Kinh Nghiệm về Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-27 21:30:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mục lục nội dung bài viết

    1. Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) là gì?2. Đặc điểm của hợp đồng BOT2.1. Hợp đồng BOT mang những điểm lưu ý của hợp đồng thương mại.2.2. Đặc thù của hợp đồng BOT3. Thủ tục góp vốn đầu tư theo hợp đồng BOT3.1. Công bố khuôn khổ dự án3.2. Đàm phán, ký kết Hợp đồng dự án công trình bất Động sản và những hợp đồng liên quan3.3. Thủ tục cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và thực thi dự án3.4. Điều kiện triển khai Dự án3.5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai Dự án3.6. Chuẩn bị mặt phẳng xây dựng3.7. Lập thiết kế kỹ thuật, giám sát, quản trị và vận hành xây dựng Công trình dự án3.8. Quản lý và marketing thương mại công trình3.9. Quyết toán và chuyển giao Công trình BOT

Nội dung chính

    Mục lục bài viết1. Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) là gì?2. Đặc điểm của hợp đồng BOT2.1. Hợp đồng BOT mang những điểm lưu ý của hợp đồng thương mại.2.2. Đặc thù của hợp đồng BOT3. Thủ tục góp vốn đầu tư theo hợp đồng BOT3.1. Công bố khuôn khổ dự án3.2. Đàm phán, ký kết Hợp đồng dự án công trình bất Động sản và những hợp đồng liên quan3.3. Thủ tục cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và thực thi dự án công trình bất Động sản
    3.4. Điều kiện triển khai Dự án3.5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai Dự án3.6. Chuẩn bị mặt phẳng xây dựng3.7. Lập thiết kế kỹ thuật, giám sát, quản trị và vận hành xây dựng Công trình dự án3.8. Quản lý và marketing thương mại khu công trình xây dựng
    3.9. Quyết toán và chuyển giao Công trình BOT

1. Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) là gì?

Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) là hợp đồng kí kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà góp vốn đầu tư để xây dựng, marketing thương mại khu công trình xây dựng kiến trúc trong thuở nào hạn nhất định, hết thời hạn, nhà góp vốn đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn khu công trình xây dựng đó cho Nhà nước Việt Nam.

2. Đặc điểm của hợp đồng BOT

Hợp đồng BOT ở Việt Nam là hợp đồng vừa mang điểm lưu ý của hợp đồng thương mại nói chung vừa có những đặc trưng riêng của nó.

2.1. Hợp đồng BOT mang những điểm lưu ý của hợp đồng thương mại.

Hợp đồng BOT là một hình thức của hợp đồng thương mại. Vì vậy, toàn bộ những điểm lưu ý của hợp đồng thương mại cũng khá được hiểu là điểm lưu ý của hợp đồng BOT hay nói cách khác dù hợp đồng BOT có là một dạng đặc biệt quan trọng của hợp đồng thương mại hay tồn tại một cách độc lập tỏng khối mạng lưới hệ thống pháp lý hợp đồng thì hợp đồng BOT vẫn mang toàn bộ điểm lưu ý thông thường mà trước hết nó là yếu tố thể hiện ý chí tự do của những bên tham gia ký phối hợp đồng. Cụ thể, những điểm lưu ý chung của hợp đồng BOT so với hợp đồng thương mại khác là:

– Thứ nhất, so với hợp đồng thương mại khác với mục tiêu lôi kéo góp vốn đầu tư từ khu vực tư nhân như hợp đồng BTO, BO thì những hợp đồng này đều nhằm mục đích thực thi xây dựng hạ tầng vốn thuộc trách nhiệm của Nhà nước và Nhà nước tham gia vào những hợp đồng này với tư cách là một chủ thể đặc biệt quan trọng tham gia hợp đồng, vừa với tư cách là một chủ thể kinh tế tài chính, vừa với tư cách là chủ thể công quyền.

– Thứ hai, chủ thể của hợp đồng BOT in như những hợp đồng thương mại khác, đó là những thành viên, pháp nhân tham gia hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng hoàn toàn có thể là những thương nhân, những doanh nghiệp, hoặc những công ty trong nước, quốc tế. Trong trường hơp chủ thể là những thương nhân, doanh nghiệp, thành viên quốc tế thì hợp đồng thương mại sẽ xem là có yếu tố quốc tế. Đồng thời chủ thể của hợp đồng này hoàn toàn có thể là Nhà nước, với vai trò là chủ thể đặc biệt quan trọng trong hợp đồng thương mại.

– Thứ ba, hợp đồng BOT còn tồn tại điểm giống với những hợp đồng thương mại khác thể hiện ở mục tiêu của hợp đồng. Mục đích của hợp đồng BOT nói riêng và hợp đồng thương mai nói chung là tìm kiếm lợi nhuận, và đạt được những quyền lợi kinh tế tài chính rất khác nhau. Điều này phù phù thích hợp với quan điểm của Nhà nước trong việc khuyến khích những tổ chức triển khai, những thành viên là giàu một cách hợp pháp và cũng là động lực kích thích sự sáng tạo của những doanh nghiệp trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thương mại. Tuy nhiên, mục tiêu thu lợi nhuận của hợp đồng BOT nói riêng và hợp đồng thương mại nói chung không phải là mục tiêu duy nhất mà những chủ thể của hợp đồng theo đuổi khi kí kết và thực thi hợp đồng. Thực tế có nhiều những doanh nghiệp, những công ty khi ký phối hợp đồng không riêng gì có để ý quan tâm đến lợi nhuận mà còn phải tuy nhiên tuy nhiên tiến hành nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh lời như những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển,…

Thứ năm, nguyên tắc cơ bản thực thi hợp đồng BOT cũng như nguyên tắc thực thi những hợp đồng thương mại khác. Cụ thể, những nguyên tắc cơ bản đó là:

+ Nguyên tắc bình đẳng trước pháp lý của thương nhân trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại.

+ Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại.

+ Nguyên tắc vận dụng thói quen trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại được thiết lập Một trong những bên.

+ Nguyên tắc vận dụng tập quán trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại.

+ Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

+ Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp tài liệu trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại.

Như vậy, trong quan hệ với hợp đồng thương mại khác, hợp đồng BOT là một hợp đồng theo như đúng nghĩa là hợp đồng thương mại. Nó hàm chứa toàn bộ những yếu tố, Đk và những nguyên tắc trong việc hình thành, giao kết, thực thi, chấm hết hợp đồng. Tuy nhiên với tư cách là một thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư, hợp đồng BOT còn tồn tại những đặc trưng riêng như được trình diễn ở phần tiếp theo.

2.2. Đặc thù của hợp đồng BOT

Điểm đặc trưng của hợp đồng BOT Hợp đồng BOT so với những hợp đồng khác có những điểm khác lạ rõ ràng sau:

– Nét khác lạ thứ nhất thể hiện ở đối tượng người dùng của hợp đồng BOT không bao giờ là động sản mà luôn là những khu công trình xây dựng hạ tầng như nhà máy sản xuất, điện, nước, cầu hầm, cống, khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước… Tính đặc trưng nữa về mặt đối tượng người dùng của hợp đồng BOT so với những hợp đồng khác còn thể hiện ở đoạn những hạ tầng này thường do Nhà nước có trách nhiệm phải thực thi

– Nét khác lạ thứ hai thể hiện ở chủ thể hợp đồng BOT. Chủ thể hợp đồng BOT luôn gồm có một bên là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bên kia là chủ góp vốn đầu tư. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tham gia hợp đồng BOT với tư cách là chủ thể đặc biệt quan trọng của quan hệ pháp lý này. Tính đặc biệt quan trọng này phải để ý quan tâm bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không riêng gì có tham gia với tư cách là chủ thể kinh tế tài chính mà còn tham gia với tư cách chủ thể công quyền, quản trị và vận hành một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư của nhà góp vốn đầu tư theo như hình thức hợp đồng BOT. Trong khi, những hợp đồng thương mại khác không phải hợp đồng nào thì cũng luôn có thể có sự tham gia của Nhà nước với vai trò chủ thể

– Nét khác lạ thứ ba ở hợp đồng BOT so với những hợp đồng khác đó là quy định về vốn tài trợ để thực thi hợp đồng. Các hợp đồng vay tài sản khác thường phải nhờ vào cầm đồ, thế chấp ngân hàng hoặc bảo lãnh. Còn yếu tố vay để thực thi dự án công trình bất Động sản trong hợp đồng BOT lại ngược lại. Cụ thể trong hợp đồng BOT, bên cho vay vốn ngân hàng không phải nhờ vào tài sản hiện hữu hoặc hình thành trong tương lai của doanh nghiệp mà bên cho vay vốn ngân hàng thường xem xét tới thu nhập của dự án công trình bất Động sản để hoàn trả lại vốn vay thay vì những nguồn bảo vệ truyền thống cuội nguồn khác ví như cầm đồ, thế chấp ngân hàng, bảo lãnh tài sản của tớ mình doanh nghiệp hoặc chủ góp vốn đầu tư

– Nét khác lạ thứ tư ở việc thương lượng và ký phối hợp đồng BOT. So với những hợp đồng khác thì việc ký phối hợp đồng BOT rất phức tạp và ngặt nghèo. Điều này thể hiện qua việc lựa chọn nhà thầu tham gia đàm phán ký phối hợp đồng BOT. Quy trình chọn nhà thầu rất là khắt khe cả về quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển, lẫn yêu cầu về nguồn vốn tài chính của nhà góp vốn đầu tư để thực thi dự án công trình bất Động sản BOT. Hơn thế nữa, việc thương lượng ký phối hợp đồng BOT luôn luôn gắn sát với những hợp đồng phụ khác ví như hợp đồng mua và bán vật tư để thực thi dự án công trình bất Động sản, hợp đồng phục vụ điện cho dự án công trình bất Động sản, hợp đồng thuê đất, hợp đồng bán những thành phầm của dự án công trình bất Động sản BOT,… Vì vậy, việc ký phối hợp đồng BOT cũng thường đi kèm theo với việc thương lượng những lao lý cơ bản của một số trong những hợp đồng phụ phục vụ trực tiếp cho việc thực thi dự án công trình bất Động sản.

– Nét khác lạ thứ năm thể hiện ở đoạn việc thực thi hợp đồng BOT luôn gắn với doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản hay còn gọi là doanh nghiệp BOT. Trong quy định về hợp đồng BOT đã quy định rằng hợp đồng BOT phải có một chủ thể marketing thương mại nhằm mục đích tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại trên cơ sở những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng BOT. Với mục tiêu như vậy, nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể xây dựng một doanh nghiệp mới hoặc sử dụng doanh nghiệp đang tồn tại để thực thi dự án công trình bất Động sản BOT. Doanh nghiệp BOT không tồn tại nếu không còn hợp đồng dự án công trình bất Động sản. Đồng thời, hợp đồng BOT sẽ không còn thể thực thi được hoặc không còn ý nghĩa gì nếu không còn doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản để thực những quy định và cam kết trong hợp đồng BOT.

3. Thủ tục góp vốn đầu tư theo hợp đồng BOT

3.1. Công bố khuôn khổ dự án công trình bất Động sản

Căn cứ quy hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội trong từng thời kỳ và quy định tại Điều 4 của Nghị định này, những Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lập Danh mục Dự án BOTcủa ngành và địa phương.

3.2. Đàm phán, ký kết Hợp đồng dự án công trình bất Động sản và những hợp đồng liên quan

Căn cứ kết quả lựa chọn Nhà góp vốn đầu tư Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai đàm phán Hợp đồng dự án công trình bất Động sản với Nhà góp vốn đầu tư được chọn. Sau khi kết thúc đàm phán, hợp đồng dự án công trình bất Động sản và những hợp đồng liên quan đến việc thực thi Dự án (nếu có) được ký tắt Một trong những bên có liên quan.

Sau khi dự án công trình bất Động sản được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư theo quy định tại mục 3 dưới đây, Nhà góp vốn đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành ký chính thức Hợp đồng dự án công trình bất Động sản.

Nội dung Hợp đồng dự án công trình bất Động sản

+ Hợp đồng dự án công trình bất Động sản quy định mục tiêu, phạm vi, nội dung Dự án; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên trong việc thiết kế, xây dựng, marketing thương mại, quản trị và vận hành khu công trình xây dựng dự án công trình bất Động sản và Dự án khác (nếu có).

+ Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản được thỏa thuận hợp tác theo một trong những phương pháp thức sau:

a) Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản, sau khi được xây dựng, ký Hợp đồng dự án công trình bất Động sản để cùng với Nhà góp vốn đầu tư hợp thành một Bên của Hợp đồng dự án công trình bất Động sản;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Nhà góp vốn đầu tư và Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản ký kết văn bản được cho phép Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản tiếp nhận và thực thi những quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của Nhà góp vốn đầu tư theo quy định tại Hợp đồng dự án công trình bất Động sản. Đối với Hợp đồng BOT, những Bên phải thỏa thuận hợp tác rõ ràng thời gian, thời hạn xây dựng và hoàn thành xong khu công trình xây dựng; thời gian, thời hạn marketing thương mại – chuyển giao khu công trình xây dựng (riêng với Hợp đồng BOT) và thời gian, thời hạn chuyển giao – marketing thương mại (riêng với Hợp đồng BTO).

3.3. Thủ tục cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và thực thi dự án công trình bất Động sản

3.3.1. Cơ quan cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư

3.3.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm tra, cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư

– Nhà góp vốn đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ, trong số đó có tối thiểu 01 bộ gốc cho Cơ quan cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư nêu trên để tổ chức triển khai thẩm tra, cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư.

– Hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư gồm:

+ Văn bản đề xuất kiến nghị cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư;

+ Hợp đồng dự án công trình bất Động sản đã được ký tắt và những hợp đồng liên quan đến việc thực thi Dự án (nếu có);

+ Báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi;

+ Hợp đồng link kinh doanh và Điều lệ Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản (nếu có).

– Nội dung thẩm tra gồm:

+ Các quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những bên theo Hợp đồng dự án công trình bất Động sản;

+ Tiến độ thực thi dự án công trình bất Động sản;

+ Nhu cầu sử dụng đất;

+ Các giải pháp về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

+ Các kiến nghị của Nhà góp vốn đầu tư về ưu đãi góp vốn đầu tư, bảo lãnh của Chính phủ (nếu có). Cơ quan cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư tiến hành thẩm tra, cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư cho Nhà góp vốn đầu tư trong thời hạn 45 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.3.3. Đăng ký marketing thương mại, xây dựng và tổ chức triển khai quản trị và vận hành của Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản

Nhà góp vốn đầu tư Đk marketing thương mại để xây dựng Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản hoặc tương hỗ update ngành, nghề marketing thương mại trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại (riêng với Nhà góp vốn đầu tư đã xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính). Hồ sơ, trình tự, thủ tục Đk marketing thương mại hoặc tương hỗ update Đk marketing thương mại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3.4. Điều kiện triển khai Dự án

Dự án được triển khai sau khi Nhà góp vốn đầu tư được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và theo những Đk khác thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng dự án công trình bất Động sản.

Dự án khác được triển khai theo thời hạn, tiến độ do những bên thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng dự án công trình bất Động sản phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư và xây dựng.

3.5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai Dự án

Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản phụ trách lựa chọn nhà thầu tư vấn, shopping thành phầm & hàng hóa, xây lắp và nhà thầu khác để thực thi Dự án. Việc lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật Đấu thầu phải thực thi theo quy định của pháp lý về đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải thông báo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có quyết định hành động lựa chọn nhà thầu.

3.6. Chuẩn bị mặt phẳng xây dựng

3.7. Lập thiết kế kỹ thuật, giám sát, quản trị và vận hành xây dựng Công trình dự án công trình bất Động sản

3.8. Quản lý và marketing thương mại khu công trình xây dựng

Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản thực thi việc quản trị và vận hành, marketing thương mại khu công trình xây dựng phù phù thích hợp với những quy định của pháp lý và theo những Đk thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng dự án công trình bất Động sản.

Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản hoàn toàn có thể thuê tổ chức triển khai quản trị và vận hành thực thi việc làm nêu tại khoản 1 Điều này với Đk Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản chịu toàn bộ trách nhiệm của tổ chức triển khai quản trị và vận hành.

Trong quy trình marketing thương mại khu công trình xây dựng, Doanh nghiệp BOT và Doanh nghiệp BTO có trách nhiệm và trách nhiệm:

Không được sử dụng quyền marketing thương mại khu công trình xây dựng để đối xử phân biệt hoặc khước từ phục vụ riêng với những đối tượng người dùng sử dụng;

Đối xử bình đẳng với toàn bộ những đối tượng người dùng sử dụng hợp pháp những thành phầm, dịch vụ do Doanh nghiệp dự án công trình bất Động sản phục vụ; không được sử dụng quyền marketing thương mại khu công trình xây dựng để đối xử phân biệt hoặc khước từ phục vụ riêng với những đối tượng người dùng sử dụng;

Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thay thế khu công trình xây dựng theo Hợp đồng dự án công trình bất Động sản, bảo vệ khu công trình xây dựng vận hành đúng thiết kế; Cung ứng thành phầm, dịch vụ với số lượng và chất lượng theo thoả thuận tại Hợp đồng dự án công trình bất Động sản trong thời hạn marketing thương mại cho tới lúc khu công trình xây dựng được chuyển giao (riêng với Dự án BOT);

Bảo đảm việc sử dụng khu công trình xây dựng theo những Đk quy định trong Hợp đồng dự án công trình bất Động sản. Doanh nghiệp BT thực thi Dự án khác theo những Đk thỏa thuận hợp tác tại Hợp đồng dự án công trình bất Động sản, phù phù thích hợp với quy định tại Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, pháp lý về góp vốn đầu tư, xây dựng và những văn bản pháp lý có liên quan.

3.9. Quyết toán và chuyển giao Công trình BOT

Việc chuyển giao Công trình được thực thi theo thủ tục và Đk sau:

– Đối với Công trình BOT, sau khi hết thời hạn marketing thương mại khu công trình xây dựng theo thỏa thuận hợp tác về thời hạn hợp đồng dự án công trình bất Động sản, Nhà góp vốn đầu tư chuyển giao không bồi hoàn Công trình BOT cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trong vòng sáu tháng Tính từ lúc ngày hoàn thành Công trình dự án công trình bất Động sản theo thỏa thuận hợp tác tại Hợp đồng dự án công trình bất Động sản, Nhà góp vốn đầu tư phải lập hồ sơ quyết toán giá trị vốn góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về xây dựng.

Reply
7
0
Chia sẻ

4301

Video Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ về hợp đồng BOT ở Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ví #dụ #về #hợp #đồng #BOT #ở #Việt #Nam