Mẹo về Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-06 18:18:33 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương trình (x^2-rm 2xrm + rm mrm = rm 0) ((a=1;b’=-1,c=m)) có nghiệm khi (Delta ‘rm = b’^2-ac=rm 1rm – rm mrm ge rm 0) suy ra (m 1)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=2jDKU8GeZjc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích những nghiệm theo m.

LG a

(x^2-rm 2xrm + rm mrm = rm 0)

Phương pháp giải:

+) Phương pháp tìm m để phương trình có nghiệm: Cho phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)), Đk để phương trình có nghiệm là: (Delta ge 0,,left( Delta ‘ ge 0 right))

Trong số đó (Delta = b^2 – 4ac;,,Delta ‘ = b’^2 – ac;,b’ = dfracb2)

+) Tính tổng và tích những nghiệm:

Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)) thì

(left{ beginarrayl
x_1 + x_2 = – dfracba\
x_1.x_2 = dfracca
endarray right.)

Lời giải rõ ràng:

Phương trình (x^2-rm 2xrm + rm mrm = rm 0) ((a=1;b’=-1,c=m)) có nghiệm khi (Delta ‘rm = b’^2-ac=rm 1rm – rm mrm ge rm 0) suy ra (m 1)

Khi đó theo hệ thức Vi-et ta có (x_1 + rm x_2 = rm 2), (rm x_1.rm x_2 = rm m)

LG b

(x^2+rm 2left( mrm -rm 1 right)xrm + rm m^2 = rm 0)

Phương pháp giải:

+) Phương pháp tìm m để phương trình có nghiệm: Cho phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)), Đk để phương trình có nghiệm là: (Delta ge 0,,left( Delta ‘ ge 0 right))

Trong số đó (Delta = b^2 – 4ac;,,Delta ‘ = b’^2 – ac;,b’ = dfracb2)

+) Tính tổng và tích những nghiệm:

Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)) thì

(left{ beginarrayl
x_1 + x_2 = – dfracba\
x_1.x_2 = dfracca
endarray right.)

Lời giải rõ ràng:

Phương trình (x^2+rm 2left( mrm -rm 1 right)xrm + rm m^2 = rm 0) ((a=1;b’=m-1;c=m^2)) có nghiệm khi

(Delta ‘rm =b’^2-ac=(m-1)^2-m^2)(= rm m^2 – rm 2mrm + rm 1rm -rm m^2 = rm 1rm -rm 2mrm ge rm 0)

Suy ra (m dfrac12)

Khi đó theo hệ thức Vi-ét ta có (x_1 + rm x_2 = -rm 2left( mrm -rm 1 right)), (rm x_1.rm x_2 = rm m^2)

://.youtube/watch?v=FMwaab-Q6UI

Reply
6
0
Chia sẻ

4066

Clip Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập