Thủ Thuật về Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la được Update vào lúc : 2022-06-25 06:13:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong những phương pháp ghi sau, cách ghi đúng để ghi tỉ lệ map là: Nội dung chính

    1. Ứng dụng của tỉ lệ map – Tính độ dài thật trên mặt đất1.1. Ví dụ về phương pháp tính độ dài thật trên mặt đất nhờ vào tỉ lệ bản đồ1.2. Quy tắc tính độ dài thật trên mặt đất nhờ vào tỉ lệ map 2. Ứng dụng của tỉ lệ map – Tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ2.1. Bài toán tính độ dài trên map nhờ vào tỉ lệ bản đồ2.2. Quy tắc tính độ dài trên map nhờ vào tỉ lệ map 3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ map (Có hướng dẫn giải + đáp án)3.1. Bài tập vận dụng 3.2. Hướng dẫn đáp án4. Bài tập tự luyện ứng dụng của tỉ lệ map(Có đáp án)4.1. Bài tập tự luyện4.2. Đáp án5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ bản đồ5.1. Bài tập SGK trang 155Video liên quan

(dfrac11000) là cách ghi của tỉ lệ map. Đúng hay sai?

Trên map tỉ lệ (1:500), độ dài (1cm) ứng với độ dài thật là:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trên map tỉ lệ (1:8000), độ dài (2cm) ứng với độ dài thật là:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống :

Toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ map là nội dung học có tính ứng dụng cao trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Chúng mình cùng bước vào Vuihoc để cùng tìm hiểu và rèn luyện qua những bài tập thực hành thực tiễn nhé.

Bài học ngày hôm nay có tính ứng dụng rất cao trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, đó là Toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ map. Qua bài học kinh nghiệm tay nghề, những em hoàn toàn có thể đọc và hiểu được map và vận dụng để suy ra được độ dài trên thực tiễn hoặc ngược lại là hoàn toàn có thể thu nhỏ một độ dài nào đó vào map theo tỉ lệ nhất định.

Vậy em hãy để ý quan tâm theo dõi nhé!

1. Ứng dụng của tỉ lệ map – Tính độ dài thật trên mặt đất

1.1. Ví dụ về phương pháp tính độ dài thật trên mặt đất nhờ vào tỉ lệ map

1.1.1. Bài toán 1

Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1:300.

Trên map, cổng trường rộng 2cm (khoảng chừng cách từ A đến B). Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét?

Bài giải: Các em thực thi như sau

Chiều dài thật của cổng trường là:

2 x 300 = 600(cm)

Đáp số: 6m.

 1.1.2. Bài toán 2

Trên map tỉ lệ 1:1000000, quãng đường Tp Hà Nội Thủ Đô – Quảng Ninh đo được 112mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Tp Hà Nội Thủ Đô – Quảng Ninh.

Bài giải:

Quãng đường Tp Hà Nội Thủ Đô – Quảng Ninh dài là:

112 x 1000000 = 112000000 (mm)

Đáp số: 102km

1.2. Quy tắc tính độ dài thật trên mặt đất nhờ vào tỉ lệ map 

2. Ứng dụng của tỉ lệ map – Tính độ dài thu nhỏ trên map

2.1. Bài toán tính độ dài trên map nhờ vào tỉ lệ map

2.1.1.Bài toán 3

Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là 20m. Trên map tỉ lệ 1 : 500, khoảng chừng cách giữa hai điểm đó là mấy xăng-ti-mét?

Bài giải:

20m = 2000cm

Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên map là:

2000 : 500 = 4(cm)

Đáp số: 4cm 

2.1.2. Bài toán 4

Quãng đường từ TT Tp Hà Nội Thủ Đô đến Sơn Tây là 40km. Trên map tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét?

Bài giải:

41km = 40000000mm

Quãng đường từ TT Tp Hà Nội Thủ Đô đến Sơn Tây trên map dài là:

40000000 : 1000000 = 40(mm)

Đáp số: 40mm.

2.2. Quy tắc tính độ dài trên map nhờ vào tỉ lệ map 

    Lưu ý: Đơn vị đo của độ dài thật và độ dài trên map phải tương ứng với nhau. Phải đổi về cùng cty đo trước lúc tính.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ map (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng 

Bài 1: Trên map tỉ lệ 1 : 500 một hình vuông vắn có chu vi là 280cm. Tính chu vi hình vuông vắn đó ngoài thực tiễn.

Bài 2: Trên map tỉ lệ 1:2 000 000, quãng đường từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh đo được 25cm. Hỏi quãng đường đó trên thực tiễn dài bao nhiêu ki- lô- mét?

Bài 3: Khoảng cách giữa hai tỉnh Hà Giang và Tp Hà Nội Thủ Đô là 75km. Trên map tỉ lệ 1 : 100000 thì khoảng chừng cách giữa hai tỉnh đó dài bao nhiêu xăng ti mét.

3.2. Hướng dẫn đáp án

Bài 1:

Chu vi hình vuông vắn đó ngoài thực tiễn là: 

280 x 500 = 140000 (cm) =1400 (m)

Đáp số: 1400 m.

Bài 2: 

Quãng đường trên thực tiễn từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh dài số ki lô mét là:

25 x 2000000 = 50 000 000 (cm)

Đổi 50 000 000 cm = 500 km

Đáp số: 500 km

Bài 3: 

Đổi 75 km = 7 500 000 cm

Khoảng cách của hai tỉnh đó trên map là:

7 500 000 : 100 000 = 75 (cm)

Đáp án: 75 cm.

4. Bài tập tự luyện ứng dụng của tỉ lệ map(Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Trên map tỉ lệ 1 : 2000 khoảng chừng cách giữa hai điểm A và B là 5cm. Tính khoảng chừng cách hai điểm đó ngoài thực tiễn.

Bài 2: Trên map tỉ lệ 1 : 200 chiều dài hình chữ nhật là 8cm, chiều rộng là 5cm. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó ngoài thực tiễn.

Bài 3: Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có chu vi 50m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Người ta vẽ hình chữ nhật biểu thị mảnh đất nền trống đó trên map tỉ lệ 1 : 10. Hãy tính chu vi và diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật thu nhỏ trên map.

Bài 4: Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 25m. Đội khảo sát vẽ map vườn rau đó trên giấy tờ theo tỉ lệ 1 : 50. Hỏi trên map, phải vẽ độ dài thu nhỏ của chiều dài, chiều rộng vườn rau bao nhiêu cm?

4.2. Đáp án

Bài 1: 10000 cm

Bài 2: 8000 cm2

Bài 3: 

Chu vi : 14 m

Diện tích: 100 m

Bài 4: 

Chiều dài: 60cm

Chiều rộng: 50cm

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ map

5.1. Bài tập SGK trang 155

Bài 1:

Trên map có tỉ lệ: 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

1000dm; 1000 cm; 1000 mm

Đáp án:

Trên map tỉ lệ 1 : 1000 ta có:

Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm

Độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm

Độ dài 1dm ứng với độ dài thật la 1000 dm 

Bài 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Đáp án:

Điền lần lượt vào chỗ chấm như sau:

1000cm; 300 dm; 10000 mm; 500 m

Bài 3:

Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Trên map tỉ lệ 1 : 10000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

Đáp án:

a) Điền S          b) Điền Đ

c) Điền S          d) Điền Đ

5.2. Bài tập SGK trang 158.

Bài 1: 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ map

1 : 10000

1 : 5000

1: 20000

Độ dài thật

5km

25km

2km

Độ dài trên map

Đáp án:

Học sinh lần lượt viết vào chỗ chấm như sau:

Tỉ lệ map

1 : 10000

1 : 5000

1: 20000

Độ dài thật

5km

25km

2km

Độ dài trên map

50cm

5mm

1dm

Chú ý: Đổi cty, rồi thực thi phép chia để được số cần tìm, ví dụ:

5km = 500000 cm

500000 : 10000 = 50 (cm) -> Viết 50 vào chỗ chấm

Bài 2 (trang 158 bài Ứng dụng của tỉ lệ map câu 2)

Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên map tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti – mét?

Đáp án:

12km = 1200000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên map dài:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 158/SGK Toán 4) 

Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m được vẽ trên map tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên map đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án:

Ta có: 15m = 1500 cm; 10m = 1000 cm

Chiều dài của hình chữ nhật trên map là: 1500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên map là: 1000 : 500 = 2 (cm)

Đáp số: Chiều dài 3cm

              Chiều rộng 2cm

Qua bài học kinh nghiệm tay nghề toán lớp 4 ứng dụng của tỉ lệ map những em đã biết được tác dụng của map trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường chưa? Ngoài ra, toàn bộ chúng ta còn học được cách đọc map, hiểu được tỉ lệ map và biết phương pháp tính khoảng chừng cách thật trên thực tiễn từ một chiếc map có tỉ lệ. 

Chúc những em học thật tốt!
 

Reply
9
0
Chia sẻ

4088

Review Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trên map tỉ lệ 1 chia 5.000 độ dài 4 cm ứng với độ dài thật la vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trên #bản #đồ #tỉ #lệ #chia #độ #dài #ứng #với #độ #dài #thật