Contents

Mẹo về Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì được Update vào lúc : 2022-05-14 13:28:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

1.Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ

Nội dung chính

    11. Mỗi một người và toàn bộ phụ nữ phải nhiệt huyết nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ giang sơn, tức là phải ra sức thi đua tăng gia tài xuất và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn làm tròn trách nhiệm vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm ý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa truyền thống, kỹ thuật 12. Phụ nữ Việt Nam ta sẵn có truyền thống cuội nguồn đấu tranh can đảm và mạnh mẽ và tự tin và lao động cần mẫn. Trong kháng chiến, phụ nữ ta từ Bắc đến Nam đều nhiệt huyết tham gia đánh giặc cứu nước” (…) Phụ nữ ta nên phải nỗ lực nhiều để theo kịp chị em những nước bạn, góp thêm phần nhiều hơn nữa thế nữa trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.14.“Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức triển khai, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là việc làm của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân… Đảng viên thì phải nhờ vào nhân dân mà xây dựng Đảng”.MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ(Theo lời kể của Thiếu tướng Phan Văn Xoàn – nguyên là cận vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh)

2. Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. 

 … Về phần mình, chị em phụ nữ tránh việc ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra thông tư giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ thảo luận Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình ngày 10-10-1959

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nữ đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, tháng 9 năm 1960. (Ảnh tư liệu)

 

3. …Ngay từ khi mới xây dựng, Đảng ta đã nêu rõ chủ trương nam nữ bình đẳng, Hiến pháp ta đã xác lập chủ trương đó. Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp sức phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ vị thế làm người chủ và trách nhiệm người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn trách nhiệm và trách nhiệm mới của tớ là góp thêm phần xứng danh vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Bài rỉ tai tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IIIngày 9-3-1961

 

 Bác Hồ với những đại biểu phụ nữ những dân tộc bản địa Việt Bắc năm 1959. (Ảnh tư liệu)

4. Phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Để xứng danh là người chủ thì chị em phải ra sức tăng gia tài xuất, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí… 

5. Phụ nữ nên phải xung phong trong việc xây dựng đời sống mới. Ở miền núi vẫn đang còn những phong tục không tốt do bọn phong kiến để lại, như: ma chay, cúng bái rất tốn kém. Cưới vợ, gả chồng quá sớm. Vệ sinh phòng bệnh, v.v… còn kém. Đó là những mê tín dị đoan và hủ tục nên xóa khỏi, để xây dựng mỹ tục thuần phong.

6. Đoàn kết là sức mạnh. Đồng bào miền núi, trước hết là chị em phụ nữ, nên phải đoàn kết ngặt nghèo, thương yêu giúp sức lẫn nhau. Đoàn kết giữa dân tộc bản địa mình, đoàn kết Một trong những dân tộc bản địa. Đoàn kết với đồng bào miền xuôi lên tăng trưởng kinh tế tài chính miền núi… 

7. Để làm tốt những việc nói trên, chị em phải nỗ lực học tập. Học văn hóa truyền thống, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ. Có quyết tâm thì nhất định học được…

Nói chuyện Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi, ngày 19-3-1964

8. Phụ nữ ta còn tồn tại một số trong những nhược điểm như kinh ngạc, lúng túng, tự ti, thiếu tin vào kĩ năng của tớ; mặt khác, phụ nữ cũng gặp nhiều trở ngại vất vả về mái ấm gia đình, con cháu. Muốn xử lý và xử lý trở ngại vất vả tránh việc ỷ lại vào Đảng, Chính phủ mà phải quyết tâm học tập, phát huy sáng tạo độc lạ, tin tưởng ở kĩ năng mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp sức nhau để xử lý và xử lý mọi trở ngại vất vả của phụ nữ trong công tác thao tác cơ quan ban ngành thường trực…

Nói chuyện tại Hội nghị những đại biểu phụ nữ tham gia công tác thao tác cơ quan ban ngành thường trực toàn miền Bắc ngày một-8-1960

9. Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, nỗ lực học tập và phấn đấu; phải xoá bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải tăng trưởng chí khí tự cường, tự lập. Có như vậy trào lưu “Năm tốt” sẽ ngày càng phủ rộng rộng tự do ra, ăn sâu và sẽ thực thi 100% bình quyền, bình đẳng

Phát biểu tại Đại hội liên hoan Phụ nữ “năm tốt” (ngày 30/4/1964)

10. …Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: Hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát, thế là bình đẳng bình quyền. Lầm to!

Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó.

Vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi mái ấm gia đình, mọi tầng lớp xã hội….

Vũ lực của cuộc cách mạng này là yếu tố tiến bộ về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, pháp lý. Phải cách mạng từng người, từng mái ấm gia đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công xuất sắc.

Bài viết “Nam nữ bình quyền”  năm 1952

11. Mỗi một người và toàn bộ phụ nữ phải nhiệt huyết nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ giang sơn, tức là phải ra sức thi đua tăng gia tài xuất và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn làm tròn trách nhiệm vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm ý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa truyền thống, kỹ thuật

Phát biểu tại tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961

12. Phụ nữ Việt Nam ta sẵn có truyền thống cuội nguồn đấu tranh can đảm và mạnh mẽ và tự tin và lao động cần mẫn. Trong kháng chiến, phụ nữ ta từ Bắc đến Nam đều nhiệt huyết tham gia đánh giặc cứu nước” (…) Phụ nữ ta nên phải nỗ lực nhiều để theo kịp chị em những nước bạn, góp thêm phần nhiều hơn nữa thế nữa trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

13.“Đảng và Chính phủ nên phải có kế hoạch thiết thực để tu dưỡng, cất nhắc và giúp sức để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi việc làm kể cả việc làm lãnh đạo”…

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14.“Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức triển khai, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là việc làm của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân… Đảng viên thì phải nhờ vào nhân dân mà xây dựng Đảng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ

 
 
Không có chỗ cho “Bác gái” đứng à?

Ngày 26 tháng 12 năm 1956, Bác Hồ đã tiếp hơn 300 đại biểu phụ nữ Thủ đô tại Phủ Chủ tịch. Họ là những phụ nữ ưu tú, gồm đủ những thành phần: Công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương, học viên, những tôn giáo, phụ nữ miền Nam triệu tập ra Bắc và những mái ấm gia đình có công với nước. Được đi gặp Bác, ai cũng tươi cười hớn hở, diện những bộ quần áo đẹp tuyệt vời nhất.

Sau khi rỉ tai và căn dặn những đại biểu phụ nữ, Bác vui vẻ chỉ vào những đĩa bánh, những đĩa kẹo bày trên bàn và bảo:

– Các cô ăn bánh, ăn kẹo đi. Cô nào có cháu bé thì mang về cho cháu; có chồng thì mang về cho chồng; có tình nhân thì mang về cho những tình nhân, nói là quà của Bác Hồ.

Được lời của Bác, mọi người phấn khởi chia nhau bánh, kẹo.

– Nào giờ đây Bác cháu ta ra chụp hình.

Mọi người cùng kéo cả ra thềm Phủ Chủ tịch. Chị nào, cô nào thì cũng muốn được đến gần Bác để sở hữu thể chụp hình. Bác bảo:

– Ai cũng muốn đứng gần Bác cả thì không còn chỗ cho “bác gái” đứng à?

Mọi người còn chưa hiểu “bác gái” nào Bác đã nâng bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô lại bảo: “Bác gái đây!”.

Tất cả mọi người cười vui vẻ. Bác nói tiếp:

– Bây giờ những cô nào đứng phía trước thì ngồi xuống, để những người dân đứng phía sau được rõ mặt hơn.

Mọi người răm rắp vâng theo lời Bác.

Nhà nhiếp ảnh bấm liền mấy “pô” ảnh. Ai cũng nghĩ: Chụp ảnh xong sẽ tiến hành chào Bác ra về. Nhưng đến khi quay trở lại, Bác đang không đứng đó nữa làm mọi người vô cùng luyến tiếc.

Các chú ấy nói có đúng không ạ?

 

 Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với những cán bộ cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949

Chủ nhật trước thời điểm ngày 2 tháng 9 năm 1958, một số trong những chị em trong cơ quan Thành hội Phụ nữ đã đi phố sắm sửa cho ngày lễ. Nhưng khu tập thể vẫn đông vui vì hôm đấy không riêng gì có có những ông xã về chơi, mà nhiều chị em còn đón cả bố mẹ ở quê ra dự ngày hội lớn ở Thủ đô. Mọi người không ngờ đã được Bác Hồ đến thăm. Xe vừa đỗ, Bác nhanh nhẹn bước xuống. Các chị trong cơ quan mừng quá, ùa ra đón, mời Bác vào phòng tiếp khách, nhưng Bác không vào mà nói:

– Không, Bác chưa vào phòng tiếp khách. Các cô cứ để Bác đi xem những cô ăn ở thế nào đã.

Bác trải qua sân, qua dãy nhà tập thể xuống thẳng nhà bếp, hỏi thăm việc nấu nướng và khen ngợi chị em cấp dưỡng giữ gìn nhà bếp núc thật sạch. Đến thăm nhà trẻ nhưng là ngày nghỉ, những cháu ở trong nhà, Bác nhìn qua cửa thấy nhà trẻ sạch bong, Bác gật đầu tỏ ý hài lòng. Bác thấy ngoài sân có một số trong những cán bộ phái mạnh, Bác hỏi anh em:

– Cơ quan phụ nữ sao lại sở hữu những chú ở đây?

– Thưa Bác, ngày hôm nay là Chủ nhật, chúng cháu về thăm mái ấm gia đình ạ!

Bác hỏi lại:

– Các chú chỉ về thăm thôi à? Các chú về phải giúp sức những cô ấy việc gì chứ!

– Thưa Bác, chúng cháu có giặt giũ, bế con, dọn nhà đấy ạ!

Bác quay trở lại hỏi những cô nàng:

– Thế nào, những chú ấy nói có đúng không ạ?

– Thưa Bác, đúng ạ!

Tất cả vui vẻ cười rộ lên sung sướng theo cái gật đầu, bằng lòng của Bác. Lúc ấy Bác mới đi vào phòng tiếp khách và hỏi thăm sức mạnh thể chất, tuổi tác của mấy cụ già, rồi căn dặn những cô nàng thao tác tốt, riêng với những cô giữ trẻ, Bác nhắc nhở:

– Các cháu là mần nin thiếu nhi của Tổ quốc, là tương lai của xã hội, những cô phải trông nom dạy dỗ những cháu cho chu đáo.

Bác đến thăm và rỉ tai với Đại hội Ba đảm đang của phụ nữ Thủ đô

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại biểu có nhiều thành tích tại Đại hội Những người xuất sắc trong trào lưu “Ba đảm đang” của phụ nữ Thủ đô ngày 2/12/1965

Đại hội Ba đảm đang của phụ nữ Thủ đô lần thứ nhất, khai mạc rất trọng thể vào tối 1-12-1965 tại hội trường Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Chiều 2-12-1965 (ngày họp thứ hai) vào lúc chừng 16 giờ, Đại hội vô cùng sung sướng, phấn khởi được đón Bác. Cùng đi với Người có Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Anh hùng miền Nam Tạ Thị Kiều. Vừa thấy Bác, cả Hội trường đứng bật dậy, vỗ tay ran như sấm lẫn với tiếng reo vô cùng phấn khởi.

– Bác! Bác đến! Bác đến!… Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!

Sau mấy phút vô cùng sôi sục, Bác giơ tay ra hiệu (một cử chỉ thường có của Bác) cho Đại hội im re, rồi Bác tươi cười chỉ vào chị Kiều và nói:

– Hôm nay, Bác dẫn “cô nàng này” đến với Đại hội, những cô, những chú (Đại hội có một số trong những đại biểu là phái mạnh) có phấn khởi không?

Cả Đại hội vỗ tay rầm rầm xen lẫn tiếng:

– Thưa Bác, có ạ!

Không khí Đại hội thật vô cùng náo nhiệt, sôi sục. Bác đã kể cho Đại hội nghe về những gương anh hùng của phụ nữ ta trong thời kỳ bí mật, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và sự quyết tử can đảm và mạnh mẽ và tự tin của chị em miền Nam trong chống Mỹ.

Thật bất thần, Bác rút trong túi ra một cột báo của Báo Thủ đô ngày hôm đó, đọc tên bảy bà và chị, xong Bác hỏi:

– Các cô ấy xuất hiện ở Đại  hội này sẽ không còn?

Hội trường lại vang lên:

– Thưa Bác, có ạ!

Bác tươi cười nói:

– Hôm nay, Bác lướt web thấy có đăng thành tích của bảy cô là công nhân, là nông dân, là giáo viên… Bác rất vui, Bác có mấy chiếc huy hiệu để tặng những cô ấy.

Mọi người sung sướng vỗ tay tưởng làm vỡ tung phòng họp.

Sau cùng Bác hỏi:

– Các cô có mong ước được Bác thưởng Huy hiệu của Bác không?

Cả Hội trường lại phấn khởi vấn đáp vang lên:

– Thưa Bác, có ạ, có ạ!

Vậy những cô về làm công tác thao tác cho tốt, Bác sẽ thưởng!

Cả Hội trường lại vang lên như sấm.

Vào nhầm nhà trẻ

Ở chiến khu Việt Bắc, một lần Bác đến thăm nhà nữ đồng chí Loan, người đã nâng cờ ở Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945. Vào đến nhà, thấy đông con nhỏ, Bác nói vui:

– Ồ tưởng đấy là nhà cô Loan, hóa ra mình vào nhầm nhà trẻ!

Biết Bác phê bình khéo, chị gượng cười và báo cáo:

– Thưa Bác đấy là tiểu đội của vợ chồng cháu đấy ạ!

Bác vui vẻ bảo chị triệu tập “tiểu đội” cứ lần lượt, nhỏ nhất đứng trước Bác chia kẹo. Chị đang loay hoay sắp xếp đội hình, Bác bảo:

– Tiểu đội trưởng cũng đứng vào hàng chứ!

Bác chia kẹo cho những cháu và chị nữa. Khi đến lượt chị, Bác nói vui:

–Bác khen là cô đã có công nuôi dạy những cháu ngoan.

Bác “Chấm bài” cho một cô giáo

Sáng 17 tháng 9 năm 1958, Bác đến thăm ngót 3.000 thầy giáo, cô giáo của toàn miền Bắc được triệu tập về Trường Bổ túc Công nông Trung ương để nghiên cứu và phân tích tình hình trách nhiệm của cách mạng và trách nhiệm của ngành giáo dục.

Bác rỉ tai với những thầy giáo, cô giáo về nghề dạy học, nghề “trồng người”.

Tại buổi rỉ tai này, có một chuyện làm mọi người nhớ mãi và trở thành một kỷ niệm không thể quên. Lúc Bác rỉ tai xong một cô giáo của Trường Lương Ngọc Quyến – Liên khu Việt Bắc lên tặng Bác một món quà nhỏ. Mọi người thấy cô giáo trân trọng tặng Bác một chiếc cặp ba dây. Bác mở ra: Trong cặp có 4 chiếc khăn mùi soa. Bác cầm một chiếc và đọc to những dòng chữ thêu trên khăn. Đó là một bài thơ ngắn. Đọc xong Bác trích ra hai câu và “chấm bài” ngay tại chỗ. Câu thứ nhất: “Bác là ánh sáng vẻ vang”, Bác sửa: “Bác là Hồ Chí Minh” ; và câu thứ hai: “Chúng con quyết trí quyết tử” lại được Bác sửa: “Chúng tôi quyết chí quyết tử”. Bác vui vẻ nói: “Quyết chí” mà cô giáo viết sai chính tả thành “Quyết trí”. Cả Hội trường cười vui, làm không khí thân thiện, đầm ấm, tình cảm giữa lãnh tụ với nhân dân mà ấm áp như cha con trong nhà.

Gái mà làm anh nuôi à?

Đến thăm một cty bộ đội phòng không, đang giữa câu truyện với ngót 500 cán bộ, chiến sỹ, Bác hỏi:

– Có anh nuôi ở đây không?

– Có ạ!

– Các cháu lên đây.

Các cô nàng ngày thường lấm lem than nồi, thế mà giờ đây lại được Bác Hồ quan tâm, cảm động quá cứ ôm lấy Bác Hồ mà khóc. Bác hỏi vui:

– Các cháu làm gì?

– Chúng cháu làm anh nuôi ạ!

– Gái mà làm anh nuôi à?

Bác cháu bật cười vui vẻ.

Cán bộ nữ phải sát quần chúng

 

 Bác Hồ đi thăm một hợp tác xã ở Nam Ðịnh năm 1959

Hồi đó anh chị em là cán bộ miền Nam, gồm năm đến sáu ngàn người, triệu tập ra miền Bắc được đưa lên nông trường ở Yên Bái, Tỉnh Lào Cai. Do môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường gian truân, lạ lẫm khí hậu miền Bắc nên số đông bị ốm, rồi lại hết việc làm. Với ý nghĩ hai năm sẽ trở về quê nhà nay gặp quá nhiều trở ngại vất vả, nhiều người bất mãn… Trước tình hình đó, Nhà nước chủ trương lập những khu điều dưỡng cho cán bộ miền Nam… Khi chúng tôi mời Bác về thăm anh em ở những Trại Thường Tín và Thanh Trì thì Bác nhận lời ngay…

Trại xây trên khu đất nền trống rộng nên Bác chưa vào hội trường vội, Bác đi một lượt thăm mọi nơi, mọi chỗ ăn chỗ ở, Bác thấy thật sạch, vừa ý. Bác hỏi tôi:

– Lúc nào thì cũng thật sạch như vậy này à?

– Thưa Bác, vâng ạ!

Sau khi thăm những trại điều dưỡng, bác còn thăm trường Nữ sinh Trưng Vương. Các cháu như đàn o­ng, quây quanh lôi kéo Bác, Bác thấm mệt, toát cả mồ hôi. Tôi liền ngăn: “Ô, những cháu đi xuống đi, làm thế Bác mệt”. nhưng Bác bảo: “Kệ những cháu”…

Có nhiều dịp được tiếp xúc thao tác gần Bác, tôi thấy Bác rất quan tâm riêng với cán bộ miền Nam cũng như riêng với phụ nữ. Bác lắng nghe và ân cần chăm sóc thăm hỏi động viên động viên họ, khuyên bảo cán bộ phụ nữ phải đi sát quần chúng, phải ghi nhận nấu cơm, phải ghi nhận tắm rửa cho trẻ con. Đối với dân, Bác rất tôn trọng, quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Bác sống rất giản dị, thanh đạm.

(Trích lời kể của bà Lê Minh Hiền
Nguyên Thứ trưởng Bộ Cứu tế  nay là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

Vinh dự được đón Bác Hồ

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi động viên chị em dân công lao động đào mương chống hạn ở Từ Liêm, Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16/12/1958


… Thấy Bác đứng dưới bóng cây mát, chúng tôi đến vây quanh Bác, đồng chí Bộ trưởng cũng đến đứng gần Bác.

Bác khen:

– Ở đây ngăn nắp, thật sạch, ngăn nắp thế là tốt. Và Bác hỏi:

– Các cô những chú ở đây đã có “Chi bộ 4 tốt” chưa?

– Dạ thưa Bác, có ạ!

– Ở đây đã có “Chi đoàn thanh niên 4 tốt” chưa?

– Dạ, thưa Bác, có ạ!

– Đảng viên phải gương mẫu, đoàn viên phải đầu tàu. Ở đây những cô những chú lại sở hữu trào lưu thi đua tốt, tự lực cánh sinh làm được nhiều việc, nhận được lá cờ đầu của ngành Y tế là phải. Nhưng đây mới là thành tích bước đầu. Các cô chú phải  nhã nhặn học tập và phát huy thành tích hơn thế nữa. Các cô những chú phải chữa bệnh bằng nhiều cách thức. Có thuốc quý chưa đủ, cần cho những người dân bệnh ăn ngon và phù phù thích hợp với từng bệnh cũng là liều thuốc quý. Lại nên phải tuyên truyền, lý giải cho đồng bào xung quanh biết giữ gìn vệ sinh. Cần làm cho những người dân bệnh khi khỏi bệnh biết phương pháp phòng bệnh cho mình và cho mái ấm gia đình mình.

(Trích lời kể bà Trương Thị Minh Tri – Bác sĩ bệnh viện Vân Đình – Hà Tây)

Các cô còn phong kiến thế à?

Đại hội Liên hoan chiến sỹ thi đua toàn quốc thứ nhất, tổ chức triển khai ở Việt Bắc trong tháng 5 năm 1952…

Chiều mát, Bác đến từng tổ chiến sỹ ân cần thăm hỏi động viên, rồi mọi người theo Bác ra một quãng đồi san phẳng để vui chơi tập thể. Hồi đó, trào lưu nông tác vũ “son la son” mới gia nhập Chiến khu Việt Bắc. Bác bảo những chiến sỹ: “Các cô, những chú, chiến đấu đã chiến đấu hăng, vui nhộn phải vui nhộn mạnh. Nào, ta nhảy đi!”. Đám thanh niên rất sẵn sàng, nhưng đám thiếu nữ còn sượng sùng ra ý rụt rè… Bác bảo: “Các cô còn phong kiến thế à?”. Được Bác khuyến khích, cả nam lẫn nữ bấy giờ mới cầm tay, nhảy tưng bừng giữa dàn nhạc mồm: “Son la son…” vang dội cả khu đồi.

(Trích trong sách Bác Hồ sống mãi với toàn bộ chúng ta, NXB Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2005, tập 2, tr.53)

Muôn vàn tình thân yêu dành riêng cho những cháu gái

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi động viên bà con xã Tam Sơn, Tiên Sơn, Hà Bắc trong lần Người về thăm và chúc Tết đồng bào, ngày 9/2/1967

Một điều Bác dạy bảo mà suốt đời tôi không quên là: “Báo chí là đại biểu cho dư luận, phải giúp Chính phủ đạt được thành công xuất sắc trong những chủ trương đối nội đối ngoại. Sau này những lúc tình hình cách mạng có chuyển biến mới, người làm báo phải tâm ý nhiều. Câu nói của Bác giúp tôi nhớ tới vị trí và tính chất của báo chí ta. Một lần, Bác hỏi chị Thanh Thủy và tôi: “Các cô đã có con chưa? Các cô đã biết bế con, nuôi con chưa? Làm báo Phụ nữ không phải chỉ nói chính trị suông, giải phóng phụ nữ chung chung mà còn phải hướng dẫn cho chị em cách nuôi con, dậy con chăm sóc việc mái ấm gia đình. “Chị em trong cơ quan hỏi Bác nhiều điều. Bác vấn đáp cả những vướng mắc nhỏ nhặt nhất: “Tại sao trong họa báo Liên Xô lại thấy ảnh nhiều chị em để tóc dài? Có phải là sau khi vận động phụ nữ cắt tóc ngắn rồi lại phải vận động phụ nữ để tóc dài hay sao?”. Bác vấn đáp đại ý: Sau Cách mạng Tháng Mười, Liên Xô có thật nhiều trở ngại vất vả trong công cuộc bảo vệ và xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới. Phụ nữ phải đem rất là mình ra chiến đấu và sản xuất, cho nên vì thế chị em ăn mặc giản dị, tóc cũng cắt ngắn để đi lại cho gọn. Bây giờ, trận chiến tranh thứ hai kết thúc đã nhiều năm, nền kinh tế thị trường tài chính đã được Phục hồi và tăng trưởng, đời sống được nâng cao, phụ nữ đã hoàn toàn có thể trang điểm cho thêm đẹp, ai nhận định rằng để tóc dài đẹp và không vướng víu gì trong sản xuất thì cứ để…

Năm 1952 có Đại hội liên hoan những anh hùng, chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất và Hội nghị bàn về trận chiến tranh du kích. Sau hai cuộc họp lớn đó, mọi người náo nức khen ngợi hai bản báo cáo của anh hùng Nguyễn Thị Chiên và của chị Phạm Thị Nhật, Bí thư chi bộ. Một hôm, Bác đến thăm cơ quan, chị em chúng tôi đều nói tới hai bản báo cáo ấy. Bác hỏi: “Các cô có biết vì sao mà báo cáo của những cô ấy hay là không?”. Chị Đinh Thị Cẩn thưa: “Đó là vì chị Chiên, chị Nhật đều lăn lộn, xông pha nhiều trong thực tiễn chiến đấu cho nên vì thế mới nói lên thực sự rất sinh động. Bác vừa cười vừa nói: “Đúng là như vậy, nhưng không phải chỉ có thế. Các bản báo cáo ấy hay còn là một do không còn sự sửa chữa thay thế, thêm thắt của nhiều người khác…”. Tôi tâm ý thật nhiều. Câu nói ý nhị của Bác nhắc nhở tôi mọi khi sử dụng hoặc sửa đổi và biên tập lại bài của thông tin viên, bạn đọc trong phần đông nhân dân, phải luôn luôn nỗ lực ghi lại đúng đắn, trung thực những lời nói, những ý nghĩ mộc mạc, giản dị của những con người trong thực tiễn sản xuất và chiến đấu… không thể tùy tiện sửa đổi thêm bớt theo ý nghĩ chủ quan của tớ./.

(Những kỷ niệm thâm thúy của phụ nữ Việt Nam với Bác Hồ,

 NXB Phụ nữ, 2005, tr.117)

Bác Hồ với hai nữ nghệ sĩ quân đội

Nghệ sĩ Kim Ngọc – một giọng ca vàng của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị – đã nhiều lần được gặp Bác Hồ. Một lần, chị và hai diễn viên Thuỳ Chi, Xuân Đức được vào hát cho Bác nghe. Hát xong, lúc trở về, Bác chia kẹo cho từng người và thơm lên trán từng người. Bác nói: “Các cháu chỉ được thơm một chiếc thôi, Bác còn để dành riêng cho những chiến sỹ của Bác”.

Năm 1957, Đoàn Ca múa Quân đội sang màn biểu diễn ở Triều Tiên đúng dịp Bác đang thăm nước Cộng hoà dân gia chủ dân Triều Tiên. Bác tìm ra chỗ Đoàn ở, trên một quả đồi cao. Bác đến để thăm hỏi động viên và động viên đoàn.

Năm 1959, nghệ sĩ Kim Ngọc sinh cháu đầu lòng, thật là một tin vui cho mái ấm gia đình nghệ sĩ. Sau khi sinh cháu, chị lại được gặp Bác. Vì vừa sinh con nên sức còn yếu, có những lúc thấy giọng hát chị đuối dần.

Bác nói với chị: “Cháu vừa sinh nở, người gầy lắm, phải để ý quan tâm tu dưỡng cho mau lại sức”. Chị thưa với Bác là vì sức khoẻ kém nên tiếng hát không được như trước. Bác lại bảo: “Thế thì cháu phải đi học thêm về ca nhạc dân tộc bản địa… chân không đến đất, cật không đến trời, thì không ứng dụng được đâu… ”. Vâng lời Bác, sau ðó chị ðã xin đi học một lớp dân ca và nhờ đó sức hát lại lên.

Nghệ sĩ Tường Vi – một giọng ca được nhiều tình nhân mến – kể lại vinh dự được gặp Bác nhiều lần. Chị kể:

“ – Tôi cũng luôn có thể có niềm sung sướng được gặp Bác nhiều lần. Không phải chỉ gặp Bác mọi khi vào màn biểu diễn phục vụ chiến sỹ ở tuyến lửa, ở nơi xa về. Những lần ấy Bác đều gọi và vào cho quà. Bác thường hỏi: “Nơi những cháu trải qua, đồng bào có bị đói không” và “Đơn vị những cháu đến, bộ đội có bị ghẻ không?”. Nghe vướng mắc của Bác, tôi càng thấm thía sự quan tâm của Bác riêng với mọi người…

Nhiều lần ấy, Bác thường hỏi một câu mà nghệ sĩ Tường Vi và mấy bà mẹ trẻ là diễn viên của Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị không thể ngờ tới: “Thế những cháu đi diễn dài ngày thì gửi con cho ai?” Câu hỏi ấy làm cho những chị cảm động đến ứa nước mắt.

Nghệ sĩ Tường Vi kể một câu truyện rất riêng của tớ:

– Lần tôi sinh cháu đầu lòng, rủi ro không mong muốn cháu bị mất. Tôi đau buồn quá đến phát ốm. Không rõ ai này đã rỉ tai này với Bác, Bác cho gọi tôi vào. Được Bác gọi, tôi mừng quá, vội vào ngay. Bác nhìn tôi hồi lâu rồi bảo: “Thôi, “thua keo này, bày keo khác”. Trông cháu thiếu máu quá, nghỉ hát, tu dưỡng đã…”

Lần gặp Bác này, tôi càng cảm nhận thâm thúy một điều: Bác quan tâm đến mọi người, nhất là riêng với những bà mẹ và trẻ con.

(Trích theo Tạ Hữu Yên: Mênh mông tình thương Hồ Chí Minh, Nxb.Thanh niên, H.2002, tr.37-39)

Bác Hồ với nhân dân và chị em phụ nữ Nghệ An

Trong lần rỉ tai với đại biểu nhân dân Nghệ An dịp về thăm quê ngày 14-6-1957, khi nói tới những thành tích của tỉnh trên nghành nông nghiệp, Bác nhấn mạnh yếu tố đến vai trò của chị em phụ nữ, Bác nói: “Tôi muốn nêu một công trạng của chị em phụ nữ tỉnh ta. Đó là trào lưu chăn nuôi gia súc”. Bác khen: Phụ nữ Anh Sơn, Nghi Lộc trào lưu nổi trội hơn và Bác căn dặn phụ nữ Anh Sơn, Nghi Lộc phải nỗ lực hơn thế nữa, để sở hữu kết quả cao hơn, để làm mẫu, làm gương cho chị em khác cùng thi đua. Còn chị em những huyện khác phải thi đua cho kịp với chị em Anh Sơn, Nghi Lộc… Tiếp đó, Bác biểu dương chị Trương Thị Tâm ở Nghĩa Đàn một mình nuôi 300 con gà, 4 con lợn, chị còn làm ruộng, tham gia công tác thao tác xã hội, làm tổ trưởng phụ nữ. Bác nói “Đây là một phụ nữ anh hùng… Anh hùng không phải “Đông chinh Tây phạt”, hoặc cứ làm cái gì kỳ khôi xuất chúng. Nuôi được nhiều lợn, nhiều gà, tăng gia tài xuất, tiết kiệm chi phí, tham gia công tác thao tác xã hội tốt, như vậy là anh hùng, như vậy là chiến sỹ”… “Các chị em ở đây cứ nỗ lực thì ai cũng hoàn toàn có thể làm anh hùng, chiến sỹ”. Những lời căn dặn của Bác thật rõ ràng, nhẹ nhàng mà vô cùng thâm thúy. Làm theo lời Bác để trở thành anh hùng, chiến sỹ không phải chuyện gì quá xa xôi. Mỗi chị em toàn bộ chúng ta hãy làm tốt những việc giản dị, thông thường hằng ngày trong mái ấm gia đình, thôn xóm, bản làng, cơ quan, cty.

Ngày 9-12-1962, Bác đến thăm Nhà máy Cơ khí Vinh. Nói về những sáng tạo độc lạ trong tăng cấp cải tiến sản xuất của công nhân nhà máy sản xuất, Bác hỏi “thế thì những cháu trai có sáng tạo độc lạ nhiều hơn nữa hay những cháu gái có sáng tạo độc lạ nhiều hơn nữa?”. Được biết thêm những cháu trai có nhiều sáng tạo độc lạ hơn, Bác nhẹ nhàng động viên “Các cháu gái phải nỗ lực”.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bác Hồ nhiều lần gửi thư động viên, khen ngợi những mẹ, những chị phụ nữ Nghệ An đã chịu nhiều quyết tử, góp phần xương máu, công sức của con người tham gia phục vụ kháng chiến. Ngày 1-5-1949, Bác gửi thư cho Hội mẹ chiến sỹ Liên khu IV, Bác viết: “Các chiến sỹ thì sẵn sàng quyết tử mái ấm gia đình, quyết tử tính mệnh để giết giặc cứu nước… những bà thì thương yêu săn sóc chiến sỹ như con cháu ruột thịt. Thế là những cụ ông cụ bà, những bà cũng trực tiếp tham gia kháng chiến”. Ngày 16-3-1967, Bác gửi thư cho cán bộ và nhân viên cấp dưới nhà thương Nghệ An. Trong thư Bác viết “hầu hết cán bộ và công nhân viên cấp dưới của Nhà thương là phụ nữ… những cô, những cháu đã vượt trở ngại vất vả gian truân, quyết tâm xây dựng một Nhà thương tốt… Bác rất vui lòng khen những cô, những cháu và mong toàn bộ mọi người đoàn kết tốt và tiến bộ nhiều”.

Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, Nghệ An là yếu tố nút quan trọng, địch ngày đêm bắn phá ác liệt, nhằm mục đích cắt đứt những tuyến phố giao thông vận tải lối đi bộ, ngăn ngừa nguồn tiếp tế từ hậu phương miền Bắc cho mặt trận miền Nam. Các đội thanh niên xung phong Nghệ An đang không quản mưa bom, bão đạn sửa cầu, làm đường, đảm bảo giao thông vận tải lối đi bộ thông suốt. Ngày 27-1-1969, Bác gửi thư khen ngợi Đội thanh niên xung phong số 333 tỉnh Nghệ An. Bác viết: “Đội phần lớn là những cháu gái đã dũng cảm chiến đấu, tích cực lao động, có nhiều sáng tạo độc lạ tăng cấp cải tiến kỹ thuật, bảo vệ cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ được thông suốt luôn… Các cháu xứng danh là những thanh niên ưu tú của nhân dân Việt Nam anh hùng”. Bác còn căn dặn: giặc Mỹ đã thua to, nhưng chúng vẫn rất ngoan cố. Vì vậy, những cháu phải nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng; luôn luôn đoàn kết, ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hoá để ngày càng tiến bộ; đem hết nhiệt tình, tài năng của tuổi trẻ góp sức thật nhiều cho việc nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Bác vừa căn dặn phụ nữ tích cực lao động, chiến đấu nhưng cũng phải nỗ lực học tập, nhất là những cháu gái. Nói chuyện với đại biểu nhân dân Nghệ An ngày 14-6-1957, lúc biết số lượng học viên gái thấp hơn nhiều hơn nữa so với học viên trai, Bác đang không vui. Bác nói “Tỉnh ta có 7 vạn học viên. Thế là khá, nhưng trong số đó chỉ có 32 học viên gái ở cấp III và 865 học viên gái cấp II là còn ít. Thế thì những cháu gái phải nỗ lực, những vị cha mẹ đừng tiếc công mà giữ con gái ở trong nhà, không cho những cháu đi học”. Đến thăm Trường Sư phạm miền núi Nghệ An (ngày 9-12-1961), Bác hỏi thăm học viên những dân tộc bản địa. Khi Bác hỏi đến những cháu học viên dân tộc bản địa Tày, có một học viên nam đứng lên, Bác hỏi: “chỉ có một cháu thôi à? Sao lại không còn cháu gái? lần sau phải có cháu gái”

Được tin những cụ ông cụ bà, những bà trong Hội Mẹ Chiến sĩ Liên khu IV tuổi đã tiếp tục tăng cao mà vẫn nỗ lực học tập, Bác rất xúc động. Bác viết thư động viên: “Nhiều cụ, bà tuy tuổi tác đã tiếp tục tăng cao, vẫn nỗ lực học chữ, học làm tính. Thật là đáng kính, đáng quý. Chẳng những những chiến sỹ mà tôi và Chính phủ cũng biết ơn những cụ ông cụ bà, những bà”.

Để phụ nữ thật sự tiến bộ, bình đẳng, Bác mong ước phụ nữ cần nỗ lực để góp sức vào mọi việc làm, cả trong việc lãnh đạo, quản trị và vận hành. Trong Di chúc Bác viết vào tháng 5-1968, Người căn dặn: “Đảng, Chính phủ nên phải có kế hoạch thiết thực để tu dưỡng, cất nhắc và giúp sức để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi việc làm kể cả việc làm lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải nỗ lực vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa tới quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”. Trong thư gửi đồng bào tỉnh nhà vào tháng 8-1949, Bác vui mừng lúc biết xã nào thì cũng luôn có thể có phụ nữ tham gia vào hội đồng nhân dân. Bác viết: “Tôi rất vui lòng rằng xã nào thì cũng luôn có thể có phụ nữ tham gia hội đồng nhân dân… Phụ nữ phải tham gia cơ quan ban ngành thường trực nhiều hơn nữa và thiết thực hơn thế nữa…”. Nói chuyện với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (ngày 8-12-1961), Bác hỏi: Ban Chấp hành Đảng bộ ở đây có toàn bộ bao nhiêu đồng chí?… “Có mấy đồng chí gái? (“Dạ, 3 đồng chí”). Thế là thế nào? Các đồng chí gái không được 10 Phần Trăm. Như thế thì đồng chí gái ít quá. Các chú có nhận thấy thế không? Không được một phần mười. Ít quá!”. Tiếp đó, ngày 9-12-1961, rỉ tai với cán bộ và đồng bào tỉnh, Bác nói: Tỉnh ta có hơn 61 vạn phụ nữ, tức là một nửa dân số, là lực lượng lớn trong công cuộc xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, “so với phái mạnh thì vị thế của phụ nữ trong xã hội còn quá thấp kém. Thí dụ: Ở hội đồng nhân dân những xã, phụ nữ chỉ được 15 Phần Trăm tổng số đại biểu. Ở những cấp đảng uỷ và chi uỷ có 5 Phần Trăm là nữ đồng chí”. Để khắc phục tình trạng đó, Bác đề xuất kiến nghị những cấp lãnh đạo quan tâm, tạo Đk cho phụ nữ tăng trưởng: “Chúng ta phải có phương pháp đào tạo và giảng dạy và giúp sức để nâng cao hơn thế nữa vị thế của phụ nữ”.

Từ kỷ niệm tuổi thơ

Những năm học ở bên Pháp, tôi vẫn luôn luôn khuynh hướng về Tổ quốc. Một đêm giao thừa, toàn bộ anh chị em người Việt Nam tụ tập tại trụ sở đón Tết của quê nhà trên đất Pháp…

Tối hôm đó, Bác gặp Việt kiều ở Pari. Anh chị em Việt kiều quây quần xung quanh Bác như những người dân con tụ lại bên cha già. Trong tình cảm thương yêu rộng  lớn, Bác dặn dò toàn bộ mọi người thế này: “Các cô, những chú phải nỗ lực từng người học giỏi một nghề, sau này trở về giúp nước nhà, góp thêm phần làm cho dân ta giàu, việt nam mạnh”. Lời dạy của Bác đang trở thành bó đuốc soi đường cho tôi suốt trong năm học tập ở xa quê nhà.

Giữa năm 1959, tôi thi đỗ bằng thạc sĩ toán học. Nhớ lời Bác, tôi tình nguyện xin về nước phục vụ.

Trong trong năm công tác thao tác ở Tp Hà Nội Thủ Đô, tôi được gặp Bác ba lần, một lần Bác đến thăm Trường Đại học Sư phạm của chúng tôi. Lần thứ hai, vào dịp Tết, tôi được gặp Bác. Trong buổi liên hoan đón tết tết đến hôm ấy Bác rất vui. Tôi lại được ngồi gần Bác. Bác cười chỉ vào tôi và nói với những đồng chí lãnh đạo ngồi cạnh bên:

– Sao ít phụ nữ thế? Bác muốn trào lưu phụ nữ tiến bộ mạnh hơn thế nữa…

Tôi nghĩ trong đời tôi lúc bé đã được một lần Bác dạy cho cách học, trong năm sống xa quê nhà, hình ảnh Bác là nguồn động viên tôi khắc phục trở ngại vất vả để học tập. Khi trưởng thành lại được Bác săn sóc từ bữa tiệc. Tôi là một trong hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã được Bác, Đảng, Cách mạng giải phóng và trở thành người dân có ích, được đem sức lực của tớ phục vụ nhân dân, giang sơn. Đối với tôi, không còn gì sung sướng hơn là giữ gìn những kỷ niệm về Bác – cái vốn quý báu mà Bác đã trao cho tôi từ lúc còn bé. Cái vốn quý đó mỗi ngày càng được nhân lên gấp bội, như cuộc sống tôi, được Bác, Đảng dìu dắt mãi mãi đi trên con phố sáng…

(Trích lời kể của nữ Giáo sư, Tiến sĩ Toán học Hoàng Xuân Sính)

Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ

Vào cuối thời gian tháng tư nǎm 1964, Đại hội Liên hoan Phụ nữ “5 tốt” toàn miền Bắc họp tại Thủ đô. Tất cả đại biểu về dự phần lớn là rất trẻ, nhiều cô còn trẻ hơn con dâu út của tôi, duy chỉ tôi là đầu đã bạc.

Hội trường Ba Đình bữa đó bỗng náo nhiệt hẳn lên khi nghe đến tin Bác đến.

Bác đến vào giữa lúc họp. Thật quá bất thần. Tiếng hô “Bác Hồ muôn nǎm” vang lên bắt nguồn từ những hàng thế trên cùng, phút chốc loan đi khắp cả phòng họp to lớn này. Tôi mừng vui và cảm động đến chảy nước mắt. Nhất là lúc Bác lên bàn rỉ tai thân thiện, Bác lại nhắc tới tên tôi. Tôi run lên, thú thật tôi không hề tin ở tai mình nữa. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ! Bên cạnh tôi, cháu Trương Thanh Trúc, diễn viên Đoàn Vǎn công quân đội ghé sát vào tai tôi nói khẽ: “Mẹ Hoan, Bác nhắc tới tên mẹ!”. Lúc đó tôi mới tin là không phải trong mơ, mà là yếu tố thật. Trong đời tôi, đấy là một vinh hạnh quá rộng, một điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Tôi là một người phụ nữ thông thường ở một thành phố nhỏ, một người thợ thủ công già, thế mà Bác lại quan tâm đến việc làm làm của tôi!

Thì ra nãy giờ tôi mải ngắm Bác… Giờ đây, tiếng Người vẫn bên tai. Mãi mãi trong đời tôi ghi tạc lời dạy của Người:

“Tǎng gia tài xuất và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí là con phố đi đến xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, xây dựng niềm sung sướng cho nhân dân, tǎng gia là tay phải của niềm sung sướng, tiết kiệm chi phí là tay trái của niềm sung sướng”.

Bác lý giải điều thứ 5 trong trào lưu “5 tốt” yếu tố xây dựng mái ấm gia đình nuôi dậy con cháu, Bác nói: “Gia đình có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Rộng ra nữa là đồng bào toàn nước đều là anh em trong một đại mái ấm gia đình. Ta có câu hát:

“Nhiễu diều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Rộng hơn thế nữa toàn bộ chúng ta có đại mái ấm gia đình xã hội chủ nghĩa:

“Lọ là thân thích ruột rà

Công nông toàn thế giới đều là anh em”.

Đã là đại mái ấm gia đình, thì sự sǎn sóc dạy dỗ cũng không riêng gì có nhằm mục đích làm cho con cháu mình khỏe và ngoan. Mà phải nỗ lực giúp sức cho toàn bộ những cháu đều ngoan và khỏe. Về việc này toàn bộ chúng ta có những gương mẫu như cụ Lê Thị Hoan (Bác nhắc tới tên tôi). Cụ Hoan đã có công giáo dục mấy chục cháu xấu trở thành những cháu tốt. Nếu toàn bộ chị em phụ nữ ta đều nỗ lực làm được như cụ Hoan thì chắc chắn là con cháu của toàn bộ chúng ta đều sẽ ngoan và tốt.

Hội trường khuynh hướng về phía tôi vỗ tay ầm vang. Lúc này tôi lúng túng quá, chẳng biết làm gì. Tôi cúi mặt xuống, không đủ can đảm ngẩng lên. Bác lại cǎn dặn những cấp Đảng bộ, cơ quan ban ngành thường trực thiết yếu thực giúp sức trào lưu 5 tốt không ngừng nghỉ tiến lên, để phụ nữ được góp phần nhiều cho cuộc chống Mỹ cứu nước.

Sau cùng với giọng nói đầm ấm, Bác vui vẻ hỏi:

Già như cụ Hoan, sao cụ Hoan làm được? Tại sao những cô chưa làm được? Thế những cô có làm không?

Mọi người đều đáp:

– Có ạ? Bác lại hỏi:

– Bao giờ làm?

– Dạ, họp xong về làm ngay.

Làm được bao nhiêu?

– Thưa Bác làm khắp nơi ạ!

Tôi liếc mắt nhìn Bác, thấy Bác gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Thế rồi, Bác bước xuống bục. Các cô trẻ chạy tràn ra cả lối đi để tiếp Bác. Bỗng chị Hà Quế đi đến chỗ tôi ngồi, chị gọi:

– Cụ Hoan ơi? Cụ Hoan lên gặp Bác.

Lúc đó tôi bàng hoàng khắp cơ thể. Vừa mừng vui, vừa lo ngại. Tôi cố nhấc bước lên nhưng chân tay cứ run rẩy vì quá mừng. Tôi chưa đi được mấy bước, cũng vừa Bác đến. Bác cầm tay tôi. Luýnh quýnh tôi chẳng biết nói gì, thưa gì.

Nhưng tôi toát mồ hôi, ác một nỗi những anh quay phim lại chĩa những ngọn đèn sáng rực vào phía tôi.

Như biết tôi đang lúng túng. Bác chỉ vào chiếc ghế:

– Cụ ngồi xuống đây

Tôi mạnh dạn ngồi cạnh bên Bác. Bác ân cần thǎm hỏi mái ấm gia đình tôi.

– Cụ ông có khỏe không?

Thưa có ạ!

– Cụ dạy bao nhiêu cháu, những cháu hiện có ngoan không?

Tôi rất kinh ngạc, thế ra mọi việc làm của tôi và của những cháu Bác đều biết. Tôi lần lượt thưa cùng Bác số cháu nơi tôi đỡ đầu có 30 cháu. Đó là những cháu chưa ngoan. Các cháu mảng học, ham chơi bời, trèo cây, đánh nhau, có cháu ǎn cắp làm mất đi trật tự trị an đường phố. Mẹ cha thì buồn phiền, nhà trường lo ngại. Tôi cũng thưa với Bác những khó khǎn bước đầu trong việc tập hợp những cháu lại, tổ chức triển khai cho những cháu vui chơi, lao động và học tập. Và đến nay tôi đã có một góp phần nhỏ đã là giáo dục được 180 cháu trở thành những đội viên thiếu niên tốt, những cháu ngoan của Bác. Có 8 cháu được chọn đến Phủ Chủ tịch liên hoan cùng thiếu nhi Thủ đô, Hè nǎm 1962. nhiều cháu đã được đeo Huy hiệu Đoàn.

Bác lại hỏi thêm.

– Các cháu riêng với cụ thế nào?

– Rất thương ạ! Chúng đều gọi là “bà nội”. Và ngày hôm nay những cháu đều nỗ lực thực thi “5 điều Bác Hồ dạy”.

 Bác nhìn sang phía chị Nguyễn Thị Thập và những đại biểu rồi Bác hỏi tiếp:

 – Đảng ủy, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể có giúp gì cụ không?

 – Dạ có ạ!

 – Cụ còn nguyện vọng gì nữa không?

 Thưa Bác, được gặp Bác, biết Bác khỏe, là yếu tố sung sướng nhất, và ước mong cho miền Nam giải phóng để chị em phụ nữ và đồng bào miền Nam được đón Bác, đó là nguyện vọng duy nhất của tôi, cùng là nguyện vọng của mọi người ạ.

 Bác quay sang những đại biểu trẻ, vui cười nói:

 – Muốn Bác mạnh khỏe, muốn miền Nam giải phóng, thì phải ra sức thi đua.

 Thế là toàn bộ chúng tôi đều hô to: “Bác Hồ muôn nǎm?” và cứ vây lấy Người, không thích rời Người nửa bước.

 Hôm ấy về nhà, tôi đem chuyện gặp Bác kể cho những cháu nghe, thuật lại lời dặn dò của Người cho chị em phụ nữ trong khu Hội Phụ nữ Q. Đống Đa. Ai nấy đều vui mừng, nhất là những cháu chưa ngoan phải tâm ý nhiều. Tôi cũng lại nói cho mọi người ở thành phố tôi nghe. Lời lôi kéo thi đua của Bác đã được đǎng lại trên báo Đảng ngay ngày hôm sau “Trong lúc miền Nam toàn bộ chúng ta đang ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống mới thì phụ nữ ở phía bên kia sông Bến Hải đang cùng toàn thể đồng bào miền Nam can đảm và mạnh mẽ và tự tin, quyết tử can đảm và mạnh mẽ và tự tin chống đế quốc Mỹ cướp nước và bọn Việt gian bán nước. Tôi đề xuất kiến nghị Đại hội hoan hô đồng bào miền Nam anh hùng và chúc đồng bào miền Nam giành nhiều thắng lợi hơn thế nữa! Chính vì toàn bộ chúng ta đang xây dựng trong tình hình hòa bình, còn đồng bào miền Nam đang phải ngày đêm chiến đấu nên nhân dân miền Bắc toàn bộ chúng ta nên phải thi đua từng người thao tác bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. Thế là thành một cao trào thi đua “vì miền Nam” trong những cháu. Các cháu vừa học vừa làm tǎng giờ lấy tiền mua sách, xây dựng tủ sách kết nghĩa với những bạn thiếu niên Huế, Sài Gòn, kết nghĩa anh em và góp tiền mua vũ khí ủng hộ đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ. Nhiều cháu đang trở thành những công nhân, cán bộ trong những cty, xí nghiệp. Nhiều cháu đã lên đường giết giặc, như cháu Quách Vǎn Long cùng anh em bắn rơi máy bay Mỹ được Bác tặng huy hiệu.

 Cháu Phạm Vǎn Phương, Nguyễn Vǎn Ý lái xe cho bộ đội pháo binh, cháu Nguyễn Vǎn Thanh, Nguyễn Vǎn Thao là học viên giỏi toàn huyện. Nhiều cháu đi học xa tận những nước đã về làm thợ, làm cán bộ như những cháu Hoàng Đình Nội, Cao Đắc Quý… những cháu cùng chúng tôi có chút ít thành tích nhỏ như vậy là nhờ công ơn dạy bảo của Bác, của Đảng. Và chính Bác là người dạy cho tôi tình yêu trẻ, cách giáo dục trẻ. Lúc sinh thời, người là “Ông Cụ trồng cây tinh luyện nước”. Và cũng vì yêu cây yêu người, Bác đã từng nói “Vì quyền lợi mười nǎm trồng cây, vì quyền lợi trǎm nǎm trồng người cho thế hệ tương lai.

“Nhà cháu mà không đến thì đến nhà ai!”

Mùa xuân năm 1962, trời lạnh đến tê tái. Một tháng trước tết, Bác Hồ gọi cục phó Cục Cảnh vệ Phan Văn Xoàn lên giao một trách nhiệm đặc biệt quan trọng mà chỉ có hai bác cháu biết: “Chú tìm cho bác một mái ấm gia đình nghèo nhất ở Tp Hà Nội Thủ Đô, bác sẽ đi thăm họ lúc giao thừa!”.Tôi có một tháng để đi khắp Tp Hà Nội Thủ Đô tìm cho ra một người nghèo nhất.

Tp Hà Nội Thủ Đô ngày ấy không giàu, nhưng để tìm ra người “nghèo nhất” vẫn là một thách đố đặc biệt quan trọng. Tôi liên hệ nhiều nơi, gặp nhiều người vẫn chưa xác lập được ai “nghèo nhất”. Cho đến một ngày, một anh công an địa phận gọi bảo tôi thử tới thăm một người phụ nữ gánh nước thuê ở khu vực anh.

Chúng tôi ghé vào một trong những ngõ sâu trên phố Hàng Chĩnh, đó là một ngôi nhà tăm tối, phên liếp tạm bợ, bên trong chỉ có một chiếc giường tre và vài ghế gỗ lăn lóc. Bàn thờ lạnh tanh hương khói, mạng nhện rác rưởi bao trùm – dù đang là những ngày giáp tết. Có bốn đứa trẻ đang nằm ngồi vật vạ chờ mẹ mang gạo về. Chúng đói. Chủ ngôi nhà ấy là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, tên Nguyễn Thị Tín, góa chồng. Chị vốn là công nhân thất nghiệp và từ lâu nay sống bằng nghề gánh nước thuê. Với chị, tương lai và sự nghiệp của mái ấm gia đình chỉ là số lượng 0.

Tôi báo cáo rằng trách nhiệm Bác giao tôi đã làm xong. Bác gật đầu.

Tối giao thừa ấy, như thường lệ, Bác Hồ đi với đại diện thay mặt thay mặt Thành ủy Tp Hà Nội Thủ Đô thăm vài mái ấm gia đình trong kế hoạch. Khoảng 11 giờ tối, Bác nháy mắt với tôi ý niệm: giờ đến chương trình của hai bác cháu mình.

Chúng tôi tách đoàn, gồm năm người: Bác, người thư ký, một cán bộ địa phương, tôi và một vệ sĩ khác – cùng khuynh hướng về phố Hàng Chĩnh. Bác mặc áo bông, quần vải gụ, đi dép cao su, đội mũ len đen và quấn khăn quàng cổ. Không hóa trang nhưng phải nhìn kỹ một tí mới nhận ra Bác được.

Xe dừng ngoài ngõ cách 200 mét, cả đoàn phải đi dạo vào. Tôi đi trước, gần giờ giao thừa, hương đèn thắp sáng trên mọi bàn thờ cúng. Con hẻm thật vắng và từ đằng xa, tôi thấy bóng chị Tín đang quảy đôi quang gánh đi ngược ra ngoài phố. Ngang mặt, tôi đứng lại và hỏi nhỏ: “Chị Tín phải không?”. “Vâng ạ!”. “Sắp giao thừa chị còn đi đâu?”. “Tôi tranh thủ gánh thêm vài gánh lấy ít tiền mua quà bánh tết cho những cháu, anh ạ!”. “Chị về đi, có khách ghé thăm!”.

Người phụ nữ nghèo khổ xoay người lại nhìn những vị khách, rồi chị bàng hoàng buông rơi đôi quang gánh, chạy bổ tới, quì xuống, ôm choàng lấy chân vị lãnh tụ rồi khóc nấc lên: “Trời, sao Bác lại đến thăm nhà cháu?”. Bác Hồ rưng nước mắt: “Nhà cháu mà không đến thì đến nhà ai!”. Mọi người im re. Tôi, thêm một lần nữa, ngước nhìn vị lãnh tụ giang sơn mình, thấy Người cao hơn toàn bộ.

Vào nhà, chúng tôi chia nhau thắp nhang đèn, bày quà bánh Bác dặn mang theo, chia một ít cho bốn đứa trẻ đang ngồi chờ mẹ trên chõng tre giữa nhà. Căn nhà bừng sáng, Bác quay sang hỏi về những đứa trẻ: Các cháu có đi học không? Chị Tín ngập ngừng: “Thưa, có ạ, nhưng thất thường lắm, ngày có ngày không. Chồng mất, cháu thất nghiệp, gánh nước thuê…”. Hỏi: Gánh nước thuê có đủ sống không? Ðến đây thì chị òa khóc: “Lo cái ăn từng ngày thôi, thưa Bác!”. “Giờ cháu có mong ước thao tác không?”. “Thưa Bác, tình hình cháu thì không biết nói sao nữa, cháu muốn có chỗ làm để nuôi con, nhưng tứ cố vô thân, ai nhận cháu?”. Bác gật đầu không nói gì.

Gần 12 giờ, mọi người chúc tết chị Tín và ra về. Lúc này ngoài đầu ngõ, tin Bác Hồ đến thăm nhà mẹ góa con côi của chị Tín đã bất thần Viral. Hàng xóm rủ nhau khoảng chừng mấy chục người dân đứng chật trong ngõ chờ Bác ra. Tôi hơi bồn chồn. Bất thình lình Bác bước lại phía mọi người, tiếng vỗ tay vang lên.

Chờ mọi người im re, Bác nói: “Bữa nay Bác vui vì vô tình gặp những cụ ông cụ bà, những cô chú, nhưng Bác cũng rất buồn vì mới từ nhà cô Tín ra. Giờ này sắp giao thừa, những cô chú có biết cô Tín còn đi gánh nước thuê không? Tại sao cả một thành phố vầy mà không thấy ai quan tâm đến một mái ấm gia đình như cô Tín?”. Im lặng, một đại diện thay mặt thay mặt thành phố nhận lỗi, hứa sẽ quan tâm nhà chị Tín. Bác tiếp tục: “Bác muốn nói về tinh thần “lá lành đùm lá rách nát” trong thành phố, nhưng cái lớn số 1 vẫn là trách nhiệm của Chính phủ…”.

Bước lên xe, đó là năm thứ nhất tôi thấy đi chúc tết người dân về mà Bác thật buồn. Người quay sang nói: “Các chú thấy chưa? Hôm nay tôi đã đi đúng người thật việc thật rồi, nếu như mình báo trước với thành phố, hỏi nhà nào nghèo nhất thì chắc như đinh không phải là nhà cô Tín rồi…”.

Về nơi Bác ở, Bộ Chính trị đã tập họp để chúc tết Bác và cùng đón giao thừa. Bác ngồi vào ghế, mọi người ngồi xung quanh. Bác im re tí rồi nói từ từ: “Bữa nay tôi có một chuyến thăm một nhà nghèo nhất thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô. Cô Tín, gia chủ, giờ này còn phải đi gánh nước thuê để sở hữu tiền mai mua gạo cho con. Chúng ta đã quá quan liêu để không biết những câu truyện như vậy ở ngay tại thủ đô giang sơn mình. Tôi biết không riêng gì có có một nhà như chị Tín đâu, người nghèo còn nhiều. Một đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Ðảng với nhân dân…”.

(Theo lời kể của Thiếu tướng Phan Văn Xoàn – nguyên là cận vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa phong lan cho ba đại biểu nữ dân quânQuảng Bình và Vĩnh Linh, năm 1968

 

Muốn công tác thao tác tốt phải học thật tốt

…Tháng 11-1959, tôi được điều về công tác thao tác ở phòng y tế huyện. Chưa đầy một năm, tháng 9-1960, tôi lại được về tỉnh học bổ túc văn hóa truyền thống. Không ngờ dịp này, hân hạnh cho tôi: Được gặp Bác Hồ! Tháng 3-1961, Ban Giám hiệu cho biết thêm thêm sẽ có được cán bộ Trung ương về thăm. Chúng tôi đều đoán già đoán non, chưa chắc như đinh là ai. Mọi người còn đang buôn chuyện giữa sân thì một đoàn xe hơi nối đuôi nhau chạy vào cổng. Chúng tôi hồ hộp chờ đón.

Bỗng mọi người cùng reo lên:

– Bác Hồ! Đúng Bác Hồ rồi!

Bác tiến vào giữa tiếng hoan hô reo mừng vang dậy.

Bác đi thăm xung xung quanh nhà, rồi đến chỗ ăn, chỗ ngủ của chúng tôi. Đến đâu Bác cũng khen thật sạch và dặn mọi người chớ để Bác đi rồi lại ở bẩn. Rồi Bác hỏi những em ở trường vùng cao đã có được ăn no không, đã có được mặc ấm không, đã biết ngủ màn chưa, biết tập thể dục chưa, có nhớ nhà không?…Tôi nhớ nhất Bác dặn điều này:

– Các cháu là cán bộ dân tộc bản địa, phải làm thế nào lo cho đồng bào những dân tộc bản địa được ăn no mặc ấm, không tin vào ma quỷ. Muốn thế, những cháu phải công tác thao tác tốt, Muốn công tác thao tác tốt giờ đây phải học tập thật tốt đã.

Sau đó, Bác phê bình một số trong những anh chị em khi ra tỉnh đua đòi ăn mặc, lúc trở về lại nói tiếng Kinh, không chịu nói tiếng mẹ đẻ của tớ. Tuy nhiên, Bác không ngăn cấm việc học tiếng dân dân tộc bản địa khác mà còn khuyến khích. Cuối cùng, Bác dặn:

– Người dân tộc bản địa này phải học tiếng nói của dân tộc bản địa khác để hiểu biết lẫn nhau, giúp sức nhau học tập, và sau này nếu đi công tác thao tác ở vùng không phải dân tộc bản địa tôi cũng thao tác được tốt hơn.

Trước lúc ra về, Bác bảo:

– Các cô, những chú, những cháu công tác thao tác thật tốt, học thật tốt, lần sau Bác sẽ lên thăm nữa. Các cháu có dám hứa với Bác lần sau Bác lên sẽ có được thành tích bằng ba bốn lần thế này sẽ không còn nào?

– Dạ, thưa Bác, có ạ!

Vâng lời Bác dạy, ngày đêm tôi chăm chỉ học tập. Cuối khóa tôi được bầu là học viên giỏi. Riêng về tiếng dân tộc bản địa, ngoài tiếng Tày tôi đã thạo, tôi còn học thêm được ít tiếng Cóc Mùn, Thanh Y. Và đúng như lời dạy của Bác, nhờ tiếng dân tộc bản địa mà việc đoàn kết giúp sức lẫn nhau học tập của toàn trường càng về cuối khóa càng tốt.

Tôi trở về huyện, đi xây dựng cơ sở phòng bệnh những xã. Chưa đầy năm tháng, lại được cử về Thái Nguyên học trường y sĩ. Ban đầu, tôi không thích nghĩ rằng mình công tác thao tác chưa là bao, cử đi học hết lớp này đi học khác, cấp trên ưu tiên nhiều quá, ngượng lắm. Các đồng chí huyện bảo: “Đảng và Bác cho cô đi học để sau này phục vụ sức mạnh thể chất đồng bào những dân tộc bản địa được nhiều. Cô phục vụ được nhiều, được tốt là đền đáp được công ơn đó. Cô cứ về học cho thật giỏi, chớ có ngại ngần gì”.

(Theo Bác Hồ sống mãi với toàn bộ chúng ta, T.2, Nxb. Chính trị vương quốc, 2005)

Trường học của bác

Có lần nhân câu truyện kể với những bạn trẻ trong khu Phủ quản trị, Bác nói:

“Các cô, những chú giờ đây đi học có trường, có bàn và ghế, có thầy cô, có bạn bè, sách vở, giấy bút, có giờ giấc đàng hoàng. Tối đến có đèn điện, thế mà một năm không lên được một lớp là không đúng. Ngày xưa, lúc Bác đang tuổi những cô, những chú thì toàn bộ bàn và ghế, thầy cô, bạn, sách vở, giấy bút chỉ có trong tâm bàn tay này thôi”.

Bác giơ bàn tay trái lên nói tiếp:

“Hồi ấy Bác làm bồi tàu, là người quét tuyết ở Anh, rồi đi làm việc phụ nhà bếp. Làm việc từ sáng đến tối, suốt ngày không được cầm đến tờ báo mà xem. Đến đem mới hết việc, mới được đọc sách, lướt web. Ban ngày muốn học chỉ có một cách là viết chữ lên mảnh da tay này. Cứ mỗi buổi sáng viết mấy chữ, rồi đi cọ sàn tàu, cọ thùng, đánh nồi, rửa bát, thái thịt, băm rau, vừa làm vừa nhìn vào da bàn tay mà học. Hết ngày, người thì đầm đìa mồ hôi, chữ thì mờ đi, cuối buổi đi tắm mới xóa được chữ ấy đi. Coi như đã thuộc, sáng mai lại ghi chữ mới.”

Sách Hồ Chí Minh, đồng chí của toàn bộ chúng ta gồm nhiều hồi ký của những bạn Pháp viết, Nhà xuất bản Xã hội Pari in năm 1970, có trích một đoạn Bác vấn đáp phóng viên báo chí A. Kan(báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp) như sau:

“Tôi không còn niềm sung sướng được theo học ở trường ĐH. Nhưng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường đã cho tôi thời cơ được học lịch sử, khoa học xã hội và trong cả khoa học quân sự chiến lược. Phải yêu cái gì? Phải ghét cái gì? Cũng như tôi, tất khắp cơ thể Việt Nam nên phải yêu độc lập, lao động, Tổ quốc”.

“Tất nhiên không phải riêng tôi mà toàn toàn thế giới đều kính trọng những nhà báo chân chính. Tôi cũng luôn có thể có thời hạn học làm báo, cũng luôn có thể có thời hạn tôi bỏ ngòi bút, cầm súng để chống lại quân địch, chống lại chủ nghĩa thực dân. Khi tôi còn ở Pháp, lúc còn biết ít tiếng Pháp, tôi đã là tổng sửa đổi và biên tập, sửa đổi và biên tập và phát hành cả một tờ báo.”

Bác thường nói với cán bộ:

“Học thêm được một thứ tiếng quốc tế coi như có thêm một chiếc chìa khóa để mở thêm một kho tàng tri thức. Việc học là việc suốt đời.”

(Theo Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch HồChí Minh,Nxb. Chính trị vương quốc, 2007)

Hai bàn tay

Sài Gòn năm 1911. Năm ấy, Bác Hồ hai mươi mốt tuổi. Một hôm, anh Ba – tên của Bác Hồ bấy giờ – được một người bạn đưa theo xem đèn điện ở trước của quán cafe của Pháp, xem chiếu bóng và máy nước. Những cái đó trước kia anh chưa hề thấy.

Hai người dắt nhau đi nhiều nơi trong thành phố, những cảnh tượng đầy rẫy bất công đập vào mắt họ. Đột nhiên anh Ba hỏi người bạn:

– Anh Lê, anh có yêu nước không?

Người bạn ngạc nhiên và đáp:

– Tất nhiên là có chứ.

Anh Ba hỏi tiếp:

Anh hoàn toàn có thể giữ bí mật được không?

– Có!

– Tôi muốn đi ra quốc tế, xem nước Pháp và những nước khác. Sau khi xem xét họ làm ra làm sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng luôn có thể có điều mạo hiểm, ví như khi ốm đau. Anh có mong ước đi với tôi không?

Nhưng bạn ơi, toàn bộ chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?

Đây, tiền đây! – Anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay – Chúng ta sẽ thao tác. Chúng ta sẽ làm bất kể việc gì để sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ?

Bị lôi cuốn vì lòng nhiệt huyết của anh Ba, anh Lê đồng ý. Nhưng tiếp theo đó anh Lê không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin để giữ lời hứa hẹn. Thế là chỉ có một mình anh Ba, rời cảng Nhà Rồng bước chân xuống tàu để đi sang những nước, trước hết là sang Pháp.

Với quyết tâm và lòng yêu nước thâm thúy, Bác đã làm nhiều nghề rất khác nhau như: phụ nhà bếp, bồi bàn, quét tuyết,…suốt từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối hằng ngày. Bác chỉ mong sao sao tìm ra con phố giải phóng cho dân tộc bản địa.

Ý chí, nghi lực của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành thật to lao, niềm tin và lý tưởng của anh thật cao đẹp. Và lý tưởng, niềm tin ấy đang trở thành sự thực, bởi chính vì sự ra đi của anh đã mở ra bước ngoặt cho dân tộc bản địa và tiếp theo đó mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và ấm no, niềm sung sướng cho nhân dân.

(Theo Chuyện kể về Bác Hồ, Vũ Kỳ chủ biên, Nxb. Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 1982)

Bác tập cho chúng tôi có kế hoạch lao động

Hồi ở Pác Pó, sáng ra Bác thường sắp xếp việc làm cho chúng tôi làm. Ai không còn việc được Bác tìm việc cho. Ai đã sắp xếp được việc làm trong thời gian ngày, Bác thấy vui dù việc làm ấy rất nhỏ. Bác thường hỏi từng người:

-Hôm nay chú định làm gì?

-Thưa Bác, vá áo ạ!

-Được! Còn chú kia?

-Thưa Bác, nghiên cứu và phân tích tài liệu ạ!

-Được! Còn chú này chưa tồn tại việc gì à, sách này hay đấy, chú đọc đi.

Tôi cũng như những anh em khác thường được Bác chăm sóc như vậy. Đặc biệt là lúc chúng tôi nghiên cứu và phân tích tài liệu, Bác thương hướng dẫn rất chu đáo giúp chúng tôi đi vào nền nếp. Đối với anh chị phục vụ, Bác cũng ân cần chỉ bảo. Tôi nhớ có lần Bác nói với chị Trưng người Cao Bằng:

– Nấu cơm, rửa bát cũng phải có trật tự, có kế hoạch rõ ràng. Trước khi nấu cơm phải kiếm củi rồi mới đổ gạo vào nồi vo, rồi nhóm lửa và chạy đi lấy lá đợi cơm cạn đậy vào. Chứ vo gạo rồi mới chạy đi tìm củi thì thật là vô lý.

Việc nhắc nhở thương xuyên của Bác rèn luyện cho mọi người ở cạnh Bác có một thói quen sắp xếp việc làm hằng ngày, rèn luyện cho bộ óc chúng tôi quen thao tác có kế hoạch, tránh sự tùy tiện tản mạn và nhất là tránh nhàn rỗi.

(Theo Chúng tôi có Bác Hồ, Nxb. Lao Động, 2001).

Bác rèn luyện sức mạnh thể chất

Bác để ý quan tâm rèn luyện sức mạnh thể chất rất đều đặn. Trong thể thao, Bác thích những môn: Võ, bóng chuyền và bơi. Năm 1945, khi đang ở 12 Ngô Quyền, Bác nói:

-Chú có biết võ không? Chú xem bài nào phù phù thích hợp với sức mạnh thể chất và tuổi của Bác thì hướng dẫn cho Bác.

Tôi hướng dẫn cho Bác bài Bát bộ liên hoa quyền, gồm bốn mươi chín động tác trong một tuần. Khi thuộc rồi, hằng sáng Bác thường tập bài quyền.

Vì thích bóng chuyền và bơi nên Bác đưa ra nguyên tắc chỗ ở của Bác trên Chiến khu nên cách nới Chính phủ đóng khoảng chừng 3km, phải có bãi để làm sân bóng và có suối để bơi. Tìm được chỗ ở như vậy cũng khó nên chúng tôi xin phép Bác tìm sân, suối cách đó từ 500m đến 1km.

Sau mỗi ngày thao tác mệt nhọc, Bác cháu cùng nhau đánh bóng chuyền. Hôm nào không đủ người đánh bóng chuyền thì đi bơi. Tôi thường sắp xếp hai người khỏe để bảo vệ Bác.

Về ngày hè, những lần Bác đi công tác thao tác phải trải qua sông, qua suối, chúng tôi thường sẵn sàng sẵn sàng thuyền hoặc mảng để lấy Bác qua. Nếu nước lớn, chảy xiết thì Bác đi thuyền. Gặp những hôm trời lặng, nước chảy từ từ thì Bác không chịu ngồi thuyền, ngồi mảng mà tự bơi. Chúng tôi cử một người bơi giỏi cùng bơi vớiBác. Lên bờ, Bác nói:

-Bơi thế này vừa sạch người vừa khỏe.

Sau này nhữngphim tư liệu khan hiếm ghi lại môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của Người trên chiến khu cho toàn bộ chúng ta thấy được hình ảnh của Bác lội suối, băng rừng, đầu đội tấm áo vừa đi, vừa phơi cho khô. Hình ảnh của một vị lãnh tụ thật thân thiện với nhân dân.

Về Tp Hà Nội Thủ Đô, Đk bơi và đánh bóng bị hạn chế nên năm 1959 chúng tôi đưa Bác ra Bãi Cháy nghỉ vài ngày. Sáng lấy ca nô đưa Bác ra hòn đảo nghỉ ở đó đến tối mới về, đem theo cả nồi niêu nấu cá luôn. Những chuyến du ngoạn như thê này giúp Bác nghỉ ngơi, thư giãn giải trí và có Đk gần dân hơn.

(Theo Chuyện kể của những người dân giúp việc Bác Hồ,Nxb. Thông tấn, 2003)

Bác Hồ và câu truyện về cuộc vận động xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới

-Anh chị em đến chúc thọ tôi phải không ?

Đó là vướng mắc thứ nhất của Chủ tịch khi Cụ bước vào phòng tiếp khách. Sau khi vui vẻ mời chúng tôi ngồi, Cụ tiếp ngay:

-Cái ông nhà báo nào công bố ngày sinh của tôi thật đáng phạt. Trước hết tôi chưa thấy cái già là cái gì. Ngoài năm mươi tuổi chưa gọi là già. Sau nữa, toàn bộ chúng ta đang ở thời kỳ công tác thao tác, chưa tới lúc phải cần đến hình thức lễ nghi như chúc thọ.

Buổi sáng ngày hè hôm đó, nước da của quản trị có một màu hồng khỏe mạnh và hai con mắt sáng ngời, hai con mắt của thanh niên.

Có mấy đoàn thể cùng vào chung để chúc thọ. Giới thiệu đến Uỷ ban Đời sống mới, Cụ bỗng hỏi như níu lại:

-Đời sống mới là ai?

Đóng khung câu truyện, Cụ hỏi dồn dập, chú ý, không cho chúng tôi lảng sang yếu tố khác. Buổi chúc thọ Hồ Chủ tịch bỗng trở thành buổi thảo luận ráo riết và đầy thân thiện về đời sống mới.

-Chú cho tôi biết cuộc vận động đời sống mới đến đâu rồi?

-Thưa Cụ – tôi đáp, chúng tôi đã khởi đầu bằng sự chia ra những ban nghiên cứu và phân tích, tổ chức triển khai,v.v. Nhưng việc làm đó đó là định rõ cái hướng cho đời sống mới. Mấy khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính” chúng tôi xét ra vừa không đủ, vừa cổ…

-Cổ! Lạ quá, thế cơm những cụ ông cụ bà ăn rất mất thời hạn rồi, giờ đây tôi cũng ăn cố à?

Không khí trở nên náo nhiệt, vui vẻ. Lời nói của Chủ tịch làm nở tiếng cười chung.

-Thưa Cụ – tôi vấn đáp bằng phương pháp tiếp nối câu mình đang nói dở, – sau mấy cuộc họp, Uỷ ban vận động đời sống mới đã định rõ ba nguyên tắc cho đời sống mới là: dân tộc bản địa, dân chủ, khoa học.

Chủ tịch như đang ngơ ngác trước những danh từ to lớn của tôi. Thực tình tôi lo: nếu Chủ tịch không hiểu thì quần chúng hiểu sao đây. Mà quả thật, Cụ đứng hẳn về phía quần chúng. Cụ nói:

-Hay lắm nhưng mình phải xem đồng bào cần gì? Dân quê đã mấy người hiểu được thế nào là dân chủ, khoa học? Tôi hỏi thật chú, chú đi làm việc vận động đời sống mới thì chú làm gì trước?

Mọi người nhìn nhau và tôi không giấu nổi vẻ bồn chồn. Tôi nói về tuyên truyền, tổ chức triển khai,.. Cụ lắng nghe. Một họa sỹ ngồi trái chiều Cụ Hồ ở cuối bàn, lặng lẽ ghi trên giấy tờ hình ảnh vị Chủ tịch hòa nhã. Khi tôi nói hết, Cụ lắc đầu nhìn tôi, nhìn mọi người, tay gân guốc vỗ vào bụng và nói:

-Trước hết là cái này. Dân chúng cần cái này trước tiên, phải ăn đã, chú không ăn thì chú đi tuyên truyền được không? Mà muốn ăn thì phải làm gì?

-Phải thao tác, – một anh bạn nói

-Đúng, phải thao tác, phải siêng năng, thế là “cần” đấy. Ừ, muốn dùng cái tiếng gì rõ hơn cũng khá được, nhưng điều cốt yếu là khẩu hiệu phải thiết thực. Ví dụ giờ đây vận động tập thể thao và lại hô hào đánh ten nít thì có mấy ai có tiền mua vợt, mua quả banh? Ở đây ngay trước Bắc Bộ phủ nhiều anh em cứ ra đường chay, tập luyện với nhau không tốn mấy mà khỏe, vui lắm. Phải thiết thực như vậy, mà không nên tung ra nhiều khẩu hiệu quá. Ít mà thực thi được đến nơi đến chốn thì hơn. Sau nữa, muốn cho cuộc động có kết quả thì người đi vận động phải làm gì?

Cả bọn chúng tôi người bàn thế này, người bàn thế nọ. Cụ chậm rãi nói một cách nghiêm trang.

-Mình phải làm gương.

Và sợ chúng tôi không tin, Cụ nhắc lại:

-Mình phải làm gương.

Cụ đưa mắt nhìn mọi người như để căn dặn điều này

… Đến đây Cụ đứng lên vì có khách chờ.

(Theo Người là Hồ Chí Minh (Tập hồi ký),Nxb. Hội nhà văn, 1995)

“Hỡi ai bưng bát cơm đầy”

Tôi còn nhớ như in vào một trong những buổi sáng hè(tháng hè năm 1960), sau khi dự Đại hội đoàn kết chống hạn tại Ứng Hòa-Mỹ Đức xong, Bác ra cánh đồng thôn Thái Bình, xã Vạn Thắng (Ứng Hòa) thăm nông dân chống hạn.

Những năm ấy, vì khối mạng lưới hệ thống mương máng, thủy lợi chưa tồn tại là bao nên bà con nông dân rất vất vả, nắng quá thì hạn, mưa nhiều thì úng. Đời sống của người nông dân thật bấp bênh.

Hôm ấy, Bác mặc quần áo gụ, đội mũ lá cọ, chân đi dép cao su, quần xắn đến đầu gối, khăn vắt trên vai, tay chống gậy đi ra cánh đồng thăm bà con nông dân đang tát nước.

Mới 10 giờ mà trời nắng như đổ lửa, chúng tôi – những cán bộ đi theo cũng thấm mệt, mồ hôi vã ra như tắm tràn xuống mắt giàn giụa, tràn xuống miệng mặn chát. Bác đi rất nhanh, tuy nhiên đường sống trâu, Bác vẫn thoăn thoắt đặt chân trên những gồ đất cách nhau 30-40 cm một cách nhẹ nhàng như một lão nông thực thụ. Đến dầu một con mương, đồng chí quản trị Hợp Đồng Hà Đông thấy bờ mương hẹp, khó đi, vội chạy lên trước để mời Bác đi theo đường chính. Bác xua tay và rẽ vào bờ mương để đến chân ruộng bà con đang lao động giữa cánh đồng bị hạn. Tất nhiên chúng tôi phải đi sau và cố rất là mới kịp. Đến một chỗ bờ mương bị xé ra 1,5m để tát nước gần đấy, đồng chí Chủ tịch lại chạy lên định dắt Bác đi, còn chưa kịp thì Bác đã nhảy phắt và đi tiếp sang bên kia. Những người đi sau, người nhảy qua được, người phải men xuống ruộng để qua.

Thấy Bác đến, lại còn mặc như lão nông, bà con vui mừng bỏ cả gầu đổ xô lại vây quanh Bác rất nhiều. Có cháu thiếu niên 14-15 tuổi len đến gần Bác, đưa tay lên vuốtrâu Bác. Bác thân thiện hỏi thăm mọi người, bắt tay bà con, rồi nói bằng giọng miền Bắc pha xứ Nghệ ấm áp:

Thuở nhỏ, đã nhiêu năm, tôi sống với bà con làng xóm làm nông nghiệp, tôi hiểu nỗi cơ cực cả bà con khi trời hạn hán. Bây giờ toàn bộ chúng ta có cơ quan ban ngành thường trực, bà con làm chủ ruộng đồng, gặp lúc thiên tai, phải cùng nhau chống hạn, cứu lúa.

Mọi người “vâng ạ!” thật rõ và to.

Sau đó Bác lên đạp guồng cùng một Bác nông dân ngoài 50 tuổi, để bác nông dân đỡ vất vả và được nhiều nước, Bác căn dặn cơ quan ban ngành thường trực thôn xã phải tích cức lôi kéo bà con biết nghề mộc xẻ gỗ để đóng guồng.

Bà con hỏi Bác đủ thứ chuyện. Bác đều vấn đáp thân thiện, dễ hiểu. Trước khi chia tay với bà con nông dân, Bác đã đọc hai câu thơ:

“Hỡi ai bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

Mọi người xúc động đứng mãi tại nơi đã gặp Bác, vẫy Chào thân ái.

Theo Bác Hồ, con người và phong thái, Nxb. Trẻ, 2005

Muốn làm nhà phải trông cây

Cuối năm 1968, Tông cục trưởng Lâm nghiệp được Bác mời lên báo cáo về trường hợp cây gây rừng. Sau khi thú thật với Bác làm mấy trong năm này, phần thì thiên tai, lũ lụt, phần thì địch phá hoại, phần lớn nữa là dân đót rừng, chặt cây, gây cháy rừng nên rừng bị phá hoại nhiều trong lúc dân vẫn cần nhiều gỗ để làm nhà. Nhà nước cần giữ rừng để chống lụt, giữ nước đầu nguồn,…Tổng cục trưởng nói:

-Cứ đà này ít lâu nữa là ta “hoàn thành xong kế hoạch triệt phá rừng” Bác ạ!

Câu nói đùa mà thật trang trọng, tuy có vẻ như bi quan.Bác ngồi lặng yên, nói với anh cả Nguyễn Lương Bằng hoàn toàn có thể sắp xếp để Bác đi thăm rừng…

Và Tết năm 1969, Bác lại viết bài “Tết trồng cây”…

Một đồng chí ở Nghệ An cho biết thêm thêm vào thời gian ở thời gian cuối năm 1961, trong một lần rỉ tai vơi toàn bộ ban chấp hành tỉnh Nghệ An, Bác đã mách cho biết thêm thêm “trồng cây gây rừng là rất quan trọng. Bây giờ dân chưa thấy đâu. Có khi những chú cũng chưa thấy”. Người phổ cập kinh nghiệm tay nghề “Trồng cây 5 năm là có thu hoạch. Thí dụ như, nhãn 5 năm có quả, dừa 7 năm, bưởi nếu chiết thì nhanh hơn. Cây thầu dầu 3 năm hoàn toàn có thể làm cột được. Lấy trung bình cây 7 năm, cây5 năm, cây 2 năm, ta cho là cây 5 năm. Nếu trồng cây nào tốt cây ấy thì trong 5 năm cái lợi rất to: Cây thì làm gỗ được, cây thì ăn quả được,…Nông thôn của ta, nhà tại của đồng bào phần lớn đều ọp ẹp, tối tăm chả ra sao, chả có hàng lối gì cả. Có phải thể không? Dân sinh là cái gì?. Là cái ăn, cái mặc, cái ở. Ba cái này đều quan trọng. Ăn, mình ngày càng tăng được. Mặc, mình ngày càng tăng sản xuất được. Chứ còn nhà tại thì sao? Muốn làm nhà thì phải có cái gì? Gỗ -Muốn có gỗ thì phải trồng cây…”

Bác hỏi đồng chí Bí thư:

-Năm nay Nghệ An được trồng mấy triệu cây?

Bác nhấn mạnh yếu tố chữ “định” ý muốn nhắc Nghệ An đã “quyết” chưa?

-Dạ, thưa Bác, kế hoạch là 19 triệu cây ạ.

Bác giao hẹn:

-Các chú cứ làm thế nào khiến cho trong năm này trồng được 15 triệu cây cho tốt.Trông cây nào, sống cây nấy, chứ 19 triệu cây mà chết một nửa thì vô ích.

39 đồng chí tỉnh ủy viên, trong số đó có 3 nữ ( không được một phần mười “ít quá” như Bác đã nhận được xét buổi đầu câu truyện), đều hứa sẽ thực thi đúng lời Bác dạy.

(Theo Nhớ lời Bác dạy, Nxb. Lao động, 2001).

Người không học thì như đi ban đêm không còn đèn

Giữa tháng 5 năm 1946, được tin đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc đang ở tận nhà ông Bộ trưởng Bộ giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm đoàn. Người hỏi thăm sức mạnh thể chất của đoàn và tình hình Nam Bộ. Khi biết mặt trận cán bộ rất cần súng, Người nói: “Thế nào Trung ương và Chính phủ cũng luôn có thể có súng gửi vào Nam. Nhưng việt nam còn nghèo, những cô chú về, phải đánh Pháp cho giỏi, cướp lấy nhiều súng của nó dùng thì cái vốn đó mới nhiều”.

Người hỏi chuyện từng người và căn dặn đồng chí Nguyễn Thị Định: “Cô ở ngoài này học tập thuở nào gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người cách mạng phải học tập suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tiễn. Người không học thì như đi ban đêm không cáo đèn, có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”

(Nxb. Văn học giải phóng, 1976)

Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật

Sang đến năm 1967, Bác Hồ của toàn bộ chúng ta đã già và yếu đi nhiều. Nhưng ngày ba bữa, Bác vẫn tự mình từ nhà sàn đi dạo xuống nhà ăn. Một phần, không thích phiền anh em phục vụ, phần nữa, Bác muốn nêu lên cho mình một kỷ luật, buộc mình phải vận động, rèn luyện, chống lại suy yến của tuổi già.

Các đồng chí phục vụ Bác rất áy náy. Phần thương Bác vất vả, ngày nắng còn ngày mưa, phần lo Bác già yếu, chẳng may vấp nã, nếu có chuyện gì thì ảnh hưởng lớn đến việc làm của giang sơn và của Đảng.

Ngày đó, con phố quanh ao cá không được tôn tạo như giờ đây. Sau những trận mưa lớn, lối đi còn ngập nước. Nhưng đến giờ ăn, dù vẫn đang còn mưa, Bác vẫn xắn quần quá đầu gối, cầm ô, cùng đồng chí bảo vệ, lội nước đi sang nhà ăn. Nhìn ống chân Bác gầy gò, nổi gân xanh, anh em thương Bác, trào nước mắt, nhưng không sao thuyết phục được Bác được cho phép dọn cơm bên nhà sàn.

Bác nói: Các chú muốn chỉ một người vất vả hay muốn cho nhiều người cũng phải vất vả vì Bác.

Có hôm, buổi sớm, Bác vào thay quần áo xong, đến bữa, gặp trời mưa, Bác không thích những đồng chí phục vụ phải giặt nhiều, Bác cởi quần dài, gập lai, cắp nách, sang đến nơi mới mặc vào. Bác coi tôi cũng chỉ là một người phục vụ và xem những đồng chí phục vụ cũng như mình nên không thích làm phiền ai. Tuy vậy, những đồng chí phục vụ Bác vẫn nỗ lực tìm mọi phương pháp để hoàn toàn có thể thay đổi tình tình ấy.

Một hôm, Bác gọi cho chị Trần Thị Lý, người con gái miền Nam vào ăn cơm với Bác. Bác mờ vào trong ngày Chủ Nhật, nhưng hôm đó đồng chí Lý lại đi vắng nên hôm sau chị mới vào được.

Hôm đó, trời mưa rất to. Đồng chí Vũ Kỳ cho dọn cơm ngay phía dưới nhà sàn để Bác ăn cùng chị Lý. Thương chị Lý thương tật, đau yếu, đường mưa trơn, đi lại trở ngại vất vả, bữa đó Bác Hồ đồng ý ở lại ăn cơm dưới nhà sàn. Hôm sau, những đồng chí phục vụ lại dọn cơm dưới nhà sàn,mời Bác ăn, coi như đã có một tiền lệ và không thỉnh thị Bác. Nhưng Bác đã cho gọi đồng chí Vũ Kỳ đến và phê bình:

– Các chú muốn để Bác hư thân đi có phải không?

Ý Bác đã rõ, Bác muốn mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa tiệc, đi vòng quanh hồ một lần, như một kỷ luật với bản thân. Tuổi già, cũng như trẻ thơ, muốn được chiều chuộng. Bác biết: nếu dễ dãi với mình và để người khác dễ dãi với mình từ từ sẽ hư thân đi.

Không ai sinh ra đang trở thành lãnh tụ. Muốn trở thành vĩ đại nhân, phải có chí rèn luyện. Làm Chủ tịch nước tồi, trở thành lãnh tụ kính yêu của toàn bộ giai cấp và dân tộc bản địa rồi, Bác Hồ vẫn không ngừng nghỉ rèn luyện. Vì vậy, ở vị trí càng cao, càng nổi tiếng, tinh hoa, phẩm chất, đạo đức của Bác càng sáng, càng trong.

(Theo Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

Nxb Chính trị – Hành chính, 2009,tr.219 – 220).

Có thể cho những người dân nghèo những thứ ấy

Khoảng thời gian ở thời gian cuối năm 1913, Bác Hồ- lúc bấy giờ gội là Nguyễn Tất Thành – đã tới Luân Đôn – thủ đô của nước Anh. Ở đay có thời hạn Bác phải làm phụ nhà bếp cho khách sạn Các-tơn.

Ở khách sạn Các- tơn, hằng ngày có người phục vụ dưới nhà bếp. Những người này, sau khi khách ăn xong, có trách nhiệm phải thu dọn bát đĩa… và đổ toàn bộ thức ăn thừa vào một trong những thùng to rồi đem đổ đi. Có những khi thức ăn thừa là một phần tư con gà, hau cả đĩa bánh mì và những miếng bít tết to tướng…

Đến lượt anh Thanh làm phụ nhà bếp, những thức ăn thừa của khách, anh đem để riêng và đậy lại thận trọng, thật sạch, sắp xếp ngăn nắp rồi đưa cho nhà nhà bếp.

Thấy vậy ông đầu nhà bếp Ết-cô-phi-e hỏi lại anh:

-Tại sao anh không đem chúng đổ vào thùng như những người dân khác?

Anh Thành tỉnh bơ vấn đáp:

– Không nên đem vứt đi những thứ này. Ông hoàn toàn có thể cho những người dân nghèo những thứ ấy.

– Câu nói của anh Thành làm ông đầu nhà bếp rất ngạc nhiên, vì ông thấy từ trước đến nay, chưa tồn tại ai ở khách sạn này nghĩ và nói như anh Thành.

Ông gia chủ bếp và mọi người nhìn anh, biểu lộ một sự quý mến và khâm phục trước tấm lòng yêu thương của anh trước người nghèo khổ.

(Theo Vũ Kỳ- Thư ký của Bác Hồ kể chuyện.

Nxb. Chính trị Quốc gia, H,2005).

Hành trang giản dị

Tư trang của một vị Chủ tịch nước như Bác Hồ thật đặc biệt quan trọng, chính bới nó quá giản dị. Có lẽ những thế hệ tương lai khi nghe đến kể cho đó là một lịch sử thuở nào. Đôi dép cao su làm từ lốp cũ xe hơi, Bác dùng đến mòn vét phải đóng đinh bao nhiêu lần mà Bác vẫn dùng, đôi tất vá đến hai, ba lần, cổ áo sờn rách nát đã mấy lượt lộn trong lại ra ngoài…

Nếp sinh hoạt, cách ăn mặc của Bác đã thành thói quen,Người luôn có ý thức trước những việc làm đó. Từ trong năm tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế, lúc ở Thái Lan, khi về Trung Quốc, về nước thời kỳ bí mật ở Cao Bằng hay khi làm quản trị nước, trong năm tháng kháng chiến, lúc về thăm nông dân gặt hái hay làm thượng khách ở quốc tế , Bác luôn luôn với một tư thế giản dị, ung dung, tự tại, phù phù thích hợp với Đk và tình hình. Dù ở đâu, lúc nào, Bác cũng để lại ấn tượng tốt đẹp, một phong thái mẫu mực của một lãnh tụ. Hành trang Bác mang theo tự nói lên một điều chân thực: Làm chức càng cao càng phải giản dị. Làm Chủ tịch nước, Bác nhận lấy cho mình cái quyền đượcsống giản dị, bằng mức sống thông thường của người dân. Các đồng chí được giao trách nhiệm phục vụ Bác,tìm mọi phương pháp để lo cho Bác chu tất về mọi mặt. Nhưng Bác luôn có cái lý của Bác, thời kỳ chiến khu gian truân Bác bảo chưa thiết yếu, khi làm Chủ tịch nước Bác bảo dân còn nghèo.

Nhớ thời kỳ về bước ở hang Cốc Pó, Bác thường vào những bản làng thăm đồng bào, với bộ quần áo chàm, chân đi giày vải, trông như một ông Ké thực thụ. Khi về thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô, đọc bản Tuyên ngôn độc lập, những đồng chí TW may cho Bác bộ quần áo bằng vải kaki. Thời kỳ kháng chiến, Bác có thêm bộ “quân phục màu xanh”, Bác thương mặc lúc hành quân đi lẫn trong đoàn quân ra trận. Bác còn tồn tại thêm chiếc áo len cho ấm về ngày đông, chiếc áo khoác tránh mưa là chiến lợi phẩm của một cty bộ đội tặng Bác. Trời nắng Bác thường dùng bộ “gụ Hợp Đồng Hà Đông”.Khi bước vào cõi vĩnh hằng, người vẫn mặc bộ quần áo kaki và đôi dép lốp cao su quen thuộc. Thời kỳ kháng chiến, vật dụng của Bác có chiếc va li nhỏ đựng tài liệu, sách, và máy đánh chữ, quần áo tư trang cho vào một trong những túi nhỏ. Các đoàn thể tặng Bác nhiều tư trang, vật dụng, Bác thường đem làm tặng phẩm cho thành viên, tập thể có thành tích hoặc đem bán đấu giá lấy tiền cho cách mạng.

Tư trang của Bác bao giờ cũng ở tại mức thiết yếu cho sinh hoạt, nhưng Bác luôn luôn lo cho việc thiếu, đủ của từng người. Đến thăm thương binh, bác lo từng chiếc áo ấm cho họ. Lúc vào trại tù binh, thấy tù binh thiếu áo, Bác cũng lo áo cho họ, cử ngĩa đó làm bớt đi căng thẳng mệt mỏi thù hận giữa con người với con người, của hai dân tộc bản địa. Trong gian truân kháng chiến, Bác cùng chịu đựng đói, no, lạnh buốt như người chiến sỹ. Không lo cho riêng mình, Bác lo cho chiến sỹ trước. Bác là người khởi xướng trào lưu “ngày đông chiến sỹ” vận động nhân dân không những lo cái ăn mà còn lo cái mặc cho chiến sỹ. Ở hậu phương có ai có thành tích lo cho cái mặc ấm của những chiến sỹ Bác đều gởi thư khen ngợi.

Kháng thắng lợi lợi Bác trở về thủ đô, cách ăn mặc của Bác không thay đổi nhiều lắm. Bác thường dặn những đồng chí phục vụ khigiặt áo cho Bác thấy nơi nào rách nát thì vá lại cho bác dùng, nên việc khâu vá quần áo cho Bác những đồng chí phục vụ cũng tự làm. Chỉ lúc không tự làm được những đồng chí mới xuống nhà may nhờ làm giúp. Số lượng quần áo Bác ít nên phải thay dùng luôn. Bác thường đi nhiều nơi. Khi xuống đồng ruộng gặt lúa, chống hạn với bà con nông dân, quần áo của Bác thường lấm bùn. Khi đến thăm nhà máy sản xuất, Bác thường xuống tận nơi thao tác của nông dân nên quần áo thường dính dầu mỡ chất xút, những chỗ đó dẫu giặt sạch nhưng cũng nhanh bị bủng. Thay cái mới Bác không chịu, Bác bảo khâu vá lại để Bác dùng. Ở những bộ quần áo đó, những vết mảng, vết vá đều gắn với kỷ niệm.

Thời kỳ Bác đi kháng chiến, trên đường hành quân, trong bộ quần áo xanh, Bác như một người lính, vai thắt bao gạo ngang sống lưng, mũ cài lá ngụy trang, khăn vắt vai hòa nhịp bước hành quân của cục đội, dân công đi chiến dịch. Trên đường Bác gặp một ông cụ trong đoàn dân công. Hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp, Bác khen ông cụ: “Cụ già còn phục vụ tiền tuyến cho con cháu noi theo”. Cụ kia khen Bác: “Tôi làm thế nào bì được vơi Cụ, Cụ râu tóc đã bạc mà vẫn chiến sỹ Bạch đầu quân”. Hai cụ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Khi lội qua suối, cụ dân công bị trượt chân, Bác vội đỡ kịp thời nên cụ không biến thành ngã, nhưng chiếc đỉnh ở đầu đòn gánh vướng vào làm rách nát áo Bác. Cụ dân công vội cảm ơn: “thật là em ngã anh nâng”. Cả hai cụ cùng cười vui vẻ. Còn vết mạng ở đầu gối là kỷ niệm ở Ngòi Thìa, Tân Trào. Hôm đó Bác đi ngựa, khi tới chỗ vòng ngoặt gấp có cây tre chắn lối, ngựa phi nhanh nên Bác còn chưa kịp ghìm cương, ngựa dừng đột ngột khiến Bác mất đà bị té ngã nhưng may Bác phản xạ nhanh nên chỉ có thể xước đầu gối. Vết xước bị rách nát vải và chảy máu. Khi mọi người còn chưa kịp đến thì Bác đã đứng lên, chân Bác cà nhắc. Còn vết khâu ở gần gấu áo là lần Bác về chống hạn, Bác cùng đồng chí tỉnh ủy tát nước gầu dai, nhưng đồng chí tỉnh ủy không biết tát nước cứ long ngóng chân tay làm gấu áo Bác bị rách nát, phải vá lại. Bác bảo “Làm cán bộ lãnh đạo nông nghiệp thì phải ghi nhận phương pháp lao động của nông dân”, rồi Bác tập cho đồng chí tát nước.

Có lần Bác đi thăm một nhà máy sản xuất, Bác xuống tận tổ công nhân đang cho chạy máy, Bác đến hỏi han việc làm, chất xút bắn vào áo, tạo thành nhiều vết khác màu áo, Bác bảo đồng chí phục vụ khắc phục làm cho vết xút và màu áo gần tương tự nhau, và chiếc áo lại dùng được thông thường. Tất cả những áo quần này đều mang vết nên không thể giấu Bác mà thay cái mới được, thay cái khác là Bác biết, Bác phê bình ngay. Đồng chí Cần, chuyên lo ăn uống, quần áo cho Bác. Đồng chí tâm cỡ người như Bác, đồng chí may vừa là Bác mặc vừa. Quần áo thường ngày Bác thích màu gụ, nên lúc may xong đồng chí mang sang xí nghiệp Tô Châu nhuộm gụ. Bộ nào hơi cũ là đồng chí thay bộ khác cùng kiểu, cùng màu nên Bác không biết. Một thời hạn sau Bác thấy quần áo vẫn mới. Bác bèn ghi lại rất kín và phát hiện ra là đồng chí đã đổi quần áo của Bác. Bác liền phê bình, từ đó rất khó thay đổi quần áo của Bác. Áo Bác dùng lâu, giặt đigiặt lại nhiều lần nên cổ áo bị sờn và rách nát dần, khi mọi người đề xuất kiến nghị Bác cho thay cái mới, Bác bảo “Cả cái áo mới bị sờn chỗ cổ mà vứt đi thì không được, chú chịu khó tháo rồi lộn trong ra ngoài, may lại vẫn lành như mới’. Làm theo ý Bác được mấy lần, sau không thể “khắc phục” được nữa Bác mới cho thay cái mới.

Đôi bít tất Bác đi cũng vậy, bị thủng ở đầu ngón chân Bác cũng bảo vá lại cho Bác dùng, vì không biết làm thế nào nên xuống nhờ những cô ở Bộ nội vụ giúp. Các cô đề xuất kiến nghị thay đổi khác cho Bác nhưng Bác dặn bít tất của Bác chỉ hỏng mũi còn những nơi khác vẫn nguyên lành, chỉ nhờ những cô khâu lại, nếu đem đổi đôi khác là Bác không dùng đâu. Khi Bác dùng lại đôi tất, khen những cô khéo tay, Bác nói “Chú xem, chỉ việc chịu khó một tí là có một đôi bít tất như mới”. Lần sau, đôi bít tất đó thủng hai chỗ trước và sau, rồi lại lần nữa, những cô phải khâu lại đến ba lần. Bác thường dùng khăn mặt vuông, vì khăn mặt vuông tiết kiệm chi phí hơn khăn mặt hình chữ nhật, mọi khi sử dụng xong Bác có thói quen phơi lên dây, giữ cho hai phép dưới bằng nhau. Bác tìm mấy hòn quậy nhỏ xếp vào hộp xà phòng, khi sử dụng xong Bác để xà phòng lên những hòn cuội, xà phòng mau khô, nên tiết kiệm chi phí.

Chị Liên là người được đồng chí Cần nhờ may vá giúp Bác Chị kể lại, khi thao tác này mới thực sự hiểu Bac giản dị và tiết kiệm chi phí đến chừng nào. Bác có chiếc áo gối vải màu xanh hòa bình, miếng vá này chồng lên miếng vá kia, mỗi lần chiếc áo gối vá lại cho Bác, chị lại không kìm được nước mắt, không cầm vững kim để khâu lại được. Chị nơi với đồng chí Cần “Anh đừng bắt tôi vá áo gối cho Bác nữa. Tôi thương Bác lắm, anh có cách gì thay áo gối cho Bác. Đồng chí Cần nói “ Tôi đã nhiều lần đề xuất kiến nghị Bác thay cái khác nhưng Bác chưa đồng ý. Chị chịu khó vá lại giúp tôi”. Những lúc đó chị tưởng tượng Bác như thấu hiểu long người mẹ hiền ở thôn quê tần tảo lo cho những con từng miếng cơm, manh áo trong cảnh thiếu túng. Báclà hiện thân của người mẹ Việt Nam: Đối với mọi người, dẫu ở vị trí công tác thao tác nào Bác cũng giáo dục tinh thần biết quý trọng con người ở ý thức tiết kiệm chi phí, đó là thước đo đạo đức của cán bộ. Đối với anh emphục vụ Bác chân tình mà nghiêm khắc trong giáo dục tiết kiệm chi phí.

Đôi dép cao su của Bác đã đi vào thơ ca, nhạc họa, hiện thân trong đời sống nhân dân như một lịch sử thuở nào, gắn sát với cuộc sống vĩ đại, đức tính giản dị, ý chí kiên cường, bền chắc cùng dân tộc bản địa trên đường trường chinh vạn dặm vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đôi dép của Bác được cắt từ lốp xe hơi quân sự chiến lược, chiến lợi phẩm của trận tập kích địch ở Việt Bắc. Đôi dép được cắt vừa chân Bác, hai quai trước to bản kiểu quai vắt chéo, vừa êm vừa chắc như đinh khi lội suối, trèo đèo, vượt đường trơn, dốc cao. Thấy tiện, dễ sử dụng lại hiệu suất cao, Bác cho phổ cập trên toàn mặt trận thay thế dần giày vải, dép rơm, dép mo cau,…Nhân chuyến hành quân đi chiến dịch, Bác thấy ai cũng song song dép cao su vượt suối băng đèo thoăn thoắt, Bác nói vui: “ Như vậy Bác cháu ta cùng có đôi hài cao su vạn dặm, toàn bộ chúng ta muốn đi đâu cũng khá được.”

Khi về Tp Hà Nội Thủ Đô, Bác vẫn dùng dép cao su. Đôi dép Bác dùng lâu ngày vẹt cả đế, quai bị tuột luôn, đóng đinh găm quai nhiều mà vẫn bị tuột, có kiên trì và khéo tay mới làm lại được, khi sửa xong vẫn thấy dùng được là Bác cứ dùng. Thấy dép Bác cũ, hỏng nhiều, những đồng chí phục vụ đề xuất kiến nghị thay đôi khác, Bác không chịu. Anh em bàn “kế hoạch” làm một đôi khác thật giống đôi dép Bác đang đi, chỉ có khác là chắc, bền hơn,tận dụng thời cơ thay vào.

Hôm đầu Bác đi Bác không nói gì, anh em tưởng việc đã êm, nào ngờ sáng sau Bác hỏisao lại đổi dép của Bác, an hem đành thưa thật với Bác. Bác ôn tồn bảo: “ Các chú biết lỗi nhận lỗi là tốt, đôi dép cũ của Bác nếu chịu khó sửa vẫn dùng được, nếu lần sau shopping cái gì cho Bác, những chú phải nói cho Bác biết”. Anh em tưởng Bác nói thế là đã đồng ý đôi dép, nhưng Bác vẫn giữ đôi dép đó mặc dầu đã sửa nhiều lần, vì nó là kỷ niệm bên Bác từ những ngày gian truân. Bác còn tồn tại một ước mơ nữa là cùng đôi dép đó vào thăm đồng bào miền Nam là Bác thỏa ước nguyện.

Một lần Bác đến thăm một cty thủy quân,những chiến sỹ lần đầu gặp Bác, ai cũng muốn được gần Bác nên chen chúc nhau làm tuột quai dép của Bác. Bác bảo chú nào khéo tay sửa lại cho Bác. Ai cũng giành lấy để giúp Bác, thế rồi đôi dép được chuyền tay nhau những không còn ai sửa được vì đôi dép đã quá vét mòn, đã đóng đỉnh mấy lần rồi, xâu vào nó lại tuột ra. Có người nhanh chân kịp lấy búa và đinh sửa lại cho Bác. Có tình nhân cầu Bác đổi dép khác, Bác bảo: “Dép đã sửa xong, lúc nào không sửa được hẵng hay, giờ mua đôi khác không thiết yếu, vẫn dùng được sao vứt đi, dân ta còn nghèo, từng người kể cả Chủ tịch nước cũng phải tiết kiệm chi phí.”

Có mẩu chuyện vui về đôi dáp của Bác. Lần đó xem phim, toàn bộ mọi người ngồi bệt xuống mặt đất, Bác để dép ngay ở phía trước để khi về tiện lấy và không nhầm lẫn. Xem phim xong Bác cùng mọi người chụp hình. Cô gái ngồi cạnh Bác thấy đôi dép đã cũ, không biết dép Bác, sợ xấu mất ảnh, vươn người với tới định cất đi. Bác nhanh tay hơn với trước, vội cất ra sau và nói vui: “Ờ đúng rồi, phải giấu nó đi chứ vào ảnh hỏng ảnh mất.”

Bác có thói quen, khi đã đi dép là cúi xuống kéo quai hậu thận trọng, vừa dễ đi, chắc như đinh, dép không kêu làm mất đi tác phong của người đứng đắn, và dép mòn cũng mòn đều, không mòn vẹt một bên, hai quai trước cũng đỡ hỏng. Ở Bác, đi dép cũng là một nét văn hóa truyền thống.

Đầu năm 1958, đi thăm Ấn Độ, Bác vẫn song song dép thường ngày. Mọi người trong đoàn thấy thế rất ái ngại nên bàn nhau mang theo một đôi giầy vải. Lên máy bay nhân lúc Bác ngủ, thay đôi dép bằng đôi giày vải. Khi thức giấc Bác hỏi dép, anh em vấn đáp Bác dép đã để dưới khoang máy bay. Khi xuống trường bay, Bác yêu cầu lấy dép để Bác đi, Bác bảo đừng lo gì cả, giang sơn Ấn Độ cũng nghèo như nước mình, mới có độc lập nên còn nhiều vất vả. Bác đi dép có bít tất thế là rất tốt, họ không chê mình đâu. Nhân dịp này Bác muốn thân thiện với nhân dân lao động Ấn Độ. Hôm sau trên những trang báo lớn Ấn Độ đều hết lời ca tụng Bác là vị Chủ tịch nước dân chủ nhất toàn thế giới, ca tụng đôi dép Bác Hồ là một lịch sử thuở nào. Hôm Bác đến một ngôi chùa, Bác cởi để dép ở ngoài, những phóng viên báo chí được dịp tha hồ quay phim, chụp hình đôi dép lịch sử thuở nào đó.

Lo cho dân, Bác không riêng gì có ngồi ở bàn giấy rồi nghe báo cáo, mà Bác trực tiếp xuống tận cơ sở đến với từng người lao động để làm rõ hơn tình hình thực tiễn. Đi đâu Bác cũng chỉ dùng xe “Pabeda”do nhân dân Liên Xô gửi tặng. Xe dùng lâu ngày nên đã cũ và hay hỏng vặt, văn phòng đề xuất kiến nghị Bác đổi xe khác tốt hơn, Bác khước từ, Bác bảo: “Ai thích đi nhanh, thích êm thì đổi, còn Bác thì không”. Có hôm đến giờ đi công tác thao tác, xe không nổ máy được, Bác ôn tồn bảo đồng chí lái xe: “Máy móc cũng luôn có thể có những lúc trục trặc. Chú cứ bình tĩnh sửa, sửa xong Bác cháu đi cũng kịp”, mấy phút sau xe mới nổ máy được, Bác cười vui vẻ và nói: “Thế là xe vân còn tốt”.

Ở Bác, tiết kiệm chi phí là hành trang trong cuộc sống. Thật cảm động lúc biết rằng, bản di chúc của Bác đã đi vào lịch sử dân tộc bản địa được Bác viết ở mặt sau tờ tin hằng ngày của Việt Nam Thông tấn xã.

Hành trang của Bác – của một vị lãnh tụ, giản dị như hành trang của một người dân thông thường, bởi Bác sống không riêng gì có cho riêng mình.

(Theo Bác Hồ – một mẫu mực về sự việc giản dị vè nhã nhặn,

Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2014)

Số tiền nhỏ – Ý nghĩa lớn

Cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào thời kỳ trở ngại vất vả. Toàn dân nhiệt huyết mua công trái để ủng hộ kháng chiến.

Ngày mồng 10 tháng 5 năm 1951, Bác Hồ viết thư gửi những cháu học viên trường Việt Bắc:

Biết những cháu nhịn ăn, quét chợ, hái củi, bán bánh tiết kiệm chi phí tích góp được 216, 445 đồng mua công trái – Bác thân ái gửi lời khen ngợi những cháu nồng nàn yêu nước.

Việc những cháu xung hong làm thì những cháu học viên trường khác cũng tiếp tục làm được, số tiền tuy nhỏ nhưng những cháu học viên ra sức lao động để lấy tiền mua công trái thì có ý nghĩa to.

Bác muốn biết những cháu sinh hoạt ra làm sao? Học tập thế nào? Thi đua thế nào? Tăng gia tài xuất thế nào? Bác gửi lời thăm những thầy, cô giáo và cha mẹ những cháu và gửi những cháu nhiều cái hôn.

Bác Hồ

(Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ,Nxb. Thanh niên, 2022).

Một mẫu mực về sự việc giản dị và nhã nhặn

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp của Người, sự xây dựng và tăng trưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng tháng tám và những thắng lợi của nhân dân ta trong những cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng về một xã hội cà môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới trong Đk trở ngại vất vả không thể tưởng tượng nổi…Tất cả những điều này sẽ tiến hành ghi nhớ mãi mãi như những trang đẹp tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người.

Cho phép tôi được dành một vài phút để nhó lại những kỷ niệm của thành viên tôi về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin được cho phép tôi được nói về những kỷ niệm hoàn toàn có tính chất thành viên, chính bới riêng với tôi, Việt Nam có thật nhiều ý nghĩa và trong nhiều năm, Việt Nam nói lên được thật nhiều điều riêng với nhân dân Thụy Điển chùng tôi. Tôi đã từng là một học viên Đại học Y khoa ở Pari trong khoản thời hạn rừ năm 1946-1947, tức là vào lúc chừng thời hạn nhân dân Việt Nam đang tiến hành quy trình đầu của cuộc kháng chiến thứ nhất. Tôi đã được thấy quản trị Hồ Chí Minh trên lễ đài danh dự ngày 14-7-1946 ở Pari. Các bạn Việt Nam của tôi tiếp theo đó có nói rằng, chung quanh Người lúc ấy chỉ có ít người bạn Việt Nam, nhưng lại sở hữu quá nhiều quân địch, những thành viên của Chính phủ và quân đội đang thủ đoạn thiết lập lại thuộc địa củaPháp ở Việt Nam.

Lần đầu tôi gặp quản trị Hồ Chí Minh là vào thời kỳ tôi đi thăm Việt Nam lần thứ nhất vào thời điểm đầu xuân mới 1958. Lúc ấy, tôi được Người mời uống trà vào một trong những buổi sáng tại ngôi nhà nhỏ rất giản dị của Người ngay cạnh Dinh Chủ Tịch. Lúc ấy tôi định phỏng vấn Người để dăng báo. Nhưng ở đầu cuối chính Người là người phỏng vấn tôi trong suốt 45 phút. Người muốn biết nhiều hơn nữa thế nữa về trào lưu công đoàn ở Thụy Điển,…Cuối cùng, Người hỏi tôi rằng điều gì đã tạo ra những ấn tượng thâm thúy nhất cho những nhà văn quốc tế về những tác phẩm văn học của Thụy Điển. Trước đó vài ngày tôi đã xuất hiện ở trường bay khi Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc viếng thăm mang tính chất chất chất Nhà nước sang Ấn Độ và Miến Điện. Người vừa xuống trường bay, lập tức những nhân vật trong Chính phủ, Đảng, đoàn ngoại giao đã lập tức vây quanh Người. Chỉ vài phút sau, Người đã tới trước máy phóng thanh. Tôi chờ Người đọc một bài diễn văn, nhưng quản trị, như những bạn đã biết, có một sự quan tâm đến việc làm sản xuất và này cũng là yếu tố Người hay nói tới trong những nội dung bài viết cúng như diễn văn của tớ. Người khoát tay mạnh và nói: “Nào giờ đây những đồng chí hoàn toàn có thể về để sẵn sàng sẵn sàng công tác thao tác cho tốt”. Đây là toàn văn diễn văn của Người. Mọi người cũng vui vẻ và lập tức thi hành mệnh lệnh của Người.

Mùa xuân năm 1967, tôi tham gia Ủy ba Quốc tế gồm năm người đi khảo sát về những cuộc ném bom ở miền Bắc Việt Nam lúc ấy đang trình làng ồ ạt ở khắp mọi nơi. Chúng tôi được thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp. Khi chúng tôi đang lần lượt trình làng từng người trong đoàn với Thủ tướng thì bất thình lình, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện. Tất cả chúng tôi, kể cả đồng chí Phạm Văn Đồng thường rất bất thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh ở lại với chúng tôi liền một giờ. Người nói những chuyện hệ trọng trong trận chiến tranh, thỉnh thoảng Người lại nói đùa về sự việc được mùa của năm 1890 (một thành viên trong ủy ban của chúng tôi sinh cùng năm với Chủ tịch Hồ Chí Minh). Người pha trò vè những chiếc máy ghi âm tồi tàn mà một trong số thành viên chúng tôi mang theo. Khi anh bạn tôi tìm cách ghi âm lại bức điện gửi nhân dân Mỹ thì cục pin bị tuột lăn lóc trên sàn nhà gây ra tiếng động như tiếng pháo cao xạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không hề sốt ruột. Người theo dõi chúng tôi nỗ lực lắp pin vào máy với việc để ý quan tâm và thích thú như một thanh niên trẻ.

Người ta đã nói nhiều rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực về sự việc giản dị và nhã nhặn. Người nói thẳng và dùng từ ngữ đơn thuần và giản dị trong đời sống hằng ngày cũng như trong nội dung bài viết và trong những bài diễn văn của tớ. Người không quên nguồn gốc xuất thân cũng như kinh nghiệm tay nghề người từng là một người lao động thông thường, Người có những tư tưởng cao thượng và tầm nhìn xa trông rộng. Người không quên những nỗi thống khổ mà nhân dân Việt Nam và những dân tộc bản địa khácđã phải trải qua dưới áp bức của chủ nghĩa thực dân và áp bức của chủ nghĩa tư bản.

Chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm nhà cách mạng vĩ đại này bằng phương pháp tăng cường hơn thế nữa cuộc đấu tranh trên phạm vi toàn toàn thế giới, vì độc lập dân tộc bản địa, hòa bình và chủ nghĩa xã hội.

(Theo Hồ Chí Minh, gương Người sáng mãi,Nxb.Văn học,2008)

Ba lần gặp Bác, ba bài học kinh nghiệm tay nghề lớn

Tại buổi giao lưu với tuổi trẻ những lực lượng vũ trang khu vực miền Trung và vùng 3 Hải quaan vào thời điểm đầu tháng 3-1968, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Thị ý đã xúc động kể lại kỷ niệm thâm thúy 3 lần được gặp Bác Hồ. Mỗi lần gặp Bác, theo chị đó là một lần được Người dạy bảo về đạo làm người, truyền thêm sức mạnh và niềm tin, chắp cánh cho chị suốt cả cuộc sống…

Bài học thứ nhất: Sự nhã nhặn không thừa

Tháng 1-1967, sau Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình được Bác ưu tiên cho gặp riêng tại phủ quản trị hơn 30 phút. Không khí buổi gặp rất ấm cúng. Bác hỏi kỹ tình hình của từng người, thành tích lập được trong tình hình nào? Đời sống quê nhà ra sao…Người dặn dò cả đoàn: Thành tích của những cô, những chú và những cháu, ngoài sự nỗ lực của thành viên, còn tồn tại sự góp phần và động viên to lớn của tập thể. Bởi vậy phải rất là nhã nhặn, học tập phấn đấu thêm, tránh cho bằng được sư kiêu căng tự mãn. Cả đoàn đều rưng rưng, thầm hứa sẽ phấn đấu để xứng danh hơn thế nữa, ai cũng mong cho thời hạn gặp Bác được dài hơn thế nữa. Thấy cả đoàn bịn rịn không thích chia tay Bác, Bác nói: “Ở Quảng Bình có bài “Quảng Bình quê ta ơi” hay lắm- nghe nói cháu Lý có hứa với thủ tướng nếu được gặp Bác sẽ hát riêng cho Bác nghe. Bây giờ hãy hát cho Bác và Thủ tướng cùng nghe”. Chị Lý: “Thưa Bác, được gặp Bác cháu xúc động quá, được cho phép cháu được cầm càng cho đoàn Quảng Bình hát tặng Bác và Thủ Tướng”. Bác gật đầu đồng ý…

Bài học thứ hai: Bất cứ việc gì rồi cũng phải thao tác tỉ mỉ, chu đáo.

Tháng 7-1967, đang học văn hóa truyền thống tại trường văn hóa truyền thống quân khu, chị Lý nhân được tin vui: ra thủ đô để đi thăm Cu-ba. Trong thời hạn làm thủ tục, một vinh dự nữa đến với chị, chị được gặp Bác lần hai.

Đêm trước lúc được gặp Bác, chị không sao ngủ được. Sáng hôm sau, chị đã xuất hiện rất sớm để được đón đến Phủ Chủ Tịch. Vừa xuống xe thì đồng chí Vũ Kỳ thông báo: “Bác cho gọi cháu vào gặp. Bác đang làm cỏ ở vườn, cháu cứ vào”. Mừng quýnh, chị chạy lại chỗ Bác. Người dùng tay, vuốt mồ hôi trên trán và ân cần: “Lý đấy hả cháu, từ sau đại hội đến giờ, về làm những chi mà đen và gầy thế!”. Chị xúc động không nói nên làm, Bác nhanh nhẹn đi về phía nhà sàn. Đứng ngắm Bác không mỏi thấy Bác gài lệch chiếc cúc áo lụa mỏng dính, chị xin phép gài lại hàng cúc áo cho Bác. Hai Bác cháu ngồi lại dưới sàn. Bác hỏi: “Nghe nói cháu được đi quốc tế phải không?”. Chị Lý: “Thưa Bác, được đi nhưng cháu lo quá.” Bác hỏi việc sẵn sàng sẵn sàng thế nào, khi nghe đến chị kể được những chú may cho cái áo dài, giày da đen cao gót, những thứ mà chị chưa hề quen sử dụng, còn ngập ngừng và lúng túng lắm. Bác nói: “ Mình đi thăm nước bạn, cũng là để báo cáo kinh nghiệm tay nghề chiến đấu của tớ cho bạn học tập chưa không phải là tiểu thư đi du lịch. Để Bác nói cho chú Song Hào sẵn sàng sẵn sàng bộ đồ bộ đội và dép cao su cho cháu”. Bác hỏi kỹ về việc sẵn sàng sẵn sàng sổ tay, bút ghi chép. Khi nghe chị nói mang theo cây bút máy mà đại hội tặng, Bác bảo: “ Không được, bút mực không tiện, sang đấy hết mực thì biết lấy ở đâu? Tốt nhất là bút bi,nếu không còn bút bi dùng bút chì gọt cả hai đầu”. Ngừng một lát, Bác nói tiếp: “Sang đó cháu phải ghi chép khá đầy đủ, về còn rỉ tai cho bên nhà nghe”. Bác dặn tiếp: “ Theo kinh nghiệm tay nghề của Bác tiếp khách quốc tế, không tham nói dài, sẵn sàng sẵn sàng cho kỹ nội dung thật xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu, không cầu kỳ, phong thái”. Rồi như chợt nhớ, Bác hỏi tiếp: “ Ra Tp Hà Nội Thủ Đô cháu đi được những đâu, cháu có biết tượng Lý Tự Trọng ở phố nào, trở lại hướng nào không?”. Thấy chị lúng túng, Bác quay trở lại nhắc mấy chú: “Cháu Lý ra Tp Hà Nội Thủ Đô, cong nhiều bỡ nhỡ, những chú phải hướng dẫn cho cháu biết Tp Hà Nội Thủ Đô có bao nhiêu phố phường, có di tích lịch sử gì? Cho cháu đi dạo phố phường phải dẫn cháu đi dạo để cháu nhớ, tuyệt đối đừng dùng xe chở vì như vậy chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”, không biết và không nhớ được những gì đâu”. Tạm biệt Bác ra về, lòng chị trào lên một nỗi niềm xúc động trước sự việc chăm sóc chu đáo của Bác.

Bài học thứ ba: Tiết kiệm từ thứ nhỏ nhất

Sau chuyến du ngoạn Cuba về, Bác cho gọi chị Lý vào ăn cơm cùng, mâm cơm giản dị gồm có một tô canh bí đao, một đĩa cá bống nhỏ và một đĩa thịt gà. Bác nói vui: “ Hôm nay có khách, Bác giết gà để mời khách đấy”. Trong bữa tiệc, Bác luôn miệng giục và gắp thịt gà cho chị. Đang ăn cơm có báo động, bác cháu lại phải xuống hầm. Bữa cơm gián đoạn đến mấy lần. Khi đơm cơm cho Bác, chị sơ ý làm rơi mấy hạt cơm ra mâm, Bác nhặt lên cho vào bát và quay sang hỏi chị: “Quê mình giờ đây còn dùng đá để đập hạt sần(ngô) không!”. Chị thưa: “Có nơi còn dùng nhưng đại hầu hết nhân dân đã dùng công cụ khác ví như máy xay, cối xay tay.” Tuy không nói ra nhưng chị hiểu ý Bác nhắc nhở: Dân mình còn nghèo, phải rất là tiết kiệm chi phí, hạt gạo là hạt ngọc chớ để tiêu tốn lãng phí. Ăn cơm xong, Bác hỏi: “ Cháu học lớp mấy, đã biết đọc bản đò chưa? Ở Quảng Bình nơi nào bị đánh phá ác liệt nhất, cháu chỉ cho Bác xem”. Thấy chị lúng túng, Bác bảo: “Phải cố mà học, cán bộ quân sự chiến lược phải ghi nhận map, còn phải hướng dẫn cho chiến sỹ”. Trước khi chia tay, Bác dặn dò: “Được đi thăm Cuba, được gặp Bác, được ăn cơm với Bác, về công tác thao tác cho tốt lập thành tích xuất sắc hơn, lần sau ra báo cáo thành tích Bác cho gặp nữa…”

(Theo Tạp chí Nhân chứng và sự kiện,

Số 53, tháng 5-1998)

Nghĩa nặng tình sâu

Năm 1957, Bác Hồ trở về thăm quê nhà. Từ xa trên con phố đất đỏ, mọi người nhìn thấy xe Bác đến vừa đến vừa vỗ tay hoan hô vừa reo hò rộn ràng.

Xe đến, Bác xuống vẫy chào bà con đến đón. Các cháu thiếu nhi ùa ra vây quanh Bác.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương định đưa Bác vào trong nhà khách trước, nhưng Bác đã ngăn lại và nói:

– Tôi xa nhà, xa quê đã lâu, nay mới có dịp về, tôi phải về nhà tôi trước.

Nói rồi, Bác đi thẳng về ngôi nhà quê nôi. Bác tạm ngưng trước ngõ mớilàm, đưa mắt nhìn chung khu vườn quen thuộc một lượt, rồi Bác đi men theo hàng rào râm bụt.

Bác bảo:

-Trước đây đường vào trong nhà tôi đi theo ngõ này.

Vào đến sân, Bác nhìn ngôi nhà tranh quen thuộc của mái ấm gia đình tôi đã được đồng bào địa phương dựng lại trên nền đất cũ và nói:

– Tôi nhớ chỗ này còn tồn tại hàng cây.

Sau đó, Bác đi ra cửa sau chỉ vào chỗ hàng rào nói:

-Nhà tôi trước có cây ổi ngọt ở đây quả sai lắm.

Khi ra ngõ gặp một cụ già, Bác nhìn cụ rất cảm động và hỏi:

-Có phải ông Điền không?

Bác đi nhanh tới cụ già và nắm lấy tay cụ hỏi bằng một giọng ấm áp:

– Anh Điền, anh vẫn khỏe chứ?

Bác rỉ tai với cụ Điền một hồi lâu, rồi tiếp theo đó đi sang quê ngoại.

Đứng giữa ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi Bác đã sinh ra và lớn lên, Bác thân thiện cùng trò chuyện cùng bà con quê nhà.

-Tôi xa quê nhà đã năm mươi năm rồi. Thường tình người taxa nhà, lúc trở về thường mừng mừng, tủi tủi. Nhưng tôi không buồn, không tủi. Tôi rất vui. Vui vì khi toi ra đi nhân dân còn là một nô lệ, bị bọn đè quốc phong kiến đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về giang sơn đã được giải phóng, nhân dân đã được tự do.

Nói xong Bác đọc hai câu thơ: Quê hương nghĩa nặng tình sâu/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình.

(Theo Vũ Kỳ, Thư ký Bác Hồ kể chuyện

Nxb. Chính trị vương quốc,2005)

Bác Hồ trong trái tim người Cơ Tu

Mùa thu năm 1964, tôi là thành viên trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Namdo đồng chí Trần Văn Thành đứng vị trí số 1, ra thăm miền Bắc và dự hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Một buổi sáng tháng Mười, xe đưa chúng tôi vào Phủ Chủ Tịch. Giữa lòng Thủ đô mà cảnh vật có những nét giống núi rừng quê nhà.

Đoàn chúng tôi vừa xuống xe đã thấy Bác đứng chờ ngay ngoài sân. Bác ôm hôn thắm thiết đồng chí Trần Văn Thành và từng người trong đoàn.

Chúng tôi xúc động và tràn ngập vui sướng theo chân Bác đến dãy bàn tiếp khách kê ngay ngoài vườn đầy hoa thơm và nắng ấm. Thấy tôi mặc bộ quần áo dân tộc bản địa Cơ Tu, Bác cười bảo:

-Cháu đúng là con gái dân tộc bản địa, giữ được bản sắc dân tộc bản địa mình.

Bác bảo tôi ngồi cạnh Bác. Vui mừng, sung sướng và xúc động xen lẫn lòng tôi. Lần thứ nhất được gặp Bác, chúng tôi không ngăn nổi xúc động. Chị Ngần, chị Cao và tôi đều bật khóc. Bác dịu dàng êm ả nhìn chúng tôi và nói:

-Các cháu gái đừng khóc, gặp Bác thì phải vui chứ. Các cháu hãy kể chuyện đánh Mĩ của bà con ta ở tiền tuyến cho Bác nghe.

Chúng tôi lau nhanh nước mắt. Cả đoàn chúng tôi quây quần bên Bác. Bác rơm rớm nước mắt khi nhìn em Hồ Văn Bột mang đầy thương tích do bom napan của giặc Mĩ gây ra. Bác âu yếm bảo em Bột hãy giữu gìn sức mạnh thể chất và tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ ở miền nam cho toàn toàn thế giới biết.

Rời Bác quay sang tôi, trìu mến hỏi:

-Cháu là người dân tộc bản địa Cơ Tu, cháu có biết nói tiếng Khinh không?

-Dạ, thưa Bác, cháu nói được tiếng Kinh ạ.- tôi lễ phép đáp.

Bác bảo tôi kể cho Bác nghe tình hình sản xuất và chiến đấu của đồng bào, tình hình đời sống của bà con dân tộc bản địa về trào lưu thanh niên, phụ nữ, bộ đội du kích ở vùng người Cơ Tu,Ve, nơi tôi sinh sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Tôi thưa tiếp Bác là đồng bào Cơ Tu cũng như đồng bào những dân tộc bản địa khác rất mong ước giang sơn được độc lập, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà để được sớm đón Bác vô.

Nghe theo lời lôi kéo của Bác, toàn bộ đồng bào những dân tộc bản địa không ngại gian truân, không tiếc quyết tử, không giữ chồng con, mọi người nhất quyết chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc bản địa. Bác để ý quan tâm lắng nghe tôi kể những mẩu chuyện. Ánh mắt Bác càng vui khi tôi kể những gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí của những thanh niên, thiếu niên cùng những cô, bác đánh giặc, lập nhiều chiến công xuất sắc. Bác khen ngợi đồng bao, bộ đội, cán bộ những dân tộc bản địa, những cụ ông cụ bà phụ lão, những cháu thiếu nhi và nhi đồng miền Nam luôn đoàn kết ngặt nghèo, chiến đấu can đảm và mạnh mẽ và tự tin, thắng lợi vẻ vang. Bác nói:

-Cuộc kháng chiến của đồng bào ta chống giặc Mỹ xâm lược là toàn dân, toàn vẹn và tổng thể. Tre, già, gái, trai đều đánh giặc giỏi, sản xuất giỏi, đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang đều giỏi.

Sống giữa không khí đầm ấm chan hòa tình thương bát ngát của Bác riêng với quân và dân miền Nam, những kỷ niệm về tấm lòng của bà con những dân tộc bản địa riêng với Bác giờ đây dồn dập, trỗi dậy trong tim tôi.

Cây rừng bao nhiêu lá thì đồng bào và phụ nữ những dân tộc bản địa riêng với Bác có bao nhiêu ân tình. Tấm lòng của đồng bào những dân tộc bản địa riêng với Bác bao giờ cũng trong như dong nước Đắc Pring, mãi chảy xuôi về dòng.

Gần một tiếng đồng hồ đeo tay, Bác thân thiện tiếp chúng tôi. Bác ân cần hỏi thăm từng người như người cha riêng với đàn con yêu quý lâu ngày mới gặp lạ. Bác dàng phần lớn thời hạn còn sót lại hỏi tỷ mỉ về tình hình đời sống, chiến đấu, sản xuất. Tôi hiểu đó là Bác dành tình thương yêu mênh mông của Bác cho đồng bào miền Nam đang đoàn kết một lòng, chiến đấu với giặc Mỹ đến cùng.

(Theo Bác Hồ với đất Quảng, Nxb.Chính trị vương quốc,2000)

Giờ này miền Nam nổ sung

Tết Mậu Thân năm 1968 ghi lại một bước ngoặt quan trọng trong cuốc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc bản địa ta.

Tết năm ấy, do Đk sức mạnh thể chất, Bác Hồ đi nghỉ và chữa bệnh ở quốc tế. Tuy ở xa Tổ quốc nhưng Bác luôn luôn theo dõi sát những thành tích và thắng lợi của đồng bào chiến sỹ toàn nước, nhất là những tin thắng lợi từ mặt trận miền Nam.

Tối hôm 30 Tết, Bác cùng đồng chí giúp việc ngồi trong căn phòng vắng để theo dõi tin tức trên đài và đón giao thừa. Khi nghe đài tiếng nói Việt Nam tiếng pháo nổ tiễn năm Đinh Mùi và mừng năm Mậu Thân vừa dứt thì thơ chúc Tét của Bác được truyền đi khắp mọi miền của Tổ quốc:

Xuân này hơn nhiều mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam-Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên!Toàn thắng ắt về ta!

Bác Hồ yên lặng đón giao thừa. Tiếng Bác trên đài hòa cùng tiếng nhác hùng tráng như một nguồn động viên lớn lao với chiến sỹ toàn nước.

Từ trong căn phòng nhỏ ấy, lời Bác nói một cách khe khẽ nhưng nghe rất rõ ràng: “Giờ đây miền Nam đang nổ súng”.

Thì ra trong thời gian hiện nay, không phải Bác chỉ ngồi để nghe tiếng pháo nổ, mừng năm mới tết đến mà chính Bác đang khuynh hướng về Tổ Quốc, khuynh hướng về đồng bào chiến sỹ đang chiến đấu hi sinh ngoài mặt trận.

Sang sớm hôm mồng một Tết Mậu Thân, Bác nhận được tin “ Cả miền Nam đều nổ sung”. Kẻ thù hung tàn của dân tộc bản địa bị một đòn đau bất thần, choáng váng.

Bác Hồ vui trong nụ cười thắng lợi của chiên sĩ, đồng bào toàn nước.

(Theo Thư ký Bác Hồ kể chuyện- Vũ Kỳ,Nxb.Chính trị Quốc gia,2005)

Thời gian quý báu lắm

Năm 1945, mở đầu bài rỉ tai tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ khởi đầu, giờ đấy là 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa tới. Tôi khuyên anh em phải thao tác cho đúng giờ, vì thời hạn quý báu lắm”.Cũng về giờ giấc, trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí sĩ quan cấp tướng đến thao tác với Bác chậm 15 phút, tất yếu là có nguyên do: Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo: 

-Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan không sẵn sàng sẵn sàng đủ phương án, nên chú không giành được dữ thế chủ động”.

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để khởi đầu cuộc họp. 

Bác hỏi: 

-Chú đến muộn mấy phút?

– Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

– Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.

Năm 1953, Bác quyết định hành động đến thăm lớp chỉnh huấn của anh em trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Sắp đến giờ lên đường bỗng trời đổ mưa xối xả. Các đồng chí thao tác cạnh bên Bác đề xuất kiến nghị cho hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí còn đề xuất kiến nghị triệu tập lớp học ở một khu vực gần nơi ở của Bác… Nhưng bác khước từ: 

– Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì đến bao giờ? Thà chỉ mình bác và vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cả lớp phải chờ uổng công!

Thế là Bác lên đường đến thăm lớp chỉnh huấn đúng lịch trình trong tiếng reo hò sung sướng của những học viên…Bác Hồ của toàn bộ chúng ta quý thời hạn của tớ bao nhiêu thì cũng quý thời hạn của người khác bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong suốt cuộc sống Bác không để bất kể ai đợi mình. Sự quý trọng thời hạn của Bác thực sự là tấm gương sáng để toàn bộ chúng ta học tập.

Đôi dép. Bác Hồ – Lối sống giản dị

Đôi dép của Bác “Ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’sản xuất’’ từ một chiếc lốp xe hơi quân sự chiến lược của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác.

Trên đường công tác thao tác, Bác nói vui với những cán bộ đi cùng:

– Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích rất mất thời hạn rồi… Đôi hài thần đất, đi đến đâu mà chẳng được.

Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi, Bác tụt dép xách tay. Đi thăm bà con nông dân, sải chân trên những cánh đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại xắn quần cao lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép…

Mười một năm rồi vẫn đôi dép ấy… Các chiến sỹ cảnh vệ đã và đang đôi ba lần “xin” Bác đổi dép nhưng Bác bảo “vẫn còn đấy đi được”.

Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo dấu dép đi, để sẵn một đôi giầy mới…

Máy bay hạ cánh xuống Niu-đê-li, Bác tìm dép. Mọi người thưa:

– Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi… Thưa Bác….

– Bác biết những chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn không được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn trở ngại vất vả, Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại sở hữu đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự – Bác ôn tồn nói.

Vậy là những anh chiến sỹ phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất gia chủ đang nóng lòng chờ đón…

Trong suốt thời hạn Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim… rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc nhìn, ghi ghi chép chép… làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy.

Năm 1960, Bác đến thăm một cty Hải quân nhân dân Việt Nam. Vẫn đôi dép “thâm niên” ấy, Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn nuôi của cty. Các chiến sỹ rồng rắn kéo theo, ai cũng muốn chen chân, vượt lên để được gần Bác hơn. Bác vui cười nắm tay chiến sỹ này, vỗ vai chiến sỹ khác. Bỗng Bác đứng lại:

– Thôi, những cháu dẫm làm tụt quai dép của Bác rồi…

Nghe Bác nói, mọi người tạm ngưng cúi xuống yên lặng nhìn đôi dép rồi lại ồn ào lên:

– Thưa Bác, cháu, cháu sửa…

– Thưa Bác, cháu, cháu sửa được ạ…

Thấy vậy, những chiến sỹ cảnh vệ trong đoàn chỉ đứng cười vì biết đôi dép của Bác đã phải đóng đinh sửa mấy lần rồi…Bác cười nói:

– Cũng phải để Bác đến chỗ gốc cây kia, có chỗ tựa mà đứng đã chứ! Bác “lẹp xẹp” lết đôi dép đến gốc cây, một tay vịn vào cây, một chân co lên tháo dép ra:

– Đây! Cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho Bác…Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ lên nhưng ngớ ra, lúng túng. Anh cạnh bên liếc thấy, “vượt vây” chạy biến… 

Bác phải giục:

– Ơ kìa, ngắm mãi thế, nhanh lên cho Bác còn đi chứ.Anh chiến sỹ, lúc nãy chạy đi đã trở lại với chiếc búa con, mấy cái đinh:

– Cháu, để cháu sửa dép…Mọi người dãn ra. Phút chốc, chiếc dép đã được chữa xong.Những chiến sỹ không được như mong ước chữa dép phàn nàn:

– Tại dép của Bác cũ quá. Thưa Bác, Bác thay dép đi ạ…

Bác nhìn những chiến sỹ nói:

– Các cháu nói đúng… nhưng chỉ đúng có một phần… Đôi dép của Bác cũ nhưng nó mới chỉ tụt quai. Cháu đã chữa lại chắc như đinh cho Bác thế này thì nó còn ‘’thọ’’ lắm! Mua đôi dép khác chẳng đáng là bao, nhưng khi chưa thiết yếu cũng chưa nên… Ta phải tiết kiệm chi phí vì đất việt nam còn nghèo..

Ba chiếc balo – Sự công bằng

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác thao tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ balo cho Bác, nhưng Bác nói:

– Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, triệu tập dụng cụ cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra từng người mang một ít.
Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 balo rồi, Bác còn hỏi thêm:

– Các chú đã chia đều rồi chứ?Hai đồng chí vấn đáp:

– Thưa Bác, rồi ạ.Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người nghỉ chân,Bác đến chỗ đồng chí cạnh bên, xách chiếc balo lên.

– Tại sao balo của chú nặng mà Bác lại nhẹ?Sau đó, Bác mở cả 3 chiếc balo ra xem thì thấy balo của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác khước từ và nói:

– Chỉ có lao động thật sự mới đem lại niềm sung sướng cho con người.Hai đồng chí kia lại phải san đều những thứ vào 3 chiếc balo.

Giữ lời hứa

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, là người cha già kính yêu của dân tộc bản địa Việt Nam. Hình ảnh của Người được lưu giữ trong trái tim từng người Việt Nam. Hơn bốn mươi năm Bác đã ra đi nhưng Bác vẫn mãi là tấm gương sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam và toàn thế giới.

Hồi ở Pác Pó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác thao tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:

– Bác ơi, Bác đi công tác thao tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé! 
Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:

– Cháu ở trong nhà nhớ ngoan ngoãn, lúc nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu. 
Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm tiếp theo Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức mạnh thể chất Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé – giờ đây đã là một cô nàng. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:

– Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phảilàm được, đó là “chữ tín”. Chúng ta nên phải giữ trọn niềm tin với mọi người.

 

Reply
1
0
Chia sẻ

4407

Video Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ cánh trong câu câu ấy dụng nép sau cánh gà chú ý nhìn ca sĩ màn biểu diễn mang nghĩa gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #cánh #trong #câu #câu #ấy #dụng #nép #sau #cánh #gà #chăm #chú #nhìn #sĩ #biểu #diễn #mang #nghĩa #gì