Kinh Nghiệm về So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-02-18 14:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 14:10:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong quy trình sản xuất, nhà tư bản marketing thương mại nông nghiệp phải thuê, mướn ruộng đất của địa chủ và thuê công nhân để tiến hành sản xuất. Do đó nhà tư bản phải trích một phần giá trị thặng dư do công tự tạo ra để trả cho chủ đất dưới hình thức địa tô. Nhưng giai cấp tư sản vẫn bóc lột người công nhân để tạo ra giá trị thặng dư, một phần sẽ nộp cho địa chủ và phần còn sót lại, nhà tư bản chiếm không.

Mục lục
Tổng quanSửa đổi
Địa tô tư bản chủ nghĩa

Giá cả ruộng đất là hình thức địa tô tư bản hoá. Bởi ruộng đất đem lại địa tô, tức là đem lại một thu nhập ổn định bằng tiền nên nó được xem như một loại tư bản đặc biệt quan trọng quan trọng. Còn địa tô đó đó là lợi tức của tư bản đó. Do vậy giá cả ruộng đất chỉ là giá mua địa tô do ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành. Nó tỷ suất thuận với địa tô và tỷ suất nghịch với tỷ suất lợi tức tư bản gửi vào ngân hàng nhà nước nhà nước.

Địa tô tư bản chủ nghĩa có những hình thức là địa tô chênh lệch, địa tô tuyệt đối và địa tô độc quyền.

Địa tô tư bản chủ nghĩa có điểm giống với địa tô phong kiến thông thường này đều là kết quả của bóc lột riêng với những người dân lao động và quyền sở hữu ruộng đất được thực thi về mặt kinh tế tài chính tài chính (bóc lột trên cơ sở ruộng đất, gắn với ruộng đất).

Tuy vậy có nó khác ở đoạn địa tô phong kiến phản ánh quan hệ đơn thuần giữa hai giai cấp địa chủ và nông dân, trong lúc địa tô tư bản chủ nghĩa biểu lộ quan hệ tay ba giữa ba giai cấp trong xã hội là địa chủ, tư bản marketing thương mại nông nghiệp và công nhân nông nghiệp. Bên cạnh đó, địa tô phong kiến gồm toàn bộ thành phầm thặng dư do nông dân tạo ra, đôi lúc cả một phần thành phầm tất yếu. Trong khi địa tô tư bản chủ nghĩa là một phần giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp tạo ra (một phần giá trị thặng dư chuyển thành lợi nhuận cho tư bản công nghiệp).

Địa tô tư bản chủ nghĩa

Tài liệu tìm hiểu thêm về Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Trình bày những hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa nghiên cứu và phân tích và phân tích lý luận

Download

Xem trực tuyến

Tóm tắt nội dung tài liệu

Câu 16: Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Trình bày những hình thức địa tô TBCN. Ý

nghĩa nghiên cứu và phân tích và phân tích lý luận.

Bản chất của địa tô TBCN:

– Là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài phần lợi nhuận trung bình mà nhà TB nông

nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư cách là người sở hữu ruộng đất.

– Vậy địa tô TBCN: là phần GTTD còn sót lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình

quân mà những nhà TB marketing thương mại nông nghiệp phải nộp cho địa chủ. Kí hiệu: R

Thực chất. địa tô TBCN đó đó là một hình thức chuyển hóa của GTTD siêu

ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch.

* So sánh địa tô TBCN và địa tô phong kiến:

– Giống nhau:

+ Quyền sở hữu ruộng đất được thực thi về mặt kinh tế tài chính tài chính.

+ Là kết quả của yếu tố bóc lột riêng với những người dân dân LĐ.

– Khác nhau:

Địa tô TBCN Địa tô PK

– Về QHSX: quan hệ của 3 giai cấp: địa – Về QHSX: quan hệ của 2 giai cấp: địa

chủ, TB marketing thương mại nông nghiệp, công chủ và nông dân.

nhân nông nghiệp.

– Về lượng: Là một phần của GTTD do – Về lượng: Gồm toàn bộ LĐ thặng dư

công nhân nông nghiệp tạo ra. (hay thành phầm thặng dư) do nông dân tạo

– Về chất: là phần lợi nhuận siêu ngạch ra.

ngoài lợi nhuận trung bình mà nhà TB

nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư

cách là người sở hữu ruộng đất.

Các hình thức của địa tô TBCN:

* Địa tô chênh lệch:

– Do diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trong nông nghiệp là hữu hạn; Do lương thực thực phẩm phục vụ

nhu yếu thiết yếu của con người nên người ta không riêng gì có canh tác trên những ruộng đất

tốt và trung bình mà còn canh tác trên ruộng đất xấu nhất.

– Giá cả của thành phầm & thành phầm & hàng hóa nông sản hình thành trên ruộng đất xấu.

Vậy, địa tô chênh lệch: Là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài phần lợi nhuận trung bình

thu được trên những ruộng đất có Đk thuận tiện. Nó là chênh lệch giữa giá cả

SX chung của nông phẩm được xác lập trên ruộng đất xấu nhất so với giá cả SX cá

biệt trên ruộng đất tốt và trung bình.

+ Địa tô chênh lệch 1: là địa tô thu được trên những ruộng đất có Đk tự nhiên

thuận tiện: có độ phì nhiêu tốt, gần thị trường tiêu thụ, gần đường giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo.

+ Địa tô chênh lệch 2: là địa tô gắn sát với thâm canh năng suất, là kết quả của TB

góp vốn góp vốn đầu tư thêm trên cùng một cty diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh.

Trong thời hạn thuê đất, địa tô thu được thuộc về nhà TB marketing thương mại nông nghiệp.

Chính vì vậy, nhà TB marketing thương mại nông nghiệp muốn kéo dãn thời hạn thuê đất còn địa

chủ thì muốn tinh giảm thời hạn thuê đất. Do đó, trong thời hạn thuê đất, nhà TB kinh

doanh nông nghiệp tận dụng độ phì nhiêu của đất đai quay vòng vốn nhanh.

So sánh địa tô chênh lệch 1 và địa tô chênh lệch 2:

Địa tô chênh lệch 1 Địa tô chênh lệch 2

– Gắng với quảng canh – Gắng với thâm canh tăng năng suất

– Thuộc về địa chủ – Thuộc về nhà TB marketing thương mại nông

– Thu được nhờ vào những yếu tố tự nhiên nghiệp.

– Thu được nhờ vào những yếu tố tự nhiên +

những yếu tố kinh tế tài chính tài chính.

* Địa tô độc quyền: là địa tô thu được trên những ruộng đất cho giá trị kinh tế tài chính tài chính cao: đất

làm dịch vụ du lịch, đất làm khu công nghiệp, đất trồng cây đặc sản nổi tiếng nổi tiếng.

* Địa tô tuyệt đối: là địa tô thu được trên toàn bộ nhiều chủng loại ruộng đất, dù ruộng đất đó tốt

hay xấu, gần thị trường hay xa thị trường.

Cơ sở của địa tô tuyệt đối được hình thành do cấu trúc hữu cơ của tư bản trong lĩnh

vực nông nghiệp thấp hơn trong nghành nghề nghề công nghiệp

* Ý nghĩa của lý luận địa tô:

– Vạch rõ bản chất của QHSX TBCN trong nông nghiệp.

– Là cơ sở để lấy ra những chủ trương trong nông nghiệp

– Định ra thuế nông nghiệp.

* So sánh địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối:

– Giống nhau:

+ Đều là lợi nhuận siêu ngạch.

+ Nguồn gốc: đều là một bộ phận GTTD do LĐ của công nhân làm thuê trong

nghành nông nghiệp tạo ra.

Khác nhau:

Địa tô chênh lệch Địa tô tuyệt đối

– Nguyên nhân: do độc quyền marketing thương mại – Nguyên nhân: do độc quyền tư hữu

ruộng đất sinh ra ruộng đất sinh ra.

Nếu không hề chủ trương tư hữu ruộng đất,

không hề giai cấp địa chủ, thì địa tô này

sẽ bị xóa khỏi, giá cả nông thành phầm sẽ bị

hạ xuống có lợi cho những người dân dân tiêu dùng.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Free.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#sánh #địa #tô #tư #bản #và #địa #tô #phong #kiến

4440

Video So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #địa #tô #tư #bản #và #địa #tô #phong #kiến #Đầy #đủ