Kinh Nghiệm về Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 08:33:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 08:33:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Triết học Marx-Lenin (phiên âm tiếng Việt: Triết học Mác – Lenin) hay học thuyết Marx-Lenin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Marx-Lenin, được Marx, Engels sáng lập vào thời hạn thời gian giữa thế kỷ thứ XIX, tiếp theo này được Lenin và những nhà macxit khác tăng trưởng thêm. Triết học Marx-Lenin Ra đời vào trong năm 40 thế kỉ XIX và được tăng trưởng gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn trong trào lưu cách mạng công nhân. Sự Ra đời của triết học Marx-Lenin là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người, trong lịch sử triết học.

Mục lục
Tổng quanSửa đổi
Lý luậnSửa đổi
Nội dung cơ bảnSửa đổi
Ý nghĩaSửa đổi
Tham khảoSửa đổi
Xem thêmSửa đổi
Chú thíchSửa đổi

Triết học Marx-Lenin hình thành nhờ vào khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quan điểm của Marx, Engels và được Lenin tương hỗ update sau này. Trong số đó Engels đã tiếp tục tăng trưởng triết học Marx, thông qua việc khái quát những thành tựu khoa học và phê phán những lý thuyết triết học duy tâm, siêu hình và cả những ý niệm duy vật tầm thường ở những người dân dân muốn trở thành những người dân dân Mác-xít. Với những tác phẩm hầu hết của tớ như: Chống Duyring, Biện chứng của tự nhiên, Nguồn gốc của mái ấm mái ấm gia đình, của chủ trương tư hữu và nhà nước, Lut vich Phoi bách và sự cáo chung của triết học cổ xưa Đức, Engels đã trình diễn học thuyết Mác nói chung và triết học Mác nói riêng dưới dạng một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lý luận. Ngoài ra những ý kiến tương hỗ update, lý giải của Engels sau khi Mác qua đời riêng với một số trong những trong những yếu tố của ông trước kia cũng luôn hoàn toàn có thể có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng trưởng học thuyết Mác.[1]

Mục lục

  1 Tổng quan
  2 Lý luận
  3 Nội dung cơ bản
  4 Ý nghĩa
  5 Tham khảo
  6 Xem thêm
  7 Chú thích

Tổng quanSửa đổi

Triết học Marx-Lenin là một trong ba bộ phận cấu thành của Chủ nghĩa Mác Lenin; thứ nhất là Triết học Mác, do Mác và Enghen sáng lập ra, được Lenin và những nhà mácxít khác tăng trưởng thêm. Triết học Mác Ra đời vào trong năm 40 thế kỉ 19 và được tăng trưởng gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn trong trào lưu cách mạng công nhân. Sự Ra đời của Triết học Mác là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người, trong lịch sử triết học. Nhưng cuộc cách mạng ấy bao hàm tính thừa kế, tiếp thu toàn bộ những tác nhân tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và tiến bộ mà lịch sử tư tưởng loài người đã để lại.

Triết học Mác là triết học duy vật. Nhưng những nhà sáng lập của triết học đó không tạm ngưng ở chủ nghĩa duy vật của thế kỉ 18 mà những thiếu sót hầu hết nhất của nó là máy móc, siêu hình và duy tâm khi xem xét những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xã hội. Các ông đã khắc phục những thiếu sót ấy, đưa triết học tiến lên một bước tăng trưởng mới bằng phương pháp tiếp thu một cách có phê phán những thành quả của triết học cổ xưa Đức, nhất là phép biện chứng trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống triết học của Hegel. Tuy nhiên, phép biện chứng của Hegel là phép biện chứng duy tâm, vì vậy, những nhà sáng lập Triết học Mác đã tái tạo nó, đặt nó trên lập trường duy vật. Chính trong quy trình tái tạo phép biện chứng duy tâm của Hegel và tăng trưởng tiếp tục chủ nghĩa duy vật cũ, trên cơ sở khái quát hoá những thành tựu của khoa học tự nhiên và thực tiễn cho tới giữa thế kỉ 19, Mác và Enghen đã tạo ra triết học của tớ.

Triết học ấy sau này đã được Lenin tăng trưởng thêm và trở thành Triết học Mác – Lenin. Triết học Mác – Lenin là triết học duy vật biện chứng triệt để. Lenin kỳ vọng khắc phục được những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mác. Trong Triết học Mác – Lenin, những quan điểm duy vật về tự nhiên và về xã hội, những nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng gắn bó rất là ngặt nghèo với nhau thành một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lý luận thống nhất.

Lý luậnSửa đổi

Nội dung cơ bản của lý luận đó gồm:

  Thứ nhất, đó là những nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật đã được lý giải một cách biện chứng. Theo những nguyên tắc này, “Trong toàn toàn thế giới không hề gì khác ngoài vật chất đang vận động, và vật chất đang vận động không thể vận động ra làm thế nào khác ngoài vận động trong không khí và thời hạn”. Còn ý thức chỉ là thành phầm của cục óc con người và là yếu tố phản ánh tự giác, tích cực những sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ và quy trình hiện thực của toàn toàn thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan của toàn toàn thế giới khách quan.

Như vậy trong quan hệ giữa vật chất và ý thức, vật chất là cái thứ nhất, cái quyết định hành động hành vi và tồn tại độc lập với ý thức, còn ý thức là cái thứ hai, cái có sau. Tuy nhiên khác với chủ nghĩa duy vật trước Mác, Triết học Mác – Lenin, một mặt xác lập sự tùy từng vật chất, coi ý thức là yếu tố phản ánh toàn toàn thế giới vật chất, mặt khác lại thừa nhận tác dụng tích cực trở lại của ý thức riêng với vật chất. Thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của con người, ý thức hoàn toàn hoàn toàn có thể đẩy nhanh hoặc ngưng trệ sự tăng trưởng của toàn toàn thế giới vật chất ấy.

  Thứ hai, những nguyên tắc của phép biện chứng trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống triết học Hegel đã được tái tạo và xây dựng lại trên lập trường duy vật. Theo những nguyên tắc đó:

Theo định nghĩa của Lenin, vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm hứng, được cảm hứng của con người chép lại, chụp lại, phản ánh và nó tồn tại không lệ thuộc vào cảm hứng. Mỗi kết cấu vật chất có muôn vàn mối liên hệ qua lại với những sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, quy trình khác của hiện thực.[2][3]
Tất cả những sự vật cũng như sự phản ánh của chúng trong óc con người đều ở trong trạng thái biến hóa tăng trưởng không ngừng nghỉ nghỉ. Nguồn gốc của yếu tố tăng trưởng đó là yếu tố đấu tranh Một trong những mặt trái chiều ở ngay trong tâm sự vật. Phương thức của yếu tố tăng trưởng đó là yếu tố chuyển hoá những biến hóa về lượng thành những biến hóa về chất và ngược lại. Còn khunh vị trí vị trí hướng của yếu tố tăng trưởng này là yếu tố vận động tiến lên theo đường xoáy trôn ốc chứ không phải theo đường thẳng.

Nội dung của hai nguyên tắc trên đây được thể hiện trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật (quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều; quy luật về yếu tố chuyển hoá những biến hóa về lượng thành những biến hóa về chất và ngược lại; quy luật phủ định cái phủ định) và trong hàng loạt quy luật về quan hệ qua lại biện chứng giữa cái chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả, tất yếu và ngẫu nhiên, nội dung và hình thức, bản chất và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, kĩ năng và hiện thực, v.v…

Triết học Mác – Lenin còn gồm có lý luận nhận thức và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nhận thức là yếu tố phản ánh giới tự nhiên bởi con người, nhưng đó không phải là yếu tố phản ánh đơn thuần và giản dị, trực tiếp, hoàn toàn, mà là một quy trình nhờ đó tư duy mãi mãi và không ngừng nghỉ nghỉ tiến đến gần khách thể. Sự tiến đến gần đó trình làng theo con phố mà Lenin đã tổng kết: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con phố biện chứng của yếu tố nhận thức chân lý, của yếu tố nhận thức thực tại khách quan”. Cơ sở, động lực và tiềm năng của toàn bộ quy trình này là thực tiễn. Thực tiễn cũng đồng thời là tiêu chuẩn của chân lý.

Triết học Mác – Lenin không riêng gì có tạm ngưng ở những quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên mà còn mở rộng những quan điểm đó vào việc nhận thức xã hội và nhờ đó toàn toàn thế giới quan duy vật biện chứng trở thành toàn vẹn và tổng thể và triệt để. Áp dụng và mở rộng quan điểm duy vật biện chứng vào nghiên cứu và phân tích và phân tích xã hội, Mác đã đưa ra được ý niệm duy vật về lịch sử, chỉ ra con phố nghiên cứu và phân tích và phân tích những quy luật của yếu tố tăng trưởng xã hội, sự tăng trưởng đó, cũng như sự tăng trưởng của tự nhiên, không phải do ý muốn chủ quan mà do những quy luật khách quan quyết định hành động hành vi. Sự Ra đời của Triết học Mác – Lenin đã đặt cơ sở cho việc nghiên cứu và phân tích và phân tích lịch sử và đời sống xã hội thực sự có tính chất khoa học.

Theo Mác: “Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định hành động hành vi quy trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. Không phải ý thức của con người quyết định hành động hành vi sự tồn tại của tớ; trái lại chính vì sự tồn tại xã hội của tớ quyết định hành động hành vi ý thức của tớ.”.[4] Tồn tại xã hội của con người trước hết là phương thức sản xuất của cải vật chất xã hội. Đó là tác nhân, xét đến cùng, quyết định hành động hành vi toàn bộ đời sống của xã hội, quyết định hành động hành vi sự tăng trưởng của xã hội. Ý thức xã hội không hề gì khác hơn là yếu tố phản ánh tồn tại xã hội. Trong khi xác lập nguyên tắc tồn tại xã hội quyết định hành động hành vi ý thức xã hội, Triết học Mác – Lenin cũng thừa nhận tính độc lập tương đối trong sự tăng trưởng của ý thức xã hội và vai trò tích cực của tư tưởng, lý luận tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong sự tăng trưởng của xã hội.

Với những quan điểm triết học nêu trên, khi nghiên cứu và phân tích và phân tích Kinh tế Chính trị học Marx nhận thấy trong quy trình sản xuất xã hội, con người dân có những quan hệ nhất định, tất yếu, không tuỳ thuộc vào ý muốn của tớ – tức là những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù phù thích phù thích hợp với một trình độ tăng trưởng nhất định của những lực lượng sản xuất vật chất của tớ. Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp thành cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính của xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực, trên đó xây dựng lên một cấu trúc thượng tầng pháp lý và chính trị, và tương ứng với cơ sở thực tại đó là những hình thái ý thức xã hội nhất định.

Tới một quy trình tăng trưởng nhất định, những lực lượng sản xuất vật chất của xã hội sẽ xích míc với những quan hệ sở hữu, mà trong số đó từ trước đến nay những lực lượng sản xuất vẫn tăng trưởng. Từ chỗ là những hình thức tăng trưởng của những lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy đang trở thành những xiềng xích của lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn này được xử lý và xử lý khi có một quan hệ sản xuất mới, tiến bộ, phù phù thích phù thích hợp với lực lượng sản xuất đã vững mạnh. Cơ sở kinh tế tài chính tài chính thay đổi thì toàn bộ cái cấu trúc thượng tầng đồ sộ cũng trở nên quần hòn đảo lộn quá nhiều nhanh gọn.

Chủ nghĩa Mác-Lenin cũng chỉ rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong sự tăng trưởng của lịch sử. Quan niệm này đã dẫn đến chỗ xác lập vai trò lịch sử toàn toàn thế giới của giai cấp công nhân tân tiến trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người, trong việc xây dựng xã hội mới – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác-Lenin đã và đang chứng tỏ việc xây dựng xã hội cộng sản là tất yếu. Chủ nghĩa Mác-Lenin nghiên cứu và phân tích và phân tích xã hội với tính cách là một thể thống nhất, hoàn hảo nhất nhất và vạch ra những quy luật chung và những động lực của yếu tố tăng trưởng xã hội. Nó chỉ ra vị trí và vai trò của mỗi mặt đời sống xã hội trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống xã hội nói chung, vạch ra những nét cơ bản của những quy trình tăng trưởng xã hội loài người.

Nội dung cơ bảnSửa đổi

Các nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật đã được lý giải một cách biện chứng. Theo những nguyên tắc này, đã xử lý và xử lý quan hệ giữa vật chất và ý thức. Theo Ph.Ăng-ghen thì:

Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, nhất là triết học tân tiến, là yếu tố quan hệ giữa tư duy và tồn tại

 Ph.Ăng-ghen[5]

Theo đó “trong toàn toàn thế giới không hề gì khác ngoài vật chất đang vận động, và vật chất đang vận động không thể vận động ra làm thế nào khác ngoài vận động trong không khí và thời hạn”. Còn ý thức chỉ là thành phầm của cục óc con người và là yếu tố phản ánh tự giác, tích cực những sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ và quy trình hiện thực của toàn toàn thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan của toàn toàn thế giới khách quan. Như vậy trong quan hệ giữa vật chất và ý thức, vật chất là cái thứ nhất, cái quyết định hành động hành vi và tồn tại độc lập với ý thức, còn ý thức là cái thứ hai, cái có sau. Tuy vậy, ý thức hoàn toàn hoàn toàn có thể đẩy nhanh hoặc ngưng trệ sự tăng trưởng của toàn toàn thế giới vật chất ấy.

Các nguyên tắc của phép biện chứng trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống triết học Hegel đã được tái tạo và xây dựng lại trên lập trường duy vật. Theo những nguyên tắc đó:

  Mỗi kết cấu vật chất có muôn vàn mối liên hệ qua lại với những sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, quy trình khác của hiện thực. Trong hàng loạt quy luật về quan hệ qua lại biện chứng giữa cái chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả, tất yếu và ngẫu nhiên, nội dung và hình thức, bản chất và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, kĩ năng và hiện thực.
  Tất cả những sự vật cũng như sự phản ánh của chúng trong óc con người đều ở trong trạng thái biến hóa tăng trưởng không ngừng nghỉ nghỉ. nguồn gốc của yếu tố tăng trưởng đó là yếu tố đấu tranh Một trong những mặt trái chiều ở ngay trong tâm sự vật. Phương thức của yếu tố tăng trưởng đó là yếu tố chuyển hoá những biến hóa về lượng thành những biến hóa về chất và ngược lại. Còn khunh vị trí vị trí hướng của yếu tố tăng trưởng này là yếu tố vận động tiến lên theo đường xoáy trôn ốc chứ không phải theo đường thẳng. Nội dung của hai nguyên tắc trên đây được thể hiện trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật (quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều, quy luật về yếu tố chuyển hoá những biến hóa về lượng thành những biến hóa về chất và ngược lại, quy luật phủ định cái phủ định).
  Lý luận nhận thức và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nhận thức là yếu tố phản ánh giới tự nhiên bởi con người, nhưng đó không phải là yếu tố phản ánh đơn thuần và giản dị, trực tiếp, hoàn toàn, mà là một quy trình nhờ đó tư duy mãi mãi và không ngừng nghỉ nghỉ tiến đến gần khách thể.

Ý nghĩaSửa đổi

Triết học Mác-Lenin Ra đời và hoàn hảo nhất nhất đã góp thêm phần quan trọng trong nhận thức và đấu tranh của giai cấp công nhân, những tầng lớp vô sản. Các Mác đã phát biểu rằng: Giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của tớ, giai cấp vô sản cũng thấy triết học là vũ khí tinh thần của tớ[6] Tinh thần cách mạng của triết học Mác-Lenin được Các Mác phát biểu rằng: Các nhà triết học đã chỉ lý giải toàn toàn thế giới bằng nhiều phương pháp rất rất khác nhau, yếu tố là tái tạo toàn toàn thế giới[7]

Tham khảoSửa đổi

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2006
  Giáo trình Triết học Mác – Lê nin, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2006
  Giáo trình Triết học Mác Lê nin, Hội đồng Trung ương chỉ huy biên soạn giáo trình Quốc gia những bộ môn khoa học Mác Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2004
  Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2006
  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2006
  Giáo trình Kinh tế học Chính trị Mác Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương chỉ huy biên soạn giáo trình Quốc gia những bộ môn khoa học Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2005
  Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa đổi, tương hỗ update), Hội đồng Trung ương chỉ huy biên soạn giáo trình Quốc gia những bộ môn khoa học Mác Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2003
  Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006
  Một số yếu tố Triết học Mác Lenin: Lý luận và thực tiễn (tái bản có tương hỗ update), Lê Doãn Tá, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2003
  Triết học maxr (tập II), Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 1994 (xuất bản lần thứ ba)
  Triết học Mác Lenin (tập III), Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 1994 (xuất bản lần thứ ba)
  Triết học Mác Lenin (tập II), Vụ Công tác Chính trị – Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 1996
  Kinh tế Chính trị Mác Lenin (in lần thứ hai có sửa chữa thay thế thay thế, tương hỗ update), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất bản Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh, trong trong năm 2007
  100 vướng mắc và bài tập kinh tế tài chính tài chính chính trị Mác Lenin (tái bản lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2008
  Chính trị, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 2004 (tái bản có tương hỗ update, sửa chữa thay thế thay thế)

Xem thêmSửa đổi

  Phê phán chủ nghĩa tư bản
  Phê phán chủ nghĩa Marx

Chú thíchSửa đổi
^ Triết học Mác Lenin, chương trình cao cấp, tập I, Học viện chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 1994, trang 129

^ Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: Những yếu tố cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2014, trang 10

^ V.I. Lenin: Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ, M, 1980, tập 18, trang 151

^ Mác, Ăngghen toàn tập, tập 13, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1993, trang 15

^ Mác, Ăng-ghen tuyển tập, tập VI, Nhà xuất bản Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 1983, trag 372

^ Các Mác- Ph. Ăng-ghen: Những tác phẩm ban đầu, Nhà xuất bản tiến bộ, Mát-xcova, 1956, trang 562

^ C.Mac và Ăng-ghen: Tuyển tập, tập 11, Nhà xuất bản thực sự, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, năm 1980, trang 258

Reply

4

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Free.

Giải đáp vướng mắc về Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thành #tựu #khoa #học #nào #khắc #phục #được #những #hạn #chế #duy #tâm #trong #quan #niệm #về #xã #hội

4116

Review Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thành tựu khoa học nào khắc phục được những hạn chế duy tâm trong ý niệm về xã hội? Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thành #tựu #khoa #học #nào #khắc #phục #được #những #hạn #chế #duy #tâm #trong #quan #niệm #về #xã #hội #Đầy #đủ