Thủ Thuật Hướng dẫn Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của được Update vào lúc : 2022-12-30 13:01:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1:Vật chất là cái có trước, cái quyết định hành động ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không còn ai sáng tạo ra là quan điểm của

A. Thuyết bất khả tri.

B. Thuyết nhị nguyên luận.

C. Thế giới quan duy vật.

D. Thế giới quan duy tâm.

Câu 2:Chủ thể nào dưới đây sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần của xã hội

A. Các nhà khoa học

B. Con người

C. Thần linh

D. Người lao động

Câu 3:Khi con người tác động trực tiếp lên sự vật bằng những cty cảm hứng, quy trình này thuộc về quy trình nhận thức nào?

A. nhận thức cảm tính.

B. nhận thức khoa học.

C. cảm hứng.

D. nhận thức lý tính.

Câu 4: Thực tiễn là động lực của nhận thức vì thực tiễn

A. luôn tái tạo hiện thực khách quan

B. thường kiểm nghiệm tính đúng đắn hay sai lầm không mong muốn

C. thường hoàn thiện những nhận thức gần khá đầy đủ

D. luôn nêu lên những yêu cầu mới

Câu 5:Cách lý giải nào dưới đây đúng thời cơ bàn về phương pháp vận động tăng trưởng của yếu tố vật và hiện tượng kỳ lạ trong Triết học?

A. Sự tăng trưởng tạo ra tiền đề cho việc vận động.

B. Sự biến hóa về lượng dẫn đến việc biến đối về chất.

C. Sự biến hóa về chất dẫn đến việc biến đối về lượng.

D. Sự vận động là nền tảng cho việc tăng trưởng.

Câu 6:Ví dụ nào dưới đấy là biểu lộ của phủ định siêu hình?

A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa truyền thống cổ truyền phong kiến

B. Giữ gìn truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât

D. Xây hình thành văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển

Câu 7:Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng, thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong toàn thế giới vật chất là

A. hoạt động và sinh hoạt giải trí.

B. tăng trưởng.

C. vận động.

D. tăng trưởng.

Câu 8:Hai mặt trái chiều tác động, diệt trừ, gạt bỏ nhau, trong triết học gọi là

A. sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều.

B. sự tồn tại Một trong những mặt trái chiều.

C. sự ganh đua Một trong những mặt trái chiều.

D. sự tranh giành Một trong những mặt trái chiều.

Câu 9: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng, tăng trưởng là khái niệm để khái quát những vận động theo khunh hướng

A. tiến lên.

B. thụt lùi.

C. không bao giờ thay đổi.

D. tuần hoàn.

Câu 10:Khi muối ăn tác động vào những cty cảm hứng, mắt sẽ cho ta biết muối có white color, dạng tinh thể; mũi cho ta biết muối không còn mùi; lưỡi cho ta biết muối có vị mặn. Điều này nói về

A. nhận thức lý tính.

B. kinh nghiệm tay nghề.

C. thực tiễn.

D. nhận thức cảm tính.

Câu 11: Nhờ đi sâu phân tích, người ta tìm ra cấu trúc tinh thể của muối, công thức hóa học của muối, điều chế được muối nội dung này nói về quy trình nhận thức nào dưới đây ?

A. nhận thức lý tính.

B. nhận thức cảm tính.

C. kinh nghiệm tay nghề.

D. thực tiễn.

Câu 12:Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân những cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng viên là chị T là người thân trong gia đình của tớ. Thấy chị C còn do dự, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Trong trường hợp này ai là người tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trị xã hội?

A. Chị C.

B. Anh M.

C. Chị T và chị C.

D. Anh M và chị T.

://.youtube/watch?v=povuHoKR3NA

Reply
9
0
Chia sẻ

4047

Clip Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vật chất là cái có trước cái quyết định hành động ý thức là quan điểm của vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vật #chất #là #cái #có #trước #cái #quyết #định #thức #là #quan #điểm #của