Mẹo Hướng dẫn Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào được Update vào lúc : 2022-04-25 03:04:48 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Điều chế khí Hidro trong PTN và công nghiệp1. Điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm2. Điều chế khí hidro trong công nghiệp3. Phản ứng thế là gì?Bài tập về điều chế khí Hiđro và phản ứng thếVideo liên quan

Như toàn bộ chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không còn sẵn cho toàn bộ chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế ra làm sao? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những yếu tố này trong nội dung bài viết sau này những bạn nhé!

Điều chế khí Hidro trong PTN và công nghiệp

Phương pháp điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp ra làm sao? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau này nhé!

1. Điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm

– Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí hidro bằng phương pháp cho axit (HCl, H2SO4 loãng,…) tác dụng với sắt kẽm kim loại (Zn, Fe, Al,…).

phuong-phap-dieu-che-khi-hidro-trong-phong-thi-nghiem

Một số ứng điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2. Điều chế khí hidro trong công nghiệp

Trong công nghiệp, những phương pháp điều chế khí hidro là:

  Điện phân nước
  Dùng than khử oxi của H2O trong lò khí than
  Điều chế từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ

Điều chế khí hidro từ điện phân nước

phuong-phap-dieu-che-khi-hidro-trong-phong-cong-nghiep

3. Phản ứng thế là gì?

Định nghĩa: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong số đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Ví dụ:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Bài tập về điều chế khí Hiđro và phản ứng thế

Câu 1. Những PTHH nào dùng để điều chế khí hidro trong PTN?

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

b) 2H2O(điện phân)→ 2H2 + O2

c) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Trả lời:

  PTHH dùng để điều chế khí H2 trong PTN là (a) và (c)
  PTHH dùng để điều chế khí H2 trong công nghiệp là: (b)

Câu 2. Lập PTHH của những sơ đồ phản ứng sau và cho biết thêm thêm chúng thuộc loại PƯHH nào?

a) Mg + O2 —> MgO

b) KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu

Trả lời:

a) 2Mg + O2 → 2MgO ⇒ Phản ứng hóa hợp, phản ứng oxi hóa khử.

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2⇒ Phản ứng phân hủy.

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ⇒ Phản ứng thế.

Câu 3. Khi thu khí O2 vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí, phải để ống nghiệm ra làm sao? Đối với khí hidro có làm thế được không? Tại sao?

Trả lời:

Để thu khí O2 vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí, người ta thường để ống nghiệm đứng vì khí O2 nặng hơn không khí. Với khí H2, người ta thu nó bằng phương pháp để úp ống nghiệm để đẩy không khí vì khí H2 nhẹ hơn không khí.

Câu 4. Trong PTN có những sắt kẽm kim loại Zn, Fe, dd axit HCl và dung dịch axit H2SO4 loãng:

a) Viết những PTHH hoàn toàn có thể điều chế H2.

b) Phải dùng bao nhiêu gam Zn, Fe để điều chế được 2,24 lít khí H2 (đktc).

Trả lời:

a) Các PTHH hoàn toàn có thể điều chế H2:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2   (1)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2   (2)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2   (3)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2   (4)

b) Theo đề bài, ta có:

– Số mol khí H2 là:

nH2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

– Theo những PTHH, ta thấy: nH2 = nZn = nFe = 0,1 (mol)

  Số gam Zn cần dùng ở thí nghiệm (1) và (2) là:

mZn =0,1 x 65 = 6,5 (gam)

  Số gam Fe cần dùng ở thí nghiệm (3) và (4) là:

mFe =0,1 x 56 = 5,6 (gam)

Câu 5. Cho 22,4 gam Fe tác dụng với dd loãng có chứa 24,5 gam axit sunfuric H2SO4.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí H2 thu được (đktc).

Trả lời:

a) Ta có PTHH của phản ứng:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

– Số mol Fe và H2SO4 là:

nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol)

nH2SO4 = 24,5/98 = 0,25 (mol)

– Theo phương trình hóa học:

  Cứ 1 mol H2SO4tham gia phản ứng với cùng 1 mol Fe
  Vậy 0,25 mol H2SO4tham gia phản ứng với 0,25 mol Fe

⇒ nFe (dư) = 0,4 – 0,25 = 0,15 (mol)

⇒ mFe (dư) =0,15 x 56 = 8,4 (gam)

b) Theo PTHH, ta có:

nH2 = nH2SO4 = 0,25 (mol)

Thể tích khí H2 thu được (đktc) là:

VH2 = nH2 x 22,4 = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít)

Lời kết

Vậy là toàn bộ chúng ta vừa tìm hiểu xong cách điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Bên cạnh đó là khái niệm về phản ứng thế. Chúc những bạn luôn học tốt và đam mê hóa học nhé!

Soạn VNEN ngữ văn 8 tập 2

Soạn VNEN ngữ văn 8 tập 1

Soạn siêu hay văn 8 tập 1

Soạn siêu hay văn 8 tập 2

Trong phòng thí nghiệm, khi thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước, người ta nên lắp đặt ống nghiệm thu sát hoạch khí ra làm sao. Vì sao?

Cho hình vẽ điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

– Viết phương trình hóa học của phản ứng.

– Vì sao hoàn toàn có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước?

– Vì sao miệng ống nghiệm đựng KMnO4 lắp hơi nghiêng xuống?

– Nêu vai trò của bông khô?

– Khi dừng thí nghiệm nên tắt đèn cồn trước hay tháo ống dẫn khí ra trước? Tại sao?

Câu 12: Khi thu khí H2 vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí, ta úp ngược ống nghiệm vì khí H2:

A. Tan ít trong nước B. Nặng hợn không khí

C. Nhẹ hơn không khí D. Nhiệt độ hóa lỏng thấp

Câu 13: Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, người ta cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Nếu lấy cùng một khối lượng thì sắt kẽm kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất?

A. Mg B. Al C. Zn D. Fe

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp (Mg và Al) vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 8,96 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng của Mg và Al lần lượt là:

A. 4,8 gam và 5,4 gam B. 8,4 gam và 4,5 gam

C. 5,8 gam và 4,4 gam D. 3,4 gam và 6,8 gam

Câu 15: Một học viên tiến hành thí nghiệm điều chế khí hiđro bằng phương pháp cho sắt kẽm kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng của Fe cần dùng là bao nhiêu?

A. 8,4 gam B. 6,8 gam C. 9,2 gam D. 10,2 ga

Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, bạn An thiết kế thí nghiệm như hình vẽ sau này. Biết rằng chất X là KMnO4. Sau khi xem hình, bạn Bình đưa ra nhận xét:

 

(a) Có thể thay chất X bằng CaCO3

(b) Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không khí và để ngửa bình

(c) Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không khí và để úp bình

(d) Phải làm khô khí oxi trước lúc sử dụng phương pháp đẩy nước

 (e) Còn thiếu một ít bông đặt tại đầu ống nghiệm chứa chất X.

Em hãy giúp bạn An xác lập những nhận xét đúng – sai (không cần lý giải )

Hình vẽ mô tả quy trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm

Một học viên nhờ vào thí nghiệm trên đã nêu ra những phát biểu sau:

    (a) Khí metan dễ tan trong nước nên nên phải thu bằng phương pháp đẩy H2O.

    (b) Các chất rắn trong X là CaO, NaOH, CH3COONa.

    (c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp nên phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

    (d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

    (e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.

Số phát biểu đúng trong những phát biểu trên là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Hình vẽ mô tả quy trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm

Một học viên nhờ vào thí nghiệm trên đã nêu ra những phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên nên phải thu bằng phương pháp đẩy H2O.

(b) Các chất rắn trong X là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp nên phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy

Số phát biểu đúng trong những phát biểu trên là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3.

Hình vẽ mô tả quy trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm

Một học viên nhờ vào thí nghiệm trên đã nêu ra những phát biểu sau:

    (a) Khí metan dễ tan trong nước nên nên phải thu bằng phương pháp đẩy H2O.

    (b) Các chất rắn trong X là CaO, NaOH, CH3COONa.

    (c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp nên phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

    (d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

    (e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.

Số phát biểu đúng trong những phát biểu trên là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Trong phòng thí nghiệm người ta lắp đặt bộ dụng cụ điều chế khí X theo phương pháp dời chỗ nước như hình bên.

 

Hãy lựa chọn 2 cặp chất tương ứng với (1) và (2) thích hợp để hoàn toàn có thể điều chế được khí X. Viết phương trình phản ứng xẩy ra. Tại sao khí X hoàn toàn có thể thu được bằng phương pháp đó

Reply
5
0
Chia sẻ

4125

Clip Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí hiđro bằng phương pháp nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #phòng #thí #nghiệm #người #thu #khí #hiđro #bằng #cách #nào