Kinh Nghiệm về Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-18 03:55:14 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1 trang 117 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8     B. 800     C. 8000     D. 80 000

Trả lời

Đáp án đúng:D. 80 000

Bài 2 trang 117 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Đã tô đậm 3/5 hình tròn trụ nào?

Trả lời

Bài 3 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Cho phép cộng: 4/5 + 4/5 . Cách tính nào đúng?

Trả lời

Đáp án đúng C

Bài 4 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?

Trả lời

Đáp án đúng : B

Bài 5 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng chừng:

A. 5dm    B. 50m

C. 5mm    D. 5m

Trả lời

Đáp án đúng: D. 5m

Bài 1 trang 118 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Tính

Trả lời

Bài 2 trang 119 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó.

Trả lời

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài

Diện tích:…mét vuông?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8(phần)

Chiều dài mảnh đất nền trống là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền trống là: 64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền trống là:

40 × 24 = 960 (mét vuông)

Đáp số: 960 (mét vuông)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 175: Tự kiểm tra Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 117, 118, 119 có đáp án và hướng dẫn giải rõ ràng cho những em học viên ôn tập, khối mạng lưới hệ thống lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng đã học môn Toán trong phạm vi lớp 4, ôn tập thời gian ở thời gian cuối năm học. Mời những em học viên cùng tìm hiểu thêm rõ ràng.

Hướng dẫn giải bài tập trang 117, 118, 119 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Bài 1 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8 B. 800 C. 8000 D. 80 000

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 80 000

Bài 2 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2: Đã tô đậm 3/5 hình tròn trụ nào?

Lời giải:

Chọn A

Bài 3 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2: Cho phép cộng: . Cách tính nào đúng?

Lời giải:

Đáp án đúng: Chọn C

Bài 4 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2: Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?

Lời giải:

Đáp án đúng: Chọn B

Bài 5 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2: Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng chừng:

A. 5dm B. 50m

C. 5mm D. 5m

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 5m

Phần 2: Tính

Lời giải:

Phần 3: Giải bài Toán trang 119 VBT Toán 4 Tập 2: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó.

Lời giải:

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài

Diện tích:…mét vuông?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất nền trống là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền trống là: 64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền trống là:

40 × 24 = 960 (mét vuông)

Đáp số: 960 (mét vuông)    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117, 118, 119 Bài 175: Tự kiểm tra hay, rõ ràng giúp học viên biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

://.youtube/watch?v=kt997e29nEQ

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117, 118, 119 Bài 175: Tự kiểm tra – Cô Nguyễn Oanh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Phần 1:Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117 Bài 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8     B. 800

C. 8000     D. 80 000

Phương pháp giải

Xác định hàng của chữ số 8 rồi xác lập giá trị của chữ số đó.

Lời giải:

Chữ số 8 trong số 985 672 thuộc hàng trăm nghìn nên giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là 80 000.

Chọn đáp án D.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 117 Bài 2: Đã tô đậm

hình tròn trụ nào?

Phương pháp giải

Xác định phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình : phân số chỉ phần đã tô màu có tử số là số ô được tô màu, mẫu số là tổng số ô bằng nhau.

Lời giải:

Hình A đã tô đậm 35 hình tròn trụ.

Hình B đã tô đậm 12 hình tròn trụ.

Hình C đã tô đậm 34 hình tròn trụ.

Hình D đã tô đậm 11 hình tròn trụ (hay cả hình tròn trụ).

Chọn đáp án A

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 3: Cho phép cộng:

. Cách tính nào đúng?

Quảng cáo

Phương pháp giải

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Lời giải:

4 5 + 4 5 = 4+4 5

Khoanh vào C.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 4: Phân số

bằng phân số nào dưới đây?
Phương pháp giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số : Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải:

20 18 = 20:2 18:2 = 10 9

20 24 = 20:4 24:4 = 5 6

24 20 = 24:4 20:4 = 6 5

18 20 = 18:2 20:2 = 9 10

Vậy phân số 20 24
bằng phân số 5 6
.

Chọn B.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 5: Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng chừng

A. 5dm      B. 50m

C. 5mm      D. 5m

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức và kỹ năng thực tiễn để Dự kiến chiều rộng của phòng học hình chữ nhật.

Lời giải:

Để đo chiều rộng phòng học người ta thường dùng cty mét.

Vậy một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng chừng 5m.

Chọn D.

Quảng cáo

Phần 2:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 118 Bài 1: Tính:

Phương pháp giải

– Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.

– Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

– Biểu thức có phép cộng và phép chia thì ta thực thi tính phép chia trước, thực thi tính phép cộng sau.

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 119 Bài 2: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng

chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống đó.
Phương pháp giải

1. Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng gồm 3 phần bằng nhau thì chiều dài gồm 5 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng phương pháp lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm chiều dài (lấy giá trị một phần nhân với số phần màn biểu diễn chiều dài).

5. Tìm chiều rộng (lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài, …).

6. Tìm diện tích s quy hoạnh = chiều dài × chiều rộng.

Chú ý: Bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước; hoàn toàn có thể tìm chiều rộng trước rồi tìm chiều dài sau.

Lời giải:

Tóm tắt:

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng chiều dài

Diện tích:…mét vuông?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8(phần)

Chiều dài mảnh đất nền trống là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền trống là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền trống là:

40 × 24 = 960 (mét vuông)

Đáp số: 960 (mét vuông)

Xem thêm những bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay, rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 và Tập 2 | Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra

Reply
2
0
Chia sẻ

4601

Clip Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 Bài 175: Tự kiểm tra vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vở #bài #tập #Toán #lớp #Bài #Tự #kiểm #tra