Kinh Nghiệm Hướng dẫn Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-09-24 06:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 được Update vào lúc : 2022-09-24 06:00:25 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây
E. Writing (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 6 mới)

Task 1 Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the

sentences and do not change the form of the words.

(Viết những câu sử dụng từ trong ngoặc. Không thay đổi nghĩa của câu và không thay đổi dạng của từ )

Example: 

Nick likes to do computer studies. (FAVOURITE) ( Nick thích những nghiên cứu và phân tích và phân tích về máy tính)

=> Computer studies is Nick’s favourite subject. ( Nghiên cứu máy tính là môn học yêu thích của Nick.)

Lời giải rõ ràng:

1. Quang is lazier than Ha. (HARD-WORKING) (Quang lười biếng hơn Hà.)

Đáp án: Ha is more hard-working than Quang. 

Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài 

Tạm dịch: Hà chăm chỉ hơn Quang.

2. A city is noisier than a village. (PEACEFUL) (Thành phố náo nhiệt hơn làng mạc)

Đáp án: A village is more peaceful than a city.

Giải thích:  Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài 

Tạm dịch: Làng mạc yên bình hơn thành phố

3. There’s a post office on one side of my house and a café on the other. (BETWEEN) ( Có một bưu điện ở một bên

nhà đất của tôi và một quán cafe ở bên kia nhà)

Đáp án: My house is between a post office and a cafe.

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu gốc ta sử dụng đại từ Between và cấu trúc S + be between + N1 and N2

Tạm dịch: Nhà của tôi ở giữa một bưu điện và một quán cafe.

4. Please tell me something about your neighbourhood. (CAN) (Vui lòng hãy nói cho tôi nghe về khu xóm của bạn.)

Đáp án: Can you tell me something about your neighbourhood, please?

Giải thích: Sử dụng cấu trúc Can you + V nguyên thể ? để thể hiện yêu cầu

Tạm dịch: Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nó cho mình nghe về khu xóm của bạn được không?

5. Oranges are cheaper than apples. (EXPENSIVE) (Cam rẻ hơn táo.)

Đáp án: Apples are more expensive than oranges.

Giải thích: Sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài 

Tạm dịch: Táo giá cả giá bán đắt hơn cam.

Bài 2

Task 2 Write a paragraph about your neighbourhood (about 100 words), using the cues below:

– Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

– What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

– What do the streets/the houses/the shops, etc. in your neighbourhood look like?

– Do you like living in your neighbourhood? Why/Why not?

(Viết một đoạn văn về khu xóm của em ( khoảng chừng chừng 100 từ), sử dụng những gợi ý phía dưới)

– Khu xóm của bạn ở đâu? ( trong thành phố, gần thành phố, ở nông thôn, ở trên núi)

– Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy gì ở khu xóm của bạn? ( những còn đường, nhà cửa, cây cối, đồi, trung tâ mua sẵm, trướng học, rạp chiếu phim,…)

– Những con phố, nhà cửa, shop ở khu xóm của bạn trông ra làm thế nào?

– Bạn có thích khu xóm của bạn không? Tại sao/ Tại sao không?

Lời giải rõ ràng:

Đáp án gợi ý: 

My neighborhood is in the city. It is surrounded by many green spaces such as trees and parks. In the afternoon, people usually go to these places and do outdoor activities. Because my neighborhood is in the city, so there are a lot of towers and modern buildings. Besides that, there are many schools for education. People who live in my neighborhood are friendly and hospitable. They are always willing to help people whenever they have difficulties. I love my neighborhood very much because it makes me feel comfortable and cosy when I live here.

Tạm dịch:

Khu phố của tôi ở trong thành phố. Nó được xung quanh bởi nhiều không khí xanh như cây cối và khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên. Vào buổi chiều, mọi người thường đến những nơi này và thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt ngoài trời. Vì thành phố của tôi ở trong thành phố, nên có thật nhiều tòa tháp và những tòa nhà tân tiến. Bên cạnh đó, có thật nhiều trường học cho giáo dục. Mọi người sống trong thành phố của tôi rất thân thiện và yêu yêu mến khách. Họ luôn sẵn sàng giúp sức mọi người bất kể lúc nào họ gặp trở ngại vất vả. Tôi yêu thành phố của tôi thật nhiều vì nó làm tôi cảm thấy tự do và ấm cúng khi tôi sống ở đây.

Loigiaihay

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 6 E. Writing (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 6 mới) giúp bạn giải những bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 6 triệu tập vào việc sử dụng ngôn từ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để tăng trưởng bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

    Học Tốt Tiếng Anh Lớp 6 Mới
    Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 6 Tập 1
    Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2

E. Writing (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Rewrite the sentences using the words … (Viết lại câu sử dụng từ trong ngoặc đơn. Không thay đổi nghĩa của những câu và không thay đổi hình thức của từ.)

Đáp án:

1. Ha is more hard-working than Quang.

2. A village is more peaceful than a city

3. My house is between a post office and a café.

4. Can you tell something about your neighbourhood please?

5. Apples are more expensive than oranges.

Hướng dẫn dịch:

1. Hà chăm chỉ hơn Quang.

2. Làng quê yên bình hơn thành phố.

3. Nhà tôi nằm trong tâm bưu điện và quán cafe.

4. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng vài điều về hang xóm của bạn không?

5. Táo giá cả giá bán đắt hơn cam.

2. Write a paragraph about your neighbourhood … (Viết một đoạn văn về xóm của bạn ( Khoảng 100 từ), Sử dụng những từ gợi ý phía dưới:)

– xóm bạn ở đâu? ( Ở thành phố, gần thành phố, ở miền quê, ở miền núi…)

– bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy gì trong xóm của bạn? ( Đường, nhà cửa, cây, đồi, TT shopping, trường học, rạp phim…)

– Đường/ nhà cửa/ shop trong xóm ra làm thế nào?

– bạn có thích sống trong xóm không?

Bài mẫu:

My neighbourhood is in the country. In my neighbourhood, there are streets, trees, schools post office and parks. The streets are big and clean with so many big trees in the streets. The school is very near my house and it’s primary school The post office is behind the park. The houses in my neighbourhood are very big but the shops are small. I really like living in my neighbourhood.

Hướng dẫn dịch:

Xóm tôi nằm ở vị trí vị trí miền quê. Trong xóm, có đường xã, cây cối, trường học, bưu điện, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên. Đường xá lớn và thật sạch với nhiều cây to trên đường. Trường học rất gần nhà tôi và nó là trường tiểu học. Bưu điện nằm phía sau khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên. Nhà cửa trong xóm rất rộng Nhưng shop thì nhỏ. Tôi rất thích sống trong xóm của tôi.

Tổng hợp bài tập Writing unit 10 có đáp án và lời giải rõ ràng

WRITING

1 Tom’s brother and Linda’s sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future.

[Anh trai của Tom và chị gái của Linda là bạn cùng trường. Họ vừa mới thi xong. Viết về kế hoạch của họ trong tương lai.]

 

Đáp án: 

1. Tom’s brother might go to Australia for his holiday. [ Anh của Tom có thể đi Úc nghỉ mát.]

2. He might not go to university. [ Anh ấy có thể không học đại học.]

3. He will work on his father’s farm. [ Anh ấy sẽ làm việc ở trang trại]

4. Linda’s sister won’t have time for a holiday. [Chị của Linda sẽ không có thời gian để nghỉ mát]

5. She will go to university. [ Cô ấy sẽ học đại học]

6. She might look after her sister. [ Cô ấy có lẽ chăm sóc em gái.]

 2 Complete the table and write about yourself.

[ Hoàn thành bảng và viết về  chính bạn]

 

Đáp án: 

– Holiday: I might go to Nha Trang with my family this summer.

– Univeristy: I might go to Hanoi National University.

– Work: I migh look for a more interesting job.

Báo lỗi – Góp ý

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Anh 6 mới – Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247. Đầy đủ khoá học những cuốn sách (Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học viên lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31

Khỏe Đẹp

Bài tập

Học Tốt

Tiếng anh

Sách

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Download Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Free.

Giải đáp vướng mắc về Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Sách #bài #tập #Tiếng #Anh #lớp #Tập #trang

4182

Review Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 31 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sách #bài #tập #Tiếng #Anh #lớp #Tập #trang #Hướng #dẫn #FULL