Thủ Thuật Hướng dẫn Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 21:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 21:30:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu (Vật lý – Lớp 10)

2 vấn đáp

Chất dẫn điện là gì (Vật lý – Lớp 7)

2 vấn đáp

Chất điểm là gì (Vật lý – Lớp 10)

2 vấn đáp

Tổng hợp lực là gì (Vật lý – Lớp 10)

1 vấn đáp

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19J. Mốc để tích thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại điểm M bằng:

Các vướng mắc tương tự

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là  – 3 , 2 . 10 – 19 J. Điện thế tại điểm M là

A. ,32V

B.  – 3,2V

C. 2V

D.  – 2V

Các vướng mắc tương tự

Thế năng của một êlectron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32. 10 – 19  J. Điện tích của êlectron là -e = -1,6. 10 – 19 C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. + 32V   B. – 32V   C. + 20V   D. – 20V

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ điện tích điểm là -32. 1 0 – 19  J. Điện tích của electron là –e = -1,6. 1 0 – 19  C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ?

A. +32 V 

B. -32 V 

C. +20V 

D. -20 V

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ điện tích điểm là – 32 . 10 – 19   J . Điện tích của electron là – e   =   – 1 , 6 . 10 – 19   C . Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ? 

A. +32 V

B. -32 V 

C. +20V

D. -20 V

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là 4 , 8 . 10 – 19 J. Điện thế tại điểm M là

A. −3 V.

B. +3 V. 

C. 2 V.

D. −2 V

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích diêm là – 4 , 8 . 10 – 19 J. Điện thế tại điểm M là

A. 3,2 V.

B. −3 V.

C. 2 V.

D. −2 V

Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là – 32 . 10 – 19 J. Mốc để tính thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại điểm M bằng

A. -20 V

B. 32 V

C. 20 V

D. -32 V

Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là – 32 . 10 – 19   J . Mốc để tính thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại điểm M bằng: 

A. -20 V

B. 32 V 

C. 20 V 

D. -32 V

Thế năng của một positron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là – 4 . 10 – 19   J . Điện thế tại điểm M là

A. 3,2 V.

B. -3 V.

C. 2 V.

D. -2,5 V.

Thế năng của một positron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là – 4 . 10 – 19   J . Điện thế tại điểm M là

A. 3,2 V.

B. -3 V.

C. 2 V.

D. -2,5 V.

07/12/2022 451

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Chọn đáp án C

Tại M, thế năng của electron trong điện trường của một điện tích điểm là

$W_M=A=e.V_M$

Suy ra, điện thế tại điểm M là

$V_M=fracW_Me=frac-32.10^-19-1,6.10^-19=20V$

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án C

Tại M, thế năng của electron trong điện trường của một điện tích điểm là WM=A=e.VM

Suy ra, điện thế tại điểm M là

VM=WMe=−32.10−19−1,6.10−19=20V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường là -32.10^-19 J. Điện tích của eletron là e= -1,6.10^-19 (C). Tính điện thế tại điểm M

Một êlectron di tán trong điện trường đều E một đoạn (0,6,,cm), từ điểm M tới điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công (9,6.10^ – 18,,J).Đến N êlectron di tán tiếp (0,4,,cm) từ điểm N tới điểm P theo phương và chiều nói trên.Tính vận tốc của êlectron khi nó tới điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không hề vận tốc đầu. Khối lượng của êlectron là (9,1.10^ – 31,,kg).

Một êlectron di tán trong điện trường đều E một đoạn (0,6,,cm), từ điểm M tới điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công (9,6.10^ – 18,,J).Đến N êlectron di tán tiếp (0,4,,cm) từ điểm N tới điểm P theo phương và chiều nói trên.Tính vận tốc của êlectron khi nó tới điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không hề vận tốc đầu. Khối lượng của êlectron là (9,1.10^ – 31,,kg).

Chia Sẻ Link Down Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thế #năng #của #electron #tại #điểm #trong #điện #trường #của #điện #tích #điểm

Related posts:

4047

Review Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thế #năng #của #electron #tại #điểm #trong #điện #trường #của #điện #tích #điểm #Chi #tiết