Mẹo về Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn được Update vào lúc : 2022-05-23 09:21:01 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải rõ ràng và cách giải nhanh, ngắn nhất

Nội dung chính

    Dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4Các dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đóDạng 1: Cho biết cả tổng lẫn hiệuDạng 2: Cho biết tổng nhưng dấu hiệuDạng 3: Cho biết hiệu nhưng dấu tổngDạng 4: Giấu cả tổng lẫn hiệuDạng 5: Dạng tổng hợpVideo liên quan

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4

Cách giải 5 dạng Toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó rất rõ ràng ràng, giúp những em học viên lớp 4 tìm hiểu thêm, luyện giải bài tập thật thuần thục, để ôn thi học kì 2 năm 2022 – 2022 đạt kết quả cao.

Qua đó, những em nắm được phương pháp giải 5 dạng Toán: Cho biết cả tổng lẫn hiệu, Cho biết tổng nhưng giấu hiệu, Cho biết hiệu nhưng giấu tổng, Giấu cả tổng lẫn hiệu, Dạng tổng hợp. Ngoài ra, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những dạng Toán về trung bình cộng nâng cao. Chi tiết mời những em tải miễn phí trong nội dung bài viết dưới đây:

Dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4

Cách 1: – Số lớn = (tổng + hiệu): 2

– Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2: – Số bé = (tổng – hiệu) : 2

– Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Bài toán mẫu

Bài 1: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải

Số lớn là: (70 + 10) : 2 = 40

Số bé là: 40 – 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30.

Bài 2: Lớp 4A có 28 học viên. Số học viên nam nhiều hơn nữa số học viên nữ là 4 em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ?

Hướng dẫn giải

Số học viên nam là : (28 + 4) : 2 = 16 (học viên)

Số học viên nữ là: 16 – 4 = 12 (học viên)

Đáp số: Nam: 16 học viên

Nữ: 12 học viên

Các dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

Dạng 1: Cho biết cả tổng lẫn hiệu

Bài 1. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. Một lớp học có 28 hs. Số hs nam hơn số hs nữ là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu hs nữ?

Bài 3. Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tục là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích s quy hoạnh của hình chữ nhật đã cho.

Bài 4. Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 42, hiệu của hai số bằng 10.

Bài 5. Hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 6.Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8. Hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Bài 7. Tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 và 6;

b) 60 và 12;

c) 325 và 99.

Bài 8. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 9. Một thư viện trường học cho HS mượn 65 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn nữa số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện này đã cho học viên mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài 10. Hai phân xưởng làm được 1200 thành phầm. Phân xưởng thứ nhất làm được thấp hơn phân xưởng thứ hai 120 thành phầm. hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu thành phầm?

Bài 11. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn nữa ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 12. Hai thùng chứa được toàn bộ 600 lít nước. Thùng bé chứa được thấp hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Dạng 2: Cho biết tổng nhưng tín hiệu

Cách làm: Giải bài toán phụ tìm ra Hiệu tiếp theo đó vận dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Hòa và Bình có toàn bộ 120 viên bi.Biết rằng nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn giải:

Hòa chi Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn bằng nhau như vậy Hòa hơn Bình số viên bi là: 10 + 10 = 20 (viên)

Hòa có viên bi là: (120 + 20) : 2 = 70 (viên)

Bình có số viên bi là: (120 – 20) : 2 = 50 (viên)

Bài 1. Tìm hai số chẵn có tổng là 210, biết giữa chúng có 18 số chẵn khác.

Bài 2. Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 và nếu xóa đi chữ số bên trái của số lớn thì được số bé. Nếu xóa chữ số 1 thì số đó giảm 100 cty).

Bài 3. Hai lớp 4A và 4B có toàn bộ 82 học viên. Nếu chuyển 2 học viên ở lớp 4A sang lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học viên của mỗi lớp.

Bài 4. Tìm hai số lẻ có tổng là 186. Biết giữa chúng có 5 số lẻ.

Bài 5. Hai ông cháu lúc bấy giờ có tổng số tuổi là 68, biết rằng cách đó 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

Bài 6. Hùng và Dũng có toàn bộ 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn nữa Dũng 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

Bài 7. Hùng và Dũng có toàn bộ 45 viên bi. Nếu Hùng cho đi 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn nữa Dũng 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

Bài 8. Lớp 4A có 32 học viên. Hôm nay có 3 bạn nữ nghỉ học nên số nam nhiều hơn nữa số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học viên nam?

Bài 9. Hùng và Dũng có toàn bộ 46 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 5 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

Bài 10. Hai thùng dầu có toàn bộ 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 11. Tìm hai số có tổng là 132. Biết rằng nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với tổng của chúng thì được 178.

Bài 12. Tìm hai số có tổng là 234. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng thì được 172.

Bài 13. An và Bình có toàn bộ 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có được nhiều hơn nữa An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

Bài 14. An và Bình có toàn bộ 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình có thấp hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 15. Hai kho gạo có 155 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn và kho thứ hai 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 16. Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại ?

Bài 17. Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn nữa người thứ hai 10 m. hỏi từng người đã dệt được bao nhiêu m vải?

Bài 18. Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58 cty. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 cty thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Dạng 3: Cho biết hiệu nhưng dấu tổng

Cách làm: Giải bài toán phụ tìm ra Tổng tiếp theo đó vận dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Trung bình cộng của hai số là 145.Tìm hai số đó biết hiệu hai số đó là 30.

Hướng dẫn giải:

Tổng của hai số là: 145 x 2 = 290

Số lớn là: (290 + 30) : 2 = 160

Số bé là: (290 – 30) : 2 = 130

Bài 1. Tất cả học viên của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái thấp hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái? (Dấu tổng)

Bài 2. Bố hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của toàn bộ hai bố con tròn 50. Tính tuổi lúc bấy giờ của từng người.

Cách 1: Hiệu giữa tuổi bố và con luôn không đổi nên 3 năm nữa bố vẫn hơn con 28 tuổi. Tổng số tuổi của bố và con 3 năm nữa là 50 tuổi.

Cách 2: Hiệu giữa tuổi bố và con hiện tại là 28. Tổng số tuổi bố và con hiện tại là 50 – 3 × 2 = 44 (tuổi)

Bài 3. Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 4m. Hỏi diện tích s quy hoạnh của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông?

Bài 4. Bố hơn con 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố con là 62 tuổi. Tính tuổi 2 bố con lúc bấy giờ.

Bài 5. Cha hơn con 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng số tuổi của 2 cha con là 64 tuổi. Tính tuổi 2 cha con lúc bấy giờ.

Bài 6. Tổng của hai số là một số trong những lớn số 1 có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu thêm vào số bé 35 cty thì ta được số lớn. Tìm mỗi số.

Bài 7. Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái chân vừa gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn nữa chân gà là 12 chiếc. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Bài 8. Trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 cái mắt vừa gà vừa chó. Biết số chó nhiều hơn nữa số gà là 12con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ?

Bài 9. Tìm hai số có hiệu là 129. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010.

Bài 10. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu to nhiều hơn số trừ 798 cty. Hãy tìm phép trừ đó.

Bài 11. Tìm hai số có hiệu là 22. Biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 116.

Bài 12. Tìm hai số có hiệu là 132. Biết rằng nếu lấy số lớn cộng với số bé rồi trừ đi hiệu của chúng thì được 548.

Bài 13. Lan đi dạo vòng quanh sân vận động hết 15 phút, mỗi phút đi được 36 m. Biết chiều dài sân vận động hơn chiều rộng là 24 m. Tính diện tích s quy hoạnh của sân vận động.

Bài 14. Hồng có nhiều hơn nữa Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng có thêm 5000 đồng và Huệ có thêm 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có được toàn bộ 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Bài 15. Hồng có nhiều hơn nữa Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng cho đi 5000 đồng và Huệ cho 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có được toàn bộ 70000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

Bài 16. Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính số tuổi của từng người lúc bấy giờ?

Bài 17. Tính diện tích s quy hoạnh của miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 256 m và chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 32m.

Bài 18. Tìm hai số có hiệu bằng 129, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng tổng của chúng thì được 2010.

Bài 19. Hiệu hai số là 705. Tổng 2 số gấp 5 lần số bé. Tìm 2 số đó.

Dạng 4: Giấu cả tổng lẫn hiệu

Cách làm: Giải bài toán phụ tìm ra Tổng và Hiệu tiếp theo đó vận dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Tìm hai số có tổng là số lớn số 1 có 4 chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số.

Hướng dẫn giải:

Tổng của hai số đó là: 9999

Hiệu của hai số đó là: 101

Số lớn là: (999 + 101) : 2 = 550

Số bé là: (999 – 101) : 2 = 449

Bài 1. Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số lẻ đó có 4 số lẻ. Tìm hai số đó.

Bài 2. Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 5 lần số lớn số 1 có hai chữ số và hiệu của chúng kém số lớn số 1 có ba chữ số 9 lần.

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Tính diện tích s quy hoạnh thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông vắn.

Bài 4. Tìm hai số biết tổng gấp 9 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 27 cty.

Bài 5. Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm mỗi số.

Bài 6. Tìm hai số có tổng là số lớn số 1 có 4 chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số.

Bài 7. Tìm hai số có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn số 1 có 2 chữ số.

Bài 8. Tìm hai số có hiệu là số nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 và tổng là số lớn số 1 có 2 chữ số chia hết cho 2.

Bài 9. Tìm hai số, biết tổng hai số là số lớn số 1 có hai chữ số. Hiệu hai số là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài 10. Tìm hai số biết hiệu hai số là số lớn số 1 có một chữ số và tổng hai số là số lớn số 1 có ba chữ số.

Bài 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông vắn cạnh 80m. Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30m và tăng chiều rộng thêm 10m thì mảnh vườn sẽ có được hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn.

Dạng 5: Dạng tổng hợp

Bài 1. Lớp 5A và 5B trồng cây. Biết trung bình cộng số cây của hai lớp là: 235 cây. Và nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây và lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây của hai lớp bằng nhau. Tìm số cây của mỗi lớp đã trồng.

Bài 2. Hiệu của hai số bằng 520. Nếu bớt số bé đi 40 cty thì số bé bằng số lớn. số bé là:

A. 880

B. 88

C. 800

D. 80

Bài 3. Tìm hai số biết số thứ nhất bằng số thứ hai. Biết rằng nếu bớt ở số thứ nhất đi 28 cty và thêm vào số thứ hai là 35 cty thì được tổng mới là 357.

Bài 4. Lớp 4A, 4B, 4C của một trường tiểu học có 95 học viên. Biết rằng nếu thêm 7 học viên nữa vào lớp 4C thì sẽ bằng số học viên lớp 4B và số học viên lớp 4A là 32 em. Hỏi lớp 4B và 4C mỗi lớp có bao nhiêu học viên?

Bài 5. An và Bình mua chung 45 quyển vở và phải trả hết số tiền là 72000 đồng. Biết An phải trả nhiều hơn nữa Bình 11200. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu quyển vở.

Bài 6. Ba bạn Lan, Đào, Hồng có toàn bộ 27 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng lại cho Lan 1 cái thì số kẹo của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

Bài 7. Trung bình cộng số tuổi của bố, tuổi An và tuổi Hồng là 19 tuổi, tuổi bố hơn tổng số tuổi của An và Hồng là 2 tuổi, Hồng kém An 8 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

Bài 8.Tìm hai số có hiệu là 603, biết rằng khi thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

Bài 9. Tìm hai số, biết rằng khi xoá chữ số 7 của số lớn thì được số bé.

Bài 10.Tìm hai số có hiệu là 144, biết rằng rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì thương là 6 và số dư là 4.

Bài 11. Một shop rau quả có hai rổ đựng cam và chanh. Sau khi bán, số cam và số chanh thì người bán hàng thấy còn sót lại 160 quả hai loại. Trong số đó số cam bằng số chanh. Hỏi lúc đầu shop có bao nhiêu quả mỗi loại?

Đáp số: Cam 140 quả , chanh 180 quả

Bài 12. Ba lớp cùng góp bánh để liên hoan thời gian ở thời gian cuối năm. Lớp A góp 5kg bánh, lớp B góp 3kg bánh cùng loại. Số bánh đó đủ dùng cho toàn bộ 3 lớp nên lớp C không phải mua bánh mà phải trả cho 2 lớp kia là 24000 đồng. Hỏi mỗi lớp A, B nhận được bao nhiêu tiền?

Đáp số: 15000 đồng ; 9 000 đồng.

Bài 13. Tuổi và thơ góp bánh ăn chung, Tuổi góp 3 chiếc, Thơ góp 5 chiếc. Vừa lúc đó, Toán đi tới. Tuổi và Thơ mời Toán ăn cùng. Ăn xong Toán trả lại cho 2 bạn 8000 đồng. Hỏi Tuổi và Thơ từng người nhận được bao nhiêu tiền?

Đáp số : 15000 đồng ; 9 000 đồng.

Bài 14. Trong thúng có 210 quả quýt và cam. Mẹ đã bán 60 quả quýt. Lúc này, trong thúng có số quýt còn sót lại bằng số cam. Hỏi lúc đầu số cam bằng bao nhiêu phần số quýt?

Đáp số: 104 quả và 96 quả

Bài 15. Bạn Bình có 22 viên bi gồm bi đỏ và bi xanh. Bình cho em 3 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh. Bạn An lại cho Bình thêm 7 viên bi đỏ nữa. Lúc này, Bình có số bi đỏ gấp hai số bi xanh. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi đỏ, bao nhiêu viên bi xanh?

Đáp số Xanh : 10 bi ; đỏ 12 bi

Bài 16. Trong một khu vườn, người ta trồng tổng số 120 cây gồm 3 loại: cam, chanh và xoài. Biết số cam bằng tổng số chanh và xoài, số xoài bằng tổng số chanh và số cam. Hỏi mỗi lại sở hữu bao nhiêu cây?

Bài 17. Dũng có 48 viên bi gồm 3 loại: bi xanh, bi đỏ và bi vàng. Số bi xanh bằng tổng số bi đỏ và bi vàng, số bi xanh cộng số bi đỏ gấp 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?

Đ/số : Xanh 22 bi ; Đỏ bi 18; Vàng 8 bi

Bài 18. Ngày xuân 3 bạn: Huệ, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của 3 bạn trồng được là 17 cây. Số cây của 2 bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn nữa Mai trồng là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được bằng số cây của Hằng. Em hãy tính xem mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 19. Tổng của hai số là 2011. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 40 số lẻ.

Bài 20. Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số to nhiều hơn số trừ là 135. Hãy tìm số bị trừ và số trừ của phép tính đó?

Bài 21. Tìm ba số lẻ liên tục có tổng là 111.

Cập nhật: 22/04/2022

4414

Video Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 100 biết số bé là 45 tìm số lớn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trung #bình #cộng #của #hai #số #tự #nhiên #là #biết #số #bé #là #tìm #số #lớn