Mẹo về Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh được Update vào lúc : 2022-04-17 00:55:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ.

    Cách mạng tháng Tám – điểm khởi đầu của tiến trình hội nhập quốc tế (Phần cuối)

Phiên họp được tiến hành giản đơn, không còn nghi thức, tuy nhiên tính chất trọng điểm, để xử lý và xử lý những trách nhiệm cấp bách của Chính phủ trong thời kỳ mới.

Nội dung chính

    Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ.
    Tin liên quanVideo liên quan

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trình làng tháng 8/1945. Ảnh: TTXVN

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra cho dân tộc bản địa ta một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, ngay trong những ngày đầu độc lập ấy, Nhà nước Dân chủ Nhân dân thứ nhất ở Ðông-Nam Á vừa mới được xây dựng đã phải tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt cho việc tồn tại của tớ.

Những trở ngại vất vả to lớn, chồng chất lại một lần nữa thử thách nhân dân ta: nền tài chính giang sơn kiệt quệ, nạn đói vẫn còn đấy đang là mối rình rập đe dọa, đại hầu hết nhân dân không biết chữ…

Vì thế, ngay trong phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những trách nhiệm cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm có sáu yếu tố:

Thứ nhất, xử lý và xử lý nạn đói. Người đề xuất kiến nghị Chính phủ “phát động một chiến dịch tăng gia tài xuất. Trong khi chờ đón ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề xuất kiến nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, toàn bộ đồng bào toàn bộ chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm chi phí được sẽ góp lại phát cho những người dân nghèo”.

Thứ hai, xử lý và xử lý nạn dốt. Theo Người, một dân tộc bản địa dốt là một dân tộc bản địa yếu. Vì vậy, cần đề xuất kiến nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ.

Thứ ba, phải có một hiến pháp dân chủ. Người đề xuất kiến nghị Chính phủ “tổ chức triển khai càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chính sách phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều phải có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.

Thứ tư, phải giáo dục nhân dân trừ bỏ những thói xấu do chính sách thực dân đã dùng mọi thủ đoạn để đầu độc và hủ hoá dân ta, Người đề xuất kiến nghị “mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng phương pháp thực thi: cần, kiệm, liêm, chính”.

Thứ năm, Người đề xuất kiến nghị bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ, thuế đò và “tuyệt đối cấm hút thuốc phiện”.

Thứ sáu, đề xuất kiến nghị Chính phủ ta tuyên bố: tín ngưỡng tự do và Lương – Giáo đoàn kết.

Trong thời kỳ đặc biệt quan trọng này, trách nhiệm cấp bách thứ nhất được Bác đề cập đến là việc xử lý và xử lý nạn đói. Người coi “chống đói cũng như chống ngoại xâm”. Trong thư gửi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị với đồng bào toàn nước và Người nêu gương thực hành thực tiễn trước “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”.

Cùng với thực thi những giải pháp cứu đói kịp thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh lôi kéo: “Tăng gia tài xuất! Tăng gia tài xuất ngay! Tăng gia tài xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày này. Đó là cách thiết thực của toàn bộ chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập”.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sản xuất nông nghiệp nhanh gọn được Phục hồi và có bước tăng trưởng hơn trước kia. Nạn đói được đẩy lùi, đời sống của nhân dân, nhất là nông dân lao động được từ từ ổn định và cải tổ một bước.

Tiếp sau việc xử lý và xử lý nạn đói và tăng gia tài xuất, một trách nhiệm cấp bách quan trọng mà Chính phủ lâm thời đưa ra là chống nạn mù chữ trong toàn quốc.

Ngay sau khi giang sơn độc lập, ngày 8/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phát hành Sắc lệnh xây dựng Nha dân dã học vụ để “trông nom việc học của nhân dân”.

Sau khi những Sắc lệnh được phát hành, trào lưu toàn dân tham gia Bình dân học vụ tăng trưởng rộng tự do, lôi cuốn được mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi giới tham gia. Ở những địa phương, nơi nào thì cũng hoàn toàn có thể trở thành lớp học, từ đình chùa đến cổng làng, bờ ruộng, xưởng máy.

Nhờ đó, chỉ với sau một năm thực thi, ta đã mở được 15.000 lớp học, đào tạo và giảng dạy 95.000 giáo viên. Nạn mù chữ được thanh toán một bước quan trọng.

Một trách nhiệm cấp bách nữa mà Chính phủ lâm thời nêu lên là tổ chức triển khai càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chính sách phổ thông đầu phiếu.

Làm theo lời hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người dân dân có tài năng, có đức để gánh vác việc làm nước nhà”, tỷ suất nhân dân toàn nước đi bầu cử trong cuộc Tổng tuyển cử thứ nhất trung bình là 89%, nhiều nơi đạt 95%.

Trong tình thế cách mạng muôn vàn trở ngại vất vả, Hồ Chí Minh đã nhanh gọn lãnh đạo tổng tuyển cử bầu Quốc hội để sở hữu cơ sở xây dựng Hiến pháp 1946. Hiến pháp 1946 xác lập sự Ra đời hợp Hiến của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước hiệp hội quốc tế.

Một trong những việc làm cấp bách quan trọng mà Chính phủ lâm thời đưa ra là tự do tín ngưỡng và đoàn kết lương giáo. Với tinh thần đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc bản địa, Người đã tập hợp được phần đông chức sắc, tín đồ những tôn giáo hết lòng phấn đấu vì sự nghiệp cứu nước, kiến quốc, từ đó xóa dần những định kiến, mặc cảm do lịch sử để lại và thủ đoạn chia rẽ tôn giáo của những thế lực thù địch.

Có thể nói, những chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi giành được cơ quan ban ngành thường trực đã mang khá đầy đủ ý nghĩa xây dựng một xã hội mới. Nhân dân được hưởng những quyền tự do dân chủ, những quyền về kinh tế tài chính và xã hội, văn hóa truyền thống, giáo dục. Các chính sách bóc lột, độc đoán của chính sách cũ bị xóa khỏi.

Đây là những tiền đề quan trọng để kháng chiến kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

tin tức tư liệu-TTXVN

“Bước ngoặt cuộc sống từ thời điểm ngày thu năm 1945”

Những ngày tháng Tám ngày thu Cách mạng, chúng tôi được gặp những nhân chứng lịch đã trực tiếp tham gia vào cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực tại Tp Hà Nội Thủ Đô năm 1945.

Chia sẻ:

Từ khóa:

    Chính phủ lâm thời, 1945, Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Hưởng ứng lời lôi kéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân trong toàn nước đã tích cực góp gạo cứu đói cho đồng bào. (Ảnh tư liệu)

(Stxdd.thanhuytphcm) – Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám vừa thành công xuất sắc, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa Ra đời thì đã lập tức đối đầu với bao nhiêu trở ngại vất vả, thử thách, trong số đó thù trong giặc ngoài đã rình rập đe dọa trực tiếp đến việc sống còn của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

Ngay trước lúc Chính phủ lâm thời chính thức trình làng đồng bào, ngày 22/8/1945, 20 vạn quân Tưởng do Lư Hán chỉ huy khởi đầu kéo vào Đông Dương. Ngày 7 đến ngày 10/9, những tên Tạ Sùng Kỳ và Tiêu Văn đến Tp Hà Nội Thủ Đô nhân danh phái bộ Trung Hoa, đem theo những tổ chức triển khai phản động: Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng liên minh hội (Việt Cách). Ngày 14/9, Lư Hán đáp máy bay đến Tp Hà Nội Thủ Đô. Ngày 26 và 27/9, hàng vạn quân Tưởng lếch thếch kéo vào thủ đô. Ngày 7/10, Hà Ứng Khâm, Tổng Tham mưu trưởng quân đội của Tưởng Giới Thạch, đến Tp Hà Nội Thủ Đô cùng tướng Mỹ Mac Lure để xúc tiến xâm lược việt nam. Ngày 24/10, bọn Việt Quốc, Việt Cách nhờ vào áp lực đè nén của quân Tưởng đã bắt cóc nhân viên cấp dưới chính phủ nước nhà ta, đòi ta phải nhượng cho chúng 7 ghế trong Chính phủ: Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Kinh tế, Thanh niên, Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Kiều vụ và 2 chức Tổng lý Nội những và Tổng Tham mưu trưởng. Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta chỉ chấp nhập nhân nhượng hạn chế: lãnh đạo Việt Cách Nguyễn Hải Thần được chỉ định vào ghế Phó Chủ tịch Chính phủ; đồng thời hai ghế bộ trưởng liên nghành Y tế và Vệ sinh, một ghế thứ trưởng Quốc dân kinh tế tài chính được giao cho những thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Cuối tháng 12/1945, Lư Hán đưa tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải loại những bộ trưởng liên nghành là đảng viên cộng sản… Cùng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính trị, quân Tưởng và những thế lực phản động liên tục thực thi nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí cướp bóc, khủng bố, phá hoại, buôn lậu…

Ở miền Nam, nhờ vào quân Anh, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược việt nam. Ngày 23/9/1945, tiếng súng chống Pháp đã nổ tại Sài Gòn, tiếp theo đó phủ rộng rộng tự do ra toàn Nam bộ, báo hiệu một trận chiến mới vô cùng khắc nghiệt.

Tình thế thời gian hiện nay được những người dân trong cuộc và những người dân chép sử gọi là “ngàn cân treo sợi tóc”. Thực sự không còn hình tượng nào phản ánh đúng hơn!

Cố vấn Vĩnh Thụy (cựu hoàng Bảo Đại) phát biểu trong buổi đấu giá tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ngày bế mạc Tuần lễ Vàng, ngày 29/9/1945). (Ảnh tư liệu)

Đảng, Nhà việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đối sách vô cùng sáng suốt, linh hoạt, mềm dẻo nhưng cũng rất nhất quyết. Riêng trong việc xây dựng và củng cố cơ quan ban ngành thường trực, yếu tố sẽ là cơ bản, cốt yếu của mọi cuộc cách social, đã được thực thi rất quyết liệt và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp thêm phần giữ vững thành quả cách mạng.

Ngày 3/9/1945, trong phiên họp thứ nhất của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 trách nhiệm cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: chống giặc đói; chống giặc dốt; tổ chức triển khai tổng tuyển cử; giáo dục lại tinh thần của nhân dân bằng phương pháp thực thi cần, kiệm, liêm, chính; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm thuốc phiện; thực thi tự do tín ngưỡng.

Đối với thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lôi kéo nhân dân cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Ngày 5/9/1945, Người lôi kéo: “(Nhân dân Việt Nam) cương quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục tiêu của tớ chỉ là hãm dân tộc bản địa Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa… Hiện một số trong những quân Pháp đã lọt vào việt nam. Đồng bào hãy sẵn sàng đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu!”.

Ngày 10 và 11/9/1945, Hội nghị cán bộ Bắc kỳ của Đảng đã ra nghị quyết, trong số đó về yếu tố cơ quan ban ngành thường trực, nghị quyết nêu rõ: lôi kéo những hạng nhân tài và chính trị phạm ra giúp việc; cấp tốc tổ chức triển khai những ủy ban nhân dân những làng, những phố; thi hành thống nhất những chương trình của Việt Minh và do Chính phủ quyết định hành động…

Ngày 11/9/1945, với bút danh Chiến Thắng, Hồ Chí Minh nêu “cách tổ chức triển khai những ủy ban nhân dân” (làng, huyện, tỉnh, thành phố), đăng trên báo Cứu quốc. Theo đó, mỗi ủy ban có từ 5 – 7 người, gồm một quản trị, một phó quản trị, một thư ký, một ủy viên phụ trách chính trị, một ủy viên phụ trách kinh tế tài chính – tài chính, một ủy viên phụ trách quân sự chiến lược, một ủy viên phụ trách xã hội. Người nhấn mạnh yếu tố: “Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai và thao tác theo một tinh thần mới, một chính sách dân chủ mới, khác hoàn toàn những cty do bọn thống trị cũ nêu lên”.

Nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I tại Tp Hà Nội Thủ Đô. (Ảnh tư liệu)

Từ ngày 17 đến 24/9/1945, Chính phủ tổ chức triển khai “Tuần lễ vàng” để sở hữu nguồn tài chính phục vụ việc xây dựng giang sơn và sẵn sàng sẵn sàng trận chiến tranh chống xâm lược. Trong một tuần, nhân dân quyên góp tổng số 60 triệu đồng Đông Dương và 370 ký vàng. Khi Cách mạng thành công xuất sắc, toàn bộ chúng ta chiếm hữu được Ngân hàng Đông Dương nhưng chỉ thu được một,25 triệu đồng Đông Dương mà trong số đó phần lớn là tiền rách nát nát! Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết ý nghĩa lớn lao của “Tuần lễ vàng” ra làm sao.

Để đối phó với việc công kích trực diện của quân địch, ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, đồng thời xây dựng Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch.

Bấy giờ, để tập hợp phần đông những tầng lớp nhân dân tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cách mạng, Đảng ta đã chỉ huy tăng trưởng rộng tự do những tổ chức triển khai quần chúng, mở rộng mặt trận đoàn kết toàn dân. Chẳng hạn, trong những xí nghiệp thì có ủy ban công nhân (sau đổi thành ủy ban xí nghiệp); tổ chức triển khai lực lượng Thanh niên cứu quốc, Tự vệ chiến đấu (kể cả trong học viên, thanh niên Công giáo và hướng đạo); tổ chức triển khai Phụ nữ cứu quốc; tiếp tục tăng trưởng Hội Văn hóa cứu quốc; đồng thời hình thành nhiều tổ chức triển khai quần chúng khác ví như Công thương cứu quốc đoàn, Cựu binh sĩ cứu quốc đoàn, Liên đoàn Công giáo cứu quốc, Hội Phật giáo cứu quốc…

Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng phát hành thông tư về kháng chiến kiến quốc (mật), nêu rõ “quân địch chính của ta thời gian hiện nay là thực dân Pháp xâm lược” nên “giải pháp của ta thời gian hiện nay là lập Mặt trận Dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược”, đồng thời “phải củng cố cơ quan ban ngành thường trực chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải tổ đời sống và cống hiến cho nhân dân”, “xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức”.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trình làng ngày 2/3/1946 tại Nhà hát Lớn Tp Hà Nội Thủ Đô. (Ảnh tư liệu)

Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội khóa I đã trình làng tại 71 tỉnh thành trong toàn nước theo lối phổ thông đầu phiếu và lựa chọn ra 333 đại biểu. Hai Đảng trái chiều trong Chính phủ là Việt Quốc và Việt Cách không tham gia bầu cử; trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã đồng ý công nhận thêm 70 ghế thuộc những đảng này, nâng tổng số đại biểu là 403. Cuộc bầu cử đã được toàn dân nô nức tham gia; dù trình làng trong Đk chiến sự, có sự cản trở, phá hoại của bọn phản động và sự hạn chế đi lại nhưng có đến 89% cử tri đi bầu; thậm chí còn ở Trung bộ và Nam bộ, cuộc bầu cử đã có ngã xuống, với tối thiểu 42 cán bộ của ta quyết tử. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; với hai đảng trái chiều, Việt Quốc nắm một số trong những bộ gồm Kinh tế, Ngoại giao, Việt Cách nắm chức Phó Chủ tịch Chính phủ, Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế – Lao động, Canh nông. Sau đó, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 1946 tại kỳ họp thứ hai.

Đối với yếu tố ngoại xâm, ngày 6/3/1946, Chính phủ ta đã ký kết Hiệp định Sơ bộ với Pháp, đồng ý cho 15.000 quân Pháp thay thế quân Tưởng giải giáp quân Nhật. Đến tháng 6/1946, toàn bộ quân Tưởng rút khỏi Việt Nam; bọn phản động mất chỗ tựa nên ra sức chống phá, nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Pháp đã mưu toan thay máu chính quyền lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 7/1946, thủ đoạn của chúng bị vạch trần, thông qua sự kiện vụ án phố Ôn Như Hầu. Vụ phá án đã đập tan cuộc thay máu chính quyền phản cách mạng, làm tan rã khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của một đảng phản động, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên trong với thế lực xâm lược bên phía ngoài.

Có thể thấy, việc giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng là rất là ngoạn mục, vừa chớp lấy thời cơ, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa hạn chế tối đa ngã xuống. Các diễn biến tiếp Từ đó trong việc giữ vững thành quả cách mạng cũng ngoạn mục không kém, khi cơ quan ban ngành thường trực non trẻ đã phải cùng lúc đương đầu với thật nhiều quân địch, thật nhiều thử thách quyết liệt. Nhưng dưới sự sáng suốt của Đảng, của Chính phủ, đứng đầu là Chính phủ Hồ Chí Minh, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng không những được giữ vững mà còn không ngừng nghỉ được củng cố và tăng trưởng. Đến tháng 12/1946, khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã thực sự vững mạnh và đủ sức lãnh đạo nhân dân thực thi hai trách nhiệm kế hoạch quan trọng là vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhờ đó, cuộc kháng Pháp của nhân dân ta dù lúc đầu rất là trở ngại vất vả nhưng từ từ ta đã sở hữu ưu thế và giành thắng lợi ở đầu cuối.

Nguyễn Minh Hải

Tin liên quan

4404

Video Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trước những trở ngại vất vả sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trước #những #khó #khăn #sau #Cách #mạng #tháng #Tám #năm #Chính #phủ #lâm #thời #đã #công #bố #lệnh