Kinh Nghiệm về Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-08 00:05:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho tập hợp A = 6; 7; 8; 9; 10

Viết tập hợp A bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của nó. Chọn câu đúng

A. A = x ∈ N / 6 ≤ x ≤ 10

B. A = x ∈ N / 6 < x ≤ 10

C. A = x ∈ N / 6 ≤ x < 10

D. A = x ∈ N / 6 ≥ x ≥ 10

Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ rõ những tính chất đặc trưng cho những thành phần của nó:. Câu 23 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và những phép toán trên tập hợp

Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ rõ những tính chất đặc trưng cho những thành phần của nó:

a) A = 2, 3, 5, 7

b) B = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

c) C = -5, 0, 5, 10, 15

Quảng cáo

a) A = n ∈ N*

b) B =

c) C = k ∈ Z; -1 ≤ k ≤ 3

Đáp án+Giải thích tiến trình giải:

 a) `A=1, 2, 3, 4,…., 35`

`@ A=x ∈ N `

Số thành phần trong tập hợp là: `(35 – 1) : 1 + 1 = 35` (số)

—–

 b) `B=10, 12, 14,…., 98`

 `@ B= 9 < x < 99` và `x` là số chẵn“

Số thành phần trong tập hợp là: `(98 – 10) : 2 + 1 = 45` (số)

—–

 c) `C=8, 11, 14,….., 74`

  `@ C=x ∈ N `

Số thành phần trong tập hợp là: `(74 – 8) : 3 + 1 = 23` (số)

—–

  d) `D=2, 7, 12, 17,….., 102`

`@ D= 1 < x < 103` và mỗi `x` cách nhau `5` cty“

Số thành phần trong tập hợp là: `(102 – 2) : 5 + 1 = 21` (số)

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 7 trang 7 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó:

a) A = 13; 15; 17; …; 29;

b) B = 22; 24; 26; …; 42;

c) C = 7; 11; 15; 19; 23; 27;

d) D = 4; 9; 16; 25; 36; 49.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Ta nhận thấy những thành phần của tập hợp A là những số tự nhiên lẻ to nhiều hơn 12 và nhỏ hơn 30.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

A = x là số tự nhiên lẻ, 12 < x < 30.

b) Ta nhận thấy những thành phần của tập hợp B là những số tự nhiên chẵn to nhiều hơn hoặc bằng 22 và nhỏ hơn hoặc bằng 42.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

B = x.

c)

+) Cách 1:

Ta có:

7 = 4.1 + 3; 11 = 4.2 + 3; 15 = 4.3 + 3; 19 = 4.4 + 3; 23 = 4.5 + 3; 27 = 4.6 + 3.

Ta nhận thấy những số trên đều phải có dạng 4.x + 3 với x ∈ 1,2,3,4,5,6 .

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

C = x là số tự nhiên, 0 < x < 7.

+) Cách 2:

Ta nhận thấy những thành phần trong tập hợp C là những số tự nhiên lẻ và cách nhau 4 cty.

C = xk là số tự nhiên lẻ, xk+1 – xk = 4,k ∈ N .

d) Ta thấy những thành phần của tập hợp D là những số chính phương to nhiều hơn 3 và nhỏ hơn 50.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

D = x là số chính phương, 3 < x < 50.

Quảng cáo

Xem thêm những bài giải sách bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, rõ ràng khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất, rõ ràng của chúng tôi được biên soạn bám sát SBT Toán 6 cuốn sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Bài 7 trang 7 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó:

a) A = 13; 15; 17; …; 29;

b) B = 22; 24; 26; …; 42;

c) C = 7; 11; 15; 19; 23; 27;

d) D = 4; 9; 16; 25; 36; 49.

Lời giải:

a) Ta nhận thấy những thành phần của tập hợp A là những số tự nhiên lẻ to nhiều hơn 12 và nhỏ hơn 30.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

A = x .

b) Ta nhận thấy những thành phần của tập hợp B là những số tự nhiên chẵn to nhiều hơn hoặc bằng 22 và nhỏ hơn hoặc bằng 42.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

B = x.

c)

+) Cách 1:

Ta có:

7 = 4.1 + 3; 11 = 4.2 + 3; 15 = 4.3 + 3; 19 = 4.4 + 3; 23 = 4.5 + 3; 27 = 4.6 + 3.

Ta nhận thấy những số trên đều phải có dạng 4.x + 3 với x ∈ 1,2,3,4,5,6 .

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

C = 4x + 3.

+) Cách 2:

Ta nhận thấy những thành phần trong tập hợp C là những số tự nhiên lẻ và cách nhau 4 cty.

C = xk.

d) Ta thấy những thành phần của tập hợp D là những số chính phương to nhiều hơn 3 và nhỏ hơn 50.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

D = x là số chính phương, 3 < x < 50.

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó:

a) A = 0; 3; 6; 9; 12; 15;

b) B = 5; 10; 15; 20; 25; 30;

c) C = 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;

d) D = 1; 5; 9; 13; 17.

Lời giải:

a) A = 0; 3; 6; 9; 12; 15;

Ta thấy những số 0; 3; 6; 9; 12; 15 là những số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 16 nên ta viết tập hợp A bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng là:

A = x là số tự nhiên chia hết cho 3, x < 16.

b) B = 5; 10; 15; 20; 25; 30;

Ta thấy những số 5; 10; 15; 20; 25; 30 là những số tự nhiên chia hết cho 5, to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 31 (hoặc ta hoàn toàn có thể viết nhỏ hơn 32; …; 35).

Vậy ta hoàn toàn có thể viết tập hợp B bằng những phương pháp sau:

Cách 1:

B = x là những số tự nhiên chia hết cho 5, 0 < x < 31.

Cách 2:

B = x …

c) C = 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;

Ta thấy những số 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 là những số tự nhiên chia hết cho 10, to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 100 (hoặc ta hoàn toàn có thể viết nhỏ hơn 91; …; 99).

Vậy ta hoàn toàn có thể viết tập hợp C bằng những phương pháp sau:

Cách 1:

C = x là những số tự nhiên chia hết cho 10, 0 < x < 91.

Cách 2:

C = x …

d) D = 1; 5; 9; 13; 17

Ta thấy những số 1; 5; 9; 13; 17 là những số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu số sau hơn số trước 4 cty (hay còn gọi là hơn kém nhau 4 cty), to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 18.

Do đó ta viết tập hợp D là:

D = x là những số tự nhiên hơn kém nhau 4 cty, 0 < x < 18.

4489

Review Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #mỗi #tập #hợp #sau #bằng #cách #chỉ #tính #chất #đặc #trưng #cho #những #phần #tử #của #tập #hợp