Kinh Nghiệm về Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success được Update vào lúc : 2022-01-13 23:09:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Minh:Chi là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đang học lớp 6B. Bạn ấy thấp bé với mái tóc đen dài và chiếc mũi to. Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy tốt với tôi. Bạn ấy giúp tôi học tiếng Anh. Bạn ấy cũng rất chăm chỉ chỉ. Bạn ấy luôn làm bài tập trước lúc tới lớp. Nhìn kìa, bạn ấy đang đi đến thư viện.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LxQFfImzlrU

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4
    Câu 5

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LxQFfImzlrU

Listening

1. What are the students doing in this picture?

(Những học viên đang làm gì trong bức tranh này?)

Lời giải rõ ràng:

1. They are talking.

(Họ đang trò chuyện.)

2. They are playing football.

(Họ đang chơi đá bóng.)

3. They are walking.

(Họ đang đi dạo.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LxQFfImzlrU

2.Listen to Mi and Minh talking about their best friends. Look the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

(Nghe Mi và Minh đang nói về bạn thân nhất của tớ. Nhìn những bức tranh phía dưới và nói xem ai là Lan và ai là Chi.)

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Mi:My best friend is Lan. She studies with me in class 6A. She’s tall and slim. She has short black hair and a small mouth. She’s very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she’s playing football over there!

Minh:Chi is my best friend. We’re in class 6B. She’s short with long black hair and a big nose. I like her because she’s kind to me. She helps me with my English. She’s also hard-working. She always does her homework before class. Look, she’s going to the library.

Tạm dịch bài nghe:

Mi:Bạn thân nhất của tôi là Lan. Bạn ấy học cùng lớp 6A với tôi. Bạn ấy cao và mảnh khảnh. Bạn ấy có mái tóc đen ngắn và chiếc miệng nhỏ. Bạn ấy rất năng động và thân thiện. Bạn ấy thích chơi thể thao và có nhiều bạn bè. Nhìn kìa, bạn ấy đang chơi bóng đá đằng kia!

Minh:Chi là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đang học lớp 6B. Bạn ấy thấp bé với mái tóc đen dài và chiếc mũi to. Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy tốt với tôi. Bạn ấy giúp tôi học tiếng Anh. Bạn ấy cũng rất chăm chỉ chỉ. Bạn ấy luôn làm bài tập trước lúc tới lớp. Nhìn kìa, bạn ấy đang đi đến thư viện.

Lời giải rõ ràng:

Lan is the girl wearing a red and white jacket and a red cap. Chi is the girl wearing a white T-shirt and a blue skirt.

(Lan là cô nàng mặc áo khoác đỏ trắng và đội mũ lưỡi trai red color. Chi là cô nàng mặc áo phông thun trắng và một chiếc váy xanh.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LxQFfImzlrU

3.Listen to the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

(Nghe lại bài trò chuyện. Điền vào mỗi chỗ trống với cùng 1 từ / số lượng mà em nghe được.)

1. Mi and Lan are studying in class__________.

2. Lan has short_________ hair and a small__________.

3. Lan is active and__________.

4. Chi’s hair is long and black, and her nose is__________.

5. Chi is __________ to Minh.

Lời giải rõ ràng:

1. 6A

2. black; mouth

3. friendly

4. big

5. kind

1. Mi and Lan are studying in class6A.

(Mi và Lan đang học lớp 6A.)

2. Lan has shortblackhair and a smallmouth.

(Lan có mái tóc đen ngắn và chiếc miệng nhỏ.)

3. Lan is active andfriendly.

(Lan năng động và thân thiện.)

4. Chi’s hair is long and black, and her nose isbig.

(Tóc của Chi dài và đen, mũi to.)

5. Chi iskindto Minh.

(Chi tốt với Minh.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LxQFfImzlrU

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer about your best friend.Use these notes to help you.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp về bạn thân nhất của em. Sử dụng những ghi chú này để giúp em.)

1. What’s his / her name?

2. What does he / she look like?

3. What’s he / she like?

4. Why do you like him / her?

Lời giải rõ ràng:

1. His name is Minh.

(Bạn ấy tên gì? Bạn ấy tên Minh.)

2. He is tall and sporty.

(Bạn ấy trông ra làm sao? Bạn ấy cao và có dáng vóc thể thao.)

3. He likes playing soccer and drawing.

(Bạn ấy thích cái gì? Bạn ấy thích chơi bóng đá và vẽ.)

4. I like him because he is kind, he always helps friends. Besides, he is caring, when I am sick, he gets medicine for me.

(Tôi thích bạn ấy chính bới bạn ấy tử tế, luôn giúp sức bạn bè. Hơn nữa, bạn ấy biết quan tâm người khác, khi tôi ốm bạn ấy mua thuốc giúp tôi.)

Câu 5

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=LxQFfImzlrU

5.Write a diary entry of about 50words about your best friend.Use the answers to the questions in 4.

(Viết bài nhật ký khoảng chừng 50 từ về bạn thân nhất của em. Sử dụng câu vấn đáp cho những vướng mắc ở bài 4.)

Lời giải rõ ràng:

Dear Diary,

My best friend is Minh. We are both in class 6A. He is tall and sporty. He likes playing soccer and drawing. I like him because he is kind. He always helps friends with their homework. Besides, he is caring. When I am sick, he gets medicine for me.

Tạm dịch:

Nhật ký thân yêu,

Bạn thân nhất của tôi là Minh. Cả hai chúng tôi đều học lớp 6A. Bạn ấy cao và có dáng vóc rất thể thao. Anh ấy thích chơi bóng đá và vẽ. Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy tốt bụng. Bạn ấy luôn giúp bạn bè làm bài tập về nhà. Hơn nữa, bạn ấy đang quan tâm. Khi tôi ốm, anh ấy mua thuốc giúp tôi.

4417

Video Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – skills 2 – unit 3. my friends – tiếng anh 6 – global success vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #skills #unit #friends #tiếng #anh #global #success