Thủ Thuật Hướng dẫn Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-19 05:11:39 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung gồm có 319 vướng mắc trắc nghiệm đa lựa chọn và vướng mắc trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả những câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình diễn (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số vướng mắc rất thích hợp cho nhu yếu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời những bạn tham gia tìm hiểu phần 4 gồm 28 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án phía dưới.

QTH_1_C4_1: Ra quyết định hành động là
○ Công việc của những nhà quản trị cấp cao
● Lựa chọn một giải pháp cho yếu tố đã xác lập
○ Một việc làm mang tính chất chất nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

○ Tất cả đều sai

QTH_1_C4_2: Ra quyết định hành động là một trong hoạt động và sinh hoạt giải trí
○ Nhờ vào trực giác
● Mang tính khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
○ Nhờ vào kinh nghiệm tay nghề

○ Tất cả đều chưa đúng chuẩn

QTH_1_C4_3: Câu nào là sai
● Ra quyết định hành động phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn chủ quan của nhà quản trị
○ Ra quyết định hành động mang tính chất chất khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
○ Việc ra quyết định hành động rất cần nhờ vào kinh nghiệm tay nghề

○ Cần nắm vững lý thuyết ra quyết định hành động

QTH_1_C4_4: Ra quyết định hành động quản trị nhằm mục đích
● Chọn phuơng án tốt nhất và ra quyết định hành động
○ Thảo luận với những ngừơi khác và ra quyết định hành động
○ Giải quyết một yếu tố

○ Tìm phuơng án để xử lý và xử lý yếu tố

QTH_1_C4_5: Qui trình ra quyết định hành động gồm
○ Xác định yếu tố và ra quyết định hành động
○ Chọn phuơng án tốt nhất và ra quyết định hành động
○ Thảo luận với những người dân khác và ra quyết định hành động

● Nhiều buớc rất khác nhau

QTH_1_C4_6: Buớc thứ nhất trong quy trình ra quyết định hành động là
○ Xây dựng những tiêu chuẩn nhìn nhận
○ Tìm kiếm những phuơng án
● Nhận diện yếu tố cần xử lý và xử lý

○ Xác định tiềm năng

QTH_1_C4_7: Bước trở ngại vất vả nhất của một quy trình ra quyết định hành động là
○ Xây dựng những tiêu chuẩn nhìn nhận
○ Tiềm kiếm những phuơng án
● Nhận diện yếu tố cần xử lý và xử lý

○ Tìm kiếm thông tin

QTH_1_C4_8: Tính nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc
○ Xây dựng những tiêu chuẩn
○ Tìm kiếm thông tin
○ So sánh những phuơng án

● Tất cả đều chưa đúng chuẩn

QTH_1_C4_9: Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở bước
○ Tìm kiếm thông tin
○ Xác định phưong án tối ưu
○ Nhận diện yếu tố cần xử lý và xử lý

● Tất cả đều chưa đúng chuẩn

QTH_1_C4_10: Bước thứ hai của quy trình ra quyết định hành động là
● Xây dựng những tiêu chuẩn nhìn nhận
○ Tìm kiếm những phưong án
○ Nhận diện yếu tố

○ Tìm kiếm thông tin

QTH_1_C4_11: Bước thứ 4 của quy trình ra quyết định hành động là
○ Xây dựng những tiêu chuẩn nhìn nhận
○ Tìm kiếm những phưong án
● Đánh giá những phương án

○ Nhận diện yếu tố

QTH_1_C4_12: Bước thứ 5 của quy trình ra quyết định hành động là
○ Xây dựng những tiêu chuẩn nhìn nhận
○ Tìm kiếm những phuơng án
○ Đánh giá những phương án

● Chọn phuơng án tối ưu

QTH_1_C4_13: Hiệu quả của quyết định hành động tùy từng
○ Nắm vững những buớc của quy trình ra quyết định hành động
○ Vận dụng thuần thục tiến trình của quy trình ra quyết định hành động
○ Bảo đảm khá đầy đủ những Đk thực thi quyết định hành động

● Tất cả đều đúng

QTH_1_C4_14: Quá trình ra quyết định hành động gồm
○ 5 bước
○ 4 bước
○ 7 bước

● 6 bước

QTH_1_C4_15: Ra quyết định hành động là một trong việc làm
○ Của nhà quản trị
○ Mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
● Vừa mang tính chất chất khoa học và vừa mang tính chất chất nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

○ Tẩt cả đều sai

QTH_1_C4_16: Lựa chọn quy mô ra quyết định hành động tùy từng
○ Tính cách nhà quản trị
○ Ý muốn của quá nhiều nhân viên cấp dưới
○ Năng lực nhà quản trị

● Nhiều yếu tố rất khác nhau

QTH_1_C4_17: Ra quyết định hành động theo phong thái độc đoán sẽ
○ Không có lợi trong mọi truờng hợp
○ Không được cấp dưới ủng hộ khi thực thi quyết định hành động
○ Gặp sai lầm không mong muốn trong xử lý và xử lý yếu tố

● Không phát huy được xem sang tạo của nhân viên cấp dưới trong quy trình ra quyết định hành động

QTH_1_C4_18: Nhà quản trị nên
○ Chọn quy mô ra quyết định hành động đã thành công xuất sắc truớc đó
● Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn quy mô ra quyết định hành động thích hợp
○ Sử dụng quy mô tham vấn để ra quyết định hành động

○ Sử dụng quy mô “ra quyết định hành động tập thể” vì đấy là quy mô tốt nhất

QTH_1_C4_19: Trong trường hợp cấp bách, nhà quản trị nên
● Chọn quy mô “độc đoán”
○ Sử dụng quy mô “ra quyết định hành động tập thể”
○ Chọn cách thừơng dùng để ra quyết định hành động

○ Sử dụng hình thức “tham vấn”

QTH_1_C4_20: Ra quyết định hành động nhóm
○ Luôn luôn mang lại hiệu suất cao cực tốt
○ Ít khi mang lại hiệu suất cao cực tốt
● Mang lại hiệu suất cao nhất trong những Đk thích hợp nhất định

○ Tốn kém thời hạn

QTH_1_C4_21: Quyết định quản trị đưa ra phải thỏa mãn nhu cầu
○ 5 yêu cầu
● 6 yêu cầu
○ 4 yêu cầu

○ 7 yêu cầu

QTH_1_C4_22: Các hiệu suất cao của quyết định hành động quản trị gồm có
○ Hoạch định, tổ chức triển khai, điều khiển và tinh chỉnh, kiểm tra
● Định hướng, bảo vệ, phối hợp, bất buộc
○ Định hướng, khoa học, thống nhất, linh hoạt

○ Khoa học, khuynh hướng, bảo vệ, đúng thời cơ

QTH_1_C4_23: Để xử lý và xử lý được yếu tố, nhà quản trị cần
○ Chú trọng đến khâu ra quyết định hành động (*)
○ Chú trọng đến khau thực thi quyết định hành động (**)
● Chú trọng đến hơn cả (*) và (**)

○ Chú trọng đến khâu ra quyết định hành động nhiều hơn nữa

QTH_1_C4_24: Hình thức ra quyết định hành động có tham vấn là
● Trao đổi với ngừơi khác trước kia khi ra quyết định hành động
○ Thu thập thông tin từ cấp dưới trước lúc ra quyết định hành động
○ Dựa vào ý kiến số đông đưa ra quyết định hành động

○ Dựa trên sự hiểu biết thành viên đưa ra quyết định hành động

QTH_1_C4_25: Kỹ thuật nào nên vận dụng khi thảo luận đề nhận dạng yếu tố
● Phương pháp động não (brain storming)
○ Phuơng pháp phân tích SWOT
○ Phương pháp bảng mô tả yếu tố

○ Tất cả đều sai

QTH_1_C4_26: Quyết định quản trị là
○ Sự lựa chọn của nhà quản trị
○ Mệnh lệnh của nhà quản trị
○ Ý tuởng của nhà quản trị

● Sản phẩm của lao động quản trị

QTH_1_C4_27: Bước 3 của quy trình ra quyết định hành động quản trị là
● Tìm kiếm những phương án
○ Xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận phương án
○ Thu thập thông tin

○ Đánh giá những phương án

QTH_1_C4_28: Buớc thứ 6 của quy trình ra quyết định hành động là
● Ra quyết định hành động và thực thi
○ Xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận phương án
○ Lựa chọn phương án tối ưu

○ Đánh giá những phương án

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc

4333

Review Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ ràng nhất trong quy trình ra quyết định hành động ở buớc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #khoa #học #của #quản #trị #thể #hiện #rõ #nét #nhất #trong #quá #trình #quyết #định #ở #buớc