Thủ Thuật Hướng dẫn Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 được Update vào lúc : 2022-07-10 09:45:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 34. Hàng của số thập phân – đọc, viết số thập phân – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 46 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp; Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu)…

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Số 5,8 đọc là:………………

5,8 có phần nguyên gồm… cty; phần thập phân gồm…….phần mười

b) Số 37,42 đọc là…………….

37,42 có phần nguyên gồm………chục, …….cty; phần thập phân gồm……phần mười,…….Phần Trăm

c) Số 502,467 đọc là………….

502,467 có phần nguyên gồm………, phần thập phân gồm…………

2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Ba cty, chín phần mười

Bảy chục, hai cty, năm phần mười, bốn Phần Trăm

Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy Phần Trăm, năm phần nghìn

Một trăm, hai cty, bốn phần mười, một Phần Trăm, sáu phần nghìn

3: Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu)

a) (3,5 = 35 over 10;,,,,,,,,,,,,,,,,7,9 = …;,,,,,,,,,,,,,,,12,35 = ….)

b) (8,06 = …;,,,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = …;,,,,,,,,,,,,20,006 = …)

Đáp án:

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Số 5,8 đọc là: năm phẩy tám

5,8 có phần nguyên gồm 5 cty; phần thập phân gồm 8 phần mười

b) Số 37,42 đọc là ba mươi bảy phẩy bốn mươi hai

37,42 có phần nguyên gồm 3 chục, 7 cty; phần thập phân gồm 4 phần mười, 2 Phần Trăm

c) Số 502,467 đọc là năm lẻ hai phẩy bốn trăm sáu bảy

502,467 có phần nguyên gồm 5 trăm, 0 chục, 2 cty;phần thập phân gồm 4 phần mười, 6 Phần Trăm, 7 phần nghìn.

2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Ba cty, chín phần mười

3,9

Bảy chục, hai cty, năm phần mười, bốn Phần Trăm

72,54

Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy Phần Trăm, năm phần nghìn

280,975

Một trăm, hai cty, bốn phần mười, một Phần Trăm, sáu phần nghìn

102,416

3: Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu)

a) (3,5 = 35 over 10;,,,,,,,,,,,,,7,9 = 79 over 10;,,,,,,,,,,,,,,,,,12,35 = 1235 over 100)

b) (8,06 = 86 over 100;,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = 72308 over 1000;\20,006 = 206 over 1000)

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Số 5,8 đọc là: …………………………

5,8 có phần nguyên gồm ….. cty; phần thập phân gồm ….. phần mười

b) Số 37,42 đọc là ………………………

37,42 có phần nguyên gồm ….. chục, ….. cty; phần thập phân gồm ….. phần mười, ….. Phần Trăm

c) Số 502,467 đọc là …………………..

502,467 có phần nguyên gồm ….. , phần thập phân gồm ….. 

Phương pháp giải:

– Muốn đọc một số trong những thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, tiếp theo đó đọc phần thập phân. 

– Các chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Lời giải rõ ràng:

a) Số 5,8 đọc là: năm phẩy tám.

   5,8 có phần nguyên gồm 5 cty ; phần thập phân gồm 8 phần mười.

b) Số 37,42 đọc là ba mươi bảy phẩy bốn mươi hai.

    37,42 có phần nguyên gồm 3 chục, 7 cty ; phần thập phân gồm 4 phần mười, 2 Phần Trăm.

c) Số 502,467 đọc là năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy.

   502,467 có phần nguyên gồm 5 trăm, 0 chục, 2 cty ; phần thập phân gồm 4 phần mười, 6 Phần Trăm, 7 phần nghìn.

Bài 3

Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu) :

a) ( displaystyle 3,5 = 35 over 10;,,,,,,,,,,,,,,,,7,9 = …;,,,,,,,,,,,,,,,)   ( displaystyle12,35 = …)

b) ( displaystyle 8,06 = …;,,,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = …;,,,,,,,,,,,,)( displaystyle20,006 = …)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với những câu còn sót lại. 

Lời giải rõ ràng:

a) ( displaystyle 3,5 = 35 over 10;,,,,,,,,,,,,,quad ;7,9 = 79 over 10 ) ;                ( displaystyle12,35 = 1235 over 100)

b) ( displaystyle 8,06 = 86 over 100;,,,,,,,,,,,,,,72,308 = 72308 over 1000 ) ;               ( displaystyle 20,006 = 206 over 1000)

Loigiaihay    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47 Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân hay, rõ ràng giúp học viên biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

://.youtube/watch?v=jqd4gheb294

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47 Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46 Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số 5,8 đọc là: …………………………..

5,8 có phần nguyên gồm ….. cty; phần thập phân gồm ….. phần mười.

b) Số 37,42 đọc là: …………………………..

37,42 có phần nguyên gồm ….. chục, ….. cty; phần thập phân gồm ….. phần mười, ….. Phần Trăm.

c) Số 502,467 đọc là: …………………………..

502,467 có phần nguyên gồm: …………………………..

phần thập phân gồm ……………………………

Phương pháp giải

– Muốn đọc một số trong những thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, tiếp theo đó đọc phần thập phân. 

– Các chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

Lời giải:

a) Số 5,8 đọc là: năm phẩy tám.

5,8 có phần nguyên gồm 5 cty; phần thập phân gồm 8 phần mười.

b) Số 37,42 đọc là: ba mươi bảy phẩy bốn mươi hai.

37,42 có phần nguyên gồm 3 chục, 7 cty; phần thập phân gồm 4 phần mười, 2 Phần Trăm.

c) Số 502,467 đọc là: năm lẻ hai phẩy bốn trăm sáu bảy.

502,467 có phần nguyên gồm: 5 trăm, 0 chục, 2 cty; phần thập phân gồm 4 phần mười, 6 Phần Trăm, 7 phần nghìn.

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46 Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:

Số thập phân gồm cóViết là Ba cty; chín phần mười Bảy chục, hai cty; năm phần mười, bốn Phần Trăm Hai trăm, tám chục; chín phần mười, bảy Phần Trăm, năm phần nghìn. Một trăm, hai cty; bốn phần mười, nột Phần Trăm, sáu phần nghìn. Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc : Muốn viết một số trong những thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, tiếp theo đó viết phần thập phân.

Lời giải:

Số thập phân gồm cóViết là Ba cty; chín phần mười 3,9 Bảy chục, hai cty; năm phần mười, bốn phần trăm72,54 Hai trăm, tám chục; chín phần mười, bảy Phần Trăm, năm phần nghìn. 280,975Một trăm, hai cty; bốn phần mười, nột Phần Trăm, sáu phần nghìn. 102,416

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 47 Bài 3: Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

a) 3,5 =

;     7,9=⋯……

12,35=⋯……

b) 8,06 =⋯…… ;    72,308 = ⋯……

20,006=⋯……

Phương pháp giải

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với những câu còn sót lại.

Lời giải:

Bài tập Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Xem thêm những bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

4273

Review Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vở bài tập toán lớp 5 bài 34 trang 46, 47 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #toán #lớp #bài #trang