Kinh Nghiệm về Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc được Update vào lúc : 2022-04-28 08:51:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(1)

Ngày soạn:………/………/ ………..Thời gian giảng dạy:

Ngày dạy học Tiết học Tên lớp Tiết (PPCT) Tuần học

………/………/

………… ……….. ………… ………… …………

………/………/…………

………..

…………

………… ………..

.TIẾT 19 – NỘI DUNG (BÀI 16):

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI (1919-1925)I/ Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề: Qua bài học kinh nghiệm tay nghề, HS sẽ nhận thực được những nội dung sau

1. Kiến thức:

– Trình bày được những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc trong thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và ýnghĩa của những hoạt động và sinh hoạt giải trí đó riêng với cách mạng Việt Nam.

+ Thời gian Người ở Pháp (1917-1923):Người đã tìm thấy con phố cứu nước cho cách mạng VN.

+ Thời gian Người ở Liên Xơ (1923-1924): Q. trình tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí CM tổ chức triển khai QTCS và nghiên cứu và phân tích, họctập sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng cho việc xây dựng Đảng.

+ Thời gian Người ở Trung Quốc: Từ hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích chủ nghĩa Mác-Lênin đến thực tiễn: Trực tiếp đào tạocán bộ, truyền bá lý luận và xây dựng những tổ chức triển khai cách mạng. Đồng thời, hiểu được chủ trương, hoạt động và sinh hoạt giải trí và tácđộng ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Thơng qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí đó Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm được con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa và tích cựcchuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức triển khai cho việc Ra đời của chính đảng vơ sản Việt Nam.

2. Kĩ năng:

Biết lập bảng niên biểu thống kế; đặt yếu tố phát sinh từ bài học kinh nghiệm tay nghề và thực tiễn; khai thác phim tư liệu, tranh vẽ liênquan bài học kinh nghiệm tay nghề.

3. Tư tưởng, thái độ:

Bồi dưỡng cho HS tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc bản địa và học hỏi tấm gương vượt khó hướng tới tiềm năng củaNguyễn Ái Quốc.

4. Tích hợp:

– Văn học: Giới thiệu về nội dung bài thơ “ NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC” (Tác giả: Chế Lan Viên).- Âm nhạc: HS thưởng thức ca khúc Dấu Chân Phía trước – Hoạt động khởi động; GDCD: Lòng biết ơn

– Lồng ghép giáo dục, tuyên truyền “ Học tập và tuân theo tư tưởng – đạo đức – phong thái Hồ Chí Minh”: tưtưởng về giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tư tưởng về độc lập dân tộc bản địa gắn sát vớichủ nghĩa xã hội, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại. Về đạo đức của Người mở rộng quan hệ yêuthương con người riêng với toàn quả đât, người cách mạng phải có “tinh thần quốc tế trong sáng”. Phong cách tựlập, thao tác khoa học và “ Lời nói song song với việc làm” của Người.

5. Các khả năng chính hướng tới:

– Phát huy kĩ năng phân tích, tranh luận và sự lập luận diễn đạt ở tại mức khái quát của học viên.- Năng lực xử lý và xử lý yếu tố, hợp tác hợp tác trong học tập nhóm.

– Năng lực tự học, quan sát và lắng nghe và tư duy tổng hợp thông tin.II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học:

– Hướng dẫn HS tự học lịch sử 9; Dạy học nêu yếu tố, thuyết giảng;- Sử dụng phương pháp trực quan;

– Phương pháp tích hợp trong dạy học lịch sử;

– Kĩ thuật tia chớp, động não và hoạt động và sinh hoạt giải trí nhóm, chậu cá.II

I / Kế hoạch dạy học:

1. Chuẩn bị của giáo viên và học viên:1.1. Giáo viên:

(2)

://.youtube/watch?v=QZxsU4v2HnY(BH042-Dấu chân phía trước -Cao

Minh)

– Laptop, loa và máy chiếu, phiếu học tập để học viên thảo luận nhóm.1.2: Học sinh:

-Tự nghiên cứu và phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề trước, mỗi thành viên tối thiểu nêu lên 1 vướng mắc hoặc yếu tố từ bài học kinh nghiệm tay nghề.- Mỗi học viên: Lập bảng niên biểu thống kê hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngồi.- Tổ 1: Trình bày hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp(1917-1923). Nhận xét?

– Tổ 2: Trình bày hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xơ(1923-1924). Nhận xét?- Tổ 3: Trình bày hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc(1924-1925). Nhận xét?2. Tiến trình tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học:

2.1. Giáo viên ổn định lớp:

………………2.2. Giáo viên trình làng tiềm năng bài học kinh nghiệm tay nghề:

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, dưới ảnh hưởng của tình hình quốc tế và cuộc khai thác thuộc địa, phong tràodân tộc, dân chủ ở Việt Nam tiếp tục trình làng sôi sục với việc tham gia phần đông của những giai cấp và những tầng lớp xãhội, ghi lại một bước chuyển mới về trào lưu.

Trong số đó, tầm ảnh hưởng hoạt động và sinh hoạt giải trí của một thành viên riêng với con phố cách mạng, con phố cứu nước ViệtNam đầu thế kỉ XX có ý nghĩa lớn lao? Nhân vật đó là ai? Thời gian hoạt động và sinh hoạt giải trí ở nước ngồi (1919-1925) đã tácđộng và có ý nghĩa ra làm sao đến việc nghiệp cách mạng Việt Nam trên con phố giành độc lập dân tộc bản địa.

Cả lớp, trong giờ học lịch sử ngày hôm nay, toàn bộ chúng ta cùng nhau xử lý và xử lý nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề – bài 16: Hoạt động củaNguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919-1925).

2. 3 Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập:a. Khởi động:

– Giáo viên mở 1 đoạn ca khúc: Dấu chân phía trước cho toàn bộ lớp nghe;

– Sử dụng PP tia chớp: Các em hãy cho biết thêm thêm tên của bài hát đang thưởng thức và nhạc sĩ sáng tác ca khúc trên? Gvchỉ định 1 HS để vấn đáp.

– Nếu HS được chỉ định chưa đua ra được phương án/ Yêu cầu những HS còn sót lại đưa ra đáp án.

– GV: Đưa ra phương án: Dấu Chân Phía trước – Nhạc sĩ: Cao Minh và trình làng đơi nét về hồn cảnh sáng tác.b. Giải quyết trách nhiệm học tập:

* Hoạt động 1: Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG KIẾN THỨC

PP: Đặt yếu tố /thuyếgiảng và phương pháp trựcquan:

Yêu cầu tổ 1 báo cáo trìnhbày phần sẵn sàng sẵn sàng nội dung:Dự kiến tổng hợp, phân tíchvà nhận xét, chốt ý:

? Tại sao năm 1917, NguyễnTất thành lại trở lại hoạtđộng ở Pháp

? Ý nghĩa sự kiện Nguyễn ÁiQuốc gửi bản yêu sách đếnHội nghị Vecxai.

Tích hợp: Thơ –Người đi
tìm hình của nước và giáodục tư tưởng Hồ Chí Minh về về độclập dân tộc bản địa gắn sát với chủnghĩa xã hội, phối hợp sứcmạnh dân tộc bản địa với sức mạnhthời đại. – sự kiện 12/1920-Mục lục 1 & mở đoạn phimTL Con đường cứu nước.

– Tổ 1: Trình bày hoạt động và sinh hoạt giải trí củaNguyễn Ái Quốc ở Pháp(1917-1923). Nhận xét?

– Hoạt động nhóm-PP thuyết trình:Tổ 1 cử thành viên trình diễn hoạtđộng của Nguyễn Ái Quốc ởPháp(1917-1923). Nhận xét?. Tất cảhọc sinh quan sát, lắng nghe và đạidiện cho tổ mình góp ý kến, hoàn toàn có thể đặtvấn đề sau khi tổ 1 báo cáo xong nôidung bài học kinh nghiệm tay nghề nhóm phụ trách.

1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 –1923)

* Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ

1911 – 1918 :

(3)

* Hoạt động 2: Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG KIẾN THỨC

Yêu cầu tổ 2 báo cáo trìnhbày phần sẵn sàng sẵn sàng nội dung:Lồng ghép: Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đứcvà phong thái thao tác củaBác Hồ – thông qua những sựkiện Người tham gia hoạtđộng trong QTCS.

Mở phim TL: Con đườngcứu nước –đoạn ghi nhận cácsự kiện người hoạt động và sinh hoạt giải trí ởnước Pháp.

=> GV: Những quan điểm vềcách giải phóng dân tộc bản địa màNAQ tiếp nhận dưới ánhsáng chủ nghĩa Mac- Lêninđược truyền bá về trong nướclà bước sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng,chính trị cho việc hình thànhmột chính đảng vơ sản ở ViệtNam sau này.

Tổ 2: Trình bày hoạt động và sinh hoạt giải trí củaNguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924). Nhận xét?

– Các tổ cịn lại, đại diện thay mặt thay mặt góp ý kiến,nêu vướng mắc.

– HS tranh luận theo nhóm (tổ)/ đưa racách xử lý và xử lý yếu tố.

– HS theo dõi.

2. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 -1924)

-6/1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành.

– Trong thời hạn ở LX, Người làm nhiều việc: Nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo “Sự thật”, tạp chí “Thư tín quốc tế” – 1924 dự Đại hội V Quốc tếCS và đọc tham luận.

* Hoạt động 3: Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG KIẾN THỨC

Yêu cầu tổ 3 báo cáo trìnhbày phần sẵn sàng sẵn sàng nội dung:? Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) làm gì?. Tại sao khơng nghỉ chân ở những nước khác để hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng mà phải về đại bàn Trung Quốc?

? Ý nghĩa hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội VNCMTH riêng với PTCM trong việt nam?

Mở phim tư liệu: Con đường cứu nước – đoạn những sự kiện Nguyễn Ái Quốc về hoạt động và sinh hoạt giải trí TQ.

Tích hợp: Giới thiệu 2 tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc –mục lục 2.

– Tổ 3: Trình bày hoạt động và sinh hoạt giải trí củaNguyễn Ái Quốc ở TrungQuốc(1924-1925). Nhận xét?

– HS tranh luận theo nhóm (tổ)/ đưa racách xử lý và xử lý yếu tố.

– HS theo dõi.

3. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 -1925)

* Hoàn cảnh Ra đời :

– Phong trào yêu nước và trào lưu công nhân tăng trưởng mạnh

– 6/1925 Nguyễn Ái Quốc lập Hội Việt Nam Thanh niên ở Quảng Châu Trung Quốc. * Hoạt động :

– Mục đích xây dựng : Đào tạo cán bộ, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin

+ Mở những lớp huấn luyện để ĐT cán bộ + Xuất bản báo Thanh niên, in cuốn “Đường cách mệnh”

+ đưa hội viên vào hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn * Tác dụng : Chủ nghĩa Mac-Lênin đượctruyền bá vào trong nước, thúc đảy phongtrào yêu nước và PTCN tăng trưởng.

3. Sơ kết bài học kinh nghiệm tay nghề:

3.1. Củng cố: BT 1: Lập bảng niên biểu thống kế những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế (1919-1925)?Bài học kinh nghiệm tay nghề cho bản thân mình em vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và học tập thông qua khi được xem phim tư liệu về Conđường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

BT2: Em hãy ghi lại x vào câu vấn đáp đúng về công lao của NAQ với cách mạng VN :□ Tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt nam

(4)

□ Thành lập Hội Việt Nam Thanh niên

□ Thống nhất 3 tổ chức triển khai cộng sản xây dựng Đảng cộng sản VN GV cho lớp bản in nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề.

3.2. Dặn dò về nhà:

– Học bài và vấn đáp những vướng mắc SGK/ bài 16.– Giao trách nhiệm học tập cho HS:

+ Mỗi HS tự nghiên cứu và phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề mới: Bài 17/ SGK ( Nội dung mục III/ SGK trang 65 – không học)+ Mục I (tổ 1); Mục II (tổ 2); Mục III (tổ 3)

VI. Rút kinh nghiệm tay nghề:

(5)

—Mục lục 1:

Xa Tổ quốc nhưng trái tim của Người luôn đập cùng nhịp đập trái tim của hàng triệu đồng bào. Đó là sức mạnh tolớn nhất giúp Người vượt qua mọi trùng dương, trở ngại vất vả để tiếp bước, tìm thấy ánh sáng chân lý soi rọi conđường đi đang đầy bùn đen tăm tối cho toàn bộ dân tộc bản địa. Khi đọc được Luận cương của Lê-nin, ngồi trong căn phòng số 9ngõ Compoint, quận 17, ngoại ơ Paris, Người đã bật khóc – khóc trong niềm niềm sung sướng, khóc trong kỳ vọng về mộtngày mai tươi sáng sẽ tới với dân tộc bản địa.

Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khócLệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấpTưởng bên phía ngoài, giang sơn đợi mong tin

Niềm niềm sung sướng như vỡ òa khi Người tiếp nhận Luận cương Lê-nin. Người tiếp nhận chân lý cách mạng ấy bằngtất cả trái tim, sự nhiệt huyết và khối óc của tớ. Người triệu tập lật giở từng trang sách và dường như cả đất trờicùng nín thở chờ đón khoảng chừng thời hạn ngắn thiêng liêng, trọng đại này. Giây phút ló rạng ánh sáng của con phố giải phóngdân tộc, thời khắc lịch sử của một dân tộc bản địa đang trong cảnh lầm than, nô lệ kỳ vọng về ngày mai tươi sáng. Chân lýcách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin đã soi sáng tâm hồn Người, đất trời và vạn vật xung quanh như bừng tỉnh,cùng hịa chung niềm niềm sung sướng vơ bờ:

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc bản địa“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”Hình của Đảng lồng trong hình của NướcPhút khóc thứ nhất là phút Bác Hồ cười…Mục lục 2:

Giáo viên trình làng 2 tác phẩm lớn của Người- Bản án chính sách thực dân Pháp và tác phẩm: Đường Kách Mệnh.

“Bản án chính sách thực dõn Phỏp (Le Procốs de la Colonisation Franỗaise) l tỏc phẩm của Hồ Chủ tịch

viết bằng tiếng Pháp trong mức chừng trong năm 1921-1925, đăng tải lần thứ nhất tại Paris (Thủ đô nước Pháp) trênBáo Imprékor của Quốc tế Cộng sản.

Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục, với cách thành văn ngắn gọn, súc tích, cùng với những sựkiện đầy sức thuyết phục, tác phẩm tố cáo thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn quyết liệt bắt “dân bản xứ” phải đóng“thuế máu” cho chính quốc… để “phơi thây trên chính trường Châu Âu”, đày đọa phụ nữ, trẻ con “thuộc địa”; cácthống sứ, quan lại thực dân gian ác như một bầy thú dữ, v.v… Tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn ngay từ khi rađời, thức tỉnh lương tri của những con tình nhân tự do, bình đẳng, bác ái, hướng những dân tộc bản địa bị áp bức đi theo conđường Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa Mác-Lênin, thắp lên ngọn lửa đấu tranh cho độc lập, tự do vàchủ nghĩa xã hội của dân tộc bản địa Việt Nam.

Năm 1946, ở Việt Nam, tác phẩm này đã được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Tp Hà Nội Thủ Đô. Năm 1960, Nhà xuấtbản Sự Thật lần thứ nhất đã xuất bản bằng tiếng Việt.

Tác phẩm Đường Cách Mệnh, ghi lại sự Ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh, có tác dụng, ý nghĩa rất rộng đối
với việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và riêng với tồn bộ q trình tăng trưởng của cách mạng việt nam, kể cảnhững quy trình đã qua, quy trình hiện tại và tương lai sau này.

(6)

(

Reply
6
0
Chia sẻ

4593

Review Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong trong năm 1919 — 1925 hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #năm #hoạt #động #của #Nguyễn #Ái #Quốc