Mẹo về Tình tiết tăng nặng là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tình tiết tăng nặng là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-10 21:05:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Muốn vận dụng đúng những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) được quy định trong BLHSnăm 2015đối với những người phạm tội thìkhông chỉ hiểu đúng nội dung của những tình tiết đó, mà còn phải có kỹ năng vận dụng mới hoàn toàn có thể quyết định hành động một mức hình phạt thích hợp tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Ảnh minh họa

1. Cần hiểu đúng, đủ nội dung của những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ TNHS

Yêu cầu này tưởng đơn thuần và giản dị nhưng thực tiễn có nhiều trường hợp người tiến hành tố tụng hoặc người bào chữa đã hiểu không đúng nội dung của những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ TNHS, nên lúc bào chữa cho những người dân phạm tội không được Hội đồng xét xử đồng ý hoặc khi quyết định hành động hình phạt không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm mà người phạm tội thực thi, không còn công dụng đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mỗi tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 và Điều 52 BLHS năm 2015 có tính chất, mức độ tăng nặng, giảm nhẹ rất khác nhau. Ngay riêng với cùng một tình tiết cũng luôn có thể có tính chất, mức độ tăng nặng, giảm nhẹ rất khác nhau.

Hiểu đúng là xác lập đúng nội dung mà nhà làm luật quy định tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết giảm nhẹ đó ra làm sao. Ví dụ: Tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng thì phải hiểu thế nào là phạm tội lần đầu và thế nào là thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Hiểu tính chất, mức độ tăng nặng, giảm nhẹ rất khác nhau là phải xác lập trong mọi tình tiết đó thì trường hợp nào nghiêm trọng hơn trường hợp nào. Ví dụ: Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại thì phải xác lập tỷ suất tiền bồi thường so với tổng số tiền thiệt hại mà người phạm tội gây ra, để xem mức độ giảm nhẹ nhiều hay ít.

Hiểu đủ là xác lập đủ số lượng những tình tiết được quy định tại mỗi điểm của Điều 51, 52 BLHS năm 2015 mà nhà làm luật đã quy định bao nhiêu tình tiết? Ví dụ: Điểm r nhà làm luật quy định một tình tiết giảm nhẹ nhưng điểm a khoản 1 Điều 51 nhà làm luật quy định hai tình tiết giảm nhẹ chứ không phải một hoặc điểm a khoản 1 Điều 52 nhà làm luật quy định một tình tiết tăng nặng nhưng điểm ikhoản 1 Điều 52 nhà làm luật quy định đến 5 tình tiết tăng nặng chứ không phải chỉ có một tình tiết…

2. Cần phân biệt những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với những tình tiết là tín hiệu định tội

Các tình tiết là tín hiệu định tội là những tình tiết mà nếu không còn nó thì hành vi không cấu thành tội phạm hoặc nếu có, thì nó cấu thành tội phạm khác nghiêm trọng hơn (nếu là tình tiết tăng nặng) hoặc ít nghiêm trọng hơn (nếu là tình tiết giảm nhẹ). Tuy nhiên, ở đây toàn bộ chúng ta chỉ nói tới những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, còn tình tiết là tín hiệu định tội hoàn toàn có thể không phải là tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ví dụ: Lén lút là tín hiệu định tội trộm cắp tài sản, nhưng nó không phải là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 hoặc Điều 52 BLHS năm 2015.

Yêu cầu của việc phân biệt trong trường hợp này sẽ không còn phải là phân biệt hai tình tiết với nhau, tình tiết nào là tín hiệu định tội, còn tình tiết nào là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mà sự phân biệt ở đấy là lúc một tình tiết nào này được quy định tại Điều 51 hoặc Điều 52 BLHS năm 2015, mà tình tiết này đã là tín hiệu định tội rồi thì khi quyết định hành động hình phạt không được đánh giá tình tiết đó là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ nữa. Ví dụ tình tiết giết người do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội là tín hiệu định tội được quy định tại Điều 126 BLHS, nên lúc quyết định hành động hình phạt riêng với những người phạm tội này, Tòa án không được đánh giá tình tiết phạm tội do vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội là tình tiết giảm nhẹ nữa. Ý nghĩa của việc phân biệt là ở đoạn đó.

Ảnh minh họa

3. Cần phân biệt những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHSvới những tình tiết là tín hiệu định khung hình phạt

Các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt là những tình tiết mà nhà làm luật dự tính nếu có thì Tòa án phải vận dụng ở khung hình phạt mà điều luật quy định có tình tiết đó riêng với những người phạm tội. Ví dụ: Một người tận dụng chức vụ, quyền hạn để vận chuyển trái phép thành phầm & hàng hóa qua biên giới là thuộc trường hợp phạm tội quy định tại điểm d khoản 2 Điều 189 BLHS năm 2015. Tình tiết tận dụng chức vụ, quyền hạn trong trường hợp phạm tội rõ ràng này đã là tín hiệu định khung hình phạt, nên lúc quyết định hành động hình phạt, Tòa án không được vận dụng tình tiết này là tình tiết tăng nặng riêng với bị cáo nữa.

Các tình tiết là tín hiệu định khung hình phạt thực ra là tín hiệu cấu thành tội phạm, nhưng nó là tín hiệu của cấu thành khác loại (cấu thành tăng nặng hoặc cấu thành giảm nhẹ). Về cấu thành tội phạm, khoa học luật hình sự chia ra làm ba loại: Cấu thành cơ bản, cấu thành tăng nặng và cấu thành giảm nhẹ.

Cấu thành cơ bản là cấu thành không còn những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS. Ví dụ: Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015 (Tội trộm cắp tài sản). Loại cấu thành này, về cơ bản đã bao hàm khá đầy đủ những yếu tố cấu thành Tội trộm cắp tài sản (chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan), tức là một người dân có đủ sức TNHS, có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác có mức giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã biết thành xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã biết thành phán quyết về tội chiếm đoạt tài sản, không được xóa án tích mà còn vi phạm.

Cấu thành tăng nặng là cấu thành nếu có một hoặc một số trong những tình tiết khác ngoài những tình tiết đã được quy định trong cấu thành cơ bản và những tình tiết này làm cho tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nguy hiểm hơn so với trường hợp không còn tình tiết này, cấu thành tăng nặng bao giờ cũng luôn có thể có khung hình phạt nặng hơn so với cấu thành cơ bản. Ví dụ, khoản 1 Điều 173 BLHS (Tội trộm cắp tài sản) là cấu thành cơ bản có khung hình phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và là tội phạm ít nghiêm trọng. Nhưng nếu người phạm tội lại sở hữu hành vi hành hung để tẩu thoát thì thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 173 BLHS là cấu thành tăng nặng, có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm và là tội nghiêm trọng.

Cấu thành giảm nhẹ là cấu thành nếu có một hoặc một số trong những tình tiết khác ngoài những tình tiết đã được quy định trong cấu thành cơ bản và những tình tiết này làm cho tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội ít nguy hiểm hơn so với trường hợp không còn tình tiết này, cấu thành giảm nhẹ bao giờ cũng luôn có thể có khung hình phạt nhẹ hơn so với cấu thành cơ bản. Ví dụ, khoản 1 Điều 119 (Tội chống phá cơ sở giam giữ) là cấu thành cơ bản có khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Nhưng nếu người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 119 là cấu thành giảm nhẹ, có khung hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù.

Tuy nhiên, không phải điều luật nào thì cũng gồm có cả cấu thành tăng nặng hoặc cấu thành giảm nhẹ, mà tùy thuộc vào mỗi tội phạm và chủ trương hình sự của nhà nước trong việc xử lý từng loại tội phạm. Đa số những tội quy định trong BLHS có cấu thành tăng nặng, chỉ có một số trong những tội có cấu thành giảm nhẹ (hầu hết là những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc).

Các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ đã là tín hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không sẽ là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi quyết định hành động hình phạt nữa.

4. Chỉ được phép tăng, giảm mức hình phạt trong một khung hình phạt

Điều luật quy định khung hình phạt có mức tối thiểu và tối đa tùy từng tính chất, mức độ nguy hiểm của từng tội phạm. Khi đã xác lập bị cáo phạm tội ở khung hình phạt nào, dù có nhiều tình tiết tăng nặng thì họ cũng không biến thành xử phạt quá mức cần thiết cao nhất của khung hình phạt đó. Ví dụ: Bị cáo phạm tội sản xuất hàng nhái thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 192 BLHS có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm. Tòa án không được xử phạt bị cáo trên 10 năm tù, dù họ có nhiều tình tiết tăng nặng ở Điều 52. Trường hợp xử phạt dưới 05 năm tù, Tòa án phải nêu được nguyên do và phải tuân theo những quy định tại Điều 54 có nội dung như sau:

– Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được vận dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có tối thiểu hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

– Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được vận dụng nhưng tránh việc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật riêng với những người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Đây là quy định mới mà BLHS năm 1999 chưa quy định. Nếu trước kia Điều 47 BLHS năm 1999 quy định: Khi có tối thiểu hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật, thì nay, Điều 54 BLHS năm 2015 quy định thành 2 khoản, khoản 1 như Điều 47 BLHS năm 1999, còn khoản 2 thì tránh việc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật với Đk người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Quy định này đã tháo gỡ được yêu cầu của thực tiễn xét xử mà nhiều trường hợp Tòa án phải xé rào do quy định ngặt nghèo tại Điều 47 BLHS năm 1999.

– Trong trường hợp có đủ những Đk quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 54 BLHS năm 2015 nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Ví dụ: Nguyễn Văn D phạm tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS có khung hình phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 đến 03 năm, nhưng D có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51, không còn tình tiết tăng nặng thì Tòa án hoàn toàn có thể vận dụng hình phạt dưới 06 tháng (theo Điều 36 BLHS thì hình phạt tái tạo không giam giữ được vận dụng từ 06 tháng đến 03 năm) hoặc chuyển sang hình phạt tiền là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tái tạo không giam giữ. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án./.

(Trích bài : “Một số yếu tố cần để ý quan tâm khi vận dụng những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hành động hình phạt” của tác giả Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao. Tạp chí Kiểm sát số 14/2022).

Xem thêm>>>

Pháp nhân thương mại phải phụ trách hình sự lúc nào?

Không xử lý nội bộ nếu đảng viên phải truy cứu trách nhiệm hình sự

Trường hợp nào không phải chịu TNHS, không biến thành truy cứu TNHS?

4133

Clip Tình tiết tăng nặng là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tình tiết tăng nặng là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tình tiết tăng nặng là gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tình tiết tăng nặng là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tình tiết tăng nặng là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tình tiết tăng nặng là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tình #tiết #tăng #nặng #là #gì