Contents

Kinh Nghiệm về Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-14 17:38:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 17:38:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(1)

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH !
GIÁO ÁN MƠN TỐN
Tuần 16
Bài 51 : Giải tốn về tỉ số Phần Trăm ( tiếp theo ) ( Tiết 2)
Đơn vị : Trường Tiểu học Hứa Tạo
KHỞI ĐỘNG
KHỞI ĐỘNG
Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
50% của 80 m là :
40 m
400
40
Câu 1
TRỊ CHƠI : AI NHANH AI ĐÚNG
25% của một số trong những trong những là 40. Số đó là :
16
160
1600
Câu 2
TRỊ CHƠI : AI NHANH AI ĐÚNG
TIẾT HỌC KẾT THÚC

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH !

Lớp 5B

GIÁO ÁN MƠN TỐN

Tuần 16

Bài 51 : Giải tốn về tỉ số Phần Trăm ( tiếp theo ) ( Tiết 2)

Đơn vị : Trường Tiểu học Hứa Tạo

(2)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2022Toán:

KHỞI ĐỘNG

Câu 1 : 10% của một số trong những trong những là 50. Vậy 1% của số đó là bao nhiêu ?

(3)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2022Toán:

KHỞI ĐỘNG

Câu 2 : 25% của một số trong những trong những là 100. Số đó là bao nhiêu ?

(4)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2022

Toán: Bài 51 Giải toán về tỉ số Phần Trăm (tt) ( Tiết 2)

HĐ2: Giải bài toán sau:

Số học viên nữ của Trường Tiểu học Trần Quốc

Toản là 357 em, chiếm 51% số học viên toàn trường. Hỏi Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có bao nhiêu học viên ?

B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Việc 1 : Nhóm trưởng cho những bạn tìm hiểu đề.Việc 2 : Thảo luận, giải bài toán.

(5)

HĐ2: Giải bài toán sau:

Số học viên nữ của Trường Tiểu học Trần Quốc

Toản là 357 em, chiếm 51% số học viên toàn trường. Hỏi Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có bao nhiêu học viên ?

Bài giải :

Số học viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có là :357 : 51 x 100 = 700 ( học viên )

(6)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2022

Toán: Bài 51 Giải toán về tỉ số Phần Trăm (tt) ( Tiết 2)

HĐ3: Giải bài toán sau:

Một shop trong tháng tư phải nộp thuế mất 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng lệch giá). Hỏi lệch giá của cửa hàng trong tháng đó là bao nhiêu tiền ?

B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Việc 1 : Đọc đề

(7)

HĐ3: Giải bài toán sau:

Một shop trong tháng tư phải nộp thuế mất 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng lệch giá). Hỏi lệch giá của cửa hàng trong tháng đó là bao nhiêu tiền ?

Bài giải :

Số tiền lệch giá của shop trong tháng đó là :12 000 000 : 10 x 100 = 120 000 000 (đồng)

(8)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2022

Toán: Bài 51 Giải toán về tỉ số Phần Trăm (tt) ( Tiết 2)

HĐ4. Tính nhẩm : a) 5% của 200

b) 10% của 1230 kg
c) 20% của 1600 mét vuông

d) 25% của 216 lít e) 50% của 48 km

B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Mẫu : a)5% = =

(9)

HĐ4. Tính nhẩm :b) 10% của 1230 kg

10% = = . Vậy để tìm 10% của 1230 kg ta làm như sau 1230 :10 = 123 kg

c) 20% của 1600 mét vuông

20% = = . Vậy để tìm 20% của 1600m2 ta làm như sau 1600 : 5 = 320 mét vuông

d) 25% của 216 lít

25% = = . Vậy để tìm 25% của 216 lít ta làm như sau 216 : 4 = 54 lít

e) 50% của 48km

50% = = . Vậy để tìm 50% của 48 km ta làm như sau 48 : 2 = 24 km

(10)

HĐ5: Tính nhẩm rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

a) 25% lượng nước trong bể là 500 lít. Vậy lượng

nước trong bể là………… b) 10% của một số trong những trong những bằng 245. Số đó là ……….. c) 20% độ dài quãng đường là 30 km. Quãng đường đó dài……… d) 50% của một số trong những trong những là 31. Số đó là…………

Mẫu: a) 25% =

(11)

HĐ5: Tính nhẩm rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

b) 10% của một số trong những trong những bằng 245. Số đó là 2450

c) 20% độ dài quãng đường là 30 km. Quãng đường

đó dài 150km

(12)

(13)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

50% của 80 m là :

40 m

a

400

b

40

c

Câu 1

TRỊ CHƠI : AI NHANH AI ĐÚNG

(14)

25% của một số trong những trong những là 40. Số đó là :

16

a

160

b

1600

c

Câu 2

TRỊ CHƠI : AI NHANH AI ĐÚNG

0

1

2

34

5

6

7

8

9

10

(15)

(16)

TIẾT HỌC KẾT THÚC

Câu 1.(Trang 130 Toán 5 VNEN Tập 1): Chơi trò chơi “đố bạn tìm 1%”.

Ví dụ:

Hỏi Trả lời 10% của một số trong những trong những là 30 1% của số đó là 3 20% của một số trong những trong những là 40 1% của số đó là 2 40% của một số trong những trong những là 80 1% của số đó là 2 10% của một số trong những trong những là 60 1% của số đó là 6 15% của số đó là 75 1% của số đó là 5

Câu 2.(Trang 130 Toán 5 VNEN Tập 1): Đọc kĩ ví dụ và nghe thầy/ cô hướng dẫn

Câu 3.(Trang 131 Toán 5 VNEN Tập 1): Tìm:

a. Một số biết 20% của số đó là 180

b. Độ dài quãng đường, biết 15% độ dài quãng đường đó là 45m

Trả lời:

a. Số đó là: 180 : 20 x 100 = 900

b. Độ dài quãng đường là: 45 : 15 x 100 = 300 m

Câu 1.(Trang 131 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết tiếp vào chỗ chấm:

   25% của một số trong những trong những là 400. Số đó là ……

   30% giá tiền một quyển sách là 12000 đồng. Gía tiền quyển sách đó là …….

   14% diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh một căn phòng là 5,6 mét vuông. Diện tích căn phòng đó là …….

   75% chiều dài đoạn dây là 3 m. Đoạn dây đó dài…..

Trả lời:

– Điền vào chỗ chấm như sau:

   25% của một số trong những trong những là 400. Số đó là 1600

   30% giá tiền một quyển sách là 12000 đồng. Gía tiền quyển sách đó là 40 000 đồng

   14% diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh một căn phòng là 5,6m2. Diện tích căn phòng đó là 40m2

   75% chiều dài đoạn dây là 3 m. Đoạn dây đó dài 4m

Câu 2.(Trang 131 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

– Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em, chiếm 51% số học viên toàn trường. Hỏi trường tiểu học Trần Quốc Toản có bao nhiêu học viên?

Trả lời:

– Trường tiểu học Trần Quốc Toản có số học viên là:

   357 : 51 x 100 = 700 (học viên)

Đáp số: 700 học viên

Câu 3.(Trang 131 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

– Một shop trong tháng tư phải nộp thuế mất 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng lệch giá). Hỏi lệch giá shop đó trong tháng đó là bao nhiêu tiền?

Trả lời:

– Doanh thu của shop đó đạt được trong tháng tư là:

   12 000 000 : 10 x 100 = 120 000 000 (đồng)

Đáp số: 120 000 000 đồng

Câu 4.(Trang 132 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính nhẩm:

   5% của 200;

   10% của 1230kg;

   20% của 1600m2;

   25% của 216l;

   50% của 48km.

Trả lời:

   5% của 200 bằng 10

   10% của 1230kg bằng 123

   20% của 1600m2 bằng 320m2

   25% của 216l bằng 54l

   50% của 48km bằng 24km

Câu 5.(Trang 132 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính nhẩm rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

   25% lượng nước trong bể là 500l. Vậy lượng nước trong bể là ……

   10% của một số trong những trong những bằng 245. Số đó là ……….

   20% độ dài quãng đường là 30km. Quãng đường đó dài ……..

   50% của một số trong những trong những là 31. Số đó là …….

Trả lời:

   25% lượng nước trong bể là 500l. Vậy lượng nước trong bể là 2000l

   10% của một số trong những trong những bằng 245. Số đó là 2450

   20% độ dài quãng đường là 30km. Quãng đường đó dài 150km

   50% của một số trong những trong những là 31. Số đó là 62

– Biết rằng, thông thường với trẻ con 11 tuổi thì độ dài của đầu (tính từ cằm lên mức đỉnh đầu) bằng 15% độ cao khung hình.

   Em thử đo độ dài đầu em rồi suy ra độ cao của em là bao nhiều xăng-ti-mét?

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

– Chiều dài đầu em là: 18cm

→ Vây độ cao của em là:

   18 : 15 x 100 = 120 (cm) = 1m 20cm

Đáp số: 1m 20cm

Xem thêm những bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, rõ ràng của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Số #học #sinh #nữ #của #trường #tiểu #học #Trần #Quốc #Toản #là #chiếm #số #học #sinh #toàn #trường

4201

Review Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số học viên nữ của trường tiểu học Trần Quốc Toản là 357 em chiếm 51 số học viên toàn trường Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #học #sinh #nữ #của #trường #tiểu #học #Trần #Quốc #Toản #là #chiếm #số #học #sinh #toàn #trường #Mới #nhất