Kinh Nghiệm Hướng dẫn Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-20 21:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-20 21:40:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. Lý thuyết

1. Tạo lập CSDL

Tạo bảng:

• Việc thứ nhất trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực thi điều này, nên phải khai báo cấu trúc bảng, gồm có:

   + Đặt tên những trường;

   + Chỉ định kiểu tài liệu cho từng trường;

   + Khai báo kích thước của trường.

• Chọn khoá chính cho bảng bằng phương pháp để hệ QTCSDL tự động hóa hóa chọn hoặc ta xác lập khoá thích hợp trong những khoá của bảng làm khoá chính.

• Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.

• Tạo link Một trong những bảng bằng phương pháp xác lập những trường chung trong những bảng. Liên kết giúp hệ QTCSDL biết link những bảng ra làm thế nào để phục vụ việc kết xuất thông tin.

• Ngoài ra, như đã được trình làng ở chương II, những hệ QTCSDL đều được được cho phép ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi cấu trúc bảng, thay đổi khoá chính và xóa bảng…

2. Cập nhật tài liệu

• Sau khi tạo cấu trúc ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nhập tài liệu cho bảng. Thông thường việc nhập tài liệu được thực thi từ bàn phím. Quá trình update đảm bảo một số trong những trong những ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.

• Phần lớn những hệ QTCSDL được được cho phép tạo ra biểu mẫu nhập tài liệu (hình 2) để việc nhập thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn, nhanh hơn và hạn chế kĩ năng nhầm lẫn.

• Dữ liệu nhập vào hoàn toàn hoàn toàn có thể được sửa đổi, thêm, xoá:

   + Thêm bản ghi bằng phương pháp tương hỗ update một hoặc một vài bộ tài liệu vào bảng

   + Chỉnh sửa tài liệu là việc thay đổi những giá trị của một vài thuộc tínhcủa một bộ.

   + Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số trong những trong những bộ của bảng.

3. Khai thác CSDL

a) Sắp xếp những bản ghi

• Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực thi là tổ chức triển khai triển khai hoặc phục vụ phư¬ơng tiện truy vấn những bản ghi theo một trình tự nào đó.

• Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể hiển thị trên màn hình hiển thị hiển thị hay in ra những bản ghi theo trình tự này.

• Các bản ghi hoàn toàn hoàn toàn có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường.

• Ví dụ: Có thể xếp list học viên theo bảng vần âm của trường tên (hình 3), hoặc theo thứ tự giảm dần của ngày sinh:

b) Truy vấn CSDL

• Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người tiêu dùng.

• Truy vấn là một dạng lọc, hoàn toàn hoàn toàn có thể tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ.

• Để phục vụ được việc truy vấn CSDL, thông thư¬ờng những hệ QTCSDL được được cho phép nhập những biểu thức hay những tiêu chuẩn nhằm mục đích mục tiêu những tiềm năng sau:

   + Định vị những bản ghi;

   + Thiết lập link Một trong những bảng để kết xuất thông tin;

   + Liệt kê một tập con những bản ghi hoặc tập con những trường;

   + Thực hiện những phép toán;

   + Thực hiện những thao tác quản lí tài liệu khác.

• Hệ QTCSDL quan hệ tương hỗ việc khai báo truy vấn qua những hiên chạy cửa số với khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống bảng chọn thích hợp.

• SQL là một công cụ mạnh trong những hệ QTCSDL quan hệ thông dụng lúc bấy giờ. Nó được được cho phép người tiêu dùng thể hiện truy vấn mà tránh việc phải ghi nhận nhiều về cấu trúc CSDL.

c) Xem tài liệu

Thông thư¬ờng những hệ QTCSDL phục vụ nhiều phương pháp xem tài liệu:

• Có thể xem toàn bộ bảng, tuy nhiên với những bảng có nhiều trường và kích thước trường lớn thì việc xem toàn bộ bảng khó thực thi, màn hình hiển thị hiển thị chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể hiển thị một phần của bảng.

• Có thể dùng công cụ lọc tài liệu để xem một tập con những bản ghi hoặc một số trong những trong những trường trong một bảng.

• Dùng những biểu mẫu phức tạp hoàn toàn hoàn toàn có thể hiển thị những thông tin có liên quan được kết xuất từ nhiều bảng.

d) Kết xuất báo cáo

• tin tức trong một báo cáo được tích lũy bằng phương pháp tập hợp tài liệu theo những tiêu chuẩn do người tiêu dùng nêu lên.

• Báo cáo thư¬ờng được in ra hay hiển thị trên màn hình hiển thị hiển thị theo khuôn mẫu định sẵn.

• Báo cáo hoàn toàn hoàn toàn có thể xây dựng nhờ vào những truy vấn.

• Báo cáo đơn thuần và giản dị là list một bản ghi, hoàn toàn hoàn toàn có thể phức tạp hơn.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Việc thứ nhất để tạo lập một CSDL quan hệ là :

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu

B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo

C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

D. Tạo ra một hay nhiều bảng

Lời giải

Trả lời: Việc thứ nhất để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực thi nên phải xác lập và khai báo cấu trúc bảng, gồm có: đặt tên, chỉ định kiểu tài liệu, khai báo kích thước của mỗi trường.

Đáp án: D

Câu 2: Thao tác khai báo cấu trúc bảng gồm có :

A. Khai báo kích thước của trường

B. Tạo link Một trong những bảng

C. Đặt tên những trường và chỉ định kiểu tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Lời giải

Trả lời: Thao tác khai báo cấu trúc bảng gồm có:

+ Đặt tên những trường

+ Chỉ định kiểu tài liệu cho từng trường

+ Khai báo kích thước của trường.

Đáp án: D

Câu 3: Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo link

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực thi lần lượt tiến trình sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B3-B2-B4

D. B1-B2-B3-B4

Lời giải

Trả lời: Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực thi lần lượt tiến trình sau:

+ Tạo bảng

+ Chọn khóa chính cho bảng

+ Đặt tên và lưu cấu trúc

+ Tạo link

Đáp án: C

Câu 4: Thao tác nào sau này sẽ không còn phải là thao tác update tài liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

B. Sửa những tài liệu chưa thích hợp

C. Thêm bản ghi

D. Sao chép CSDL thành bản sao dự trữ

Lời giải

Trả lời: thao tác update tài liệu:

+ Nhập tài liệu ban đầu

+ Sửa những tài liệu chưa thích hợp

+ Thêm bản ghi

+ Xóa bản ghi

Đáp án: D

Câu 5: Chỉnh sửa tài liệu là:

A. Xoá một số trong những trong những quan hệ

B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

C. Thay đổi những giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

D. Xoá một số trong những trong những thuộc tính

Lời giải

Trả lời: Chỉnh sửa tài liệu là Thay đổi những giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị những thuộc tính còn sót lại của cục đó.

Đáp án: C

Câu 6: Thao tác nào sau này sẽ không còn là khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp những bản ghi

B. Thêm bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem tài liệu

Lời giải

Trả lời: Khai thác CSDL quan hệ hoàn toàn hoàn toàn có thể là sắp xếp, truy vấn, xem tài liệu, kết xuất báo cáo.

Đáp án: B

Câu 7: Truy vấn cơ sở tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người dùng người tiêu dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ

B. Là một dạng bộ lọc

C. Là một dạng bộ lọc;hoàn toàn hoàn toàn có thể tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ

D. Là yêu cầu máy thực thi lệnh gì đó

Lời giải

Trả lời: Truy vấn cơ sở tài liệu là truy vấn mô tả những tài liệu và thiết đặt những tiêu chuẩn để hệ quản trị CSDL thích hợp. Nói cách khác, đó là một dạng bộ lọc;hoàn toàn hoàn toàn có thể tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ.

Đáp án: C

Câu 8: Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn hề thực thi việc làm:

A. Xoá vĩnh viễn một số trong những trong những bản ghi không thoả mãn Đk trong CSDL

B. Thiết lập quan hệ Một trong những bảng để kết xuất tài liệu.

C. Liệt kê tập con những bản ghi thoả mãn Đk

D. Định vị những bản ghi thoả mãn Đk

Lời giải

Trả lời: Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ thực thi việc làm:

+ Thiết lập quan hệ Một trong những bảng để kết xuất tài liệu.

+ Liệt kê tập con những bản ghi thoả mãn Đk

+ Định vị những bản ghi thoả mãn Đk

+ Thực hiện những phép toán

+ Thực hiện những thao tác quản lí tài liệu khác

Đáp án: A

Câu 9: Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

A. Tạo báo cáo thống kê số liệu

B. Hiển thị và update tài liệu

C. Thực hiện những thao tác thông qua những nút lệnh

D. Tạo truy vấn lọc tài liệu

Lời giải

Trả lời: Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin. Ví dụ muốn hiển thị thông tin điểm trên cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng Form

Đáp án: B

Câu 10: Câu nào sau này sai?

A. Không thể tạo ra chủ trương xem tài liệu đơn thuần và giản dị

B. Có thể dùng công cụ lọc tài liệu để xem một tập con những bản ghi hoặc một số trong những trong những trường trong một bảng

C. Các hệ quản trị CSDL quan hệ được được cho phép tạo ra những biểu mẫu để xem những bản ghi

D. Có thể xem toàn bộ tài liệu của bảng

Lời giải

Trả lời: Các hệ quản trị CSDL phục vụ nhiều phương pháp xem tài liệu:

+ Có thể xem toàn bộ tài liệu của bảng

+ Có thể dùng công cụ lọc tài liệu để xem một tập con những bản ghi hoặc một số trong những trong những trường trong một bảng

+ Các hệ quản trị CSDL quan hệ được được cho phép tạo ra những biểu mẫu để xem những bản ghi

Đáp án: A

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Sắp #xếp #thứ #tự #những #thao #tác #cần #thực #hiện #khi #làm #việc #với #CSDL

Related posts:

4269

Clip Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sắp xếp thứ tự những thao tác cần thực thi khi thao tác với CSDL 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sắp #xếp #thứ #tự #những #thao #tác #cần #thực #hiện #khi #làm #việc #với #CSDL