Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-20 18:09:48 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

NGÂN HÀNG ĐỀ THI XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 1NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
ĐTVT: 3 tín chỉ; CNTT: 4 tín chỉ

SỬ DỤNG CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
(CNTT: thi chương 1-9; ĐTVT: thi chương 1-7) CHƯƠNG I: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC
TRONG MIỀN THỜI GIAN RỜI RẠC n.

1/ Phép chập làm trách nhiệm nào sau này ?
a Xác định hiệu suất của tín hiệu
b Phân tích một tín hiệu ở miền rời rạc
c Xác định
nguồn tích điện tín hiệu
d Xác định phục vụ ra của khối mạng lưới hệ thống lúc biết tín hiệu vào và phục vụ xung.

2/ Cho những màn biểu diễn của những dãy x
1
(n) và x
2
(n) như hình vẽ. Hãy cho biết thêm thêm quan hệ giữa x
1
(n) và x
2
(n):

a x
2
(n) = 2.x
1
(n)
b x
1
(n) = 2.x
2
(n)
c x
1
(n) = 2*x
2
(n) (*): phép chập

d x
2
(n) = 2*x
1
(n) (*): phép chập

3/ Phương trình sai phân tuyến tính thông số hằng mô tả hệ
thống rời rạc nào sau này:
a Hệ thống không bao giờ thay đổi.
b Hệ thống phi tuyến
c Hệ thống tuyến tính không bao giờ thay đổi.
d Hệ thống tuyến tính.

4/ Phương trình sai phân tuyến tính mô tả khối mạng lưới hệ thống rời rạc nào sau này:
a Hệ thống tuyến tính.
b Hệ thống phi tuyến
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Nguyễn Trãi, Hợp Đồng Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: ://.e-ptit.edu; E-mail:
[email protected]

2
c Hệ thống không bao giờ thay đổi.
d Hệ thống tuyến tính không bao giờ thay đổi.

5/ Đối với một khối mạng lưới hệ thống, nếu ta có y(n) là phục vụ ứng với kích thích x(n) và y(n-k) là phục vụ ứng
với kích thích x(n-k) thì khối mạng lưới hệ thống
này được gọi là:
a Hệ thống nhân quả
b Hệ thống tuyến tính
c Hệ thống không bao giờ thay đổi
d Hệ thống ổn
định

6/ Một tín hiệu tương tự
()
a
x t
có tần số cao nhất là
max
F thì sau khi lấy mẫu,
()
a
x t
hoàn toàn có thể được phục
hồi một cách đúng chuẩn từ giá trị bộ sưu tập của nó nếu vận tốc lấy mẫu F
s
thỏa mãn nhu cầu:
a 2
s max
FF≤
b 2
s max
FF≥
c
s max
FF≥
d
s max
FF≤

7/ Hãy lựa lựa chọn cách vấn đáp đúng và khá đầy đủ nhất cho phát biểu ” Về mặt màn biểu diễn toán học, tín hiệu
số là tín hiệu…”
a Rời rạc theo
biến số và rời rạc theo hàm số
b Rời rạc theo biến số và liên tục theo hàm số
c Liên tục theo biến số và rời rạc theo hàm số
d Liên tục theo biến số và liên tục theo hàm số

8/ Hãy lựa lựa chọn cách vấn đáp đúng và khá đầy đủ nhất cho phát biểu “Về mặt màn biểu diễn toán học, tín hiệu
rời rạc là tín hiệu…”
a Liên tục theo biến số và rời rạc theo hàm số
b Rời rạc theo biến số và rời rạc theo hàm số
c Rời rạc theo biến số và hoàn toàn có thể liên tục hoặc rời rạc theo hàm số

d Rời rạc theo biến số và liên tục theo hàm số

9/ Hệ thống tuyến tính là khối mạng lưới hệ thống thoả mãn nguyên tắc xếp chồng
() () () ( )
12 1 2
.. . .Taxn bx n aTxn bTx n
⎡⎤⎡⎤⎡⎤
+= +
⎣⎦⎣⎦⎣⎦
đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai

10
/ Phép chập là phép toán chỉ thoả mãn tính chất hoán vị, không thoả mãn tính chất phân phối và kết
hợp đúng hay sai?

a
Đúng

b
Sai

11
/ Hãy cho biết thêm thêm phương pháp nào sau này màn biểu diễn tổng
quát một tín hiệu rời rạc bất kỳ x(n)?

a

() ()( )
k
x nxnnk
δ
+∞
=−∞
=−
∑b

0
() ()( )
k
x nxknk
δ
+∞
=
=−
∑c

() ()( )
k
x nxnkn
δ
+∞
=−∞
=−
∑3

d

() ()( )
k
x nxknk
δ
+∞
=−∞
=−
∑12
/ Đáp ứng xung h(n) của một khối mạng lưới hệ thống số được cho bởi sơ đồ sau này sẽ tiến hành tính ra làm sao ? x(n)
( )
2
hn
( )
3
hn
y(n)
( )
1
hna
h(n) = h
1
(n)
+ [h
2
(n) * h
3
(n)]

b
h(n) = h
1
(n) +[h
2
(n) + h
3
(n)]

c
h(n) = h
1
(n) * [h
2
(n) + h
3
(n)]

d
h(n) = h
1
(n) * [h
2
(n) *h
3
(n)] 13
/ Ký hiệu
()
N
x n

cho biết thêm thêm đấy là tín hiệu có chiều dài hữu hạn N đúng hay sai

a
Đúng

b
Sai 14
/ Hệ thống có phục vụ xung h(n) = rect
N
(n) là khối mạng lưới hệ thống ổn định, đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Không 15
/ Hệ thống được đặc trưng bởi phục vụ xung h(n) nào sau này là khối mạng lưới hệ thống nhân quả ?

a
h(n) = -u(n-1)

b
h(n) = u(n+1)

c
h(n) = -u(n+1)

d
h(n) = -u(-n-1) 16
/ Phương trình sai phân tuyến tính thông số hằng màn biểu diễn khối mạng lưới hệ thống rời rạc tuyến tính không bao giờ thay đổi sẽ có được
dạng nào sau này?

a

() ( ) ( )
00
MN
rk
rk
y nbxnraynk
==
=−−−
∑∑
(chuẩn hóa a
0
=1)

b

() ( ) (
)
10
MN
rk
rk
y nbxnraynk
==
=−−−
∑∑
(chuẩn hóa a
0
=1)

c

() ( ) ( )
11
MN
rk
rk
y nbxnraynk
==
=−−−
∑∑
(chuẩn hóa a
0
=1)

d

() ( ) ( )
01
MN
rk
rk
y nbxnraynk
==
=−−−
∑∑
(chuẩn hóa a
0
=1) 17
/ Điều kiện ổn định của một khối mạng lưới hệ thống là phục vụ xung h(n) phải thỏa mãn nhu cầu:

a

()
0n
Shn

=
=<∞
∑b

()
n
Shn

=−∞
=<∞
∑4

c

()
n
Shn

=−∞
=→∞
∑d

()
0n
Shn

=
=→∞

18
/ Trong miền n, dãy xung cty được định nghĩa như sau:

a

()
00
10
n
n
n
δ
=

=


⎩b

()
10
00
n
n
n
δ


=


⎩c

()
10
00
n
n
n
δ
=

=


⎩d

()
10
00
n
n
n
δ


=19
/ Trong miền n, dãy nhảy cty (bậc thang cty) được định nghĩa như sau:

a

()
10
00
n
un
n


=

=
⎩b

()
10
0
n
un
n


=


⎩c

()
10
0
n
un
n
−≥

=


⎩d

()
10
0
n
un
n


=20
/ Trong miền n, dãy chữ nhật được định nghĩa như sau:

a

()
11 1
0
N
nN
rect n
n
≤ ≤−

=


⎩b

()
10 1
0
N
nN
rect n
n
≤ ≤−

=


⎩c

()
10 1
0
N
nN
rect n
n
≤≤ +

=


⎩d

()
10
0
N
nN
rect n
n
≤≤

=21
/ Trong miền n, dãy dốc cty được định nghĩa như sau

a

()
0
0
nn
rn
n


=


⎩b

()
0
0
nn
rn
n


=


⎩5

c

()
0
0
nn
rn
n
−≤

=


⎩d

()
0
0
nn
rn
n
−≥

=22
/ Trong miền n, dãy hàm mũ được định nghĩa như sau:

a

()
0
0
a
nn
en
n


=( a là tham số)

b

()
0
0
n
an
en
n


=( a là tham số)

c

()
0
0
n
an
en
n


=( a là tham số)

d

()
0
0
a
nn
en
n


=( a là tham số)

23
/ Cho tín hiệu được màn biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết thêm thêm phát biểu nào sau này đúng ?

0
n
-1-2-3
x(n)
-4 123456789101112
N = 4a
Đây là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ luân hồi là N = 3

b
Đây là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ luân hồi là N = 5

c
Đây là tín hiệu có chiều
dài hữu hạn N = 4

d
Đây là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ luân hồi là N = 4

24
/ Cho tín hiệu x(n) được màn biểu diễn như đồ thị dưới đây. Hãy cho biết thêm thêm màn biểu diễn toán học của tín hiệu
x(n) nào sau này tương tự
với tín hiệu trên:

0
n
x(n)
1234-1a

n
10n4
x(n)
4
0n

+≤≤

=⎩b

n
10n4
x(n)
4
0n

−≤≤

=⎩6

c

n
10n4
x(n)
4
0n

−≤≤

=⎩d

4
10n4
x(n)
n
0n

−≤≤

=
25
/ Biểu diễn tín hiệu x(n) bằng dãy số

()
O
11
xn 1,2, ,
24

⎧ ⎫
=
⎨ ⎬
⎩⎭
, cho toàn bộ chúng ta biết những giá trị như sau:

a
x(-2)=1; x(-1)=2; x(0)=1/2; x(1)=1/4.

b
x(0)=1; x(1)=2; x(2)=1/2; x(3)=1/4.

c
x(1)=1; x(2)=2; x(3)=1/2; x(4)=1/4.

d
x(-1) =1; x(0)=2;
x(1)=1/2; x(2)=1/4. 26
/ Hình vẽ sau màn biểu diễn dãy hàm mũ với cơ số a thoả mãn
-1 0
n
4123
e(n)
-1a
0 < a < 1

b
a > 0

c
a > 1

d
a = 1 27
/ Hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân

() ()
00
NM
kr
kr
aynk bxnr
==
− =−
∑∑
Sẽ là khối mạng lưới hệ thống đệ quy nếu:

a
Bậc N = 0

b
Bậc N ≥ 0

c
Bậc N > 0

d
Bậc N ≤ 0 28
/ Hệ thống được mô tả bởi phương
trình sai phân

() ()
00
NM
kr
kr
aynk bxnr
==
− =−
∑∑
Sẽ là khối mạng lưới hệ thống không đệ quy nếu:

a
N > 0

b
N = 0

c
N # 0

d
N ≥ 0 29
/ Hãy cho biết thêm thêm kết quả phép chập x
3
(n) = x
1
(n)*x
2
(n) như màn biểu diễn ở đồ thị sau đúng hay sai:

7a
Đúng

b
Sai

30
/ Hãy cho biết thêm thêm kết quả phép nhân hai dãy x
3
(n) = x
1
(n).x
2
(n) như màn biểu diễn ở đồ thị sau đúng
hay
sai
a
Sai

b
Đúng

31
/ Tương quan chéo giữa tín hiệu x(n) với y(n) (một trong hai tín hiệu phải có nguồn tích điện hữu hạn)
được định nghĩa như sau:

a

xy
m
R (n) x(n).y(m n)
+∞
=−∞
=−
∑b

xy
m
R (n) x(m).y(m n)
+∞
=−∞
=−
∑c

xy
m
R(n) x(m).y(nm)
+∞
=−∞
=−
∑8

d

xy
m
R (n) x( m).y(m n)
+∞
=−∞
=− −
∑32
/ Năng lượng của một tín hiệu
()
x
n
được định nghĩa như sau:

a

()
0
x
n
Exn

=
=
∑b

()
2
0
x
n
Exn

=
=
∑c

()
x
n
Exn

=−∞
=
∑d

()
2
x
n
Exn

=−∞
=
∑33
/ Phép tự tương quan của tín hiệu x(n) bao giờ cũng đạt biên độ cực lớn tại n = 0 đúng hay sai

a
Đúng

b
Sai

34
/ Công suất trung bình của một tín hiệu
( )
x n
được định nghĩa như sau:

a

()
2
1
2
N
x
N
nN
Plim xn
N
→∞
=−
=
∑b

()
2
1
21
N
x
N
nN
Plim xn
N
→∞
=−
=

∑c

()
1
21
N
x
N
nN
Plim xn
N
→∞
=−
=
+
∑d

()
2
1
21
N
x
N
nN
Plim xn
N
→∞
=−
=
+
∑35
/ Cho khối mạng lưới hệ thống được mô tả bởi sơ đồ sau. Hãy cho biết thêm thêm phương trình sai phân mô tả khối mạng lưới hệ thống ?
a

() () ( ) ( ) ( )
01 2
4
124
yn bxn bxn bxn bxn
=+−+−+−b

() () ( ) ( ) ( )
01 2 34
12 4y n bx n bx n bx n b bx n=+−+−++−c

() () ( ) ( ) ( )
01 2 4
1214yn bxn bxn bxn bxn=+−+−++−d

() () ( ) ( ) ( )
01 2 4
124yn bxn bxn bxn bxn=−−−−−−936
/ Tín hiệu x(n) = u(n-2)-u(n-5) sẽ tương tự với tín hiệu:

a
rect
3
(n-5)

b
rect
2
(n-5)

c
rect
3
(n-2)

d
rect
2
(n-2) 37
/ Cho tín hiệu tương tự

()
3cos50 10sin 300 cos100
a
x tt tt
π ππ
=+ −

Hãy xác lập vận tốc lấy mẫu Nyquist riêng với tín hiệu này?

a

N
F 100=
Hz.

b

N
F50=
Hz.

c

N
F 150=
Hz.

d

N
F300=
Hz. 38
/ Năng lượng của tín hiệu
()
0
j n
x nAe
ω
=
sẽ là:

a

2
A

b
0

c

Ad


39
/ Công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc cty u(n) sẽ là:

a
2

b
1

c
0

d

1
2
40
/ Cho HTTT không bao giờ thay đổi có h(n) và x(n) như sau:

()
0
0
n
an
hn
n


=


()
0
0
n
bn
xn
n


=


0 < a < 1, 0 < b < 1, a ≠ b.
Tín hiệu ra (phục vụ ra) của khối mạng lưới hệ thống sẽ là:

a

()
()
1
1
[1 . ] 0
00
n
n
aba n
yn
n
+


−≥

=

<

⎩b

()
()
()
1
1
1
1.
0
1.
00
n
n
ba
an
yn
ba
n
+=<

⎩c

()
()
1
1
0
1.
00
n
an
ba
yn
n

=


<
⎩d

()
()
()
1
1
1
1.
0
1.
00
n
ba
n
yn
ba
n
+=<

⎩10
CHƯƠNG II: BIỂU DIỄN
TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC
TRONG MIỀN Z.

1
/ Biến đổi z (2 phía) của một tín hiệu x(n) được định nghĩa như sau:

a

() ()
n
n
X zxnz


=−∞
=
∑b

() ()
0

=
=

n
n
X zxnzc

() ()

=−∞
=

n
n
X zxnzd

() ()
0


=
=

n
n
X zxnz2
/ Phần tử Z
-1
trong khối mạng lưới hệ thống rời rạc là thành phần nào sau này ?

a
Phần tử tích phân

b
Phần tử nghịch hòn đảo

c
Phần tử vi phân

d
Phần tử trễ

3
/ Hệ thống số đặc trưng bởi hàm truyền đạt H(z) sẽ ổn định nếu

a
Tất cả những điểm không (Zero) z
or
phân loại bên trong vòng tròn cty.

b
Tất cả những điểm cực (Pole) z
pk
của khối mạng lưới hệ thống phân loại bên trong vòng tròn cty.

c
Tất cả những điểm không (Zero) z
or
phân loại bên phía ngoài vòng tròn cty.

d
Tất cả những điểm cực (Pole) z
pk
của khối mạng lưới hệ thống
phân loại bên phía ngoài vòng tròn cty.

4
/ Trong miền z, phục vụ ra của khối mạng lưới hệ thống Y(z) sẽ tiến hành xác lập bằng

a
Biến đổi z của tín hiệu vào X(z) chập với hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống.
Y(z) = H(z).X(z).

b
Tỷ số giữa biến hóa z của tín hiệu vào trên hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống.
Y(z) = H(z)*X(z).

c
Tỷ số giữa biến hóa z của hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống trên biến hóa z của tín hiệu
vào.Y(z) = H(z)/X(z)..

d
Biến đổi z
của tín hiệu vào X(z) nhân với hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống.
Y(z) = X(z)/H(z) 5
/ Điểm cực z
pk
của khối mạng lưới hệ thống là yếu tố:

a
Làm cho hàm truyền đạt H(z) không xác lập.
()
pk
zz
Hz
=
= ∞

b
Làm cho nguồn vào khối mạng lưới hệ thống X(z) không xác lập.
()
pk
zz
Xz
=
= ∞

c
Làm cho hàm truyền đạt H(z) bằng không.
()
pk
0
zz
Hz
=
=

d
Làm cho nguồn vào khối mạng lưới hệ thống X(z) bằng không.

()
pk
0
zz
Xz
=
= 6
/ Điểm không z
or
của khối mạng lưới hệ thống là yếu tố:

a
Làm cho hàm truyền đạt H(z) bằng không.
( )
0r
0
zz
Hz
=
=b
Làm cho hàm truyền đạt H(z) không xác lập.
( )
0r
zz
Hz
=
= ∞

11

c
Làm cho nguồn vào khối mạng lưới hệ thống X(z) bằng không.
( )
0r
0
zz
Xz
=
=

d
Làm cho nguồn vào khối mạng lưới hệ thống X(z) không xác lập.
( )
0r
zz
Xz
=
= ∞
7
/ Nếu những hệ
thống mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống tổng quát sẽ bằng:

a
Tổng những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
H(z)
=
∑b
Nghịch hòn đảo của tổng những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
1
H(z)
=
∑c
Tích những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
H(z)
=
∏d
Nghịch hòn đảo của tích những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =

N
i
i1
1
H(z)
=

8
/ Nếu những khối mạng lưới hệ thống mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau thì hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống tổng quát sẽ bằng

a
Tổng những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
H(z)
=
∑b
Nghịch hòn đảo của tích những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
1
H(z)
=
∏c
Tích những hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
H(z)
=
∏d
Nghịch hòn đảo của tổng những
hàm truyền đạt của những khối mạng lưới hệ thống thành phần H(z) =
N
i
i1
1
H(z)
=
∑9
/ Trong định nghiã biến hóa z:
() ()
n
n
X zxnz


=−∞
=

, Khi ta thay cận n, với n chạy từ 0 đến +∞ ta sẽ
có biến hóa z một phía đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai

10
/ Biến z khi màn biểu diễn dưới dạng toạ độ cực sẽ có được dạng

a

os sinzc j
ω ω
=+b

j
ze
ω
=c

j
zre
ω
=
trong số đó r là bán
kính

d

[ ] [ ]
Re Imzzjz=+11
/ Ta không thể thực thi biến hóa z 1 phía riêng với phương trình sai phân tuyến tính thông số hằng mô tả
khối mạng lưới hệ thống đúng hay sai?

a
Sai

b
Đúng

12
/ Tập hợp toàn bộ những giá trị của z mà tại đó chuỗi
() ()
n
n
X zxnz

=−∞
=

quy tụ được gọi là miền quy tụ
của biến hóa z

12
đúng hay sai

a
Đúng

b
Sai 13
/ Biến đổi z của tín hiệu xung cty

()n
δ
sẽ là:

a

1
[()]ZTn z
δ

=

b
[()] 1ZT n
δ
=−

c
[()]ZTn z
δ
=

d
[()] 1ZT n
δ
= 14
/ Ký hiệu

() ( )
ZTxn Xz
⎡⎤
=
⎣⎦() ( )
ZT
x nXz⎯⎯→

là ký hiệu của biến hóa Z ngược đúng hay sai?

a
Đúng

b
Sai 15
/ Hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống là biến hóa z của phục vụ xung h(n), đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 16
/ Biến đổi z
của tín hiệu nhảy bậc cty u(n) sẽ là:

a

[()]
1
z
ZT u n
z
=

với
1z >b

[()]
1
z
ZT u n
z
=

với
1z <c

1
[()]
1
ZT u n
z
=

với
1z >d

1
[()]
1
ZT u n
z
=

với
1z <
17
/ Xác định biến hóa z của tín hiệu sau:
( ) ( )
xn n k, k 0= δ− >a

( )
k1
Xz z
+
=b

( )
k
Xz z=c

( )
k
Xz
z

=d

( )
1k
Xz z

=
18
/ Hệ thống có hàm truyền đạt
2
()
31
().()
42
z
Hz
zz

=
− +
là khối mạng lưới hệ thống ổn định đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 19
/ Hệ thống có hàm truyền đạt
2
()
32
z
Hz
zz
=
+ +
là khối mạng lưới hệ thống ổn định đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 13

20
/ Cho tín hiệu
() () ()
n
x naun=
. Biến đổi z của nó sẽ là:

a

()
z
Xz
za
=
+
với
za<b

()
z
Xz
za
=

với
za>c

()
z
Xz
za
=
+
với
za>d

()
z
Xz
za
=

với
za<
21
/ Cho tín hiệu
() ()
3
2
n
x nun
⎛⎞
=
⎜⎟
⎝⎠
. Biến đổi z của nó sẽ là:

a

()
1
1
3
1
2
Xz
z

=

Với
3
2
z <

b

()
3
2
z
Xz
z
=

Với

3
2
z >

c

()
1
1
3
1
2
Xz
z

=
+
Với
3
2
z >

d

()
3
2
z
Xz
z
=
+
Với
3
2
z > 22
/ Cho tín hiệu
() ()
2
3
n
x nun
⎛⎞
=−
⎜⎟
⎝⎠
. Biến đổi z của nó sẽ là:

a

()
2
3
z
Xz
z
=
+
Với
2
3
z <

b

()
2
3
z
Xz
z
=
+
Với
2
3
z >

c

()
2
3
z
Xz
z
=

Với
2
3
z <

d

()
2
3
z
Xz
z
=

Với
2
3
z > 23
/ Cho khối mạng lưới hệ thống có:

()
1
1
1
1
2
Hz
z

=

Điểm cực và điểm không khối mạng lưới hệ thống là:

a
Điểm không:
01
z =∞; điểm cực:
1
2
p.
z =

b
Điểm không:
01
0z = ; điểm cực:
1
1
2
p.
z =

14

c
Điểm không:
01
z =∞; điểm cực:

1
1
2
p.
z =d
Điểm không:
01
0z = ; điểm cực:
1
2
p.
z =

24
/ Miền quy tụ của biến hóa z của tín hiệu
( ) ( ) ( )
3
n
x nun= sẽ là:

a
Toàn bộ mặt phẳng z không nằm trong đường tròn bán kính là 3.
3z ≥b
Nằm trong đường tròn có bán kính là 3.
3z <c
Nằm ngoài đường tròn có bán kính là 3.
1
3
z >

d
Nằm ngoài đường tròn có bán kính là 3.
3z >25
/ Cách màn biểu diễn nào sau này
thường được sử dụng màn biểu diễn hàm truyền đạt H(z) của khối mạng lưới hệ thống (chuẩn
hoá a
0
=1):

a

()
0
1
1
M
r
r
r
N
k
k
k
bz
Hz
az
=
=
=
+

∑b

()
1
0
1
1
1
M
r
r
r
N
k
k
k
bz
Hz
az


=


=
=
+

∑c

()
0
1
1
M
r
r
r
N
k
k
k
bz
Hz
az

=

=
=
+

∑d

()
0
1
M
r
r
r
N
k
k
k
bz
Hz
az

=

=
=


26
/ Nếu H
2
(z) mắc hồi tiếp với H
1
(z) thì hàm truyền đạt của khối mạng lưới hệ thống tổng quát sẽ bằng:

()
2
12
()
H
1().()
Hz
z
HzHz
=
+
Đúng hay sai ?

a
Sai

b
Đúng 27
/ Cho
()
z
Xz
zA
=

với
zA0>>

Hãy xác lập x(n).

a
x(n) = (A)
n
. u(n)

b
x(n)
= (A)
nc
x(n) = (-A)
nd
x(n) = (-A)
n
. u(n) 28
/ Cho
()
z
Xz
zA
=
+
với
zA0>>15
Hãy xác lập x(n)

a
x(n) = (-A)
nb
x(n) = (-A)
n
. u(n)

c
x(n) = (A)
nd
x(n) = (A)
n
. u(n) 29
/ Biến đổi z ngược của
()
k
pk
A
Xz
zz
=

với miền quy tụ
pk
RC: z z>
sẽ là
x(n) = A
k
.(z
pk
)
n-1
.u(n-1) đúng hay sai ?

a
Sai

b
Đúng 30
/ Xác định biến hóa
z
của tín hiệu hữu hạn sau
()

xn 125701

=a

( )
124
Xz z 2 5z 7z z
−−−
=++ + +b

( )
213
Xz z 2z 5 7z z
−−
=+++ +c

( )
123
Xz z 2 5z 7z z
−−−
=++ + +d

( )
21 3
Xz z 2z 5 7z z
−−
=+ +++
31
/ Biến đổi z của x(n-n
0
) sẽ có được dạng:

a

()
0
n
zXzb

()
0
n
zX z−c

()
0
n
zXz
−d

()
0
n
zX z


32
/ Biến đổi z ngược được định nghĩa như sau:

a

() ()
1
1
.
2
n
C
x nXzzdz
π
+
=

C


– Đường cong kín trải qua gốc tọa độ

b

() ()
1
1
.
2
n
C
x nXzzdz
j
π
+
=

C


– Đường cong kín trải qua gốc tọa độ

c

() ()
1
1
.
2
n
C
x nXzzdz
j
π

=

C


– Đường cong kín trải qua gốc tọa độ

d

() ()
1
1
.
2
n
C
x nXzzdz
π

=

C


– Đường cong kín trải qua gốc tọa độ 33
/ Biến đổi z của
()
n
axn
sẽ có được dạng

a

()
11
X az
−−b

()
1
X az
−c

()
.X azd

()
1
X az

16
34
/ Cho
()
1
1
1
1
2
Xz
z

=

với
1
RC: z
2
>
Hãy xác
định x(n).

a
x(n) = (1/2)
n
. u(n)

b
x(n) = (1/2)
nc
x(n) = (-1/2)
n
. u(n)

d
x(n) = (-1/2)
n35
/ Cho
()
1
1
1
1
2
Xz
z

=
+
với
1
RC: z
2
>
Hãy xác lập x(n).

a
x(n) = (1/2)
n
. u(n)

b
x(n) = (-1/2)
n
. u(n)

c
x(n) = (1/2)
nd
x(n) = (-1/2)
n
36
/ Cho khối mạng lưới hệ thống rời rạc có sơ đồ sau. Hàm truyền đạt của khối mạng lưới hệ thống sẽ
là:

X(z) Y(z)
H(z)
α
1
z

( )
1
Xza

()
1
1
1
H
1
z
z
z
α


+
=
+b

()
1
1
H
1
z
z
α

=
−c

()
1
1
1
H
1
z
z
z
α


+
=
−d

()
1
1
H
1
z
z
z
α


=

37
/ Cho hàm truyền đạt của khối mạng lưới hệ thống:
()
1
11
1
H
11
z
z
zz
αα

− −
=+
−−

z

Đáp ứng xung của khối mạng lưới hệ thống sẽ là:

a

() () ( )
1
h2
nn
nun un
αα

=−−b

() () ( )
1
h2
nn
nun un
αα

=+−c

() () ()
1
h21
nn
nun un
αα

=−+ −d

() () ( )
1
h2
nn
nun un
αα
+
=+ +
38
/ Cho tín hiệu x(n) =
()
n
na u n
hãy cho biết thêm thêm trường hợp nào sau này là biến hóa X(z) của nó:

a

()
2
1
1
az
az


Với
za>17

b

()
1
2
1
1
az
azVới
za>c

()
1
2
1
1
z
azVới
za>d

()
1
2
1
1
az
azVới
za
<
39
/ Xác định biến hóa
z
của tín hiệu:

()
10nN1
xn
0n
≤ ≤−

=


⎩a

()
N
1
0z1
Xz
1z
z1
1z


=


=
⎩−b

()
N
1
Nz1
Xz
1z
z1
1z


=


=
⎩−c

()
1
Nz1
Xz
1
z1
1z

=


=⎩−d

()
N
1
Nz0
Xz
1z
z0
1z


=


=
⎩−
40
/ Hệ thống có hàm truyền đạt:

1234
1
()
43 2
Hz
zzzz
−−−−
=
++++

sẽ ổn định, đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai

18
CHƯƠNG
III: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC
TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC

1
/ Biến đổi Fourier FT của một tín hiệu x(n) được định nghĩa như sau:

abcd
2
/ Biến đổi Fourier ngược IFT của
( )
j
Xe
ω
được định nghĩa như sau

a

()
()
1
2
jjn
x nXeed
π
ωω
−π

π
∫b

()
()
1
2
jjn
x nXeed
j
π
ω−ω
−π

π
∫c

()
()
1
2
jjn
x
nXeed
π
ω−ω
−π

π
∫d

()
()
1
2
jjn
x nXeed
j
π
ωω
−π

π

3
/ Phát biểu nào sau này là đúng:

a
Biến đổi Z là biến hóa Fourier được thực thi ở bên trái mặt phẳng phức.

b
Biến đổi Fourier là biến hóa Z thực thi trên vòng tròn cty.

c
Biến đổi Z là trường hợp riêng của biến hóa Fourier.

d
Biến đổi Fourier là biến hóa Z được thực thi ở bên trái mặt phẳng phức. 4
/ Các tín
hiệu trong miền tần số w có tính chất:

a
Tuần hoàn với chu kỳ luân hồi là 2p

b
Tuần hoàn với chu kỳ luân hồi là p.

c
Tuần hoàn khi w ³ 0.

d
Không phải là tín hiệu tuần hoàn 5
/ Nếu bộ lọc số lý tưởng có pha bằng 0 thì quan hệ giữa phục vụ tần số và phục vụ biên độ tần số sẽ
là:

ab19

cd
6
/ Thành phần tương ứng của
()
x nk−
khi chuyển sang miền tần số w sẽ là:

abcd
7
/ Ký hiệu
()
H
j
e
ω
biểu
diễn:

a
Đáp ứng biên độ tần số của khối mạng lưới hệ thống.

b
Phổ của tín hiệu.

c
Phổ biên độ của tín hiệu.

d
Đáp ứng tần số của khối mạng lưới hệ thống. 8
/ Ký hiệu
( )
j
Xe
ω
màn biểu diễn:

a
Phổ biên độ của tín hiệu x(n).

b
Phổ của tín hiệu x(n)

c
Đáp ứng biên độ tần số của tín hiệu x(n).

d
Đáp ứng tần số của tín hiệu x(n). 9
/ Cách màn biểu diễn

là:

a
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng modul và
argument.

b
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng độ lớn và pha.

c
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng modul và pha

d
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng modul và phổ pha. 10
/ Thành phần
()
ϕ ω
trong màn biểu diễn

của khối mạng lưới hệ thống được gọi là:

a
Đáp ứng pha tần số của khối mạng lưới hệ thống

b
Pha tần số của tín hiệu

c
Pha tần số của khối mạng lưới hệ thống

d
Phổ pha của khối mạng lưới hệ thống 11
/ Cách màn biểu diễn

là:

a
Biểu diễn
phổ tín hiệu dưới dạng độ lớn và pha.

b
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng modul và argument.

c
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng độ lớn và phổ pha.

d
Biểu diễn phổ tín hiệu dưới dạng phổ biên độ và pha.

2012
/ Cho tín hiệu
()
n
an0
xn
0n0


=

<

biến hóa Fourier của nó sẽ là:

a

()
j
j
1
Xe
1ae
ω
−ω
=

với
a1<b

()
j
j
1
Xe
1ae
ω
−ω
=
+
Với
a1<c

()
j
j
1
Xe
1ae
ω
−ω
=
+
Với
a1>d

()
j
j
1
Xe
1ae
ω
−ω
=

Với
a1>
13
/ Biến đổi Fourier của tín hiệu x(n) =
( )
1n
δ

sẽ là:

a

()
j j
X ee
ω ω

=b

()
j j
X ee
ω ω
+
=−

c

()
j j
X ee
ω ω
+
=

d

()
j j
X ee
ω
ω

=−
14
/ Việc ánh xạ tín hiệu từ miền thời hạn rời rạc n sang miền tần số liên tục w được thực thi thông
qua biến hóa Z, đúng hay sai ?.

a
Đúng

b
Sai 15
/ Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số lý tưởng có chiều dài hữu hạn, đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 16
/ Phép chập trong miền thời hạn rời rạc n trở thành phép nhân thông thường trong miền tần số w,
đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 17
/ Cho tín hiệu

() ()
3
4
n
x nun
⎛⎞
=
⎜⎟
⎝⎠
. Phổ của tín hiệu sẽ là đáp án nào sau này:

a
Không tồn tại

b

()
1
3
1
4
j
j
Xe
e
ω
ω
=
−c

()
1
3
1
4
j
j
Xe
e
ω
ω

=
+d

()
1
3
1
4
j
j
Xe
e
ω
ω

=

21

18
/ Cho tín hiệu
() ()
4
3
n
x nun
⎛⎞
=
⎜⎟
⎝⎠
. Phổ của tín hiệu sẽ là đáp án nào
sau này:

a

()
1
4
1
3
j
j
Xe
e
ω
ω
=
−b

()
1
4
1
3
j
j
Xe
e
ω
ω

=
+c
Không tồn tại

d

()
1
4
1
3
j
j
Xe
e
ω
ω

=

19
/ Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số thông thấp lý tưởng pha 0 được màn biểu diễn ở dạng nào sau này:

a

()
sin
cc
n
hn
n
ω ω
π
=

b

()
sin
cc
c
n
hn
n
ω ω
πω
=−

c

()
sin
.
c
n
hn
n
ω
π
=

d

()
sin
cc
c
n
hn
n
ω ω
πω
=
20
/ Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số thông cao lý tưởng pha 0 được màn biểu diễn ở dạng nào sau này:

a

()
sin
()
.
c
n
hn n
n
ω
δ
π
=−

b

()
sin
()
cc
n
hn n
n
ω ω
δ
π
=−

c

()
sin
()
cc
c
n
hn n
n
ω ω
δ
πω
=−d

()
sin
()
cc
c
n
hn n
n
ω ω
δ
πω
=+ 21
/ Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số thông dải lý tưởng pha 0 với tần số cắt w
c1
< w
c2
được màn biểu diễn
ở dạng nào sau này:

a

()
112 2
12
sin sin
ccc c
cc
nn
hn
nn
ω ωω ω
πω πω
=−b

()
2211
21
sin sin
c ccc
cc
nn
hn
nn
ω ωωω
πω πω
=−

c

()
2211
21
sin sin
c ccc
cc
nn
hn
nn
ω ωωω
πω πω
=− −

d

()
2211
21
sin sin
cccc
cc
nn
hn
nn
ω ωωω
πω πω
=+
22
/ Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số chắn dải lý tưởng pha 0 với tần số cắt w
c1
< w
c2
được màn biểu diễn
ở dạng nào sau này:

22

a

()
2211
21
sin sin
()
c ccc
cc
nn
hn n
nn
ω ωωω
δ
πω πω
=+ −

b

()
2211
21
sin sin
()
c ccc
cc
nn
hn n
nn
ω ωωω
δ
πω πω
=− −c

()
2211
21
sin sin
()
cccc
cc
nn
hn n
nn
ω ωωω
δ
πω πω
=− +

d

()
112 2
12
sin sin
()
ccc c
cc
nn
hn n
nn
ω ωω ω
δ
πω πω
=− + 23
/ Chất lượng bộ lọc số tốt khi:

a
+ Độ gợn sóng dải thông d
1
, dải chắn d
2
đều nhỏ.
+ Tần số số lượng giới hạn dải thông w
p.
, tần số giới
hạn dải chắn w
s
gần nhau (nghĩa là dải quá độ nhỏ).

b
+ Độ gợn sóng dải thông d
1
, dải chắn d
2
đều lớn.
+ Tần số số lượng giới hạn dải thông w
p.
, tần số số lượng giới hạn dải chắn w
s
cách xa nhau(nghĩa là dải quá độ
lớn).

c
+ Độ gợn sóng dải thông d
1
, dải chắn d
2
lớn.
+ Tần số số lượng giới hạn dải thông w
p.
, tần số số lượng giới hạn dải chắn w
s
gần nhau (nghĩa là dải quá độ nhỏ).

d
+ Độ gợn sóng dải thông
d
1
, dải chắn d
2
đều nhỏ.
+ Tần số số lượng giới hạn dải thông w
p.
, tần số số lượng giới hạn dải chắn w
s
cách xa nhau (nghĩa là dải quá độ
lớn). 24
/ Trong màn biểu diễn
() ()
( )
.
j
jj
Xe Ae e
θ ω
ωω
= độ lớn
( )
j
Ae
ω
chi hoàn toàn có thể dương (>0), đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 25
/ Biến đổi Fourier của một dãy x(n) sẽ tồn tại nếu và chỉ nếu:
()
n
xn

=−∞
< ∞

( Có nghĩa là
chuỗi
()
n
x n

=−∞

quy tụ) đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 26
/ Quan hệ
()
sin n
n
n
π
δ
π
= đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 27
/ Bộ lọc số lý tưởng pha 0 có phục vụ xung h(n) đối xứng qua trục hoành đúng hay sai ?

a
Sai

b
Đúng 28
/ Khi pha của cục lọc bằng không
()
0
θω
=
, dẫn đến tâm đối xứng của cục lọc nằm tại n = 0 (gốc tọa
độ) đúng hay sai ?

a
Đúng

b
Sai 29
/ Thành phần tương ứng của
()
0
cosx nn
ω
khi chuyển sang miền tần số w sẽ là:

23

a

()
0
1
2
X
ω ω
+b

()
0
1
2
X
ω ω

c

()()
00
11
22
XX
ω ωωω
++ −

d

()()
00
11
22
XX
ω ωωω
+− −
30
/ Thành phần tương ứng của
()
0
jn
exn
ω
khi chuyển sang miền tần số w sẽ là:

abcd
31
/
Cho phổ tín hiệu: hãy xác lập độ lớn và pha của tín hiệu:

a
Độ lớn của tin hiệu là
sin 3
ω
và pha của tín hiệu là 2w

b
Độ lớn của tin hiệu là
sin 3
ω
và pha của tín hiệu là j2w

c
Độ lớn của tin hiệu là
sin 3
ω
và pha của tín hiệu là j2w

d
Độ lớn của tin hiệu là
sin 3
ω
và pha của tín hiệu là 2w 32
/ Ta hoàn toàn có thể hiệu chỉnh đồng thời khiến cho độ gợn sóng dải thông, dải chắn và dải quá độ giữa dải
thông,
dải chắn của cục lọc số thực tiễn cùng nhỏ,
đúng hay sai ?

a
Sai

b
Đúng 33
/ Đặc điểm của cục lọc Nyquist có tần số cắt
c
M
π
ω
= (M: nguyên dương) là:
()
0
0
nM
hn
nM
=

=

≠≠

đúng hay sai ?

a
Sai

b
Đúng 34
/ Bộ lọc số lý tưởng không thể thực thi được trong thực tiễn vì:

a
Đáp ứng xung h(n) có tính chất phản đối xứng

b
Đáp ứng xung h(n) phản nhân quả

c
Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số lý tưởng là không nhân quả

d
Đáp ứng xung h(n) có tính chất đối xứng 35
/ Biến đổi Fourier của tín hiệu x(n) =
( )
1
n
δ

+
( )
1
n
δ
+
sẽ là:

a
x(n) =
2sin
ωb
x(n) =
2cos
ωc
x(n) =
osc
ω24

d
x(n) =
sin
ω
36
/ Đáp ứng xung h(n) của cục lọc số thông tất (All-pass filter) pha 0 đó đó là:

a
Dãy nhảy cty u(n)

b
Dãy
dốc đơn vi
()
rnc
Dãy
sin n
πd
Xung cty
()
n
δ
37
/ Khi w ³ 0, quan hệ giữa phổ pha, pha của tín hiệu sẽ là:

a

() ()
( )
() ()
()
khi 0
khi 0
j
j
Ae
Ae
ω
ω
θω ϕω π
θω ϕω
+= + ≥
+= <b

() ()
()
() ()
()
khi 0
khi 0
j
j
Ae
Ae
ω
ω
θω ϕω
θω ϕω π
+= ≥
+=+ <c

() ()
( )
() ()
()
khi 0
khi
0
j
j
Ae
Ae
ω
ω
ϕω θω π
ϕω θω
+= + ≥
+= <d

() ()
()
() ()
()
khi 0
khi 0
j
j
Ae
Ae
ω
ω
ϕω θω
ϕω θω π
+= ≥
+=+ <38
/ Biểu diễn dưới đấy là:
a
Đáp ứng biên độ tần số của cục lọc thông thấp lý tưởng.

b
Đáp ứng biên độ tần số của cục lọc thông cao lý tưởng.

c
Đáp ứng biên độ tần số của cục lọc thông thấp thực tiễn.

d
Đáp ứng biên độ tần số của cục lọc thông cao thực tiễn.
39
/ Quan hệ Parseval: thể hiện sự bảo toàn về mặt nguồn tích điện khi chuyển từ miền thời hạn sang
miền tần số được thể hiện như sau:

a

()
n
x n

=−∞

(Miền n)
()
1
2
j
X ed
π
ω
π
ω


(Miền
ω
)

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit

xử lý

Reply
6
0
Chia sẻ

4394

Clip Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm xử lý tín hiệu số ptit vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #xử #lý #tín #hiệu #số #ptit