Mẹo về Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 18:16:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Sinh tử kiếp nghĩa là gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sinh tử kiếp nghĩa là gì được Update vào lúc : 2022-01-30 18:16:02 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các Bài Pháp Cùng Chủ Đề:

  Nhật Ký Những Ngày Ở Bệnh Viện – Bài Học Từ Các Vị Bồ Tát Đời Thường
  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp
  Quan Âm Bồ Tát Hóa Thân Làm Cô Gái Bán Cá
  Muốn Có Định Huệ Thì Niệm Phật & Nghe Pháp Phải Song Song

Nỗi thao thức trong mọi toàn bộ toàn bộ chúng ta là làm thế nào xử lý và xử lý được sinh tử chính bới còn sinh tử thì toàn bộ toàn bộ chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi của lục đạo rất là khổ sở. Vì sinh tử, toàn bộ toàn bộ chúng ta cứ mãi vô ra trong bào thai đầy hôi tanh máu mủ, nhơ nhớp của người mẹ, có khi nằm trong bào thai của con chó, con heo, con cá v.v cứ mãi quay đi lộn lại trong vô lượng kiếp như vậy, thật là ghê rợn.

Vì sinh tử mà làm quần hòn đảo lộn luân thường đạo lý, ví như cha lấy con, con lấy cha, mẹ lấy con, con lấy mẹ, chị lấy em, cầm dao giết loài vật để ăn, không ngờ ta giết cha mẹ, anh, chị, em, thân bằng quyến thuộc của ta nhiều đời nhiều kiếp mà không hay là không biết.

Vì sinh tử, toàn bộ toàn bộ chúng ta không riêng gì có làm khổ cho mình mà còn làm khổ đến cho toàn bộ mọi người như thể làm khổ vợ, khổ chồng, khổ con, khổ cha mẹ v.v trong vô lượng kiếp như vậy.

Ôi! Nghĩ đến sinh tử thật là kinh hoàng, mà toàn bộ toàn bộ chúng ta không giác ngộ tu hành hay sao, toàn bộ toàn bộ chúng ta không xoay quồng hay sao, đợi đến chừng nào đây?

Thật là như mong ước thay, toàn bộ toàn bộ chúng ta được làm thân người, sớm lại được gặp Phật pháp. Đặc biệt, toàn bộ toàn bộ chúng ta lại gặp được Pháp môn Tịnh độ, nhờ tha lực bản nguyện của Phật A Di Đà mà toàn bộ toàn bộ chúng ta được liễu sinh thoát tử vãng sinh về toàn toàn thế giới Cực lạc.

Để cho toàn bộ toàn bộ chúng ta luôn thức tỉnh, tu hành một cách nghiêm mật, thì toàn bộ toàn bộ chúng ta phải luôn nghĩ đến việc vô thường, sự trống vắng, ngắn ngủi của kiếp người.

Khi đề cập đến việc được làm thân người, được gặp Phật pháp là rất khó hay dễ, thật là rất khó vô cùng. Như toàn bộ toàn bộ chúng ta thường nghe: Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, nghĩa là: thân người khó được, Phật pháp khó nghe.

Thật là rất khó được gặp mà ngày ngày hôm nay toàn bộ toàn bộ chúng ta đều gặp được cả.

Chúng tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ rằng rằng toàn bộ toàn bộ chúng ta từ vô lượng kiếp đã từng tu tạo phước đức cho nên vì thế vì thế ngày ngày hôm nay mới gặp được quả tốt như vậy này, bằng ngược lại thì toàn bộ toàn bộ chúng ta rất khó gì mà gặp được đâu.

Vì vậy, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải luôn thường xuyên nghĩ đến việc vô thường, trống vắng, mỏng dính dính manh của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mà tinh tấn tu hành, chứ trong thời hạn ngắn ngủi này, toàn bộ toàn bộ chúng ta không chịu tu sửa thì thật uổng phí cả một kiếp người.

Đức Phật đã dạy: Mỗi khi toàn bộ toàn bộ chúng ta đánh mất thân này, thì trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được. Cũng in như đức Phật ví con rùa mù hai mắt, sống tận dưới đáy biển, cứ một nghìn năm khúc gỗ trôi qua biển thì con rùa mù hai mắt nổi lên liền chui vào đúng bọng cây. Phật mới bảo những vị Tỳ Kheo, những thầy thấy con rùa mù hai mắt chui được vào bọng cây khó hay là dễ? Các thầy Tỳ kheo vấn đáp: Kính bạch Thế Tôn, thật là rất khó vô cùng. Cũng vậy, được làm thân người lại là rất khó gấp mấy lần con rùa mù hai mắt chui vào bọng cây.

Có vị Tổ dạy rất độc lạ: Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, nghĩa là: nghìn năm cây sắt nở hoa còn dễ hơn, mọi khi toàn bộ toàn bộ chúng ta đánh mất thân người thì trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được.

Như toàn bộ toàn bộ chúng ta đã biết, có những lúc nào cây sắt nở hoa không? Không bao giờ có chuyện đó, khó như vậy đó, được làm thân người còn khó hơn cây sắt nở hoa nữa.

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có đoạn ghi: Đức Phật lấy ít đất để lên móng tay, rồi bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng:

Đất ở mười phương toàn toàn thế giới nhiều hay đất ở móng tay ta nhiều?

Bạch Thế Tôn, đất ở móng tay không thể nào sánh bằng đất ở mười phương toàn toàn thế giới.

Đúng thế, này thiện nam tử! Có người đã chết trở lại được thân người, bỏ thân trong ba đường ác mà được thân người, căn thân khá khá đầy đủ, được sinh nơi trung quốc, có đủ chánh tín, hoàn toàn hoàn toàn có thể tu tập đạo hạnh, hoàn toàn hoàn toàn có thể tu tập chánh đạo, hoàn toàn hoàn toàn có thể được giải thoát, hoàn toàn hoàn toàn có thể nhập Niết bàn, được như trên đây thật là hy hữu, như số lượng đất trên móng tay.

Qua những dẫn chứng trên, chư Phật, chư Tổ thường nhắc nhở toàn bộ toàn bộ chúng ta đã đã có được thân người thật là rất khó vô cùng. Khi đã có rồi thì toàn bộ toàn bộ chúng ta phải ghi nhận quý trọng, bảo vệ nó, mượn nó để tu hành, chớ tránh việc buông lung, để rồi toàn bộ toàn bộ chúng ta đánh mất nó, trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được.

Chúng ta phải luôn thức tỉnh cái chết đến cận kề bên ta. Thân này thật là mỏng dính dính manh, giả hợp, chỉ việc toàn bộ toàn bộ chúng ta hít vào mà không thở ra thì ta đã qua đời khác rồi, như bông hoa sớm nở tối tàn, có gì mà vui đâu. Cho nên, vào một trong những trong những hôm, đức Phật hỏi những vị Tỳ kheo rằng: Mạng người sống trong bao lâu?.

Có vị vấn đáp là mạng sống con người trong mức chừng vài ngày, bị đức Phật chê trách, ông chưa hiểu đạo, ông chỉ hiểu cái da của Phật pháp.

Có vị vấn đáp: Mạng sống con người trong mức chừng buổi tiệc, bị đức Phật chê trách, ông mới hiểu được cái xương của Phật pháp.

Có vị vấn đáp: Mạng sống con người trong một hơi thở. Vị này được đức Phật ca tụng và tán thán là ông đã hiểu tận xương tủy của Phật pháp.

Vì thế đức Phật thường dạy: Tất cả vạn vật hiện hữu trên vũ trụ này đều là giả tạm vô thường, không hề gì là bền chắc đâu, chỉ có tu nhân tích đức mới là cái thật làm cho toàn bộ toàn bộ chúng ta mang theo.

Khổng Tử cũng nói: Thế thượng vạn ban đô thị giả, nhân sinh đạo đức quả duy chân, nghĩa là: toàn bộ vạn vật hiện hữu trên trần gian này đều là vô thường, duy chỉ có đạo đức mới vĩnh cửu vĩnh cửu.

Chúng ta thường biết được thân này là vô thường, là giả tạm, không hề cái gì là ta cả, nghĩ như vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta mới quên mình tu được, còn ngược lại toàn bộ toàn bộ chúng ta không hay là không biết, cứ cho cái thân này là thường còn, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường này là đẹp tươi, chấp cái ta này là thật có thì quý vị cứ mãi tham đắm bả ngũ dục giả tạm ở trần gian, suốt cả môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường làm nô lệ cho cái giả, suốt cả môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường làm nô lệ cho ăn, uống, ngủ nghỉ, mà không hay là không biết, thật là khổ đau vô cùng.

Để đối trị lại những dục vọng tham muốn ở đời, đức Phật đã chỉ dạy toàn bộ toàn bộ chúng ta trong Tứ niệm xứ là phải luôn quán thân này là bất tịnh, là hôi thối.

Kinh Trung Bộ I có đoạn ghi: Này những vị Tỳ kheo, hãy quán thân này từ gót chân cho tới đỉnh đầu là một bọc da tiềm ẩn toàn là những đồ bất tịnh hôi thối như thể: tóc, lông, móng, máu, mủ, đờm, nước miếng, nước tiểu, phân v.v.

Đức Phật muốn cho toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy được thật tướng của thân thể này, để toàn bộ toàn bộ chúng ta khỏi phải mê lầm về nó. Như quý vị thường thấy, hằng ngày trong thân thể của toàn bộ toàn bộ chúng ta có chín cái lỗ thường chảy ra những đồ bất tịnh hôi tanh. Vì thế, những vị Tổ ví chín cái lỗ này chảy ra những đồ bất tịnh hôi thối gấp mấy lần mùi hôi ở những cống rãnh của thành phố chảy ra. Chín lỗ đó là gì? Hai tai chảy ra ráy, hai mũi chảy ra nước mũi, miệng chảy ra nước miếng, hai mắt chảy ra ghèn, đường tiểu tiện chảy ra nước tiểu, đường đại tiện thải phân.

Khi toàn bộ toàn bộ chúng ta đi ngang qua những cống rãnh ở thành phố, thì toàn bộ toàn bộ chúng ta cảm thấy thế nào? Thối hay thơm? Thật là thối vô cùng, những cống rãnh đã thối như vậy, chư Tổ ví thường ngày thân thể toàn bộ toàn bộ chúng ta chảy ra những đồ bất tịnh hôi thối gấp mấy lần mùi hôi ở cống rãnh.

Chúng ta tu hành thì phải thấy được thật tướng của thân thể này là vô thường, là giả tạm, là bất tịnh. Khi toàn bộ toàn bộ chúng ta nhận chân được thực tướng rồi, toàn bộ toàn bộ chúng ta không dại gì làm nô lệ cho nó nữa, mà toàn bộ toàn bộ chúng ta chỉ biết mượn nó làm phương tiện đi lại đi lại để tu tập.

Cho nên toàn bộ toàn bộ chúng ta không khổ vì nó. Còn ngược lại, riêng với những người dân dân không sở hữu và nhận chân được thực tướng của thân thể này là bất tịnh, là vô thường, là giả có, thì người ta cứ mải mê làm nô lệ cho cái thân này hoài. Cứ cho thân này là có thật, là trong sáng, người ta cứ vỗ béo, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, đánh phấn son cho cái thân này, chải chuốt cho cái thân này, không ngờ họ đã đánh phấn son, vỗ béo, chải chuốt cho bọc da hôi thối mà người ta không hay là không biết, thật là đáng thương tâm cho họ.

Trong cuốn Sa Di Luật Giải, đức Phật dạy: Cái khổ của con lừa, con lạc đà chở nặng, cái khổ của những kẻ trôi lăn trong sinh tử luân hồi chưa gọi là khổ. Ngu si không sở hữu và nhận chân được thực tướng, không biết được hướng đi ấy mới gọi là khổ.

Tại sao đức Phật nói cái chở nặng của con lừa, con lạc đà và những kẻ trôi lăn trong sinh tử chưa gọi là khổ? Là chính bới con lừa, con lạc đà và những kẻ trôi lăn trong sinh tử chỉ khổ một đời thôi, còn riêng với những người dân dân ngu si không sở hữu và nhận chân được thực tướng, không biết được hướng đi thì họ sẽ bị trôi lăn mãi mãi trong vòng sinh tử luân hồi mà không lúc nào thoát khỏi.

Đạo Phật toàn bộ toàn bộ chúng ta cho thân này là vô thường, là giả hợp, là bất tịnh, hiểu như vậy có phải một cách yếm thế hay là không? Thưa là không phải. Nhờ toàn bộ toàn bộ chúng ta biết được thân này là vô thường, là bất tịnh, là giả có cho nên vì thế vì thế ngày nào còn sống thì ngày đó ta nên sống đẹp và sống tốt, làm quyền lợi cho mọi người.

Chúng ta tránh việc hiểu một cách yếm thế, cho thân này là vô thường, là bất tịnh, là giả có rồi toàn bộ toàn bộ chúng ta chán đời, ưng làm gì thì làm, bỏ bê thân này, chích xì ke, ma túy, quấy phá xã hội. Những ai mà hiểu như vậy hoàn toàn sai lệch với ý của chư Phật dạy. Chúng ta là những Phật tử đã hiểu đạo, thì phải luôn tỉnh thức sự sống chết đến với toàn bộ toàn bộ chúng ta rất mau, cái chết nó không hẹn một ai hết, nó đến với toàn bộ toàn bộ chúng ta một cách bất đắc kỳ tử.

Có lúc nào cái chết đến với toàn bộ toàn bộ chúng ta mà ta hẹn là cho tôi sống thêm khoảng chừng chừng 5, 6 ngày nữa rồi tôi chết, không bao giờ có hẹn như vậy được.

Bình nhật thường ngày toàn bộ toàn bộ chúng ta đã và đang từng tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu là yếu tố chết chóc của mọi người, có người thì chết trẻ, có người thì chết già v.v, đã từng tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến như vậy mà tại sao toàn bộ toàn bộ chúng ta không chịu giác ngộ để sớm tu hành, còn đợi đến chừng nào nữa đây. Chúng ta nên biết rằng: mọi khi đánh mất thân người thì trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được. Cho nên toàn bộ toàn bộ chúng ta phải thương mình lo tu hành đi, đừng có ham gì bả danh lợi giả tạm của trần gian.

Kinh Tạp A Hàm, đức Phật đưa ra bốn hình ảnh con ngựa để ví dụ bốn hạng người như sau:

Con ngựa thứ nhất chỉ thấy bóng roi đã chạy.

Con ngựa thứ hai, nhịp roi lên sống sống lưng mới chạy.

Con ngựa thứ ba, đánh cho thật đau mới chạy.

Con ngựa thứ tư, đánh chết bỏ, lúc lắc chớ không chịu chạy.

Qua hình ảnh bốn con ngựa, đức Phật chỉ rõ cho toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy được bốn hạng người:

Hạng người thứ nhất, chỉ nghe tiếng đồn có người chết là giác ngộ tu ngay.

Hạng người thứ hai, chỉ tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến một người chết thôi là giác ngộ tu liền.

Hạng người thứ ba, đã tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến khoảng chừng chừng 1, 2, 3 người chết, lúc đó mới chịu tu.

Hạng người thứ tư, tuy đã tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến vô số người chết mà không hề nhúc nhích, họ cứ cho là cái chết của người ta chớ đâu phải cái chết của tớ.

Qua bốn con ngựa trên, hầu hết toàn bộ toàn bộ chúng ta rơi vào con ngựa thứ tư, ít có ai mà rơi vào con ngựa thứ nhất, hai, ba.

Vậy, toàn bộ toàn bộ chúng ta sớm tỉnh giác, thân mạng của toàn bộ toàn bộ chúng ta vô thường, ngắn ngủi, thật chi là trống vắng không hề gì là chắc đâu.

Cho dù làm vua, làm quan đi nữa, khi chết cũng để lại đống tro nhơ mà thôi. Như toàn bộ toàn bộ chúng ta đã biết, sống lâu như ông Bành Tổ là 800 năm, nay đâu còn, giàu sang như Vương Khải, Thạch Sùng rồi cũng xuôi tay mà thôi.

Bao bì cốt nhục nung huân huyết
Cưỡng tác kiều yêu cuống hoặc nhân,
Thiên cổ anh hùng giai nhân tận
Bách niên đồng tác nhất khanh trần.

Nghĩa là:

Máu mủ thịt xương một túi nhơ
Tô điểm chi mong gạt tình hờ
Vạn thuở anh hùng giai nhân tận
Trăm năm để lại đống tro nhơ.

Chúng ta đã làm rõ được thật tướng của thân thể mình rồi. Ngày nào còn sống thì toàn bộ toàn bộ chúng ta phải tinh tấn tu hành ngày đó, chớ đừng hẹn lần hẹn lữa. Chớ để cơn vô thường đến cướp ta đi thì trăm nghìn muôn kiếp không hề thời cơ để tu.

Ngày xưa những vị Tổ trong lúc tu hành những Ngài thường luôn để ý đến việc vô thường và luôn xem sinh tử là yếu tố đại. Khi một ngày trôi qua, những vị Tổ thường than rằng: Ôi! Một ngày đã trôi qua rồi mà ta chưa làm được gì cả!. Quý Ngài rất quý thời hạn tu vô cùng. Để cho việc tu tập một cách nghiêm mật, những vị Tổ làm một chiếc hòm nhỏ để bên gối nằm. Khi nào những Ngài cũng liếc mắt nhìn cái hòm, ám chỉ là cái chết kề cạnh bên ta, chỉ việc sơ suất một chút ít ít thôi là ta nhảy vào đó liền. Chính cái hòm nhỏ này còn tồn tại một tác dụng lớn lao, nhờ nó mà tương hỗ cho những vị Tổ tinh tấn tu hành một cách nghiêm mật, không bao giờ xao lãng.

Như toàn bộ toàn bộ chúng ta đã biết, trong kinh công phu chiều có đoạn:

Thị nhật dĩ quá,
Mạng diệc tùy giảm
Như thiểu thủy ngư
Tư hữu hà lạc
Đại chúng đương cần tinh tấn
Như cứu đầu nhiên
Đản niệm vô thường
Thận vật phóng dật.

Nghĩa:

Ôi! Một ngày đã trôi qua rồi,
Mạng sống Từ này mà giảm dần
Như cá ở ao cạn nước
Có gì vui đâu
Đại chúng nên cần tinh tấn
Như cứu lửa cháy trên đầu
Luôn nhớ nghĩ vô thường
Chớ nên phóng dật.

Chúng ta sống cao nhất là khoảng chừng chừng 50 tuổi đến 100 tuổi, đấy là số tượng trưng thôi, cũng luôn hoàn toàn có thể có người 1 tuổi chết, có người sống đến 10 tuổi chết, có người sống 20, 30 tuổi là chết.

Ví dụ tuổi thọ của toàn bộ toàn bộ chúng ta là 50 tuổi, cứ một ngày trôi qua thì tuổi thọ giảm còn sót lại 49 tuổi, cứ như vậy mà giảm dần, cho tới lúc ta mất mạng. Tục ngữ có câu: Nước chảy đá mòn, cũng như cá ở ao mà cạn nước, như toàn bộ toàn bộ chúng ta đã từng thấy trong những ao hồ, cứ mỗi ngày mặt trời lên, thì nước trong ao hồ đều bốc hơi, nước cứ mỗi lần bốc hơi như vậy làm cho nước ở ao hồ cạn dần, thì mạng sống của những con cá ở trong số này cũng Từ này mà giảm dần.

Qua bài thơ trên đây, cho toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy được mạng sống của kiếp người thật là ngắn ngủi, thật là trống vắng vô cùng. Vì vậy, toàn bộ toàn bộ chúng ta nên sớm tỉnh ngộ đến việc vô thường, xem sinh tử là việc lớn mà một lòng siêng năng, tinh tấn, quay quồng tu hành, tránh việc buông lung giải đãi mà bỏ phí qua một kiếp người thật là oan uổng vô cùng.

Chúng ta phải luôn tỉnh giác, quay quồng tu hành như hình ảnh cứu lửa cháy trên đầu. Có lúc nào lửa đang cháy trên đầu mà toàn bộ toàn bộ chúng ta hẹn là hãy đợi tôi một hai phút rồi tôi dập tắt sau. Không bao giờ hẹn được, lửa vừa cháy là toàn bộ toàn bộ chúng ta nhanh gọn dập tắt liền, còn nếu chậm trễ một chút ít ít thôi thì nó thiêu đốt toàn bộ toàn bộ chúng ta ngay.

Cũng vậy, qua hình ảnh này ý niệm cho ta thấy được: nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta không chịu quay quồng tu hành thì quỷ vô thường đến cướp ta ngay. Lúc này, mặc dầu toàn bộ toàn bộ chúng ta than van, kêu trời kêu đất, cầu khẩn một cách tha thiết đi nữa thì đã và đang muộn màng lắm rồi.

Cổ đức dạy rằng: Khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, quỷ sứ đòi khóc một khóc hai, hay là: Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, nghĩa là: chớ để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh.

Vì vậy, toàn bộ toàn bộ chúng ta nên sớm giác ngộ vô thường mà quay quồng tu hành, chớ đừng để luống qua một kiếp người thì trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được. Chúng ta đã hiểu ra làm thế nào là vô thường, đã và đang thấy rõ được thật tướng của thân thể mình, thì toàn bộ toàn bộ chúng ta phải sống ra làm thế nào đây, để sẵn sàng sẵn sàng cho ngày ra đi của tớ một cách êm đẹp. Phải hiểu rằng, toàn bộ toàn bộ chúng ta sống ngày ngày hôm nay là để sẵn sàng sẵn sàng cho ngày ra đi, chớ ta tránh việc ham sống mà bỏ quên đi ngày nhắm mắt xuôi tay, đấy là yếu tố tối quan trọng, toàn bộ toàn bộ chúng ta nên nhớ mãi.

Sống ra làm thế nào để trở thành một người lương thiện có đạo đức, có tu tập. Trước hết, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải nên quy y Tam bảo.

Theo tư tưởng của kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Muốn sinh về Cực lạc, phải tu ba phước:

Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành.

Thọ trì Tam quy, giữ kỹ những giới, không phạm oai nghi.

Phát lòng Bồ-đề, tin lý nhân quả, đọc tụng tầm cỡ Đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

Ba thứ phước này là chánh nhân Tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là nói về sử dụng phước lực để vãng sinh.

Các mối nghi về Tịnh độ

Có người hỏi rằng: Kinh thường nói người niệm Phật đới nghiệp vãng sinh, liền dự vào hàng Thánh chúng, đạt được bất thối chuyển tâm. Còn mang thân phàm phu, còn nghiệp lực làm thế nào đạt được bất thối tâm nơi đạo Bồ-đề?

Đáp: Kinh A Di Đà, Phật Thích Ca có dạy: Cõi Cực lạc kia sau khi chúng sinh đã sinh về đều là bậc A-la-hán và Bồ tát bất thối chuyển nơi đạo Vô thượng Bồ-đề. Có năm nhân duyên làm cho chúng sinh ở cõi kia được tâm bất thối chuyển nơi đạo quả Bồ-đề.

Do nguyện lực từ bi to lớn độ chúng sinh của Phật A Di Đà.
Chúng sinh ở nơi cõi kia thường gặp ánh sáng của chư Phật và Bồ tát chiếu đến, làm cho tâm Bồ-đề tăng trưởng.
Cảnh giới Cực lạc trang nghiêm, ngày ngày có tiếng chim kêu, nhạc trỗi, gió thổi, những âm thanh này phát ra, nếu có chúng sinh nghe được liền phát tâm nghĩ nhớ tới Phật, Pháp, Tăng. Cho nên tâm Bồ-đề không trở thành thối lui.
Cõi Cực lạc toàn là thiện hữu tri thức đồng tu, luôn giúp sức nhau trên bước đường tu học, không hề ác hữu tri thức ngăn cản, ngoài cảnh không hề quỷ thần tà ma, ngoại đạo quấy nhiễu, nội tâm không tham sân si, tình ái phiền não rối loạn, nên tâm Bồ-đề không trở thành thối lui.
Chúng sinh cõi kia thọ mạng lâu dài đồng với chư Phật, Bồ tát nên đủ thì giờ tu tập cho tới ngày chứng đạo, không phải sống chết nhiều phen như chúng sinh nơi Ta bà, mê mờ trong lúc thọ thai chuyển thân, quên đi bản nguyện ban đầu, do đó tâm Bồ-đề dễ bị thối lui. Trái lại chúng sinh ở Cực lạc luôn tăng trưởng theo thọ mạng.

Vì những nhân duyên thù thắng như vậy, nên chúng sinh ở mười phương toàn toàn thế giới sau khi vãng sinh về cõi kia, gồm có những vị đới nghiệp vãng sinh nơi hạ phẩm hạ sinh cũng rất được liệt vào hàng Thánh chúng và đạt được tam vị bất thối.

Chỉ cần xoay đầu lại quy y với Phật A Di Đà mà chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sinh Cực lạc để đạt được ba quả vị bất thối chờ ngày thành Phật, trong lúc nếu ở toàn toàn thế giới Ta bà, muốn đạt được thì phải trải qua ba đại a-tăng-kỳ kiếp tu tập trong sinh tử. Trái lại, giờ đây chỉ một lòng nhất tâm niệm Phật trong đời này, thì ta sẽ tiến hành vãng sinh, đạt được tam bất thối và Phật quả nhất định sẽ viên thành.

Không còn thối chuyển, không hề bị đọa lạc thì toàn bộ toàn bộ chúng ta đã xử lý và xử lý được bọn giặc sinh tử rồi đó. Chúng ta thấy pháp niệm Phật dễ tu, dễ chứng, dễ xử lý và xử lý sinh tử trong một đời mà tại sao toàn bộ toàn bộ chúng ta không xoay quồng niệm Phật ư!

Ấn Quang đại sư dạy rằng: Thời mạt pháp, chúng sinh nghiệp nặng, tâm tạp, nếu ngoài pháp môn niệm Phật mà tu những pháp môn khác, chỉ gieo được phần trí tuệ, phước đức căn lành thì có, nhưng phần liễu thoát sinh tử luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức phi thường, tuy nhiên đó chỉ là những bậc Bồ tát hiện thế làm mô phạm cho chúng sinh như kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhưng những vị ấy cũng chỉ là nương theo trình độ chúng sinh mà thị hiện ngộ đạo chứ không phải chứng đạo. Pháp môn Tịnh độ thời nay tuy ít người được Tam muội như xưa, nhưng cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể nương theo nguyện lực của tớ và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp vãng sinh về cõi Cực lạc, từ đây không hề sinh tử luân hồi, mà lần tu tập cho tới lúc chứng quả Vô sinh.

Sự thù thắng và phổ cập của Pháp môn Tịnh độ cho quảng đại quần chúng ngoài sự trình làng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn tồn tại những vị Bồ tát khuyên bảo mọi người nên nguyện vãng sinh về Tây phương như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, những vị Tổ sư cả Thiền lẫn Tịnh như Vĩnh Minh, Trí Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, Thiện Đạo, Ngẫu Ích, đều là những vị Thiền sư nổi tiếng bên Thiền tông, sau khi tham thiền đạt ngộ, chuyển hướng niệm Phật cầu vãng sinh. Thật phải nói pháp môn niệm Phật là vua trong toàn bộ những pháp. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật phẩm thứ 6, đức Quán Thế Âm nói rằng: Trọn đời đức Phật Thích Ca giáo hóa điều phục chúng sinh, Ngài đã ban ra tám vạn bốn nghìn pháp môn làm cho chúng sinh tu tập, nhưng trong số đó pháp môn niệm Phật là thù thắng đệ nhất.

Tại sao trong mười phương toàn toàn thế giới đều phải có cõi Tịnh độ, mà sao chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ chỉ khuyên chúng sinh niệm Phật để nguyện về cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà mà không khuyên chúng sinh phát nguyện về cõi Tịnh độ khác?

Đúng vậy, không riêng gì có có một cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà đâu mà trong mười phương đều phải có cõi Tịnh độ như thể: cõi Tịnh độ của Phật Di Lặc ở trời Đâu Suất; ở Đông phương có cõi Tịnh độ của Phật Dược Sư v.v Tuy có nhiều cõi Tịnh độ nhưng cũng tùy từng cơ cảm nhân duyên của một chúng sinh có duyên với đức Phật nào thì nguyện về với đức Phật ấy. Chúng ta phải ghi nhận rằng một Phật là toàn bộ Phật, toàn bộ Phật là một Phật.

Tại sao lại nói như vậy? Các đức Phật đồng chung một thể tánh thanh tịnh, thể tánh thanh tịnh này là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không đảm bảo, không thấp, không dài, không ngắn, bình đẳng vắng lặng cho nên vì thế vì thế mới nói là một Phật là toàn bộ Phật, toàn bộ Phật là một Phật là vậy đó. Cũng in như một mặt trăng in hình bóng vô số mặt trăng trong những ao hồ, tuy vô số hình bóng mặt trăng trong những ao hồ nhưng duy nhất chỉ có một mặt trăng mà thôi. Chính vì vậy, toàn bộ toàn bộ chúng ta chỉ việc niệm một đức Phật là toàn bộ toàn bộ chúng ta đã niệm toàn bộ chư Phật rồi. Chúng ta không cần niệm nhiều Phật, qua sự lập luận trên cho ta thấy được, chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ rất khôn khéo phương tiện đi lại đi lại để độ chúng sinh trở về với Phật tánh chân tâm của tớ. Cái việc chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ khuyên chúng sinh nguyện về cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà là quá đúng, quá hay. Tại sao đúng? Là khi toàn bộ toàn bộ chúng ta triệu tập vào một trong những trong những đề tài hay chuyên nhất niệm một đức Phật, thì toàn bộ toàn bộ chúng ta dễ đạt đến nhất tâm. Còn nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta chọn nhiều đề tài hay là ham niệm nhiều Phật thì chỉ đưa tới cho toàn bộ toàn bộ chúng ta loạn tưởng tạp niệm, không bao giờ nhất tâm được. Người ta thường nói rằng: Một nghề không chín, chín nghề tránh việc. Xin đơn cử một ví dụ: một cậu học trò luôn nuôi dưỡng cho mình một ý nguyện trong tâm là sau này nỗ lực học để làm bác sĩ, với ý nguyện trung thực trong sáng như vậy này, thì trước sau gì cậu học trò cũng làm bác sĩ. Và ngược lại, nếu cậu học trò này sẽ không còn hề chọn cho mình một nghề duy nhất, khi thì chọn bác sĩ, khi thì mơ tưởng đến kiến trúc v.v với ý loạn tưởng này, mà cậu học trò không chọn cho mình một nghề duy nhất, thì chỉ đưa tới nhọc công tốn sức mất thời hạn mà thôi. Chẳng khác gì người bộ hành đứng giữa ngã ba đường, không biết đường nào để đi. Có nhiều người hiểu như vậy này: niệm một Phật không đủ, phải niệm nhiều Phật, khi lâm chung Phật này sẽ không còn hề rước thì có Phật khác rước, niệm như vậy là tạp niệm không phải là chánh niệm. Vì thế, mà đức Phật khuyên toàn bộ toàn bộ chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào đức Phật A Di Đà, nhất tâm niệm Ngài, một lòng phát nguyện vãng sinh.

Trong kinh Tùy Nguyện Vãng Sinh nói rằng: Bạch đức Thế Tôn! Mười phương đều phải có Tịnh độ, tại sao Thế Tôn lại riêng khen ngợi cõi Tây phương Cực lạc và khuyên chúng sinh nên chuyên niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi ấy?.

Phật bảo ngài Phổ Quảng: Chúng sinh ở cõi Nam Diêm-phù-đề (là cõi nước toàn bộ toàn bộ chúng ta đang ở) phần nhiều tâm trược loạn, vì thế Ta chỉ tán thán một Tịnh độ ở Tây phương, khiến những hữu tình chuyên tâm vào một trong những trong những cảnh, làm cho việc vãng sinh được dễ thành tựu, nếu nhớ niệm toàn bộ chư Phật, vì niệm cảnh quá rộng, nên tâm mênh mang tán loạn, Tam muội khó thành, không được vãng sinh.

Có người đặt vướng mắc như vậy này: đức Phật dạy toàn bộ những pháp hữu tướng đều là như huyễn, Ta bà cũng huyễn, Cực lạc cũng huyễn vậy ta cần chi phải niệm Phật để cầu sinh Cực lạc có ích lợi gì?

Để vấn đáp vướng mắc này, chúng tôi xin lấy một ví dụ về giấc mộng để làm đáp số.

Giấc mộng thì có mộng ác và mộng lành, trong giấc mộng ác toàn bộ toàn bộ chúng ta thường mơ thấy ma quỷ đủ loại rất ghê sợ hãi hùng, đôi lúc cũng thấy có người lấy dao rượt chém mình, có khi thấy mình bị rơi từ núi cao xuống v.v Những hình ảnh trong giấc mộng ác này luôn làm cho toàn bộ toàn bộ chúng ta thất kinh, thất hồn, hoang mang lo ngại lo ngại, sợ sệt không lúc nào mà yên tâm được trong giấc ngủ.

Trong giấc mộng lành, toàn bộ toàn bộ chúng ta thường thấy những điều tốt đẹp, như thể thấy Phật, thấy chư Bồ tát, chư Tổ, khi thì toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy mình trúng số độc đắc, thấy những người dân dân bạn tốt đến dùng những lời hay ý đẹp khuyên mình tu hành, mơ thấy mình làm vua, làm quan, mơ thấy mình thi đỗ Đại học v.v những hình ảnh đẹp trong giấc mộng lành luôn luôn đem lại cho toàn bộ toàn bộ chúng ta một đời sống tinh thần an nhàn hơn, vui tươi hơn, tâm được an tịnh hơn.
Như vậy qua hai giấc mộng trên, toàn bộ toàn bộ chúng ta chọn giấc mộng nào? Tức nhiên toàn bộ toàn bộ chúng ta phải chọn giấc mộng lành, mộng đẹp chứ không hề ai dại khờ gì chọn giấc mộng ác.

Cũng vậy, giấc mộng ác ví như cõi Ta bà ngũ trược ác thế, còn giấc mộng đẹp ví như cõi Cực lạc. Vậy thì Ta bà và Cực lạc cũng đều huyễn mộng, nhưng hai cái huyễn mộng này hoàn toàn là rất rất khác nhau.

Ở trong cảnh mộng khổ của Ta bà chúng sinh luân chuyển sinh tử không ngừng nghỉ nghỉ để chịu khổ trong cảnh mộng, từ mộng cảnh này sang mộng cảnh kia không bao giờ dứt. Càng đi sâu trong mộng thì sẽ càng mê càng khổ. Chi bằng ta nguyện sinh Cực lạc, tuy là cũng cảnh mộng, nhưng thoát khỏi mộng thì liền thành bậc Đại giác. Uế và tịnh tuy đồng cảnh mộng nhưng bậc Bồ tát từ Thất địa trở xuống vẫn còn đấy đấy cảm thọ rất rất khác nhau; còn nóng, còn lạnh, còn xúc, còn cảm, nên thà rằng ta cảm nhận cảnh giới an nhàn để bước vào Phật quả, hơn là chấp sự thọ cảm khổ bức làm cho tâm Bồ-đề bị thối chuyển.

Kinh dạy: Từ bậc Nhị thừa, sơ phát tâm Bồ tát, cho tới Bồ tát đệ thất địa Viễn Hành, đều ở trong huyễn mộng mà tu, chỉ trừ bậc Bồ tát đệ bát địa trở lên bậc Đẳng giác và Phật quả mới an tịnh trong Phật quốc Tịnh độ.
Như vậy, chư Phật đã dạy, chư Bồ tát, chư Tổ đã hành pháp môn này thì quý vị nên yên tâm niệm Phật chớ đừng có mối không tin gì cả.

Thật là thiện căn phước đức nhân duyên cho toàn bộ toàn bộ chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đã có đủ nên toàn bộ toàn bộ chúng ta mới gặp được pháp môn niệm Phật này. Nhờ khá khá đầy đủ phước đức nên toàn bộ toàn bộ chúng ta dễ tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên riêng với pháp môn này. Vì thế, trong kinh A Di Đà nói rất rõ ràng ràng: Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, nghĩa là: không thể đem một ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sinh về nước đó đâu.

Chúng ta đã có đủ thiện căn phước đức nhân duyên cho nên vì thế vì thế toàn bộ toàn bộ chúng ta y giáo phụng hành Pháp môn Tịnh độ một cách nghiêm mật như vậy này. Còn ngược lại toàn bộ toàn bộ chúng ta không hề đủ thiện căn phước đức thì khó mà gặp được pháp môn này, khó mà sinh về toàn toàn thế giới Cực lạc.

Chúng ta thử nghĩ, ngài Văn Thù, Phổ Hiền tu vô lượng kiếp mới đến toàn toàn thế giới Hoa Tạng, mới gặp được Pháp môn Tịnh độ. Còn toàn bộ toàn bộ chúng ta ngày này, vừa mới học Phật mà đã tìm tìm kiếm được pháp môn này. Hoa Tạng hải hội có 41 vị Pháp thân đại sĩ Bồ tát gặp quý vị, không một vị nào mà không bội phục. Tại sao những Ngài lại bội phục? Là vì những Ngài tu vô lượng kiếp mới tìm tìm kiếm được pháp môn này, còn toàn bộ toàn bộ chúng ta không hao một chút ít ít sức nào thì cũng gặp được. Các Ngài khá khá đầy đủ tín, nguyện, hạnh cầu vãng sinh về toàn toàn thế giới Cực lạc thấy Phật thành Phật. Ngày nay, toàn bộ toàn bộ chúng ta cũng vận dụng phương pháp như vậy, lý luận như vậy, vãng sinh Tây phương, thấy Phật thành Phật cùng với những Ngài không hai không khác.

Đa số người phàm phu toàn bộ toàn bộ chúng ta không tin Phật A Di Đà là có thật mà cứ nhận cái giả làm cái thật? Cái gì là giả? Tiền tài, danh vọng, riêng với những người dân trí là người ta vứt bỏ nó ngay, không cần ngó ngàng gì đến nó, tại sao người trí vứt bỏ cái giả ngay? Là vì người ta làm rõ khi toàn bộ toàn bộ chúng ta chết, toàn bộ toàn bộ chúng ta đâu mang cái giả, của cải vật chất đi theo đâu, mà toàn bộ toàn bộ chúng ta chỉ mang đi theo được sự công phu tu tập của toàn bộ toàn bộ chúng ta mà thôi.

Có ai đó hỏi toàn bộ toàn bộ chúng ta: Tu theo Pháp môn Tịnh độ là tu cái gì?.
Trả lời: Tu Thanh tịnh, bình đẳng giác.

Tại sao phải tu thanh tịnh, bình đẳng giác?
Trả lời: Vì có khá khá đầy đủ Tam bảo và tam vô lậu học, đấy là cốt lõi của đạo Phật.
Thanh tịnh: Tăng bảo Giới
Bình đẳng: Pháp bảo Định
Giác: Phật bảo Tuệ

Vậy tu phương pháp nào để đạt được tam học và Tam bảo?
Trả lời: Chỉ cần dùng tín nguyện trì thương hiệu Phật A Di Đà là đủ. Sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật mà chứa đủ tam học và Tam bảo. Thật phải nói pháp môn niệm Phật thù thắng vi diệu, bất khả tư nghì vô cùng.

Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, đức Phật dạy: Đây là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn nguyên mà chư Phật dùng để lấy hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời.
Niệm Phật cứu độ khắp hết thảy chúng sinh muôn loài.

Niệm Phật có ba điều lợi ở địa ngục.
1. Hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ từ tiền kiếp.
2. Các tội nhân nghe tiếng niệm Phật đều được giải thoát.
3. Được vãng sinh Tây phương Tịnh độ.

Chúng tôi lấy ví dụ để chứng tỏ một trong ba điều lợi trên.
Có hai vợ chồng, người vợ rất hiền lành, mỗi ngày chị ta rất siêng năng niệm Phật, chồng thì không thích niệm Phật, nghe niệm Phật là anh ta rất rất khó chịu. Để cho chồng mình có sự lợi lạc sau khi chết, cho nên vì thế vì thế mỗi ngày chị ta bắt chồng đánh trống cho chị niệm Phật. Người chồng này rất khờ khạo cho nên vì thế vì thế vợ sai gì làm nấy. Vì vậy, cứ mỗi ngày anh ta đánh trống cho vợ niệm Phật. Sau khi lấy nhau ba năm, anh ta chết, liền rơi vào địa ngục vô cùng kinh ngạc. Đến giờ hành hình tội nhân, có một con quỷ cầm một cây sắt đánh vào tội nhân, con quỷ đánh trật, cây sắt va chạm vào một trong những trong những vạc dầu kêu lên một tiếng giống tiếng trống. Lúc này anh ta nhớ lại sao tiếng kêu này giống mình đánh tiếng trống cho vợ mình niệm Phật quá vậy. Lúc này duyên niệm Phật đã khởi dậy, anh liền niệm A Di Đà Phật. Nhờ niệm Phật, anh ta thoát khỏi cảnh địa ngục trở về nhân gian, những tội nhân ở trong số đó nghe tiếng niệm Phật đều được vãng sinh hết thảy.

Chúng ta chỉ việc gieo nhân niệm Phật thì đời đời kiếp kiếp toàn bộ toàn bộ chúng ta không bao giờ gặp quả khổ. Vì thế, trong kinh Pháp Hoa nói rằng: Nếu có người nào đi vào tháp miếu có thờ tượng Phật, miệng chỉ việc xưng lên Nam mô Phật, hay đưa tay lên tỏ lòng cung kính thì cũng rất được thành Phật.

Như toàn bộ toàn bộ chúng ta thấy, ông Tu Bạt Đà La là vị đệ tử ở đầu cuối của đức Phật. Tại sao ông Tu Bạt Đà La được đức Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán? Là vì thế này, trong nhiều kiếp quá khứ ông ta là một người đi đốn củi ở rừng. Một hôm, bị cọp rượt, ông ta hoảng loạn leo lên một cây lớn, con cọp cứ hung dữ, cắn xé dưới gốc cây rất là ghê gớm, ông ta rất sợ, liền lớn tiếng niệm Mô Phật thì con cọp liền bỏ ra đi.

Chúng ta thấy chỉ việc niệm một tiếng Mô Phật thôi mà được gặp Phật xuất gia chứng quả vị A-la-hán. Huống hồ toàn bộ toàn bộ chúng ta niệm Phật ròng rã suốt ngày đêm, chắc như đinh toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tiến hành thành Phật sớm.

Chính vì sự lợi lạc số đông cho chúng sinh, lúc bấy giờ trên khắp toàn toàn thế giới biết bao nhiêu vị cao tăng xiển dương Pháp môn Tịnh độ.

Chúng tôi xin đưa ra một vị cao tăng đang xiển dương Pháp môn Tịnh độ là Pháp sư Tịnh Không, là người Trung Hoa, hiện giờ đang sống tại Úc Châu, tài đức và hiệu suất tu tập của Ngài về Pháp môn Tịnh độ đã và đang vang vọng khắp toàn toàn toàn thế giới mà ai cũng biết cả.

Pháp sư Tịnh Không đã thuyết giảng rất rõ ràng ràng ràng trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác: Tôi tin Tịnh độ là vì giảng kinh Hoa Nghiêm 17 năm, tôi từ kinh Hoa Nghiêm khai ngộ đại triệt đại ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ vì thấy mười phương chư Phật niệm Phật mà thành Phật, vì thế tôi quyết tâm học pháp môn này mà không cần đến kinh Hoa Nghiêm nữa. Tôi xem kinh Hoa Nghiêm là công cụ đưa tôi vào Tịnh độ cũng như qua sông rồi không cần đến thuyền nữa.

Lời ở đầu cuối, chúng tôi thiết tha lôi kéo toàn thể mọi người hãy sớm bừng tỉnh tin ngay lời đức Phật dạy mà một lòng thiết tha niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh về toàn toàn thế giới của Ngài. Tóm lại, pháp môn niệm Phật A Di Đà đã hợp thời cơ, khế lý, lại còn nhiếp cả Thiền, Giáo, Luật và Mật, thật là viên mãn. Mỗi câu A Di Đà Phật là tâm yếu của chư Phật, dọc thì quán suốt năm thời, ngang lại gồm thâu tám giáo và điểm son của Pháp môn Tịnh độ là từ phàm phu nặng nghiệp quả mà liền thẳng đến ngôi bất thoái, không như những pháp môn khác dù phá được phiền não, nhưng khi lâm chung, tinh thần hôn mê, lại quên mất sở tu, sở chứng, làm cho tâm thoái chuyển, lại phải đọa vào bát nạn tam đồ. Do đó, Pháp môn Tịnh độ được đại hầu hết Phật tử tu trì. Thế mà đến nay vẫn còn đấy đấy nhiều điều nghi vấn thì thực nên phải lưu tâm nghiên cứu và phân tích và phân tích để làm sáng tỏ những điểm còn mờ ám, mới mong thoát khỏi mê đồ không mong ước.

Trích Tin Sâu Pháp Môn Tịnh Độ
Thích Tâm Hải

  Meta

  Gmail
  Các Bài Pháp Liên Quan:

  Mỗi Ngày Chúng Ta Phải Tự Hỏi: Ngày Nay Việc Lớn Sinh Tử Của Mình Đã Chuẩn Bị Được Bao Nhiêu?
  Khai Thị Cho Người Bệnh Nặng
  Hành Giả Niệm Phật Phải Có 2 Tâm: Ưa Và Chán
  Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh?

  Reply

  2

  0

  Chia sẻ

  Share Link Down Sinh tử kiếp nghĩa là gì miễn phí

  Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sinh tử kiếp nghĩa là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Sinh tử kiếp nghĩa là gì miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Sinh tử kiếp nghĩa là gì

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sinh tử kiếp nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Sinh #tử #kiếp #nghĩa #là #gì

4208

Clip Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sinh tử kiếp nghĩa là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sinh #tử #kiếp #nghĩa #là #gì #Đầy #đủ