Kinh Nghiệm Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-24 04:02:29 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Có một câu lạc bộ mỹ thuật. Bạn có thích vẽ tranh không?)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=H054n77G36I

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    a
    b
    c
    d

a

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=H054n77G36I

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Boy:Theres a book club. Do you like reading books?

(Có câu lạc cuốn sách đấy. Bạn có thích đọc sách không?)

Girl:Yes, I do.

(Mình có.)

b

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=H054n77G36I

b. Rewrite the verbs using ing.

(Viết những động từ sử dụng ing.)

1. sing

2. draw

3. cut

4. read

5. dance

6. get

7. act

singing

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Lời giải rõ ràng:

1. sing

2. draw

3. cut

4. read

5. dance

6. get

7. act

singing

drawing

cutting

reading

dancing

getting

acting

hát

vẽ

cắt

đọc

khiêu vũ

nhận/ trở nên

diễn xuất

c

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=H054n77G36I

c. Fill in the blanks.

(Điền vào chỗ trống.)

Mia:Theres an art club. Do you like (1)painting? (paint)

Penny:No. I dont.

Mia:Do you like (2)__________? (do/ outdoor activities)

Penny:Yes, I do. I like sports.

Mia:Do you like (3)___________? (play/ tennis)

Penny:No, not really.

Mia:Do you like (4)___________? (swim)

Penny:Yes, I do.

Mia:Great. We can sign up for the swimming club.

Lời giải rõ ràng:

1. painting

2. doing outdoor activities

3. playing tennis

4. swimming

Mia:Theres an art club. Do you likepainting?

(Có một câu lạc bộ mỹ thuật. Bạn có thích vẽ tranh không?)

Penny:No. I dont.

(Mình không.)

Mia:Do you likedoing outdoor activities?

(Bạn có thích hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài trời không?)

Penny:Yes, I do. I like sports.

(Mình có. Mình thích thể thao.)

Mia:Do you likeplaying tennis?

(Bạn có thích chơi quần vợt không?)

Penny:No, not really.

(Không hẳn.)

Mia:Do you likeswimming?

(Bạn có thích lượn lờ bơi lội không?)

Penny:Yes, I do.

(Mình có.)

Mia:Great. We can sign up for the swimming club.

(Tuyệt. Chúng ta hoàn toàn có thể Đk câu lạc bộ lượn lờ bơi lội.)

d

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=H054n77G36I

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành thực tiễn đoạn hội thoại với bạn của em.)

Lời giải rõ ràng:


Mia:Theres an art club. Do you like painting?

Penny:No. I dont.

Mia:Do you like doing outdoor activities?

Penny:Yes, I do. I like sports.

Mia:Do you like playing tennis?

Penny:No, not really.

Mia:Do you like swimming?

Penny:Yes, I do.

Mia:Great. We can sign up for the swimming club.

4529

Clip Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – grammar – lesson 2 – unit 2. school – tiếng anh 6 – ilearn smart world vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #grammar #lesson #unit #school #tiếng #anh #ilearn #smart #world