Thủ Thuật về Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất được Update vào lúc : 2022-01-24 14:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch nhận định rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không hề đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn”.

Chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam là tiềm năng số 1 và xuyên thấu của những thế lực thù địch. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, nhằm mục đích mục tiêu đi đến xóa khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, dù có sử dụng “trăm phương nghìn kế”, những thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận được thực sự hiển nhiên về niềm tin của toàn dân ta riêng với Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những thành tựu to lớn đã được hiệp hội quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.

Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
ĐẢNG LÃNH ĐẠO
Yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi của cách mạng
Share this:
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân quyết định hành động hành vi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám

THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Mục đích và thủ đoạn của những thế lực thù địch là gì khi chúng tung ra luận điệu “Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn”?

Về chính trị,chúng nhận định rằng “Ở Việt Nam, công nghiệp chưa tăng trưởng, số lượng, chất lượng công nhân giai cấp công nhân bị hạn chế. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ràng buộc nặng nề của chủ nghĩa phong kiến”. Vì thế, “giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản không thể lãnh đạo, xây dựng được chủ nghĩa xã hội đích thực ở Việt Nam” (!). “Đảng tránh việc giữ vai trò lãnh đạo chính trị, tránh việc và không thể lãnh đạo tuyệt đối”. Chúng xuyên tạc Đảng ta đã sai lầm không mong muốn không mong ước về chính trị khi “vội vàng xóa khỏi” đảng Dân chủ và đảng Xã hội, “tạo Đk cho Đảng Cộng sản độc đoán, chuyên quyền, bóp nghẹt tự do, dân chủ”. Chúng kêu gào: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là yếu tố cơ bản vì đó là then chốt của chủ trương dân chủ. Đảng cho mình cái quyền đứng trên dân tộc bản địa bản địa, cái đó không hề ai chịu đồng ý”; đòi “xóa khỏi sự lãnh đạo của Đảng”.

Về tư tưởng,chúng nhận định rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là sai lầm không mong muốn không mong ước”, vì rằng “chủ nghĩa Mác – Lênin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây, nên không hề phù phù thích phù thích hợp với Việt Nam”; rằng “Học thuyết Mác là thành phầm của thế kỷ XIX, do vậy, đem đặt nó trong toàn cảnh thế kỷ XXI nếu không lỗi thời, thì cũng chẳng thể là khoa học” (!); “chủ nghĩa Mác đã góp thêm phần quá nhiều cho lịch sử, đã hoàn thành xong xong thiên chức lịch sử rồi, nó không hề phù phù thích phù thích hợp với thời đại ngày này”; v.v.

Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng nhận định rằng, Hồ Chí Minh là nhà “dân tộc bản địa bản địa chủ nghĩa chứ không phải là nhà mác-xít”; “không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng” vì không phù phù thích phù thích hợp với Đk mới của kinh tế tài chính tài chính thị trường và hội nhập quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, là để “an dân” chứ thực ra không theo Hồ Chí Minh (!?).

Về phương diện tổ chức triển khai triển khai, chúng triệu tập đánh vào những nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. Chúng nhận định rằng, nguyên tắc triệu tập dân chủ đã lỗi thời, nó chỉ thích phù thích phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Đảng khi chưa giành được cơ quan ban ngành thường trực, còn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật hoặc lãnh đạo trong trận trận chiến tranh; thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ là nguyên nhân gây ra độc đoán, chuyên quyền trong Đảng và trong xã hội, không hề nhân đạo.

Chúng còn nhận định rằng, trong Đảng có nhiều phe phái: phe cải cách và phe bảo thủ; trong Đảng còn tồn tại những nhóm quyền lợi, v.v.

Về đạo đức,chúng bịa đặt, hạ nhục, nói xấu cán bộ Đảng và Nhà nước, đánh vào sinh hoạt, đạo đức, lối sống những đồng chí lãnh đạo; tung ra nhiều chuyện giật gân trong sinh hoạt của lãnh đạo. Chúng nhận định rằng, Đảng và đảng viên ngày càng suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, biến chất; tham nhũng, tham ô, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí là căn bệnh trầm kha không thể chữa trị được. Từ đó chúng suy diễn thành “Đảng tham nhũng”, “Nhà nước tham nhũng”…

Thực chất, những “lập luận” trên là thủ đoạn dọn đường cho việc hình thành tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng trái chiều hòng vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LUÔN ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Giả định rằng, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn thì lực lượng nào sẽ đã có được đủ kĩ năng để thay thế vai trò đó? Các thế lực thù địch thừa hiểu về kĩ năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là ra làm thế nào, và ở Việt Nam lúc bấy giờ không một tổ chức triển khai triển khai nào hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế và làm tốt vai trò lãnh đạo như Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc nói là cứ nói, “đòi” là cứ đòi, dù biết là “nói lấy được”, mà đòi thì không được! Vì thế, trong những luận điệu chúng tung ra, rất ít thấy xuất hiện một lực lượng rõ ràng, một khuôn mặt “sáng giá” khả dĩ hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đâu đó họ có nói tới “lực lượng chính trị mới”. Nhưng cái gọi là “lực lượng chính trị mới” mà những thế lực thù địch tung hô hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo giang sơn và xã hội, thực ra chỉ là lực lượng được những nước tư bản và những thế lực phản động quốc tế nuôi dưỡng, ủng hộ, phục vụ tài chính, hậu thuẫn về chính trị, quân sự chiến lược kế hoạch, ngoại giao. Đó là một tổ chức triển khai triển khai ô hợp gồm nhiều đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của nhiều lực lượng có thù hận với cách mạng Việt Nam, có tội ác với nhân dân, những kẻ muốn tận dụng dân tộc bản địa bản địa ta làm lá bài chính trị để phục vụ cho quyền quyền lợi kỷ của chúng.

Với lực lượng chính trị như vậy thì chắc như đinh con phố mà người ta lựa chọn cho đất việt nam sẽ là con phố tư bản chủ nghĩa (TBCN). Khi nắm được quyền lãnh đạo, họ sẽ từ bỏ tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội (CNXH), xóa khỏi thành tựu mà nhân dân ta đã quyết tử bao xương máu mới giành được, sớm đưa giang sơn đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản (CNTB).

Với một tiềm năng chính trị và một nhân thân như vậy, chúng biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc bản địa bản địa và nhân dân Việt Nam sẽ không còn hề bao giờ trao cho chúng quyền lãnh đạo giang sơn. Cho nên, những chiêu thức được tung ra cũng chỉ nhằm mục đích mục tiêu gây để ý quan tâm, tạo dư luận, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân ta, trong xã hội ta, đồng thời để tranh thủ sự ủng hộ của những nước tư bản và những thế lực phản động quốc tế hòng gây sức ép, đặt Đk với toàn bộ toàn bộ chúng ta… để từng bước vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về thực ra, cái gọi là “lực lượng chính trị mới” không phải là lực lượng vì dân vì nước, mà hầu hết là vì quyền lợi giai cấp, vì tiềm năng chính trị phản động. Do đó, một khi lực lượng này lãnh đạo giang sơn thì hệ quả tất yếu sẽ là: lái giang sơn đi theo con phố TBCN. Theo đó, thì cái lợi trước hết không phải cho nhân dân lao động, cho dân tộc bản địa bản địa ta mà cho giai cấp bóc lột, cho những tập đoàn lớn lớn lớn lớn tư bản xuyên vương quốc. Còn nhân dân ta phải đổ bao xương máu mới giành được độc lập, mới thoát khỏi kiếp nô lệ, là người làm chủ giang sơn, làm chủ vận mệnh của tớ, thì sẽ phải quay trở lại vị thế cũ, giang sơn lại rơi vào vòng lệ thuộc của những nước tư bản, đế quốc.

Thực tế lịch sử đã chứng tỏ, sau khi lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám, trong những cuộc kháng chiến giành lại độc lập, thống nhất cho non sông giang sơn, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo giang sơn trong thời kỳ mới – thời kỳ toàn nước thống nhất cùng tăng trưởng CNXH. Đất nước chuyển sang quy trình mới, vừa có hòa bình vừa có trận trận chiến tranh; vừa phải đối phó với kiểu trận trận chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế, vừa chống lại sự vây hãm, cấm vận và cô lập tứ phía. Khó khăn chồng chất trở ngại vất vả. Kinh nghiệm lãnh đạo giang sơn xây dựng CNXH được tích lũy trong trong năm lãnh đạo miền Bắc xây dựng CNXH trong Đk giang sơn có trận trận chiến tranh trước kia tuy rất quý báu, nhưng chừng đó là chưa đủ cho việc lãnh đạo, tổ chức triển khai triển khai xây dựng và quản trị và vận hành tăng trưởng giang sơn trong Đk mới với quy mô và tầm vóc mới. Mọi việc dường như phải làm lại từ trên đầu, để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, vừa mới giành được độc lập và vừa bước thoát khỏi những cuộc trận trận chiến tranh tàn khốc kéo dãn 30 năm.

Các chiến sỹ Vùng 2 Hải quân với công tác thao tác thao tác trang trí, tuyên truyền, cổ động Đại hội XIII bằng panô, khẩu hiệu, bảng ảnh trong cty. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chưa hết, CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào cảnh cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ và sụp đổ đã giáng một đòn mạnh vào khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống XHCN làm nó tan rã. Đất nước rơi vào một trong những trong những cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính – xã hội trầm trọng trước đó trước đó chưa từng có và đang đứng trước rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn của yếu tố sụp đổ. Trong tình hình lịch sử ngặt nghèo ấy, bản lĩnh, trí tuệ và kĩ năng lãnh đạo của Đảng được phát huy và thể hiện trong Đk thực tiễn mới. “Đổi mới hay là chết” đó không riêng gì có là khẩu hiệu mà còn là một một mệnh lệnh của những trái tim và khối óc có đủ sự nhiệt huyết và sự tỉnh táo để lấy giang sơn thoát khỏi sự hiểm nguy.

Đảng Cộng sản luôn là người lãnh đạo tiên phong, “đứng mũi chịu sào” chèo lái con thuyền dân tộc bản địa bản địa vượt qua mọi thác nước hiểm nguy.

Trớ trêu thay, trong những lúc giang sơn trở ngại vất vả và lâm nguy như vậy, đang không hề một lực lượng nào, một tổ chức triển khai triển khai nào đồng lòng cùng chung tay gánh vác trách nhiệm trước non sông, giang sơn, dân tộc bản địa bản địa và nhân dân. Trái lại, chỉ thấy nhưng tiếng kêu la, oán thán, những điều chỉ trích, gây chia rẽ phân tâm, làm ngã lòng người từ phía những thế lực thù địch và thời cơ… Thực tiễn lịch sử lại đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xứng danh và tin cậy của dân tộc bản địa bản địa và nhân dân Việt Nam; lịch sử và nhân dân Việt Nam lại một lần nữa tin tưởng trao cho Đảng thiên chức lãnh đạo dân tộc bản địa bản địa, dẫn dắt giống nòi tiến bước cùng thời đại. Đó là yếu tố thật hiển nhiên không phải bàn cãi.

LUẬN CỨ PHÊ PHÁN

Cơ sở lý luận

Thứ nhất,xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với Nhà nước và xã hội là thiết yếu, tất yếu, khách quan.

Vấn đề Đảng Cộng sản cầm quyền là một trong những nội dung quan trọng được những nhà tầm cỡ của chủ nghĩa Mác – Lênin đề cập. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, giai cấp có thiên chức lịch sử đào huyệt chôn CNTB. Nhưng muốn thực thi được thiên chức lịch sử của tớ thì giai cấp công nhân phải có “đội tiên phong với lý luận tiên phong và hành vi tiên phong” để lãnh đạo. Đội tiên phong đó đó là Đảng Cộng sản – bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chứng tỏ, chính đảng của giai cấp công nhân Ra đời là một yên cầu tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp nên phải có lực lượng lãnh đạo giai cấp thực thi thiên chức lịch sử toàn toàn thế giới của tớ. Ph.Ăngghen nhận định rằng, Đảng Cộng sản Ra đời là yếu tố kiện tiên quyết để bảo vệ cho cách mạng XHCN giành thắng lợi và thực thi được tiềm năng ở đầu cuối của nó là thủ tiêu giai cấp.

Kế thừa tư tưởng trên của Mác – Ăngghen, Lênin xác lập: “Về nguyên tắc, Đảng Cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là yếu tố không hề phải nghi ngờ gì nữa”(1). Bởi Đảng Cộng sản là đội tiên phong giác ngộ có tổ chức triển khai triển khai, và là tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, chỉ có Đảng Cộng sản mới có đủ phẩm chất chính trị và kĩ năng, xứng danh là người lãnh đạo xã hội mới. Lênin cũng chỉ rõ: “Đảng Cộng sản…. cầm quyền tức là Đảng không riêng gì có lãnh đạo Nhà nước mà là lãnh đạo cả xã hội”(2). Và trong Đk cầm quyền đó, Đảng phải là “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại”(3).

Giải đáp yếu tố “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?”, Hồ Chí Minh chỉ rõ “trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức triển khai triển khai dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững mạnh mới thành công xuất sắc xuất sắc, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”(4). Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm hết cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kéo dãn về tổ chức triển khai triển khai và đường lối của cách mạng Việt Nam thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX, thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX. “Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”(5).

Thứ hai,Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là chính danh, hợp hiến và hợp pháp.

Trên toàn toàn thế giới, việc quy định về đảng chính trị trong Hiến pháp mang tính chất chất chất chất phổ cập. Chẳng hạn: Hiến pháp của Thụy Sĩ, Nước Hàn, Đức, Trung Quốc, Nước Hàn có một điều; Hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Ba Lan có 2 điều; Hiến pháp Udơbêkixtan có 3 điều,… quy định về đảng chính trị(6).

Các bản Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1980, năm 1992 và năm trước đó đó này đều phải có một điều quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”(7), là phù phù thích phù thích hợp với Xu thế chung của toàn toàn thế giới lúc bấy giờ, không phải là riêng không liên quan gì đến nhau.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011) xác lập: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam”(8). Điều lệ Đảng quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền… Đảng lãnh đạo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ấy”.

Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với Nhà nước và xã hội được xây dựng trên cơ sở pháp lý đồng điệu (khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những văn bản pháp lý) và đồng thuận (điều lệ, quy định) của những tổ chức triển khai triển khai có liên quan, không phải do Cương lĩnh, Điều lệ Đảng “đơn phương” quy định. Đây là một yếu tố quan trọng bảo vệ tính chính danh khá khá đầy đủ được quy định tại Hiến pháp và Điều lệ Đảng, điều lệ những tổ chức triển khai triển khai chính trị – xã hội và tổ chức triển khai triển khai xã hội nghề nghiệp về quan hệ của Đảng với những tổ chức triển khai triển khai khác ở Việt Nam.

Thứ ba,Đảng đại biểu trung thành với chủ với độc lập lãnh thổ lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011) xác lập: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam; đại biểu trung thành với chủ với độc lập lãnh thổ lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa”(9). Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là thành phầm của yếu tố phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước. Trên thực tiễn, Đảng không hề quyền lợi nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công minh, văn minh, không hề người bóc lột người, thực thi thành công xuất sắc xuất sắc CNXH và ở đầu cuối là chủ nghĩa cộng sản.

Cơ sở thực tiễn

Thứ nhất,vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xác lập trong thực tiễn tiến hành cách mạng và được nhân dân thừa nhận.

Thực tiễn Việt Nam đã từng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại hai đảng trái chiều là Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Hai đảng này sẽ không còn hề đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa bản địa và nhân dân, mà bám gót ngoại bang, nên không được nhân dân đồng ý.

Có thời kỳ, cạnh bên Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam (1944 – 1988) và Đảng Xã hội Việt Nam (1946 – 1988), nhưng những đảng ấy cũng không được hầu hết nhân dân giao cho thiên chức lịch sử lãnh đạo cách mạng. Các đảng ấy, đều tuân thủ đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân phó thác, ủy thác. Sau đó hai đảng này tuyên bố tự giải thể và chỉ từ lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiển nhiên, là yếu tố lựa chọn và phó thác của lịch sử, của nhân dân và dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, Đảng không tranh giành vai trò lãnh đạo với bất kỳ đảng phái nào.

Trong tình hình Việt Nam lúc bấy giờ, Đảng ta là đảng cầm quyền đó đó là thông qua việc nắm quyền, Đảng thực thi thiên chức lãnh đạo xã hội, lãnh đạo khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị, lãnh đạo nhân dân, để đạt được tiềm năng cách mạng mà Đảng và dân tộc bản địa bản địa đều đồng thuận.

Thứ hai,vai trò lãnh đạo lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhất là vào những bước ngoặt của lịch sử.

Từ khi Ra đời cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian truân, vượt qua muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc bản địa bản địa ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi trong những cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc bản địa bản địa, thống nhất giang sơn, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm quốc tế, đưa toàn nước tăng trưởng CNXH.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc thay đổi đã thu được nhiều thắng lợi: giang sơn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tăng trưởng thỏa sức tự tin, toàn vẹn và tổng thể so với trong năm trước đó đó thay đổi; quy mô, trình độ nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính được thổi lên; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải tổ rõ rệt; giang sơn chưa bao giờ đã đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, Đảng có những lúc phạm sai lầm không mong muốn không mong ước, khuyết điểm, có những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng. Đảng đã trang trọng tự phê bình, sửa chữa thay thế thay thế khuyết điểm, tự thay đổi, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Nhưng, một số trong những trong những quân địch địch, thời cơ chính trị lại không thấy hoặc cố ý lờ đi điều này, hơn thế, họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm không mong muốn không mong ước của Đảng và quy kết Đảng không đủ sức lãnh đạo trong Đk mới của giang sơn. Rõ ràng đấy là một sự xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, nhằm mục đích mục tiêu kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chủ trương ta từ gốc, từ bên trong, rất là thâm độc và nguy hiểm.

Thứ ba,nhân dân Việt Nam đã thừa nhận và ủy quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, khước từ đa nguyên, đa đảng.

Quan hệ Đảng – dân là quan hệ bản chất và máu thịt của Đảng ta. Ngay từ khi Ra đời Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, che chở và xây dựng. Hơn 90 năm đi theo Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận rõ hơn ai hết, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không hề một lực lượng, một tổ chức triển khai triển khai nào hoàn toàn hoàn toàn có thể đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt chân chính cho quyền lợi của tớ. Vì thế, nhân dân tin tưởng ủy thác trao quyền lãnh đạo cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tế cách mạng Việt Nam đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, sự lãnh đạo của Đảng riêng với giang sơn là yếu tố lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của nhân dân. Vì thế, những tầng lớp nhân dân mong ước Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, không chia sẻ quyền lực tối cao tối cao với những lực lượng khác khác trong vai trò cầm quyền của tớ. Bởi đó là nguyên tắc đã được được hiến định và là một kết quả tất yếu của lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể thay đổi

Quan hệ Đảng – dân là quan hệ bản chất và máu thịt của Đảng ta.

Thứ tư,ở Việt Nam, không hề một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, uy tín và kĩ năng lãnh đạo giang sơn và xã hội.

Tuyệt đại hầu hết nhân dân mong ước Đảng tự chỉnh đốn, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém để hoàn thành xong xong thiên chức của tớ là lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Để xứng danh với việc tin cậy của nhân dân, Đảng đã tiếp tục tăng cường công tác thao tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng trong sáng, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong, vai trò của Đảng cầm quyền và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong quy trình mới. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số yếu tố cấp bách về xây dựng Đảng lúc bấy giờ” đã đưa ra bốn nhóm giải pháp xử lý và xử lý những yếu tố cấp bách trong công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng, trong số đó nhóm giải pháp thư tư nêu rõ việc phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng lúc bấy giờ.

Tóm lại, quan điểm nhận định rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đang không hề vai trò lịch sử, không hề đủ kĩ năng để lãnh đạo giang sơn” là quan điểm sai lầm không mong muốn không mong ước, phản khoa học, phi thực tiễn. Quan điểm này nhờ vào những lập luận mang tính chất chất chất chất chủ quan, võ đoán, thiếu vị trí vị trí căn cứ khoa học, mặc kệ đạo lý và lẽ phải thông thường, phiến diện và phi lôgic. Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch đó và chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có đủ kĩ năng lãnh đạo giang sơn thực thi tiềm năng “dân giàu, nước mạnh, công minh, dân chủ, văn minh”, xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng cho nhân dân./.

PGS. TS. PHAN TRỌNG HÀO

Hội đồng Lý luận Trung ương
________________________
(1) (2) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M, 1980, t.33, tr.406, 401.
(3) V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.34, tr.122.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2009, t.2, tr.267-268.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.8.
(6) Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Một số yếu tố cơ bản của Hiến pháp những nước trên toàn toàn thế giới, Nxb. Chính trị vương quốc – Sự thật, H, 2012, tr.383-390.
(7) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2014, tr.9.
(8) (9) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, Nxb. Chính trị vương quốc – Sự thật, H, 2011, tr.88, 88.

Tác giả nội dung nội dung bài viết: Theo tuyengiao

Nguồn tin: Theo tuyengiao

ĐẢNG LÃNH ĐẠO
Yếu tố quyết định hành động hành vi thắng lợi của cách mạng

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 9 thập kỷ qua, Tính từ lúc ngày xây dựng Đảng, đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên giang sơn Việt Nam.

Một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc xuất sắc

Về quan điểm, đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa bản địa lên số 1. Về hình thức, Đảng chủ trương động viên, tổ chức triển khai triển khai và đoàn kết lực lượng của toàn dân trong Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất nhằm mục đích mục tiêu khơi dậy thỏa sức tự tin tinh thần dân tộc bản địa bản địa, yêu nước để thực thi tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa.

Về phương pháp cách mạng, Ðảng đặt trách nhiệm khởi nghĩa vũ trang để giành độc lập, giành cơ quan ban ngành thường trực là trách nhiệm TT. Trên quan điểm đó, Ðảng ta đã chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang và vị trí vị trí căn cứ địa cách mạng.

Một yếu tố khác cũng góp thêm phần rất quan trọng trong thành công xuất sắc xuất sắc của Cách mạng Tháng Tám là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp phân tích, dự báo thời cơ, sẵn sàng sẵn sàng lực lượng. Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và toàn toàn thế giới, Đảng ta đã dự báo đúng chuẩn thời cơ khởi nghĩa.

“Cơ hội cho dân tộc bản địa bản địa ta, giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong “Thư gửi đồng bào toàn quốc” tháng 10/1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cơ hội cho dân tộc bản địa bản địa ta, giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh.”

Sau đó, Người thông tư xây dựng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (ngày 22/12/1944), tiếp đến là lập Ủy ban quân sự chiến lược kế hoạch cách mạng và xây dựng cơ quan ban ngành thường trực (những Ủy ban dân tộc bản địa bản địa giải phóng và Ủy ban nhân dân cách mạng), xây dựng Khu Giải phóng Việt Bắc… để sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng khởi nghĩa.

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Ðại hội họp và ra Nghị quyết về giành cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc. Thực hiện Nghị quyết của Ðảng và Quốc dân Ðại hội, chỉ trong vòng hai tuần từ 14 đến 28/8/1945, nhân dân toàn việt nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – Nhà nước công nông thứ nhất ở Đông Nam châu Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức nơi khác cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể tự hào rằng: Lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa bản địa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công xuất sắc xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc.” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, t.7, tr.25)

“Đảng đón đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi trở ngại vất vả”

Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã trưởng thành và tăng trưởng về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai triển khai, kĩ năng lãnh đạo và sức chiến đấu. Nhờ đó, trong 30 năm liên tục, từ 1945-1975, Đảng tổ chức triển khai triển khai, lãnh đạo hai cuộc kháng mặt trận kỳ giành những thắng lợi to lớn, viết tiếp “những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc bản địa bản địa,” làm ra những “sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại thâm thúy.”

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược việt nam một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm “Chúng ta thà quyết tử toàn bộ chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

“Chúng ta thà quyết tử toàn bộ chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, lâu dài, nhờ vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đống ý và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt mặt những kế hoạch trận trận chiến tranh của thực dân Pháp, mà đỉnh điểm là thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã chấm hết sự thống trị của thực dân Pháp ở việt nam, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chãi cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.

Chiều 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến-Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, ghi lại thời khắc của thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.” (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Với đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin kiên cường, quật cường, mặc kệ mọi gian truân quyết tử của nhân dân ta, cùng với việc giúp sức to lớn của những nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn toàn thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt vượt mặt những kế hoạch trận trận chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh điểm là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm trận trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc bản địa bản địa, là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính thời đại thâm thúy.

Song tuy nhiên với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả trận trận chiến tranh, Phục hồi kinh tế tài chính tài chính-xã hội, tiến hành tái tạo xã hội chủ nghĩa và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc bản địa bản địa, ở đâu và lúc nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có Đảng. Đảng đón đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi trở ngại vất vả. Đảng gắn bó với Nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho việc nghiệp giải phóng giang sơn.

Sau 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, sẵn sàng sẵn sàng cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành xong xong vai trò hậu phương lớn riêng với tiền tuyến lớn miền Nam; tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm tay nghề tay nghề quý báu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau này.

Có thể thấy, “trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc bản địa bản địa, ở đâu và lúc nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có Đảng. Đảng đón đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi trở ngại vất vả. Đảng gắn bó với Nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho việc nghiệp giải phóng giang sơn.” (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV)

Đại hội Đảng lần thứ VI mở đầu công cuộc thay đổi, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để lấy giang sơn tiến lên. (Ảnh: TTXVN)

Đảng lãnh đạo thành công xuất sắc xuất sắc công cuộc thay đổi

Sau khi giang sơn được thống nhất, trong muôn vàn trở ngại vất vả, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa Phục hồi kinh tế tài chính tài chính, vừa tiến hành hai trận chiến đấu chống xâm lược ở hai đầu biên giới, bảo vệ độc lập độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ vương quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân toàn nước vừa tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, vừa tìm tòi, tháo gỡ trở ngại vất vả, khắc phục trì trệ, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính-xã hội, từng bước hoạch định đường lối thay đổi.

Năm 1986, Đảng đưa ra đường lối thay đổi, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ đó, giang sơn không những vượt qua khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ kinh tế tài chính tài chính, mà còn trở thành nước đang tăng trưởng, đang tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế, sức mạnh giang sơn không ngừng nghỉ nghỉ được tăng cường toàn vẹn và tổng thể, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày một nâng cao.

“Đến nay, Việt Nam đang trở thành một vương quốc có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập trung bình 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết những tổ chức triển khai triển khai quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của hiệp hội quốc tế… Với những thành tựu to lớn đã đạt được, toàn bộ toàn bộ chúng ta có cơ sở để xác lập rằng, đất việt nam chưa bao giờ đã đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này.” (Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Đảng 3/2/1930-2022)

“Với những thành tựu to lớn đã đạt được, toàn bộ toàn bộ chúng ta có cơ sở để xác lập rằng, đất việt nam chưa bao giờ đã đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thông qua quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng danh với vai trò và thiên chức lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

“Thực tiễn đó xác lập một chân lý: ở Việt Nam, không hề một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, uy tín và kĩ năng lãnh đạo giang sơn vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa bản địa ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,” như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Đảng (3/2/1930-2022)./.

Áp phích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp, nhiệm kỳ 2022-2026. (Ảnh: Vietnam+)

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân quyết định hành động hành vi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám

Đăng lúc: 15:35:45 31/05/2022 (GMT+7)3344 lượt xemChuyên viên: HoàngThị HiềnPhòng Quản lý đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời đã ghi lại bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng việt nam. 90 năm qua, dù con phố tăng trưởng có những lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có những lúc phạm khuyết điểm, sai lầm không mong muốn không mong ước, nhưng nhờ bản lĩnh vững vàng;sự nhã nhặn, cầu thị; sự trang trọng tự phê bình, sửa chữa thay thế thay thế khuyết điểm; được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những đoạn đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc rút, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, tuy nhiên tác nhân hầu hết, quan trọng và quyết định hành động hành vi nhất đó đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ngay trong trong năm đầu khi mới Ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, dù trong Đk trở ngại vất vả phải hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bí mật và liên tục phải đối phó với việc đàn áp, khủng bố của quân địch, nhưngvới đường lối đúng đắn, được nhân dân tin tưởng, Đảng đã tổ chức triển khai triển khai lãnh đạo nhân dân vượt qua trở ngại vất vả và làm ra kỳ tích của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân gia chủ dân thứ nhất ở khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau khi giành được cơ quan ban ngành thường trực, trong trong năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, giang sơn đã phải đương đầu với muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách tưởng như không thể vượt qua. Nạnđói, lũ lụt xẩy ra liên tục, kinh tế tài chính tài chính kiệt quệ, tài chính gần như thể thể trống rỗng.Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới Ra đời, chưa tồn tại thời hạn kiện toàn, củng cố nhưng thù trong, giặc ngoài uy hiếp từng ngày, từng ngày riêng với cơ quan ban ngành thường trực cách mạng non trẻ để hòng bóp chết cơ quan ban ngành thường trực trong trứng nước.Trong tình hình “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt vừa vững vàng về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những trở ngại vất vả, thử thách nặng nề trong xử lý và xử lý nạn đói, nạn dốt và chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chãi cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. Trong số đó, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng việc tạo lập cơ sở pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp, hợp hiến cho cơ quan ban ngành thường trực cách mạng như: bầu cử Quốc hội (6/1/1946), xây dựng chính phủ nước nhà nước nhà chính thức; bầu cử Hội đồng nhân dân những cấp và xây dựng ủy phát hành chính chính thức những cấp; xây dựng Hiến pháp (9/11/1946). Chính vì vậy, cơ quan ban ngành thường trực đã nhanh gọn được kiện toàn củng cố từ Trung ương đến địa phương trên phạm vi toàn nước, quyền làm chủ của Nhân dân được thừa nhận trong hiến pháp, giáng đòn mạnh vào thủ đoạn lật đổ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng của những thế lực đế quốc và bọn phản động trong nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.Cùng với việc tạo lập cơ sở pháp lý cho cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, Đảng đã và đang đưa ra và lãnh đạo Nhân dân thực thi nhiều giải pháp nhằm mục đích mục tiêu lôi kéo sức mạnh đoàn kết của toàn dân để xử lý và xử lý nạn đói, nạn dốt, từng bước chăm sóc đời sống và góp sức cho Nhân dân; tổ chức triển khai triển khai kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ với việc ủng hộ và chi viện của toàn nước; nhất quyết trấn áp những thế lực phản cách mạng, bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực và thành quả Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, trên mặt trận ngoại giao, với phương châm “thêm bạn, bớt thù” và nhân nhượng có nguyên tắc, Đảng đã thực hành thực tiễn thực tiễn sách lược khôn khéo để tránh cho cách mạng cùng một lúc phải đối phó với nhiều quân địch. Vì vậy, trong thực thi sách lược ngoại giao, lúc thì tạm hòa hoãn với Tưởng để rảnh tay đối phó với thực dân Pháp xâm lược, lúc thì hoà với Pháp để quét sạch hai chục vạn quân Tưởngvà bọn phản động,tay sai của chúng thoát khỏi giang sơn, đưa cách mạng vượt qua thử thách hiểm nghèo bởi sự vây hãm, chống phá của những thế lực đế quốc và bọn phản động trong nước, tạo thời hạn cho toàn Đảng, toàn dân dữ thế dữ thế chủ động sẵn sàng sẵn sàng những Đk thiết yếu để đối phó với cuộc trận trận chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trên phạm vi toàn nước. Có thể xác lập rằng, thành công xuất sắc xuất sắc nổi trội của hơn một năm xây dựng cơ quan ban ngành thường trực non trẻ là với những chủ trương, giải pháp Đảng đưa ra và lãnh đạo nhân dân thực thi, cách mạng Việt Nam đã đã đã có được sức mạnh để hoàn toàn hoàn toàn có thể tự bảo vệ thành quả cách mạng của chính mình đúng như quan điểm của Lênin là cách mạng phải ghi nhận tự bảo vệ.Những giải pháp cực kỳ sáng suốt của Đảng trong chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo trong trong năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám tiếp tụccho thấy sự lãnh đạo tài ba của Đảng ta và được ghi vào lịch sử cách mạng việt nam như một mẫu mực tuyệt vời về yếu tố dữ thế dữ thế chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Đảng trong việc đưa ra đường lối và lãnh đạo cách mạng; để lại cho Đảng nhiều những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề cho những thời kỳ cách mạng về sau và trong cả đến lúc bấy giờ. Phát huy những thành công xuất sắc xuất sắc, những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong lãnh đạo cách mạng ở trong năm đầu khi mới giành được cơ quan ban ngành thường trực, trong những thời kỳ cách mạng sau, Đảng tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta làm ra những thắng lợi to lớn kể cả trong đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa bản địa, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc thay đổi giang sơn. Đặc biệt, trong quy trình tiến hành công cuộc thay đổi, tuy nhiên quy trình này cũng phải đương đầu với nhiều gay cấn, thử thách, có những lúc tưởng như không vượt qua được, nhất là yếu tố sụp đổ quy mô chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Tuy nhiên sau 35 năm thay đổi, như nhìn nhận của Đại hội XIII, đất việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để việt nam tiếp tục thay đổi và tăng trưởng thỏa sức tự tin trong trong năm tới; xác lập đường lối thay đổi của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của việt nam là phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế tăng trưởng của lịch sử; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tốhàng đầu quyết định hành động hành vi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong thời hạn tới, như dự báo của Đảng tại Đại hội XIII, công cuộc thay đổi của toàn bộ toàn bộ chúng ta có nhiều thời cơ lớn nhưng cũng phải đương đầu với quá nhiều những trở ngại vất vả thử thách, yên cầu Đảng ta phải nâng tầm hơn thế nữa cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai triển khai và cán bộ để phục vụ yêu cầu, trách nhiệm của cách mạng trong thời kỳ mới.Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những quan điểm chỉ huy và những trách nhiệm giải pháp để tiếp tục tăng cường công cuộc thay đổi trong thời hạn tới, trong số đó xây dựng Đảng vẫn được Đảng xác lập là trách nhiệm then chốt. Về vị trí trí vị trí hướng của công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, Đại hội XIII đã nêu rõ: “Tiếp tục kiên định, vận dụng và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội và đường lối thay đổi của Đảng, hết lòng, rất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác thao tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai triển khai và cán bộ; nâng cao kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực hiện hành hiện hành, hiệu suất cao quản trị và vận hành của Nhà nước. Tiếp tục thay đổi thỏa sức tự tin phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác thao tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn thế nữa công tác thao tác thao tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thay đổi, hoàn thiện tổ chức triển khai triển khai cỗ máy của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hiệu lực hiện hành hiện hành, hiệu suất cao. Nâng cao kĩ năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai triển khai cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn thế nữa quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao niềm tin của nhân dân riêng với Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch và người đứng đầu đủ phẩm chất, kĩ năng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm. Xây dựng, hoàn thiện chủ trương phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám phụ trách, dám đương đầu với trở ngại vất vả, thử thách, quyết liệt trong hành vi vì quyền lợi chung, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực hiện hành hiện hành, hiệu suất cao công tác thao tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và trấn áp ngặt nghèo quyền lực tối cao tối cao. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí”[1]. Đồng thời, cùng với xác lập phương hướng, tại Đại hội XIII, Đảng đã và đang đưa ra 10 trách nhiệm, giải pháp đồng điệu về công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng để thực thi, trong số đó xác lập 3 trách nhiệm trọng tâmcần triệu tập lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức triển khai triển khai thực thi là: (1) Đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi có hiệu suất cao tình trạng suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và thực thi những quy định về trách nhiệm nêu gương; (2) Đổi mới thỏa sức tự tin và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác thao tác cán bộ; triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch, người đứng đầu những cấp đủ phẩm chất, kĩ năng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm; (3) Tiếp tục thay đổi, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức triển khai triển khai cỗ máy của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiện hành hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với những quan điểm chỉ huy và những trách nhiệm giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đưa ra, tin tưởng rằng, với một Đảng cách mạng chân chính, có bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết niềm tin yêu, ủng hộ, toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ đã có được một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc bản địa bản địa ta tăng trưởng, lập nên những kỳ tích trong sự nghiệp xây dựng và tăng trưởng giang sơn./.
[1]Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2022, t. II, tr 228-230.

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động hành vi mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Sự #lãnh #đạo #của #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam #là #nhân #tố #quyết #định #mọi #thắng #lợi #của #cách #mạng #Việt #Nam

4613

Clip Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #lãnh #đạo #của #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam #là #nhân #tố #quyết #định #mọi #thắng #lợi #của #cách #mạng #Việt #Nam #Mới #nhất