Thủ Thuật về Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-30 12:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 được Update vào lúc : 2022-09-30 12:20:27 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tìm tập nghiệm của bất phương trình:log12(x2 + 2x − 8) ≥ −4
Chọn A.

Điều kiện xác lập của bất phương trình là x>02x−1>0⇔x>12.

Ta có log12x≤log122x−1⇔x≥2x−1⇔x≤1.

Kết phù thích phù thích hợp với Đk xác lập ta có tập nghiệm là 12;1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời (31) Xem đáp án »

  Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  A. a0, c>0, d<0

  B. a<0, b0, d<0

  C. a>0, b>0, c>0, d<0

  D. a0, c<0, d<0

Tìm tập nghiệm của bất phương trình:log12(x2 + 2x − 8) ≥ −4

A. (-4; 2)

B. [-6; 4)

Đáp án đúng chuẩn

C.[−6; −4] ∪ [2; 4]

D.[−6; −4) ∪ (2; 4]

Xem lời giải

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Giải bất phương trình $log_2left( 3x-1 right) ge 3$.

Giải bất phương trình (log _frac13(x + 9^500) >  – 1000)

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $log_2left( 5x-3 right) > 5$ là:

Tập nghiệm của bất phương trình $(2^x^2 – 4 – 1).ln x^2 < 0$ là:

Giải bất phương trình (log _3(2^x – 3) < 0)

Tập nghiệm của bất phương trình $2022log _2x le 4^log _29$ là

Giải bất phương trình: $log _2^2x – 4033log _2x + 4066272 le 0$ .

Giải bất phương trình $log_2left( 3x-1 right) ge 3$.

Giải bất phương trình (log _frac13(x + 9^500) >  – 1000)

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $log_2left( 5x-3 right) > 5$ là:

Tập nghiệm của bất phương trình $(2^x^2 – 4 – 1).ln x^2 < 0$ là:

Giải bất phương trình (log _3(2^x – 3) < 0)

Tập nghiệm của bất phương trình $2022log _2x le 4^log _29$ là

Giải bất phương trình: $log _2^2x – 4033log _2x + 4066272 le 0$ .

18/10/2022 545

 Xem lời giải

Chọn A.

Điều kiện xác lập của bất phương trình là x>02x−1>0⇔x>12.

Ta có log12x≤log122x−1⇔x≥2x−1⇔x≤1.

Kết phù thích phù thích hợp với Đk xác lập ta có tập nghiệm là 12;1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng chừng chừng nào, trong những khoảng chừng chừng dưới đây?

Xem đáp án » 18/10/2022 7,894

Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (x;y) với y≤2022 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu logx+12y+1≤4y4+4y3−x2y2−2y2x.

Xem đáp án » 18/10/2022 5,451

Với a là số thực dương tùy ý, log24a bằng

Xem đáp án » 18/10/2022 5,379

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Trên [-2;4], gọi x0 là yếu tố mà tại đó hàm số g(x)=fx2+1−lnx2+8x+16 đạt giá trị lớn số 1. Khi đó x0 thuộc khoảng chừng chừng nào?

Xem đáp án » 18/10/2022 4,570

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a. Góc giữa đường thẳng AC và mặt phẳng (SBC) bằng 30°. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng

Xem đáp án » 18/10/2022 2,303

Cho hàm số bậc bốn y=f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Biết hàm số y=f(x) đạt cực trị tại những điểm x1,x2,x3 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu x3=x1+2, fx1+fx3+23fx2=0 và (C) nhận đường thẳng d:x=x2 làm trục đối xứng. Gọi S1,S2,S3,S4 là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của những miền hình phẳng được ghi lại như hình bên. Tỉ số S1+S2S3+S4 gần kết quả nào nhất

Xem đáp án » 18/10/2022 1,715

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

Xem đáp án » 18/10/2022 1,438

Trong không khí Oxyz vectơ nào dưới đấy là một vectơ chỉ phương của đường thẳng trải qua gốc tọa độ O và điểm M(-3;5;7)?

Xem đáp án » 18/10/2022 1,181

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có B’B=a, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC=a3. Tính  góc giữa C’A và mp (ABC)

Xem đáp án » 18/10/2022 1,056

Cho khối chóp S.ABC, có SA vuông góc với đáy, đáy là tam giác vuông tại B, SA=2a, AB=3a, BC=4a. Thể tích khối chóp đã cho bằng

Xem đáp án » 18/10/2022 865

Trong không khí Oxyz, cho hai điểm A(-2;1;1) và B(2;1;1). Xét khối nón (N) có đỉnh A đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo kính AB. Khi (N) hoàn toàn hoàn toàn có thể tích lớn số 1 thì mặt phẳng (P) chứa đường tròn đáy của (N) cách điểm E(1;1;1) một khoảng chừng chừng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/10/2022 809

Một công ty sản xuất bồn đựng nước hình trụ hoàn toàn hoàn toàn có thể tích thực 1m3  với độ cao bằng 1m. Biết mặt phẳng xung quanh bồn được sơn bởi loại sơn màu xanh tô như hình vẽ và white color là phần còn sót lại của mặt xung quanh; với mỗi mét vuông mặt phẳng lượng sơn tiêu tốn 0.5 lít sơn. Công ty cần sơn 10000 bồn thì dư kiến cần bao nhiêu lít sơn màu xanh gần với số nào nhất, biết khi đo được dây cung BF=1m

Xem đáp án » 18/10/2022 808

Cho số phức z=5-3i. Môđun của số phức 1−2iz¯−1 bằng

Xem đáp án » 18/10/2022 644

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị hàm số y=f'(x) như hình vẽ dưới đây .

Hàm số gx=x+x2−1 có bao nhiêu điểm cực lớn

Xem đáp án » 18/10/2022 530

Cho hàm số f(x)=sin4x. Trong những xác lập sau, xác lập nào đúng?

Xem đáp án » 18/10/2022 445

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3

Học Tốt

Phương trình

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tập #nghiệm #của #bất #phương #trình #log12xgt3

4089

Video Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tập nghiệm của bất phương trình log1/2x>3 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tập #nghiệm #của #bất #phương #trình #log12x3 #Hướng #dẫn #FULL