Kinh Nghiệm về Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) được Update vào lúc : 2022-02-17 11:53:45 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết thêm thêm từ quốc tế nào không thiết yếu sử dụng vì đã có từ tiếng việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù phù thích hợp với nội dung cần diễn đạt.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=zg-X0zyf_B4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 1
    Câu 2

Câu 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=zg-X0zyf_B4

Câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

a) Muốn xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, yên cầu toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

b) Muốn xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

c) Việc xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn yên cầu toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

d) Chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng để xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Lời giải rõ ràng:

– Ở câu a không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt chính bới sử dụng thừa từ yên cầu, khiến câu không còn chủ ngữ, vị ngữ

– Các câu b, c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: khá đầy đủ thành phần câu, diễn đạt rõ ràng, trong sáng

Câu 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=zg-X0zyf_B4

Câu 2 (trang 45 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết thêm thêm từ quốc tế nào không thiết yếu sử dụng vì đã có từ tiếng việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù phù thích hợp với nội dung cần diễn đạt.

Lời giải rõ ràng:

Từ quốc tế không thiết yếu là từ Valentine, hoàn toàn có thể thay thế bằng từ Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân.

://.youtube/watch?v=3AXyeS_QQEg

Reply
3
0
Chia sẻ

4225

Video Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – soạn bài giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt (tiếp theo) (rõ ràng) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #soạn #bài #giữ #gìn #sự #trong #sáng #của #tiếng #việt #tiếp #theo #chi #tiết