Mẹo Hướng dẫn Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại được Update vào lúc : 2022-05-11 18:37:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đặc san 02/2013

Nội dung chính

  Đặc san 02/2013Mục lụcĐề nghị và đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng – nhìn từ góc nhìn so sánhBài viết liên quan trênTrích dẫn nội dung bài viết quaVideo liên quan

Mục lục

  0.Dẫn nhập

  1.Khái niệm về đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 390 BLDS 2005

  2.Hiệu lực của đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng

  3.Hủy bỏ đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng

  4.Chấp nhận đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng

  5.Hình thành đề xuất kiến nghị mới

  6.Tài liệu tìm hiểu thêm

Đề nghị và đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng – nhìn từ góc nhìn so sánh

LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG*

Đặc san 02/2013 – 2013, Trang 68-74

Ngày đăng:

  Trích dẫn

TÓM TẮT

Giao phối hợp đồng là việc những chủ thể bày tỏ ý chí với nhau thông qua đàm phán, trao đổi, thương lượng, từ đó nhằm mục đích xác lập, thay đổi, chấm hết quyền và trách nhiệm và trách nhiệm dân sự. Đây là quy trình thiết lập quan hệ pháp lý Một trong những chủ thể trong quan hệ hợp đồng. Liên quan đến nội dung này, Công ước Vienna về hợp đồng mua và bán thành phầm & hàng hóa quốc tế của Liên hiệp quốc năm 1980 (CISG), Bộ nguyên tắc về hợp đồng thương mại quốc tế của UNIDROIT năm 2004 (PICC) và Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 của Việt Nam đều phải có những quy định rõ ràng. Trong phạm vi của nội dung bài viết, tác giả chỉ phân tích một số trong những điểm chưa ổn của những quy định liên quan đến đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng và đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng từ Điều 390 đến Điều 400 BLDS Việt Nam 2005.
Trên cơ sở phân tích những nội dung trên, tác giả có nêu ra chưa ổn rõ ràng nhìn từ góc nhìn văn bản của BLDS Việt Nam hiện hành, từ đó phân tích so sánh, so sánh với pháp lý quốc tế, nhằm mục đích đưa ra những kiến nghị góp thêm phần hoàn thiện những quy định này cho BLDS sửa đổi trong tương lai.

ABSTRACT:

Entering into a contract is a way the parties express their intentions through negotiations, exchanges, arrangements in order to create, amend, terminate civil rights and obligations. This is the stage of creating the legal relationship between the subjects of the contract. The Convention on International Sale of Goods 1980 (CISG), the Principles of International Commercial Contracts 2004 of UNIDROIT (PICC), etc. and the Civil Code 2005 of Vietnam (VNCC 2005) have specifically stipulated this content. Within the scope of this paper, the author analyzes only inadequacies of regulations on offer and acceptance of entering into a contract from Article 390 to Article 400 of the VNCC 2005:
Based on the above – mentisned analysis, the author of the contents above, I will clarify specific inadequacies of the applicable Vietnam Civil code (CC), analyse and compare the CC with foreign laws in order to give recommendations to improve the inadequacies in the amended CC.

TỪ KHÓA:
không còn,

KEYWORDS:
không còn,

Trích dẫn:

×

LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG*, Đề nghị và đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng – nhìn từ góc nhìn so sánh, Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, Đặc san 02/2013, Trang 68-74

://tapchikhplvn.hcmulaw.edu/module/xemchitietbaibao?oid=e006f899-f1d9-425e-a0f1-1d84b886bac1

Đăng ký để tải miễn phí Đăng ký

Bài viết đã được lưu vài thông tin tài khoản.

×

Vui lòng vào mục “Quản lý thông tin tài khoản” -> “Bài viết đã lưu” để sở hữu xem tiếp ngay lần đăng nhập sau.

Có thể xác lập quy trình giao phối hợp đồng được thể hiện thông qua hai bước: đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng và đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng. BLDS Việt Nam 2005 đã dành hầu hết Điều 390 đến Điều 400 để quy định về quy trình này. Nhìn từ góc nhìn văn bản những quy định liên quan đến nội dung này theo quan điểm của tác giả cũng tồn tại những chưa ổn nhất định.

1. Khái niệm về đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 390 BLDS 2005

Khoản 1 Điều 390 BLDS Việt Nam 2005 quy định:“Đề nghị giao phối hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao phối hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề xuất kiến nghị này của bên đề xuất kiến nghị riêng với bên đã được xác lập rõ ràng”.

Nhìn từ quy định này toàn bộ chúng ta thấy rằng: Một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng phải thỏa mãn nhu cầu những yếu tố: thể hiện rõ ý định giao kết, phải có sự ràng buộc về mặt pháp lý riêng với bên được đề xuất kiến nghị và bên được đề xuất kiến nghị phải được xác lập rõ ràng, rõ ràng.

Tuy nhiên, ở vế thứ nhất của điều luật,nếu xét về từ ngữ pháp lý, BLDS Việt Nam 2005 không nêu rõ ràng“thể hiện ý định giao kết”hợp đồng là ra làm sao nên sẽ dẫn đến rất khó xác lập những trường hợp rõ ràng như thư chào hàng (được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nhiều hình thức) ghi nhận những nội dung liên quan đến đề xuất kiến nghị bán một thành phầm thành phầm & hàng hóa từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng rõ ràng đã có sẽ là đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng hay là không? Thông thường nội dung của một thư chào hàng đã đã cho toàn bộ chúng ta biết hành vi “sẵn sàng” giao phối hợp đồng từ phía doanh nghiệp, đồng nghĩa tương quan với việc họ mong đợi giao phối hợp đồng từ phía đối tác chiến lược, tức là đã thể hiện rõ ý định giao phối hợp đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố kiện “cần” chứ chưa “đủ” cho một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng. Vì để sẽ là lời đề xuất kiến nghị thì phải thỏa mãn nhu cầu những Đk ở vế thứ hai của khoản 1 Điều 390 BLDS Việt Nam 2005, đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng phải“chịu sự ràng buộc về đề xuất kiến nghị này của bên đề xuất kiến nghị riêng với bên đã được xác lập rõ ràng”.Thực tế, lúc bấy giờ quy định này hoàn toàn có thể hiểu theo nhiều cách thức rất khác nhau. Theo cách hiểu thứ nhất: đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng là một hành vi pháp lý đơn phương hoàn toàn có thể làm phát sinh, thay đổi, chấm hết một thanh toán giao dịch thanh toán rõ ràng. Bên đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng phải tự ràng buộc mình với những nội dung đã đưa ra trong đề xuất kiến nghị đó riêng với bên được đề xuất kiến nghị. Theo cách hiểu thứ hai: đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng thể hiện rõ ý định giao kết và ràng buộc với bên được đề xuất kiến nghị rõ ràng, điều này đồng nghĩa tương quan với việc đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng đã được “đồng ý” và sẽ ràng buộc trách nhiệm riêng với bên được đề xuất kiến nghị khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành. Rõ ràng cùng một yếu tố nhưng quy định này của điều luật hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều cách thức hiểu rất khác nhau.

Mặt khác, cũng theo điều luật này thì bên được đề xuất kiến nghị phải“được xác lập rõ ràng”, cụm từ này được hiểu ra làm sao? BLDS 2005 không đưa ra cách lý giải rõ ràng cho cụm từ này. Vì vậy, cụm từ này hoàn toàn có thể hiểu theo nhiều khía cạnh rất khác nhau.Một là,lời đề xuất kiến nghị phải được gửi đến bên được đề xuất kiến nghị rõ ràng, chứ không phải chung chung. Ví dụ: A muốn bán căn phòng thuộc quyền sở hữu của tớ và gửi lời đề xuất kiến nghị này trực tiếp đến B. Hoặc, một doanh nghiệp gửi thư chào hàng đến 100 người tiêu dùng gồm có thành viên được xác lập bởi họ tên, quốc tịch, hộ khẩu thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú) và pháp nhân đã được xác lập bởi tên thường gọi, trụ sở và quốc tịch. Hai trường hợp nêu trên bên đề xuất kiến nghị đã được xác lập rõ ràng.Hai là,đề xuất kiến nghị không gửi đến “đích danh” một chủ thể nào nhưng lời đề xuất kiến nghị có nêu rõ nội dung và chủ thể được đề xuất kiến nghị, ví dụ: một doanh nghiệp đưa ra lời quảng cáo có nội dung: “người tiêu dùng mua thành phầm của doanh nghiệp trong lần lễ 2.9 và như mong ước trúng thưởng thông qua hình thức bốc thăm sẽ nhận được một suất quà tặng trị giá một triệu đồng”. Lời quảng cáo này đã hướng tới đối tượng người dùng đề xuất kiến nghị là “người tiêu dùng mua thành phầm của doanh nghiệp và trúng thưởng” thì sẽ tiến hành nhận “quà tặng”. Như vậy, lời quảng cáo nêu trên không gửi đến “đích danh” một chủ thể nào nhưng có đối tượng người dùng rõ ràng (là người tiêu dùng như mong ước trúng thưởng), theo quan điểm của tác giả thì này cũng hoàn toàn có thể xem là một lời đề xuất kiến nghị vì có nêu rõ nội dung và đối tượng người dùng đề xuất kiến nghị.

Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý cũng luôn có thể có nhiều tranh luận liên quan đến việc những nội dung rõ ràng như lời quảng cáo, thư chào hàng, đặt hàng… liệu có phải là đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng không? Có quan điểm nhận định rằng có, lại sở hữu quan điểm nhận định rằng chưa thể xem đấy là đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng[1].

Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế, Điều 2.1.2quy định:“Một đề xuất kiến nghị được gọi là đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng nếu nó đủ rõ ràng và thể hiện ý chí của bên đưa ra đề xuất kiến nghị bị ràng buộc khi đề xuất kiến nghị giao kết được đồng ý”. Đề nghị giao phối hợp đồng được xác lập thông qua hai Đk: để nghị phải rõ ràng, rõ ràng (gồm có những lao lý rõ ràng của hợp đồng)[2]để hoàn toàn có thể hình thành hợp đồng trong tương lai (khi được đồng ý) và thể hiện ý chí của bên đề xuất kiến nghị giao kết muốn được ràng buộc nếu bên kia đồng ý đề xuất kiến nghị đó. Như vậy với quy định này thì đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng tùy từng ý chí và mong ước đích thực giao phối hợp đồng của bên đề xuất kiến nghị và không quan tâm đến “bên được đề xuất kiến nghị” có xác lập rõ ràng hay là không?

Điều 14 Công ước Vienna 1980 quy định:“Một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng gửi cho một hay nhiều bên xác lập sẽ là một chào hàng nếu nó khá đầy đủ và thể hiện rõ ý định giao phối hợp đồng của người đề xuất kiến nghị trong trường hợp chào hàng được đồng ý. Một đề xuất kiến nghị sẽ là khá đầy đủ nếu có nêu rõ thành phầm & hàng hóa và – ngầm định hoặc rõ ràng – xác lập hoặc quy định phương pháp xác lập giá cả và số lượng thành phầm & hàng hóa của hợp đồng. Một đề xuất kiến nghị không gửi tới một hoặc nhiều bên xác lập thì chỉ sẽ là lời mời chào hàng, trừ trường hợp bên đưa ra đề xuất kiến nghị đó tuyên bố rõ ràng sẽ chịu ràng buộc trách nhiệm”.

Như vậy, CISG 1980 hướng tới việc lời đề xuất kiến nghị như chào hàng sẽ là đề xuất kiến nghị hợp đồng – nếu thể hiện rõ ý định giao phối hợp đồng (với khá đầy đủ đủ những lao lý cơ bản) và chịu sự ràng buộc với bên được đề xuất kiến nghị xác lập nếu đề xuất kiến nghị được đồng ý. Cũng tương đối giống với PICC, CISG 1980 quan tâm đến lời đề xuất kiến nghị đã được xác lập và thể hiện rõ ý định ràng buộc riêng với bên được đề xuất kiến nghị, tuy nhiên theo CISG 1980 thì bên được đề xuất kiến nghị cũng phải được xác lập rõ ràng.

Theo quan điểm của tác giả, lời đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng tránh việc phải tiềm ẩn những lao lý mang tính chất chất chất cơ bản vì như vậy hoàn toàn có thể trái với ý chí tự do thỏa thuận hợp tác của những bên, lời đề xuất kiến nghị chỉ việc phải thể hiện rõ ý định giao phối hợp đồng, và chịu sự ràng buộc với bên được đề xuất kiến nghị.

Bên được đề xuất kiến nghị không nhất thiết phải là bên được xác lập rõ ràng bởi lẽ với quy định như lúc bấy giờ của BLDS hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều cách thức suy luận rất khác nhau như đã phân tích trên, mặt khác một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng vốn là một hành vi pháp lý đơn phương nên quan trọng là phải phục vụ những Đk cơ bản để hoàn toàn có thể có hiệu lực hiện hành khi được đồng ý. Nếu một lời đề xuất kiến nghị thỏa mãn nhu cầu hai Đk thì khi được gửi đến bên được đề xuất kiến nghị dù có xác lập rõ ràng hay là không thì bản chất nó cũng là một lời đề xuất kiến nghị. Chính vì vậy, đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng hoàn toàn có thể hướng tới một đối tượng người dùng rõ ràng nhưng cũng hoàn toàn có thể hướng tới “công cộng”- những chủ thể không xác lập và chỉ việc một chủ thể bất kỳ đồng ý đề xuất kiến nghị thì hoàn toàn có thể xác lập quan hệ trao đổi, như ví dụ đã nêu trên: Quảng cáo bán thành phầm & hàng hóa có khuyến mại tặng quà cho người tiêu dùng trúng thưởng thì quảng cáo này đã là một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng, do xác lập rõ nội dung hợp đồng và xác lập được chủ thể được đề xuất kiến nghị là người tiêu dùng trúng thưởng.

Từ cơ sở phân tích nêu trên, thừa kế và phối hợp quy định của PICC và CISG 1980 tác giả nhận định rằng Điều 390 nên sửa lại như sau: “đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao phối hợp đồng và chịu sự ràng buộc khi đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng được đồng ý.”

* ThS Luật học, Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh.

[1]Trong nội dung bài viết “Quy định của BLDS 2005 về hợp đồng – Những chưa ổn nêu lên từ thực tiễn giao phối hợp đồng của doanh nghiệp và giải pháp sửa đổi” theo GS.TS Nguyễn Thị Mơ: “Sự rất khác nhau giữa một đề xuất kiến nghị về việc giao phối hợp đồng với một làm giá hay hỏi hàng là ở đoạn đề xuất kiến nghị về việc giao phối hợp đồng được gửi đích danh cho một người (một DN) hoặc một số trong những người dân (một số trong những DN) và do đó người gửi đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng phải tự ràng buộc mình với những nội dung đã đưa ra trong đề xuất kiến nghị đó, còn làm giá hay hỏi hàng không gửi đích danh cho ai cả, nó mới chỉ là một sự thăm hỏi động viên chung chung và do đó nó không ràng buộc người làm giá hay hỏi hàng”.

Theo Hoàng Thế Liên (chủ biên), Bình luận khoa học BLDS 2005 (tập 2), Nxb Chính trị Quốc gia, tr. 210: “Quảng cáo thành phầm & hàng hóa không phải là lời đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng”…

“Giao phối hợp đồng – tầm nhìn từ luật so sánh” PGS.TS Dương Anh Sơn nhận định rằng: “Khác với quảng cáo hay lời mời chào hàng, chào hàng có mức giá trị pháp lý ràng buộc”.

[2] Điều 2.1.13 PICC quy định: Trong những cuộc đàm phán, khi một bên yêu cầu việc giao phối hợp đồng tùy từng thỏa thuận hợp tác về một số trong những yếu tố liên quan đến nội dung hoặc hình thức, thì hợp đồng chỉ được giao kết nếu những bên đạt được thỏa thuận hợp tác về những yếu tố này.

2. Hiệu lực của đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 390 BLDS Việt Nam 2005:“trong trường hợp đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có nêu rõ thời hạn vấn đáp, nếu bên đề xuất kiến nghị lại giao phối hợp đồng với những người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề xuất kiến nghị mà không giao phối hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh”.

Theo khoản 1 Điều 391 BLDS 2005 thì thời gian đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành được xác lập như sau: (a)Do bên đề xuất kiến nghị ấn định. (b)Nếu bên đề xuất kiến nghị không ấn định thì đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc lúc bên được đề xuất kiến nghị nhận được đề xuất kiến nghị đó.

Đối với trường hợp đề xuất kiến nghị không ấn định thời hạn vấn đáp BLDS Việt Nam 2005 quy định sẽ có được hiệu lực hiện hành từ khi bên được đề xuất kiến nghị nhận được đề xuất kiến nghị đó. Tuy nhiên, riêng với trường hợp đề xuất kiến nghị có ấn định thời hạn vấn đáp theo quy đinh của BLDS Việt Nam 2005 thì đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng trước hết tùy từng “ấn định” của bên đề xuất kiến nghị và nếu bên đề xuất kiến nghị không ấn định thì đề xuất kiến nghị sẽ có được hiệu lực hiện hành từ thời gian bên được đề xuất kiến nghị nhận được đề xuất kiến nghị.

Theo quan điểm của tác giả với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 391 BLDS Việt Nam 2005 thì khi bên đề xuất kiến nghị đưa ra lời đề xuất kiến nghị có ấn định thời hạn vấn đáp thì thời hạn này cũng là thời hạn có hiệu lực hiện hành của lời đề xuất kiến nghị, ví dụ: Công ty XXX gửi một lời đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng đến người tiêu dùng với nội dung“Thưa công ty xxx:… Do mức giá khuyến mại mê hoặc và do số lượng xe sản xuất đợt này chỉ hạn chế (800 chiếc), nếu quý Công ty muốn mua, đề xuất kiến nghị phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trước 17h ngày X/X/X. Sau thời gian này, chúng tôi sẽ không còn phụ trách về đơn đặt hàng của quý Công ty. Một Đk trong việc đặt hàng với chúng tôi là quý Công ty phải trả trước 50% giá trị hợp đồng ngay từ thời gian đặt hàng, số còn sót lại quý Công ty sẽ thanh toán trong vòng 15 ngày Tính từ lúc lúc Giao hàng…”.Như vậy, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 391 BLDS 2005 thì thời hạn có hiệu lực hiện hành của lời đề xuất kiến nghị do bên đề xuất kiến nghị ấn định, tuy nhiên mục tiêu của lời đề xuất kiến nghị là nhằm mục đích hướng tới việc xác lập một quan hệ hợp đồng với phía bên được đề xuất kiến nghị và theo quy định tại khoản 1 Điều 390 BLDS Việt Nam 2005 thì lời đề xuất kiến nghị “vốn dĩ” đã mang tính chất chất ràng buộc quyền và trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý Tính từ lúc thời gian bên đề xuất kiến nghị đưa ra và một khi bên được đề xuất kiến nghị đồng ý thông qua những hình thức hợp pháp thì hoàn toàn có thể dẫn đến hợp đồng được giao kết, như vậy việc được cho phép bên đề xuất kiến nghị ấn định thời gian có hiệu lực hiện hành hoàn toàn có thể dẫn đến trường hợp là thời gian có hiệu lực hiện hành của lời đề xuất kiến nghị sẽ tới sớm hoặc muộn hơn thời gian nhận được đề xuất kiến nghị vànhư thế sẽkhông mang lại hiệu suất cao trên thực tiễn.

Mặt khác, để xác lập hệ quả cho trường hợp bên đề xuất kiến nghị vi phạm chính “cam kết” của tớ, khoản 2 Điều 390 BLDS Việt Nam 2005 quy định bên đề xuất kiến nghị phải “bồi thường thiệt hại”, rõ ràng“trong trường hợp đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có nêu rõ thời hạn vấn đáp, nếu bên đề xuất kiến nghị lại giao phối hợp đồng với những người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề xuất kiến nghị mà không được giao phối hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.”. Vấn đề là bồi thường thiệt hại này sẽ vận dụng theo cơ sở pháp lý nào? Trong hợp đồng hay bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? Nếu trong hợp đồng cũng không thích hợp vì thời gian hiện nay những bên thực tiễn chưa tồn tại quan hệ hợp đồng, còn nếu ngoài hợp đồng thì BLDS Việt Nam cũng không còn nêu ra cơ sở rõ ràng cho việc vận dụng riêng với trường hợp này.

Khác với Việt Nam, pháp lý của một số trong những nước quy định thời gian có hiệu lực hiện hành của đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng là lúc được gửi đến bên được đề xuất kiến nghị. Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Công ước Vienna 1980: “chào hàng có hiệu lực hiện hành khi nó tới được người chào hàng”,tương tự theo Điều2.1.3 của PICC:“đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành khi đề xuất kiến nghị này đến bên nhận đề xuất kiến nghị”. Khoản 1 Điều 97 BLDS Nhật Bản quy định:“Hành vi đề xuất kiến nghị được thông báo cho một đối tượng người dùng rõ ràng có hiệu lực hiện hành từ thời gian đối tượng người dùng đó tiếp nhận đề xuất kiến nghị”.Pháp luật theo hệ thốngthông luật cũng xác lập đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành từ thời gian được gửi tới người nhận và sẽ không còn thể có hiệu lực hiện hành trước lúc bên được đề xuất kiến nghị nhận được đề xuất kiến nghị đó[3]. Như vậy, theo những quy định này thì một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành khi đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng đến bên được đề xuất kiến nghị, quy định này đã cho toàn bộ chúng ta biết thời gian đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành đóng vai trò quan trọng vì chỉ ra thời gian rõ ràng mà bên được đề xuất kiến nghị hoàn toàn có thể đồng ý đề xuất kiến nghị và ràng buộc bên đưa ra đề xuất kiến nghị hợp đồng. Thiết nghĩ BLDS nên sửa đổi theo phía này cho phù phù thích hợp với thông lệ quốc tế.

Từ cơ sở phân tích nêu trên, tác giả nhận định rằng khoản 1 Điều 391 nên sửa lại như sau: “Thời điểm đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành khi bên được đề xuất kiến nghị nhận được đề xuất kiến nghị đó.”

[3]Nguồn:://lexinter/LOTWVers4/restatement_%28second%29_of_contracts.htm.

3. Hủy bỏ đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng

Điều 393 BLDS Việt Nam 2005 quy định: “trong trường hợp bên đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng thực thi quyền hủy bỏ đề xuất kiến nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề xuất kiến nghị thì phải thông báo cho bên được đề xuất kiến nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực hiện hành khi bên được đề xuất kiến nghị nhận được tin báo trước lúc bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng.”

Một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng hoàn toàn có thể bị hủy bỏ hay là không?

Khoản 2 Điều 15 Công ước Vienna quy định:“Chào hàng dù là loại chào hàng cố định và thắt chặt, vẫn hoàn toàn có thể bị hủy nếu như thông báo về việc hủy chào hàng đến người được chào hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng”. Như vậy, theo CISG đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng hoàn toàn có thể bị hủy bỏ với Đk thông báo về việc hủy bỏ chào hàng được gửi đến người được chào hàng trước hoặc cùng thời gian với chào hàng. Với quy định này toàn bộ chúng ta thấy rằng chỉ khi bên được đề xuất kiến nghị đồng ý đề xuất kiến nghị bằng miệng hoặc bằng phương pháp thực thi một hành vi nhưng không thông báo với bên đề xuất kiến nghị thì bên đề xuất kiến nghị mới hoàn toàn có thể được hủy bỏ. Tuy nhiên, nếu đề xuất kiến nghị được đồng ý bằng văn bản thì khi văn bản đã được gửi đến bên đồng ý đề xuất kiến nghị thì bên đề xuất kiến nghị hoàn toàn có thể sẽ mất quyền hủy bỏ đề xuất kiến nghị. Cách xử lý và xử lý này hoàn toàn có thể gây nhiều bất lợi cho bên đề xuất kiến nghị vì không phải lúc nào họ cũng tiên liệu được họ có quyền hủy bỏ đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng hay là không? Tuy nhiên, quy định này cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên được đề xuất kiến nghị bằng việc tinh giảm khoảng chừng thời hạn mà đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng hoàn toàn có thể bị hủy bỏ[4].

Theo Điều 2.1.4 Bộ Nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế cũng tiếp cận theo phía tương tự CISG:“cho tới lúc hợp đồng được giao kết, đề xuất kiến nghị giaokết vẫn hoàn toàn có thể bị hủy bỏ, nếu hủy bỏ này đến bên được đề xuất kiến nghị trước lúc bên này gửi đồng ý giao phối hợp đồng”, tuy nhiên có kèm theo ngoại lệ về trường hợp đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng không thể bị hủy bỏ:“Nếu đề xuất kiến nghị này quy định không thể bị hủy ngang với việc quy định thuở nào hạn xác lập cho việc đồng ý cách khác hoặc nếu bên được đề xuất kiến nghị có cơ sở hợp lý để tin rằng đề xuất kiến nghị không thể hủy ngang, vì vậy bên được đề xuất kiến nghị đã hành vi.”

Điều 393 BLDS Việt Nam 2005 cũng khá được cho phép bên đề xuất kiến nghị được hủy bỏ đề xuất kiến nghị tuy nhiên với Đk“đã nêu rõ quyền này trong đề xuất kiến nghị”và phải thông báo cho bên được đề xuất kiến nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực hiện hành nếu bên được đề xuất kiến nghị nhận được tin báo trước lúc bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp đồng ý đề xuất kiến nghị. Vậy, thời gian nhận được tin báo và thời gian đồng ý đề xuất kiến nghị được xác lập ra làm sao? Điều 393 BLDS 2005 đã lấy thời gian“bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng”để xác lập hiệu lực hiện hành của thông báo hủy bỏ đề xuất kiến nghị của bên đề xuất kiến nghị, nhưng lại không nêu rõ thời gian nào sẽ là thời gian bên được đề xuất kiến nghị “nhận” được thông báo và thời gian nào là thời gian bên nhận được đề xuất kiến nghị “vấn đáp” đồng ý đề xuất kiến nghị? dẫn đến việc sẽ rất khó xác lập thời gian nhận thông báo đến trước thời gian đồng ý đề xuất kiến nghị giao kết hay ngược lại. Trong trường hợp nếu đề xuất kiến nghị được giao kết bằng miệng và bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp đồng ý bằng miệng, thì thời gian lúc đó hoàn toàn có thể xác lập là thời gian bên đề xuất kiến nghị nhận được tin báo bằng miệng, nhưng nếu bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp đồng ý dưới dạng văn bản, ví dụ: bằng thư, email, điện tín, fax… thì thời gian bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp là thời gian người đó thể hiện xong ý chí đồng ý của tớ dưới dạng văn bản hay là thời gian thông báo về việc đồng ý đề xuất kiến nghị được gửi đi?

Theo quan điểm của tác giả, Điều 393 BLDS 2005 cần phải sửa đổi, tương hỗ update theo phía quy định rõ thời gian bên được đề xuất kiến nghị vấn đáp đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng đó đó là thời gian “bên được đề nghịgửi đồng ý đề nghịcho bên đề xuất kiến nghị”. Cụ thể: “trong trường hợp bên đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng thực thi quyền hủy bỏ đề xuất kiến nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề xuất kiến nghị thì phải thông báo cho bên được đề xuất kiến nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực hiện hành khi bên được đề xuất kiến nghị nhận được tin báo trước lúc bên được đề xuất kiến nghịgửichấp nhận đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng”.

[4] Nhà pháp lý Việt Pháp, Bộ Nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004, Nxb Tư pháp Tp Hà Nội Thủ Đô – 2005, tr. 85 – 86.

4.Chấp nhận đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng

Điều 396 BLDS 2005 quy định: “Chấp nhận đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng là yếu tố vấn đáp của bên được đề xuất kiến nghị riêng với bên đề xuất kiến nghị về việc đồng ý toàn bộ nội dung của đề xuất kiến nghị”.

Như vậy, theo BLDS Việt Nam chấp. nhận đề nghị giao kết hợp. đồng là sự thể hiện ý chí, theo đó bên nhận đề nghị đồng ý với tất cả điều kiện được nêu trong đề nghị. Quy định này cũng giống như quy định của nhiều nước trên thế giới.

Trong giao dịch thương mại quốc tế, theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Công Ước Vienna 1980: “Một lời tuyên bố hay một hành vi khác của người được chào hàng biểu lộ sự đồng ý với chào hàng cấu thành đồng ý chào hàng”. Khoản 1 Điều 2.1.6 Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế quy định: “Chấp nhận giao phối hợp đồng hoàn toàn có thể là một tuyên bố hoặc cách xử sự khác của bên được đề xuất kiến nghị đã cho toàn bộ chúng ta biết họ đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng…”

Như vậy đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng thể hiện ý chí chủ quan của bên được đề xuất kiến nghị về việc đồng ý toàn bộ nội dung của lời đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng.

Theo quan điểm của tác giả, BLDS Việt Nam 2005 chỉ quy định về thời gian có hiệu lực hiện hành của đề xuất kiến nghị giao kết nhưng không quy định rõ về thời gian có hiệu lực hiện hành của đồng ý giao phối hợp đồng. Điều 396 hoàn toàn có thể hiểu như một sự lý giải cho trường hợp “đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng” chứ chưa xác lập rõ nó sẽ có được hiệu lực hiện hành vào thời gian nào. Trong khi đó sự “vấn đáp” của bên được đề xuất kiến nghị đến bên được đề xuất kiến nghị hoàn toàn có thể thông qua nhiều hình thức rất khác nhau như lời nói, văn bản, hành vi, im re… nên nên phải có quy định rõ ràng để xác lập thời gian có hiệu lực hiện hành của đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng.

Khác với quy định của BLDS Việt Nam 2005, theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Công ước Vienna 1980 thìmột sự phúc đáp. có khuynh hướng chấp. nhận kèm theo điều khoản bổ sung nhưng không làm biến đổi một cách cơ bản nội dung chủ yếu của đề nghị vẫn được coi là trả lời chấp. thuận nếu bên đề nghị không phản đối ngay những điểm khác biệt đó.Tương tự, khoản 2 Điều 2.1.6 Bộ nguyên tắc UNIDROIT quy định:“Việc đồng ý một đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành khi tín hiệu của việc giao phối hợp đồng đến bên đề xuất kiến nghị”.

Tác giả nhận định rằng Điều 396 nên tương hỗ update:Chấp nhận đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng có hiệu lực hiện hành khi được gửi đến bên đề xuất kiến nghị thông qua hình thức luật định.

5. Hình thành đề xuất kiến nghị mới

Theo quan điểm của tác giả, tại khoản 1 Điều 397 BLDS 2005:“Khi bên đề xuất kiến nghị có ấn định thời hạn vấn đáp thì việc vấn đáp đồng ý chỉ có hiệu lực hiện hành khi được thực thi trong thời hạn đó; nếu bên đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng nhận được vấn đáp khi đang không còn thời hạn vấn đáp thì đồng ý này sẽ là đề xuất kiến nghị mới của bên chậm vấn đáp. Trong trường hợp thông báo đồng ý giao phối hợp đồng đến chậm vì nguyên do khách quan mà bên đề xuất kiến nghị biết hoặc phải ghi nhận về nguyên do khách quan này thì thông báo đồng ý giao phối hợp đồng vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp bên đề xuất kiến nghị vấn đáp ngay khước từ với đồng ý đó của bên được đề xuất kiến nghị”.Như vậy, Điều 397 quy định cũng theo phía thời gian có hiệu lực hiện hành của đồng ý đề xuất kiến nghị giao kết tùy từng thời hạn ấn định từ phía bên đề xuất kiến nghị và nếu hết thời hạn đó bên đồng ý mới vấn đáp thì sẽ là đề xuất kiến nghị mới.

Theo quan điểm của tác giả, quy định này đã giống hệt bản chất của lời đề xuất kiến nghị và lời đồng ý đề xuất kiến nghị khi quy định hệ quả của lời đồng ý đề xuất kiến nghị đến chậm thì sẽ trở thành đề xuất kiến nghị mới, tạo ra sự “ lòng vòng” không thiết yếu. Hơn nữa, dẫn đến khó phân biệt giữa lời đề xuất kiến nghị và lời đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng.

Khoản 1, 2 Điều 2.1.9 Bộ nguyên tắc UNIDROIT quy định:“một đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng chậm trễ vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành như một đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng, nếu ngay tiếp theo đó bên đề xuất kiến nghị thông báo hoặc gửi thông báo cho bên được đề xuất kiến nghị thông báo về việc này”.“Một thông báo có chứa đồng ý chậm trễ được gửi đi trong những trường hợp khi việc thông báo là thông thường và sẽ tới bên đề xuất kiến nghị đúng thời cơ có hiệu lực hiện hành như một đồng ý, trừ khi bên đề xuất kiến nghị thông báo ngay lập tức cho bên được đề xuất kiến nghị rằng bên đề xuất kiến nghị coi đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng như đang không còn hiệu lực hiện hành”.Như vậy, Bộ nguyên tắc UNIDROIT công nhận hiệu lực hiện hành trong trường hợp đồng ý đến trễ với Đk được sự đồng ý của bên đưa ra đề xuất kiến nghị, ngược lại nếu không được sự đồng ý của bên đề xuất kiến nghị trong trường hợp này thì đồng ý sẽ không còn còn hiệu lực hiện hành, chứ không phải tạo thành một đề xuất kiến nghị mới như BLDS Việt Nam 2005. Cũng theo khoản 1 Điều 2.1.11 Bộ nguyên tắc UNIDROIT“câu vấn đáp với mong ước đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng, nhưng kèm theo những tương hỗ update, hạn chế hoặc những sửa đổi khác sẽ tiến hành xem là yếu tố từ chối đề xuất kiến nghị và hình thành một đề xuất kiến nghị mới”. Và theo khoản 3 Điều 2.1.11 Bộ nguyên tắc UNIDROIT:“nếu câu trả lời với mong muốn chấp. nhận kèm theo những chi tiết bổ sung hoặc khác biệt mà không làm thay đổi cơ bản các điều khoản của đề nghị được coi là một chấp. nhận đề nghị giao kết hợp. đồng, trừ khi bên đề nghị ngay lập. tức bác bỏ những chi tiết bổ sung hay sửa đổi này. Nếu bên đề nghị không phản đối, các điều khoản của hợp. đồng sẽ bao gồm các điều khoản của đề nghị giao kết hợp. đồng và những sửa đổi, bổ sung đưa ra trong chấp. nhận”. Như vậy, một đề xuất kiến nghị sẽ là đề xuất kiến nghị mới từ phía bên đồng ý đề xuất kiến nghị khi kèm theo những tương hỗ update, hạn chế hoặc sửa đổi so với lời đề xuất kiến nghị ban đầu. Quy định như vậy sẽ rõ ràng và hợp lý hơn.

Một số luật gia theo hệ thốngthông luật xác lập:“Một đồng ý có hiệu lực hiện hành khi nó được truyền đạt/được thông báo tới (it is communicated to) người đề xuất kiến nghị hoặc người đại diện thay mặt thay mặt của người đề xuất kiến nghị”[5].Có một số trong những luật gia thông luật khác, khi bàn về giao phối hợp đồng với những người ở xa cũng nêu rõ: “Quy tắc mà tòa án đã sử dụng là hoàn toàn có thể đồng ý sẽ là hoàn thành xong khi thư đồng ý đã ghi địa chỉ và dán tem một cách thích hợp được bỏ vào thùng thư”.Các luật gia này nhận định rằng,nếu người đề xuất kiến nghị mong ước đồng ý đề xuất kiến nghị của tớ qua đường thư từ, thì người này cũng nhất thiết đã sẵn sàng sẵn sàng đón nhận rủi ro không mong muốn về việc thư đồng ý đi chệch hướng, và kéo Từ đó là yếu tố tồi tệ rằng mình sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng mà không còn thông báo về sự việc tồn tại của nó[6]. Như vậy, theo thông luật thì thông báo đồng ý đề xuất kiến nghị có hiệu lực hiện hành từ thời gian thông báo này được gửi đi. Tuy nhiên có ngoại lệ là trường hợp những bên trao đổi trực tiếp bằng lời nói thì thời gian có hiệu lực hiện hành là thời gian bên đề xuất kiến nghị nghe được thông báo đồng ý đề xuất kiến nghị .

Từ cơ sở phân tích nêu trên, theo quan điểm của tác giả, khoản 1 Điều 397 BLDS 2005 nên sửa đổi, tương hỗ update như sau:

“Khi bên đề xuất kiến nghị có ấn định thời hạn vấn đáp thì việc vấn đáp đồng ý chỉ có hiệu lực hiện hành khi được thực thi trong thời hạn đó.

Trong trường hợp đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng được gửi đến chậm so với thời hạn vấn đáp thì vẫn vẫn đang còn hiệu lực hiện hành như một đồng ý đề xuất kiến nghị giao phối hợp đồng, nếu được bên đề xuất kiến nghị đồng ý.”

Trên đâylà một số trong những nghiên cứu và phân tích trao đổi liên quan tới điểm chưa ổn trong quy định BLDS Việt Nam hiện hành trên cơ sở có sự phân tích, so sánh với pháp lý quốc tế, kỳ vọng góp thêm phần nhỏ trong quy trình sửa đổi BLDS trong tương lai.

[5] Lawrence S. Clark, Robert J. Aalberts, Peter D. Kinder, Law and Business – The Regulatory Environment, Fouth edition, McGraw – Hill, Inc, 1994, p.. 165.

[6] J. E. Smyth, D. A. Soberman, J. H. Telfer, R. Johanson, Australian business law, Prentice – Hall of Australia Pty. Ltd., Australia, 1980, p.. 65.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

©

Bài viết được đăng tải dưới sự được cho phép của Tạp chí
Khoa học Pháp lý Việt Nam, mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung bài viết được
bảo lưu. Chi tiết xin vui lòng liên email

Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản để tải miễn phí.

Gmail

Đăng ký

Quên mật khẩu?

Đặt mua

Bản giấy tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

Bài viết liên quan trên

Google scholar

Trích dẫn nội dung bài viết qua

Google scholar Crossref

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  4142

  Video Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại ?

  Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ về giao phối hợp đồng thương mại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Ví #dụ #về #giao #kết #hợp #đồng #thương #mại