Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa được Update vào lúc : 2022-03-30 00:25:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa phải nhờ vào cơ sở thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa đó.

– Biểu hiện trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa:

+ Trong sản xuất: người sản xuất phải đảm bảo thời hạn lao động riêng không liên quan gì đến nhau để sản xuất từng thành phầm & hàng hóa phù phù thích hợp với thời hạn lao động xã hội thiết yếu.

++ Lao động riêng không liên quan gì đến nhau = lao động xã hội thiết yếu => có lợi nhuận.

++ Lao động riêng không liên quan gì đến nhau có lợi nhuận cao.

++ Lao động riêng không liên quan gì đến nhau > lao động xã hội thiết yếu => thua lỗ.

+ Trong lưu thông: việc trao đổi thành phầm & hàng hóa phải nhờ theo nguyên tắc ngang giá.

+ Trên thị trường, bao giờ giá cả thành phầm & hàng hóa cũng vận động xoay quanh trục giá trị thành phầm & hàng hóa hay xoay quanh trục thời hạn lao động xã hội thiết yếu.

+ Đối với tổng thành phầm & hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả thành phầm & hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng mức thành phầm & hàng hóa được tạo ra trong quy trình sản xuất.

– Nếu vi phạm quy luật giá trị, nền kinh tế thị trường tài chính sẽ mất cân đối và rối loạn, nếu Nhà nước hoặc người sản xuất không còn dự trữ hoặc không được kiểm soát và điều chỉnh kịp thời.

1. Tác động của quy luật giá trị

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa

Là sự phân phối lại những yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động theo phía từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua dịch chuyển của giá cả trên thị trường.

b. Kích thích lực lượng sản xuất tăng trưởng và năng suất lao động tăng thêm

Người sản xuất, marketing thương mại muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách tăng cấp cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề  của người lao động, hợp lý hóa sản xuất, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí…làm cho giá trị thành phầm & hàng hóa riêng không liên quan gì đến nhau của tớ thấp hơn giá trị xã hội của thành phầm & hàng hóa à làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.

c. Phân hóa giàu – nghèo Một trong những người dân sản xuất thành phầm & hàng hóa

– Trong nền sản xuất thành phầm & hàng hóa, Đk sản xuất của từng người là rất khác nhau.

– Những người dân có Đk sản xuất thuận tiện, có trình độ, kiến thức và kỹ năng cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động riêng không liên quan gì đến nhau thấp hơn hao phí lao động xã hội thiết yếu => giàu lên => tiếp tục mở rộng sản xuất.

– Những người không còn Đk sản xuất thuận tiện, khả năng quản lí sản xuất kém, gặp rủi ro không mong muốn nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản => nghèo khó.

=> Đây là một trong những mặt hạn chế của quy luật giá trị cần phải tính đến khi vận dụng nó ở việt nam lúc bấy giờ.

2. Vận dụng quy luật giá trị

a. Về phía nhà nước

– Xây dựng và tăng trưởng quy mô kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

– Ban hành chủ trương, pháp lý để điều tiết thị trường, phát huy mặt tích cực và hạn chế phân hóa giàu nghèo và những mặt xấu đi khác, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và lưu thông, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

b. Về phía công dân

– Phấn đấu giảm ngân sách sản xuất, nâng cao chất lượng thành phầm & hàng hóa, tăng sức đối đầu đối đầu, thu nhiều lợi nhuận.

– Kịp thời kiểm soát và điều chỉnh, chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai sản xuất, cơ cấu tổ chức triển khai món đồ và ngành hàng sao cho phù phù thích hợp với nhu yếu của thị trường trong và ngoài nước.

– Đổi mới kĩ thuật – công nghệ tiên tiến và phát triển, hợp lý sản xuất à nâng cao chất lượng thành phầm, năng suất lao động tăng thêm.

Câu 1: Nội dung của quy luật giá trị được biểu lộ ra làm sao trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa?

Sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa phải nhờ vào cơ sở thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa đó.

Cụ thể nội dung của giá trị được biểu lộ trong sản xuất và trong lưu thông

– Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời hạn lao động riêng không liên quan gì đến nhau để sản xuất thành phầm & hàng hóa đó phải phù phù thích hợp với thời hạn lao động xã hội thiết yếu.

– Trong lưu thông: việc trao đổi thành phầm & hàng hóa phải nhờ theo nguyên tắc ngang giá.

Câu 2: Tại sao quy luật giá trị lại sở hữu tác động điều tiết sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.

Có thể hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông là yếu tố phân phối lại những yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ món đồ này sang món đồ khác theo phía từ nơi lãi ít hoặc không còn lãi sang nơi có lãi nhiều hơn nữa thông qua sự dịch chuyển của giá cả thành phầm & hàng hóa trên thị trường.

Ví dụ: Theo trào lưu thời trang, bộ sưu tập quần áo thời trang tiên tiến và phát triển nhất sẽ tiến hành nhập về nước, thứ nhất sẽ tới với những người dân thành thị – nơi có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sung túc, khá đầy đủ hơn. Cho đến khi những loại quần áo này đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho những người dân dân nông thôn.

Câu 1 (trang 34 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Nội dung của quy luật giá trị được biểu lộ ra làm sao trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa?

Trả lời:

– Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa phải nhờ vào cơ sở thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa.

– Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời hạn lao độngcá biệt để sản xuất ra từng thành phầm & hàng hóa phải phù phù thích hợp với thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra từng thành phầm & hàng hóa đó; và tổng thời hạn lao động riêng không liên quan gì đến nhau để sản xuất tổng thành phầm & hàng hóa phải phù phù thích hợp với tổng thời hạn lao động xã hội thiết yếu của tổng thành phầm & hàng hóa đó.

– Trong lưu thông, trên thị trường việc trao đổi thành phầm & hàng hóa cũng phải nhờ vào cơ sở thời hạn lao động xã hội thiết yếu. Nói cách khác, phải nhờ theo nguyên tắc ngang giá. Điều đó nghĩa là thời hạn lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa A và thành phầm & hàng hóa B bằng nhau thì chúng được trao đổi với nhau.

Câu 2 (trang 34 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Em có nhận xét gì về việc thực thi yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau này?

Trả lời:

Nhận xét: Ba người sản xuất có thời hạn lao động riêng không liên quan gì đến nhau rất khác nhau trong số đó:

– Người thứ nhất thực thi đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên không những bù đắp được ngân sách sản xuất mà còn tồn tại lợi nhuận.

– Người thứ hai thực thi tốt quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa người thứ nhất vì thời hạn lao động riêng không liên quan gì đến nhau thấp hơn người thứ nhất nhưng lại bán theo thời hạn lao động xã hội thiết yếu.

– Người thứ ba thời hạn lao động riêng không liên quan gì đến nhau vượt quá thời hạn lao động xã hội thiết yếu, vi phạm quy luật giá trị nên bị thua lỗ.

Câu 3 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Tại sao quy luật giá trị lại sở hữu tác động điều tiết sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Trả lời:

– Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.

– Có thể hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông là yếu tố phân phối lại những yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ món đồ này sang món đồ khác theo phía từ nơi lãi ít hoặc không còn lãi sang nơi có lãi nhiều hơn nữa thông qua sự dịch chuyển của giá cả thành phầm & hàng hóa trên thị trường.

– Ví dụ: Theo trào lưu thời trang, bộ sưu tập quần áo thời trang tiên tiến và phát triển nhất sẽ tiến hành nhập về nước, thứ nhất sẽ tới với những người dân thành thị – nơi có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sung túc, khá đầy đủ hơn. Cho đến khi những loại quần áo này đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho những người dân dân nông thôn.

Câu 4 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Tại sao quy luật giá trị lại sở hữu tác động kích thích lực lượng sản xuất tăng trưởng và làm cho năng suất lao động tăng thêm?

Trả lời:

– Hàng hóa được sản xuất ra trong những Đk rất khác nhau, có mức giá trị riêng không liên quan gì đến nhau rất khác nhau, nhưng trên thị trường thành phầm & hàng hóa lại được trao đổi mua và bán theo giá trị xã hội của thành phầm & hàng hóa. Trong Đk đó, người sản xuất, marketing thương mại muốn không biến thành phá sản, tại vị và thắng lợi trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận, họ phải tìm cách tăng cấp cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động; hợp lý hóa sản xuất, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí,… làm cho giá trị thành phầm & hàng hóa riêng không liên quan gì đến nhau của tớ thấp hơn giá trị xã hội của thành phầm & hàng hóa.

– Việc tăng cấp cải tiến kĩ thuật lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau mang tính chất chất phổ cập trong xã hội. Kết quả là làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.

Câu 5 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Có ý kiến nhận định rằng, năng suất lao động tăng thêm làm cho lượng giá trị của một thành phầm & hàng hóa tăng thêm. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Trả lời:

– Ý kiến nhận định rằng năng suất lao động tăng thêm làm cho lượng giá trị của một thành phầm & hàng hóa tăng thêm là sai.

– Vì khi năng suất lao động tăng tức là trong cùng một khoảng chừng thời hạn thì người lao đông tạo ra một số trong những lượng thành phầm & hàng hóa to nhiều hơn trước kia, khiến số lượng thành phầm & hàng hóa tăng thêm và lượng giá trị thành phầm & hàng hóa hạ xuống và lợi nhuận Từ đó tăng thêm (nếu giá cả thành phầm & hàng hóa đó trên thị trường không đổi).

Câu 6 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Tại sao quy luật giá trị lại sở hữu tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo?

Trả lời:

* Quy luật giá trị tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo vì:

+ Trong nền sản xuất thành phầm & hàng hóa, Đk sản xuất của từng người không hoàn toàn giống nhau; kĩ năng thay đổi kĩ thuật, công nghê và hợp lý hóa sản xuất rất khác nhau; tính năng động và kĩ năng tóm gọn nhu yếu của thị trường rất khác nhau, nên giá trị riêng không liên quan gì đến nhau của từng người rất khác nhau, nhưng quy luật giá trị lại đối xử như nhau, nghĩa là không còn ngoại lệ riêng với họ.

+ Vì vậy không tránh khỏi tình trạng một số trong những người dân dân có mức giá trị thành phầm & hàng hóa riêng không liên quan gì đến nhau thấp hoặc bằng so với giá trị xã hội của thành phầm & hàng hóa nên có lãi, shopping thêm tư liệu sản xuất, thay đổi kĩ thuật, mở rộng sản xuất. trái lại, nhiều người sản xuất khác, do Đk sản xuất không thuận tiện, khả năng quản lí sản xuất, marketing thương mại kém, gặp rủi ro không mong muốn nên họ bị thua lỗ, dẫn đến phá sản. Hiện tượng này dẫn đến việc phân hóa giàu – nghèo.

* Như vậy, sự tác động của quy luật giá trị thông qua sự tinh lọc tự nhiên, một mặt đã làm cho một số trong những người dân sản xuất, marketing thương mại giỏi trở nên giàu sang, thông qua đó thúc đẩy sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa tăng trưởng từ thấp lên rất cao. Mặt khác, những người dân sản xuất, marketing thương mại kém sẽ thua lỗ, phá sản và trở thành nghèo, dẫn đến việc phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

Câu 7 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong những cơ sở sản xuất mà em biết được.

Trả lời: Ví dụ: Khi giá cafe ở việt nam tăng dần, người dân những vùng đồng bằng Nam Bộ trồng cafe thật nhiều để hoàn toàn có thể phục vụ cho thị trường và thu lợi nhuận. Nhưng tiếp theo đó thuở nào gian, giá cafe giảm, giá điều tăng, thật nhiều chủ vườn đã chặt bỏ cafe để trồng điều, phục vụ với nhu yếu của thị trường.

Câu 8 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong những shop mà em quan sát được.

Trả lời:Ví dụ: người bán vải hiện tại đang bán món đồ vải, nhưng khi trên thị trường món đồ vải bán quá chậm, giá thấp mà món đồ may sẵn lại bán nhanh hơn, giá cao hơn; để ko bị ứ đọng, không lỗ vốn và thu được lợi nhuận, vận dụng những tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, ngưới bán vải tìm cách quy đổi từ marketing thương mại món đồ vải sang marketing thương mại món đồ may sẵn một cách thích ứng

Câu 9 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Hãy nêu ví dụ về sự việc vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng thêm của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết.

Trả lời:  Trong một thành phố có thật nhiều quán cafe. Để đối đầu đối đầu được với những quán khác, chủ shop phải góp vốn đầu tư vào những khâu như vệ sinh bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, không khí quán, chất lượng đồ uống, những yếu tố độc lạ mới lạ,… để thu hút khách đến quán của tớ. Ví dụ: Cà phê mèo, cafe xe hơi quy mô,…

Câu 10 (trang 35 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 11): Theo em, Nhà nước nên phải có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Trả lời:   – Nhà nước thông qua việc phát hành và sử dụng pháp lý, những chủ trương kinh tế tài chính, chủ trương xã hội và bằng tiềm năng kinh tế tài chính của tớ để điều tiết thị trường nhằm mục đích phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những xấu đi xã hội khác, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Comments

comments

4181

Review Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông thành phầm & hàng hóa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ví #dụ #quy #luật #giá #trị #trong #sản #xuất #và #lưu #thông #hàng #hóa