Tác hại của việc phá
rừng.Biện pháp bảo vệ rừng.
+ Ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là gì?Hậu quả?Biện pháp khắc
phục

Biện pháp tuyên truyền
+ Kịch, thơ ca, hò vè
+ Tâm tình trong mái ấm mái ấm gia đình.

CỦNG CỐ
1. Để tái tạo những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá,người ta trồng
cây, gây rừng để:
A. Mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng trọt
B. Tăng hiệu suất sử dụng đất
C.Tăng độ phì nhiêu cho đất
D.Hạn chế xói mòn,tái tạo khí hậu, tăng phong phú sinh
học
Chọn những câu đúng

2. Các giải pháp hầu hết để bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên là:
A. Bảo vệ thảm thực vật rừng
B. Bảo vệ thú hoang dã
C.Cải tạo và phục hồi những hệ sinh thái xanh xanh bị thoái hoá
D.Cả A, B và C

3. Chọn những câu sai trong những câu sau:
A. Việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan
trọng trong việc bảo vệ đất,nước vavs những tài
nguyên sinh vật khác
B. Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn
đất,giữ ẩm cho đất.Thực vật còn là một một thức ăn và
nơi ở cho nhiều loài sinh vật khác
C.Gìn giữ và tái tạo vạn vật vạn vật thiên nhiên chỉ là trách
nhiệm của chính phủ nước nhà nước nhà những nước
D.Mọi người và mọi vương quốc đều phải có trách nhiệm
trong việc giữ gìn và tái tạo vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Dặn dò

Học bài,vấn đáp vướng mắc

Kẻ bảng 60.1,2,3,4 vào vở bài tập

Sưu tầm tranh vẽ về những hệ sinh thái xanh xanh

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Download Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã Free.

Giải đáp vướng mắc về Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thế nào là bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thế #nào #là #bảo #vệ #thiên #nhiên #hoang #dã

4262

Review Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thế nào là bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thế #nào #là #bảo #vệ #thiên #nhiên #hoang #dã #Chi #tiết