Kinh Nghiệm về Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-14 07:19:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

      Động cơ đồng điệu hay máy điện đồng điệu thường được sử dụng rộng tự do trong công nghiệp yêu cầu độ đúng chuẩn cao. Ở chính sách xác lập máy điện đồng điệu có vận tốc quay roto luôn không đổi khi tải thay đổi. Ở nội dung bài viết này toàn bộ chúng ta sẽ tìm làm rõ ràng về khái niệm, nguyên tắc, cấu trúc, phương pháp mở máy động cơ đồng điệu.

Nội dung chính

    1. Định nghĩa1.1 Định nghĩa1.2 Công dụng2. Cấu tạo máy điện đồng điệu 3. Nguyên lý thao tác của máy điện đồng điệu 4. Mở máy động cơ điện đồng bộ5. Điều chỉnh thông số hiệu suất cosφ của máy điện đồng điệu 6. Lưu ý hòa lưới điện của những Máy Phát Điện đồng điệu Video về động cơ đồng bộTài liệu tìm hiểu thêm “Máy điện đồng điệu”

1. Định nghĩa

1.1 Định nghĩa

Những máy điện xoay chiều có vận tốc quay roto n bằng vận tốc quay của từ trường n1 gọi là máy điện đồng điệu. Máy điện đồng điệu có 2 dây quấn: dây quấn stato nối với lưới điện có tần số f không đổi, dây quấn roto được kích thích bằng dòng điện một chiều.

Động cơ đồng điệu

1.2 Công dụng

Động cơ đồng điệu được sử dụng khi truyền động hiệu suất lớn, hoàn toàn có thể đạt đến vài chục MW. Trong công nghiệp luyện kim, khai thác mỏ, thiết bị lạnh, máy điện đồng điệu được sử dụng để truyền động những máy bơm, nén khí, quạt gió, … với vận tốc không đổi. Động cơ đồng điệu hiệu suất nhỏ được sử dụng trong những thiết bị như đồng hồ đeo tay điện, dụng cụ tự ghi, thiết bị điện sinh hoạt, …

Trong khối mạng lưới hệ thống điện, máy bù đồng điệu dùng để phát hiệu suất phản kháng cho lưới điện để bù thông số hiệu suất và ổn định điện áp.

2. Cấu tạo máy điện đồng điệu 

Cấu tạo máy điện đồng điệu gồm 2 bộ phận đó đó là stato và roto. Hình phía dưới vẽ mặt phẳng cắt ngang trục máy.

Mặt cắt ngang trục động cơ đồng điệu 

Ghi chú:

1 : lá thép stato

2 : dây quấn stato

3 : lá thép roto

4 : dây quấn roto

2.1 Stato

Stato của máy điện đồng điệu in như stato của máy điện không đồng điệu, gồm hai bộ phận đó đó là lõi thép stato và dây quấn ba pha stato. Dây quấn stato gọi là dây quấn phần ứng.

Stato động cơ đồng điệu 

2.2 Roto

Roto động cơ đồng điệu có những cực từ và dây quấn kích từ dùng để tạo ra từ trường cho máy. Đối với máy nhỏ roto là nam châm hút vĩnh cửu. Có hai loại: roto cực ẩn và roto cực lồi.

· Roto cực lồi dùng ở những máy có vận tốc thấp, có nhiều đôi cực.

Roto cực lồi 

· Roto cực ẩn thường dùng ở máy có vận tốc cao 3000 v/p., có một đôi cực.

Roto cực ẩn 

Để có suất điện động sin, từ trường của cực từ roto phải phân loại hình sin dọc theo khe hở không khí giữa stato và roto, ở đỉnh những cực từ có từ cảm cực lớn.

Đối với roto cực ẩn, dây quấn kích từ được đặt trong những rãnh. Đối với roto cực lồi dây quấn kích từ quấn xung quanh thân cực từ.

Hai đầu của dây quấn kích từ đi luôn trong trục và nối với ai vòng trượt đặt tại đầu trục, thông qua hai chổi điện để nối với nguồn kích từ.

Kích từ động cơ đồng điệu 

3. Nguyên lý thao tác của máy điện đồng điệu 

Khi ta cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato, dòng điện ba pha ở stato sẽ sinh ra từ trường quay với vận tốc n1=60f/p.. Ta tưởng tượng từ trường quay stato như một thanh nam châm hút quay. Khi cho dòng điện một chiều vào dây quấn roto, roto trở thành một nam châm hút điện có cực từ không thay đổi.

Nguyên lý thao tác của động cơ điện đồng điệu 

Tác dụng tương hỗ giữa từ trường stato và từ trường roto sẽ có được lực tác dụng lên roto. Khi từ trường stato quay với vận tốc n1, lực tác dụng ấy sẽ kéo roto quay với vận tốc bằng vận tốc từ trường (n = n1) nên được gọi là động cơ động bộ.

Như vậy khác với động cơ không đồng điệu, ở động cơ đồng điệu ta có roto được cấp nguồn điện một chiều độc lập nên vẩn có lực tác động tương hỗ giữa stato vào roto khi vận tốc động cơ bằng với vận tốc từ trường.

4. Mở máy động cơ điện đồng điệu

Khi cho dòng điện vào dây quấn stato sẽ tạo ra từ trường quay, có Xu thế kéo roto quay. Nhưng do roto có quán tính lớn nên vẫn đứng yên, do đó lực tác dụng tương hỗ giữa từ trường quay stato va từ trường cực từ thay đổi chiều, roto không thể quay được. Muốn động cơ thao tác phải tạo moment mở máy để roto quay đồng điệu với từ trường quay stato, giữ cho lực tác dụng tương hỗ giữa hai từ trường không đổi chiều.

Để tạo ra moment mở máy, trên những mặt cực từ roto, người ta đặt những thanh dẫn, được nối ngắn mạch như lồng sóc ở động cơ không đồng điệu.

Nối ngắn mạch roto tạo moment mở máy đồng cơ đồng điệu 

Khi mở máy, nhờ có dây quấn mở máy ở roto, động cơ sẽ thao tác như máy điện không đồng điệu. Người ta sản xuất những động cơ, có thông số mở máy Mmở /Mđm từ 0,8 ÷ 1.

Trong quy trình mở máy ở dây quấn kích từ sẽ cảm ứng điện áp rất rộng, hoàn toàn có thể phá hỏng dây quấn kích từ, vì thế dây quấn kích từ sẽ tiến hành khép mạch qua điện trở phóng điện có trị số bằng 6 ÷ 10 lần điện trở dây quấn kích từ. Khi roto đã quay đến vận tốc gần bằng vận tốc n1, đóng nguồn điện một chiều vào dây quấn kích từ, động cơ sẽ thao tác đồng điệu.

Với động cơ hiệu suất nhỏ, khi mở máy hoàn toàn có thể đóng trực tiếp dây quấn stato vào lưới điện.

Với động cơ hiệu suất lớn khoảng chừng 3 ÷ 5 MW, phải hạn chế dòng mở máy bằng phương pháp giảm điện áp đặt vào stato, thường người ta dùng điện kháng hay máy tự biến áp nối vào mạch stato.

Nhược điểm của động cơ đồng điệu là mở máy và cấu trúc phức tạp nên giá tiền đắt so với động cơ không đồng điệu.

5. Điều chỉnh thông số hiệu suất cosφ của máy điện đồng điệu 

Hình phía dưới sơ đồ thay thế được vẽ như hình dưới.

Sơ đồ thay thế động cơ điện đồng điệu 

 Ta có, phương trình điện áp là:

Khi bỏ qua điện trở dây quấn stato ta có:

Hình phía dưới vẽ đồ thị véc tơ ứng với trường hợp thiếu kích từ, dòng điện I chậm pha sau điện áp U. Khi sử dụng người ta không để động cơ thao tác ở chính sách này, vì động cơ tiêu thụ hiệu suất phản kháng của lưới điện, làm cho thông số hiệu suất của lưới điện hạ xuống.

Đồ thị véc tơ trong trường hợp thiếu kích từ 

Trong công nghiệp, người ta cho thao tác ở chính sách quá kích từ, dòng điện I vượt trước qua điện áp U, động cơ vừa tạo ra cơ năng, đồng thời phát ra hiệu suất phản kháng nhằm mục đích nâng cao thông số hiệu suất của lưới điện. Đó là ưu điểm rất rộng của loại động cơ này.

6. Lưu ý hòa lưới điện của những Máy Phát Điện đồng điệu 

Các khối mạng lưới hệ thống điện gồm nhiều máy phát điện đồng điệu thao tác tuy nhiên tuy nhiên với nhau, tạo thành lưới điện. Công suất của lưới điện rất rộng so với hiệu suất mỗi máy riêng lẽ, do đó điện áp cũng như tần số của lưới hoàn toàn có thể giữ không đổi, khi thay đổi tải.

Để những máy thao tác tuy nhiên tuy nhiên, phải đảm bảo những Đk sau:

– Điện áp của máy phát phải bằng điện áp của lưới điện và trùng pha nhau.

– Tần số của máy phát phải bằng tần số của lưới điện.

– Thứ tự pha của máy phát phải giống thứ tự pha của lưới điện.

Nếu không đảm bảo những Đk trên, sẽ có được dòng điện lớn chạy quẩn trong máy, phá hỏng máy và gây rổi loạn khối mạng lưới hệ thống điện.

Để đóng máy phát điện vào lưới ta dung thiết bị hòa đồng điệu.

Đối với máy phát điện hiệu suất nhỏ, hoàn toàn có thể đóng vào lưới bằng phương pháp tự đồng điệu như sau: dây quấn kích từ không đóng vào nguồn điện kích từ, mà khép qua điện trở phóng điện, để tránh xuất hiện điện áp cao, phá hỏng dây quấn kích từ. Quay roto đến gần vận tốc đồng điệu tiếp theo đó đóng máy phát vào lưới và ở đầu cuối sẽ đóng dây quấn kích từ vào nguồn điện kích từ, máy sẽ thao tác đồng điệu.

Video về động cơ đồng điệu

://.youtube/watch?v=jb4qWtusFcI

Tài liệu tìm hiểu thêm “Máy điện đồng điệu”

[1]

L. V. D. Đặng Văn Đào, Kỹ thuật điện, 2003.

[2]

“://circuitglobe/ synchronous-motor.html,” 30/9/2022.

4220

Review Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong máy điện đồng điệu phần ứng phần ứng vừa ngang trục vừa khử từ khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #máy #điện #đồng #bộ #phần #ứng #phần #ứng #vừa #ngang #trục #vừa #khử #từ #khi