Mẹo Hướng dẫn Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-26 21:31:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

11 Tháng Chín, 2022

Nội dung chính

  1. Nguyên tắc xử lý sai sót HĐĐT tại quy định tại Nghị định 123 và TT782. Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót TT78 tại từng trường hợp rõ ràng 2.1 Trường hợp: Người bán tự phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của CQT viết sai, chưa gửi cho khách hàng2.2 Trường hợp: Người bán hoặc người tiêu dùng phát hiện hóa đơn có sai sót sau khi gửi khách hàng2.3 Trường hợp: Cơ quan thuế phát hiện sai sót và thông báo đến người bán3. Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót trong một số trong những trường hợp khácVideo liên quan

Về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, Cục Thuế TP. Tp Hà Nội Thủ Đô đã được bố trí theo phía dẫn rõ ràng tại Công văn số 77204/CT-TTHT ngày 20/8/2022.

Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về hóa đơn, Cục Thuế TP. Tp Hà Nội Thủ Đô hướng dẫn, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ có quy định rõ ràng về xử lý riêng với hóa đơn điện tử đã lập.

Theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, nhưng tiếp theo này lại phát hiện sai sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập văn bản thỏa thuận hợp tác ghi rõ sai sót. Nội dung trong số đó có khá đầy đủ chữ ký điện tử của toàn bộ hai bên, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau phải ghi rõ việc kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng thành phầm & hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hóa đơn điện tử số… ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng tiến hành thực thi kê khai kiểm soát và điều chỉnh theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế và hóa đơn hiện hành. Lưu ý, hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm.

Quy định về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đã có rõ ràng tại Công văn số 3441/TCT-CS ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế. Cục Thuế TP. Tp Hà Nội Thủ Đô hướng dẫn, trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, nhưng tiếp theo đó phát hiện thấy sai sót thì Công ty xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo phía dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp người tiêu dùng không còn chữ ký điện tử, thì người bán và người tiêu dùng thực thi lập văn bản thỏa thuận hợp tác bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người tiêu dùng.

Trên đấy là nội dung hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế mà kế toán cần lưu ý để hoàn thành xong tốt việc làm của tớ. Ngoài việc nắm vững những quy định của nhà nước thì sự tương hỗ của những ứng dụng kế toán lúc bấy giờ tương hỗ cho mọi thông tin, số liệu được trấn áp đúng chuẩn, từ đó giúp việc làm của kế toán viên ngày càng hiệu suất cao hơn.

Theo Tạp chí tài chính

tin tức liên quan: Những lưu ý về thời gian ghi nhận lệch giá trong doanh nghiệp

Xử lý ra làm sao trước những trường hợp xuất, viết hóa đơn điện tử bị sai tại Nghị Định 123/2022/NĐ-CP và Thông tư 78/2022/TT-BTC? Khi nào thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên thực thi kiểm soát và điều chỉnh, hủy và lập thay thế những hóa đơn có sai sót? Trong nội dung bài viết ngày ngày hôm nay, hãy cùng MISA meInvoice tìm làm rõ ràng hơn về những thông tin này nhé.

  Xem thêm: Hướng dẫn quy đổi hóa đơn theo Thông tư 78 

1. Nguyên tắc xử lý sai sót HĐĐT tại quy định tại Nghị định 123 và TT78

Ngày 17/9/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư 78/2022/TT-BTC hướng dẫn thực thi Nghị định số 123/2022/NĐ-CP về hóa đơn và chứng từ, trong số đó có nêu một số trong những điểm mới về nội dung xử lý hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

Trường hợp sai sót
Nguyên tắc xử lý sai sót
Căn cứ tại
I – ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý tại hình thức kiểm soát và điều chỉnh/thay thế
Người bán hoàn toàn có thể thông báo việc kiểm soát và điều chỉnh cho từng hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót (sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT) và gửi thông báo đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, nhưng chậm nhất là ngày ở đầu cuối của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh.
Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2022/TT-BTC
Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong lúc phục vụ dịch vụ, tiếp theo đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm hết việc phục vụ dịch vụ 
Người bán thực thi hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý tại hình thức kiểm soát và điều chỉnh hoặc thay thế, tiếp theo này lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót
Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực thi tại hình thức đã vận dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Trường hợp tại quy định hóa đơn điện tử được lập không còn ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót
Người bán chỉ thực thi kiểm soát và điều chỉnh mà không thực thi hủy hoặc thay thế.
Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót
Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), kiểm soát và điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tiễn kiểm soát và điều chỉnh.
Khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế liên quan những hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh, thay thế (gồm có cả hóa đơn điện tử bị hủy)
Thực hiện tại quy định của pháp lý quản trị và vận hành thuế.
II – ĐỐI VỚI BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trường hợp bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế thiếu tài liệu hóa đơn điện tử
Người bán gửi bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử tương hỗ update.
Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 78/2022/TT-BTC
Trường hợp bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
Người bán gửi thông tin kiểm soát và điều chỉnh cho những thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.
Việc kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử tại quy định tại Nghị định 123
Điền đủ những thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “tin tức hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (phát hành kèm tại Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ), trừ một số trong những trường hợp không nhất thiết phải có đủ những thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn trên hóa đơn điện tử tại quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123.

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót TT78 tại từng trường hợp rõ ràng 

Để thực thi xử lý những sai sót trong quy trình lập hóa đơn điện tử tại Nghị định 123 và Thông tư 78, Quý doanh nghiệp thực thi tại tiến trình sau:

2.1 Trường hợp: Người bán tự phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của CQT viết sai, chưa gửi cho người tiêu dùng

(Căn cứ tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định 123/2022/NĐ-CP)

> Phương án xử lý: Hủy hóa đơn đã lập và phát hành hóa đơn mới thay thế.

> Quy trình xử lý:

  Bước 1: Hủy hóa đơn đã lập có sai sót (nhưng chưa gửi cho người tiêu dùng)

Doanh nghiệp/kế toán tiến hành thao tác Hủy hóa đơn đã phát hành có sai sót và Nhập nguyên do hủy trên ứng dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

Trường hợp hóa đơn sai sót này chưa gửi cho người tiêu dùng nên lúc Hủy hóa đơn không cần thông báo hủy cho người tiêu dùng.

  Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót gửi CQT

Bước tiếp tại, doanh nghiệp/kế toán cần thực thi thông báo với cơ quan thuế tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT (phát hành kèm tại Nghị định 120) về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

Lưu ý*:

– Thông báo sai sót hoàn toàn có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho list những hóa đơn sai sót. 

– Thông báo sai sót hoàn toàn có thể lập bất kể thời gian nào trước hạn nộp tờ khai thuế GTGT của hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.

– Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Doanh nghiệp/Kế toán cần kiểm tra trạng thái thông báo sai sót vào rõ ràng nội dung phản hồi của cơ quan thuế.

(*: Lưu ý này cũng vận dụng cho toàn bộ những trường hợp xử lý hóa đơn điện tử Nghị định 123 & Thông tư 78 có sai sót dưới đây).

  Bước 3: Lập hóa đơn mới, gửi CQT cấp mã và gửi cho người tiêu dùng

Lập hóa đơn điện tử mới, ký số và gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập, và gửi cho những người dân tiêu dùng. ​​Thao tác thực thi tương tự như khi lập và phát hành hóa đơn mới.

Cơ quan thuế thực thi hủy hóa đơn trên khối mạng lưới hệ thống của CQT.

  Bước 4: Gửi lại hóa đơn mới (thay thế) cho những người dân tiêu dùng

> Video hướng dẫn rõ ràng tiến trình xử lý trên ứng dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice: 

2.2 Trường hợp: Người bán hoặc người tiêu dùng phát hiện hóa đơn có sai sót sau khi gửi người tiêu dùng

I – Xử lý sai sót hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ của người tiêu dùng (​​những nội dung khác không viết sai)

(Căn cứ tại Điểm a Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2022/NĐ-CP)

> Phương án xử lý: Thông báo hóa đơn có sai sót cho những người dân tiêu dùng và CQT, không phải lập lại hóa đơn.

> Quy trình xử lý:

Bước 1: Gửi thông báo hóa đơn sai sót cho những người dân tiêu dùng 

Doanh nghiệp/kế toán gửi thông báo cho những người dân tiêu dùng (người tiêu dùng) về việc hóa đơn điện tử có sai sót với nội dung sai tên hoặc địa chỉ của người tiêu dùng.

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót gửi cơ quan thuế

Doanh nghiệp/kế toán thực thi lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót trình lên cơ quan thuế tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT (phát hành kèm tại Nghị định 120) với nội dung Giải trình và ghi rõ nguyên do sai sót.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn điện tử không còn mã của CQT có sai sót nêu trên chưa gửi tài liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì không cần lập thông báo hóa đơn sai sót gửi CQT.

Bước 3: Gửi cho những người dân tiêu dùng kết quả đã thông báo cho cơ quan thuế về sai sót

> Video hướng dẫn rõ ràng tiến trình xử lý trên ứng dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice: 

II – Xử lý hóa đơn điện tử viết sai về Mã số thuế, Số tiền ghi trên hóa đơn, Thuế suất, Tiền thuế hoặc Hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng 

(Căn cứ tại Điểm b Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2022/NĐ-CP)

> Phương án xử lý: Người bán và người tiêu dùng tự thỏa thuận hợp tác với nhau để chọn một trong 2 phương án xử lý và xử lý như sau:

  Phương án 1: Lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh cho HĐĐT có sai sót. 

> Quy trình xử lý: 

Bước 1: Lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh

Người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Trường hợp người bán và người tiêu dùng có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước lúc lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót thì 2 bên ghi rõ sai sót trong văn bản, tiếp theo đó người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

– Đối với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên vận dụng hóa đơn điện tử có mã CQT: Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới kiểm soát và điều chỉnh cho HĐĐT đã lập có sai sót, tiếp theo đó gửi cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho những người dân tiêu dùng.

– Đối với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên vận dụng hóa đơn điện tử không còn mã CQT: Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới kiểm soát và điều chỉnh cho HĐĐT đã lập có sai sót tiếp theo đó gửi cho những người dân tiêu dùng.

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế

Doanh nghiệp/kế toán thực thi lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót trình lên cơ quan thuế và kiểm tra trạng thái thông báo/phản hồi của cơ quan thuế.

Bước 3: Gửi lại hóa đơn đã kiểm soát và điều chỉnh đúng cho những người dân tiêu dùng.

> Video hướng dẫn rõ ràng tiến trình xử lý trên ứng dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice: 

  Phương án 2: Hủy hóa đơn sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế

> Quy trình xử lý: 

Bước 1: Hủy hóa đơn điện tử có sai sót

Bước 2: Lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót đã hủy

Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. 

Trường hợp bên bán và bên mua có thỏa thuận hợp tác về việc lập văn bản thỏa thuận hợp tác trước lúc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn ban đầu có sai sót, thì 2 bên ghi rõ sai sót vào văn bản, tiếp theo đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Thao tác thực thi tương tự như khi lập và phát hành hóa đơn mới.

– Đối với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên vận dụng hóa đơn điện tử có mã CQT: Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế cho HĐĐT đã lập có sai sót, tiếp theo đó gửi cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho những người dân tiêu dùng.

– Đối với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên vận dụng hóa đơn điện tử không còn mã CQT: Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế cho HĐĐT đã lập có sai sót tiếp theo đó gửi cho những người dân tiêu dùng.

Bước 3: Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi Cơ quan thuế

Bước 4: Gửi lại hóa đơn mới (hóa đơn thay thế) cho những người dân tiêu dùng.

> Video hướng dẫn rõ ràng tiến trình xử lý trên ứng dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice:

2.3 Trường hợp: Cơ quan thuế phát hiện sai sót và thông báo đến người bán

(Căn cứ tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 123/2022/NĐ-CP)

Bước 1: Nhận thông báo thanh tra rà soát của cơ quan thuế 

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử của cty, cơ quan thuế sẽ thông báo cho những người dân bán tại Mẫu số 01/TB-RSĐT (phát hành kèm tại Nghị định 123) qua email để người bán kiểm tra sai sót. 

Lưu ý:

– Trên mẫu Thông báo về hóa đơn điện tử cần thanh tra rà soát CQT gửi người bán có ghi thời hạn để cty thông báo lại kết quả thanh tra rà soát cho CQT. Nếu hết thời hạn mà người bán không thông báo lại với CQT, CQT sẽ tiếp tục gửi thông báo yêu cầu thanh tra rà soát lần 2. 

– Trường hợp sau 2 lần thông báo nhưng bên bán vẫn không gửi kết quả phản hồi, CQT sẽ xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử của cty. 

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi CQT

Bước 3: Hủy/Thay thế/Điều chỉnh hóa đơn, chờ CQT cấp mã và gửi cho những người dân tiêu dùng.

(Thao tác xem tương tự trường hợp bên bán tự phát hiện sai sót)

3. Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót trong một số trong những trường hợp khác

  Kể từ thời gian doanh nghiệp/tổ chức triển khai/thành viên sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 123 và Thông tư 78, tiếp theo đó phát hiện hóa đơn đã lập tại quy định cũ trước đó (Nghị định 51) có sai sót ⇒ Bắt buộc lập hóa đơn thay thế – Căn cứ tạiKhoản 6, Điều 12 Thông tư 78 (xem video hướng dẫn Tại đây)
  Nếu hóa đơn không còn ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót => Lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh – Căn cứ theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 7, TT78
  Nếu hóa đơn thay thế bị sai => Lập hóa đơn thay thế khác (vẫn thay thế cho hóa đơn thay thế) – Căn cứ theo  Điểm c, Khoản 1, Điều 7, TT78
  Nếu hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh bị sai => Lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh khác (vẫn kiểm soát và điều chỉnh cho hóa đơn gốc) – Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7, TT78.

Một số vướng mắc thường gặp trong quy trình phát hiện và xử lý hóa đơn điện tử có sai sót tại Nghị định 123 và Thông tư 78:

1. Cơ quan thuế phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo hóa đơn sai sót của bên bán gửi trong bao lâu?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 123/2022/NĐ-CP: “Trong thời hạn 01 ngày thao tác, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS…”

2. Cách gửi mẫu Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi cần xử lý sai sót Hóa đơn và hủy hóa đơn điện tử?

Nếu Quý doanh nghiệp đang sử dụng ứng dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice, hoàn toàn có thể thao tác gửi vô cùng nhanh gọn và thuận tiện và đơn thuần và giản dị ngay trên ứng dụng.

Ngoài ra, anh/chị hoàn toàn có thể tải Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại đây.

3. Hoá đơn thay thế thì kê khai tại kỳ phát hành hoá đơn thay thế hay là kì hoá đơn gốc?

Đối với những hóa đơn điện tử đã lập mới thay thế cho những hóa đơn có sai sót, doanh nghiệp kê khai tại kỳ lập hóa đơn. 

Kết luận:

Công tác quy đổi hóa đơn điện tử  đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cùng với đó là quá nhiều những trở ngại vất vả và sai sót hoàn toàn có thể xẩy ra trong quy trình quy đổi, vận dụng HĐĐT. MISA meInvoice kỳ vọng rằng những thông tin hữu ích mà chúng tôi phục vụ trên đây sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên thực thi xử lý những sai sót của hóa đơn điện tử mới một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, ứng dụng hóa đơn điện tử MISA meInvoice hiện đã phục vụ đủ những quy định về HĐĐT tại Nghị định 123/2022/NĐ-CP và Thông tư 78/2022/TT-BTC với nhiều tính năng ưu việt nhằm mục đích tương hỗ doanh nghiệp/tổ chức triển khai/thành viên thực thi quy đổi và sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 123, Thông tư 78 một cách dễ nhất.

Doanh nghiệp quan tâm ứng dụng MISA meInvoice & có nhu yếu dùng thử MIỄN PHÍ khá đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng ĐĂNG KÝ tại đây:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Reply
8
0
Chia sẻ

4328

Clip Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xử #lý #hóa #đơn #điện #tử #sai #mã #số #thuế