Mẹo về Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương được Update vào lúc : 2022-04-07 14:24:22 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

Nội dung chính

    Câu 2: SGK trang 28:
    Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì?
    Lời giải những câu khác trong bàiI. Những lý thuyết cần nắm  trong Bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế ( vật lý 11 nâng cao)1. Công của lực:2. Khái niệm hiệu điện thế3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thếII. Bài tập vật lý 11 nâng cao: Công của lực điện, hiệu điện thếVideo liên quan

1. Điện thế 

a) Khái niệm điện thế.

 Điện thế tại một điểm đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích q. Ta gọi nó là điện thế tại M :

(V_M=dfracW_Mq=dfracA_Minfty q)         (5.1)

b) Định nghĩa

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về kĩ năng sinh công khi để nó tại một điện tích q. Nó được xác lập bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di tán từ M ra vô cực và độ lớn của q :

(V_M=dfracA_Minfty q)

c) Đơn vị  điện thế.

Đơn vị điện thế là Vôn, kí hiệu là V.

Trong công thức (5.1), nếu q = 1 C, AM∞  = 1 J thì VM­ = 1 V.        

d) Đặc điểm của điện thế.

– Điện thế là đại lượng số. Trong công thức (V_M=dfracA_Minfty q)  vì q  > 0 nên nếu AM∞  >0 thì VM­ > 0. Nếu AM∞ < 0 thì VM < 0.

– Điện thế của đất và của một điểm ở vô cực thường lấy bằng 0. (Vđất = 0).

– Điện thế tại điểm M gây bởi điện tích q: (V_M = kfracqr)

– Điện thế tại một điểm do nhiều điện tích gây ra: (V = V_1 + V_2 + … + V_M)

2. Hiệu điện thế

a) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu điện thế giữa VM­ và VN. (Hình 5.1)

UMN = VM – VN.              (5.2)

b) Định nghĩa 

Từ công thức (5.2) ta suy ra :

(U_MN=dfracA_Minfty q-dfracA_Ninfty q=dfracA_Minfty -A_Ninfty q)

Mặt khác ta hoàn toàn có thể viết AM∞ =AMN + AN∞ 

Kết quả thu được :(U_MN=dfracA_MNq)      (5.3)

Vậy hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho kĩ năng sinh công của lực điện trong sự di tán của điện tích từ M đến N. Nó được xác lập bằng thương số công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di tán của M và N và độ lớn của q.

Đơn vị hiệu điện thế cũng là Vôn (V).

Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm mà nếu di tán điện tích q = 1 C từ điểm nọ tới điểm kia thì lực điện sinh công là một trong J.

c) Đo hiệu điện thế

Người ta đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.

d)Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường 

(U_MN=dfracA_MNq=Ed) hay (E=dfracU_MNd=dfracUd)   (5.4)

Công thức này đã cho toàn bộ chúng ta biết tại sao ta lại dùng cty của cường độ điện trường là Vôn trên mét (V/m).

Sơ đồ tư duy về điện thế. Hiệu điện thế

Đề bài

Hiệu điện thế giữa hai điểm có phụ thuộc việc chọn mốc tính điện thế không? Giải thích.

Lời giải rõ ràng

(U_MN = V_M – V_N) không tùy từng việc chọn mốc tính điện thế, việc chọn mốc chỉ ảnh hưởng đến giá trị V.

Loigiaihay

Trang chủ » Lớp 11 » Vật lí 11

Câu 2: SGK trang 28:
Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì?

Bài làm:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho kĩ năng sinh công của điện trường trong sự di tán một điện tích từ M đến N. Nó được xác lập bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di tán từ M đến N và độ lớn của q.

$U_MN = fracA_MNq$.

=> Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P2)

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 2 trang 28 sgk vật lý 11, giải bài tập 2 trang 28 vật lí 11 , Lý 11 câu 2 trang 28, Câu 2 trang 28 bài 5:điện thế, hiệu điện thế – vật lí 11

Lời giải những câu khác trong bài

Lý thuyết và bài tập bài 3 công của lực điện, hiệu điện thế của chương trình vật lý 11 nâng cao được Kiến Guru biên soạn nhằm mục đích giúp những bạn tóm gọn những kiến thức và kỹ năng lý thuyết quan trọng của bài này, từ đó vận dụng vào làm những bài tập rõ ràng. Đặc biệt, Kiến Guru sẽ hướng dẫn những em làm những bài tập bám sát chương trình SGK lý 11 nâng cao để hoàn toàn có thể làm quen và thành thạo những bài tập của phần này.

I. Những lý thuyết cần nắm  trong Bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế ( vật lý 11 nâng cao)

Để làm tốt những dạng bài tập vật lý 11 nâng cao bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế, những em cần nắm vững những lý thuyết dưới đây:

1. Công của lực:

– Công của lực tác dụng lên một điện tích sẽ không còn tùy từng như hình thức lối đi của điện tích này mà chỉ tùy từng vị trí điểm đầu và điểm cuối của lối đi trong điện trường.

– Biểu thức: A = q.E.d

Trong số đó: d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương đường sức điện

2. Khái niệm hiệu điện thế

a. Công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích

AMN=WM-WN

b. Hiệu điện thế, điện thế

– Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về kĩ năng sinh công khi để nó tại một điện tích q, được xác lập bằng thương của công lực điện tác dụng lên q khi di tán q từ M ra vô cực và độ lớn của q.

– Biểu thức: VM=AMq

– Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng thực thi công của điện trường nếu có một điện tích di tán giữa hai điểm đó

Biểu thức: UMN=VM-VN=AMN/q

– Chú ý: 

+ Điện thế và hiệu điện thế  là đại lượng vô hướng có mức giá trị dương hoặc âm;

+ Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường có mức giá trị xác lập còn điện thế tại một điểm trong điện trường có mức giá trị tùy từng vị trí ta chọn làm gốc điện thế.

+Trong  điện trường, vectơ cường độ điện trường sẽ tiến hành bố trí theo phía từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

II. Bài tập vật lý 11 nâng cao: Công của lực điện, hiệu điện thế

Vận dụng những lý thuyết ở trên để giải những bài tập trong bài: Công của lực điện, hiệu điện thế

Bài 1/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 22: Mỗi điện tích q hoạt động và sinh hoạt giải trí trong điện trường (đều hay là không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0

B. A > 0 nếu q < 0

C. A ≠ 0 nếu điện trường không đổi

D. A = 0

Hướng dẫn: Một điện tích q hoạt động và sinh hoạt giải trí trong điện trường (đều hay là không đều) theo một đường cong kín tức là yếu tố đầu và điểm cuối trùng nhau, nên A = 0

Đáp án: D

Bài 2/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 22: Chọn phương án đúng. Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1 cm, NP = 3 cm;UMN=1V;UMP=2V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP

A. EN>EM

B. EP= 2EN

C. EP= 3EN

D. EP=EN

Hướng dẫn: Trong điện trường đều, cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau.

⇒EM =EN=EP

Đáp án: D

Bài 3/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một điện tích q hoạt động và sinh hoạt giải trí từ điểm M tới điểm N, từ điểm N tới điểm P như trên hình 4.4 thì công của lực điện trong mọi trường hợp bằng bao nhiêu ? Giải thích?

                            Hình 4.4

Hướng dẫn: 

Vì M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với đường sức của điện trường đều, nên điện thế của những điểm này bằng nhau VM=VN=VP

Lại có: AMN=WM-WN=q.UMN=q.(VM-VN)

ANP=WN-WP=q.UNP=q.(VN-VP)

⇒ AMN=ANP=0

Bài 4/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Hai tấm sắt kẽm kim loại đặt tuy nhiên tuy nhiên, cách nhau 2cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di tán từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9J. Hãy xác lập cường độ điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với những tấm.

Hướng dẫn: 

Công của lực điện trường tác dụng lên điện tích q khi di tán trong điện trường đều E là: A= q.E.d

Cường độ điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại:

Bài 5/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một electron hoạt động và sinh hoạt giải trí dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100V/m. Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron hoạt động và sinh hoạt giải trí được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng electron m = 9,1.10-31kg.

Hướng dẫn:

Công của lực điện trường thực thi trên electron : A12=F.d=q.F.d

Mặt khác, theo định lý động năng:

Quãng đường mà electron đi được cho tới lúc vận tốc của nó bằng không là:

Bài 6/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1V. Một điện tích q = -1 C di tán từ M đến N thì công của lực điện bằng bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa của kết quả tính được.

Hướng dẫn: 

Công của lực điện khi điện tích q = -1 C di tán từ M đến N là:

Ý nghĩa : Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm M, N mà khi có một nguồn điện tích âm -1 C di tán từ điểm M tới điểm N thì lực điện sẽ thực thi một công âm là -1 J.

Bài 7/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06. 10-15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm sắt kẽm kim loại tuy nhiên tuy nhiên nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10-18C. Hai tấm sắt kẽm kim loại cách nhau 2cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10m/s2

Hướng dẫn: 

Để quả cầu nhỏ nằm lơ lửng giữa hai tấm sắt kẽm kim loại nhiễm điện trái dấu thì lực điện trường phải cân riêng với mọi trọng tải của quả cầu:

Ta có:

Đây là tài liệu biên soạn về lý thuyết và bài tập vật lý 11 nâng cao bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế. Hy vọng tài liệu này của Kiến Guru sẽ hỗ trợ những em học tập tốt hơn.

4311

Review Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong điện trường hiệu điện thế giữa hai điểm luôn có mức giá trị dương vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #điện #trường #hiệu #điện #thế #giữa #hai #điểm #luôn #có #giá #trị #dương