Kinh Nghiệm về Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-06 11:46:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0,1M…

Câu hỏi: Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất

A.BaOH2

B.H2SO4

C. HCl

D. NaOH

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Đáp án B

Dung dịch nào có nồng độ H+ trong dung dịch càng lớn thì pH càng nhỏ.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Bài kiểm tra số 1) !!

Lớp 11 Hoá học Lớp 11 – Hoá học

Đáp án B

Axit có pH nhỏ hơn bazơ, trong 4 đáp án, có 2 axit là HCl và H2SO4 thì 1 phân tử H2SO4 sẽ cho ra 2 H+ trong lúc 1HCl cho 1H+.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 795

Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất?

A.

B

a

(

O

H

)

2

B.

H

2

S

O

4

C. HCl

D. NaOH

Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất ?

A. Ba(OH)2

B. H2SO4

C. HCl

D. NaOH

Các vướng mắc tương tự

Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH lớn số 1

A. H2SO4

B.NaOH

C. HCl

D.Ba(OH)2

Các dung dịch dưới đây có cùng nồng độ là 0,1M. Giá trị pH của dung dịch nào là nhỏ nhất

A. Ba(OH)2

B. H2SO4

C. HCl

D. NaOH

Cho những dung dịch có cùng nồng độ mol là NaOH, NaCl, Ba(OH)2 , CH3COONa có mức giá trị pH tương ứng là a,b,c,d. Nhận xét nào sau này là đúng?

A. a > b > c > d

B. d > a > c > b

C. c > b > a > d

D. c > a > d > b

Cho những dung dịch có cùng nồng độ: NaOH (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4), Ba(OH)2 (5). Giá trị pH của những dung dịch được sắp xếp theo chiều tang dần từ trái sang phải là:

A. (2), (3), (1), (4), (5).

B. (3), (2), (4), (5), (1).

C. (2), (3), (4), (1), (5).

D. (5), (1), (4), (2), (3).

Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) thu được dung dịch X có mức giá trị pH của X là:

A. 1.

B. 2.

C. 7.

D. 6.

Trộn 100 ml dung dịch A (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch B (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 1

B. 2

C. 12

D. 13

Trong những dung dịch có cùng nồng độ 0,1 M sau này, dung dịch nào có mức giá trị pH nhỏ nhất?

A. KOH.

B. H2SO4.

C. HCl.

D. Ba(OH)2.

Trộn 3 dung dịch axit thành dung dịch X gồm có H2SO4 0,1M, HCl 0,2M và HNO3 0,3M. Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH=1. Giá trị của V là

A. 0,24 lít.

B. 0,36 lít.

C. 0,16 lít.

D. 0,32 lít.

Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH  0,1M với 400 ml dung dịch gồm: H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Giá trị pH của X là

A. 1

B. 2

C. 6

D. 7

://.youtube/watch?v=IrTiTXp-lAY

4094

Clip Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong số những dung dịch có cùng nồng độ 0 1M dưới đây, dung dịch chất nào có mức giá trị pH nhỏ nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #số #những #dung #dịch #có #cùng #nồng #độ #dưới #đây #dung #dịch #chất #nào #có #giá #trị #nhỏ #nhất