Mẹo về Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 được Update vào lúc : 2022-12-05 10:34:04 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính Show

    Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của h…B. Hình 2              Đồ thị hàm số y = 3x − 2 là đường thẳng trải qua hai điểm có tọa độ (0; −2) và (1; 1) nên hình 2 là đồ thị hàm số y = 3x − 2.Đáp án cần chọn là: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của h…

Câu hỏi: Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = 3x – 2

A.Hình 4

B.Hình 2

C.Hình 3

D.Hình 1

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số y = 3x − 2 là đường thẳng trải qua hai điểm có tọa độ (0; −2) và (1;1) nên hình 2 là đồ thị hàm số y = 3x − 2.

Đáp án cần chọn là: B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax + b có đáp án (Nhận biết) !!

Lớp 9 Toán học Lớp 9 – Toán học

16/05/2022 103

B. Hình 2             

Đáp án đúng chuẩn

Đồ thị hàm số y = 3x − 2 là đường thẳng trải qua hai điểm có tọa độ (0; −2) và (1; 1) nên hình 2 là đồ thị hàm số y = 3x − 2.Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn xác lập đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Xem đáp án » 16/05/2022 5,836

Cho hai tuyến phố thẳng d1 = 2x -2 và d2 = 3 – 4x . Tung độ giao điểm của d1; d2 có tọa độ là:

Xem đáp án » 16/05/2022 2,498

Đồ thị hàm số y=3x-1+43 trải qua điểm nào dưới đây:

Xem đáp án » 16/05/2022 2,364

Cho đường thẳng d: y = −3x + 2. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác OAB.

Xem đáp án » 16/05/2022 2,350

Cho đường thẳng d: y = −2x – 4. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d với trục hoành và trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác OAB.

Xem đáp án » 16/05/2022 1,824

Gọi d1 là đồ thị hàm số y = mx + 1 và d2 là đồ thị hàm số y=12x−2 . Xác định giá trị của m để M(2; −1) là giao điểm của d1 và d2.

Xem đáp án » 16/05/2022 1,815

Cho hàm số y = 3x + 12. Hỏi đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm nào?

Xem đáp án » 16/05/2022 1,159

Gọi d1 là đồ thị hàm số y = − (2m – 2)x + 4m và d2 là đồ thị hàm số y = 4x − 1. Xác định giá trị của m để M(1; 3) là giao điểm của d1 và d2.

Xem đáp án » 16/05/2022 1,091

Cho đồ thị hàm số y = -x + 4. Đồ thị hàm số cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A; B. Tính khoảng chừng cách AB?

Xem đáp án » 16/05/2022 838

Cho hai tuyến phố thẳng d1: y = 2x + 4 và d2: y = -x + 7. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị?

Xem đáp án » 16/05/2022 539

Cho đường thẳng d1:y=−x+2 và đường thẳng d2:y=5−4x. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d1 với d2 và d1 với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của A và B là:

Xem đáp án » 16/05/2022 506

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/05/2022 415

Biết rằng với x = 2 thì hàm số y = 2x + b có mức giá trị là 10. Tìm b?

Xem đáp án » 16/05/2022 347

Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị hàm số y = 2x + 1

Xem đáp án » 16/05/2022 346

Cho đường thẳng d1:y=4−x3 và d2: y = 8 – 2x. Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d1 với d2 và d1 với trục tung. Tổng tung độ giao điểm của A và B là:

Xem đáp án » 16/05/2022 295

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2

4258

Clip Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những hình vẽ sau hình vẽ nào là đồ thị hàm số y 3x 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #hình #vẽ #sau #hình #vẽ #nào #là #đồ #thị #hàm #số