Mẹo Hướng dẫn Tính độ dốc của đường bàng quan 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính độ dốc của đường bàng quan được Update vào lúc : 2022-07-27 17:45:16 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

3.2. Lý thuyết bàng quan, ngân sách

3.2.1. Đường ngân sách, đường bàng quan

3.2.1.1. Đường bàng quan:

Sở thích có tính hoàn hảo nhất, nghĩa là người tiêu dùng hoàn toàn có thể so sánh, sắp xếp theo thứ tự mức thỏa mãn nhu cầu mà những phối hợp rất khác nhau giữa hai hay nhiều thành phầm & hàng hóa hoàn toàn có thể mang lại.

Ví dụ: Phối hợp A gồm: 1 ly kem + 4 chiếc bánh ngọt. Phối hợp B gồm: 2 ly kem + 2 chiếc bánh ngọt. Nếu là người thích ăn bánh ngọt thì phối hợp A mang lại mức thỏa mãn nhu cầu cao hơn phối hợp B; anh ta sẽ sắp xếp A > B. trái lại, riêng với những người thích ăn kem, riêng với anh ta phối hợp B mang lại mức thỏa mãn nhu cầu cao hơn phối hợp A; anh ta sắp xếp B > A.

Người tiêu dùng luôn thích nhiều thành phầm & hàng hóa hơn là ít thành phầm & hàng hóa (giả sử với mọi thành phầm & hàng hóa đều tốt đều được mong ước). Tất nhiên, một số trong những thành phầm & hàng hóa ví như ô nhiễm không khí, là không được mong ước và người tiêu dùng sẽ tránh thành phầm & hàng hóa đó bất kỳ lúc nào họ hoàn toàn có thể. Sở thích có tính bắc cầu, nghĩa là nếu phối hợp A được ưu thích hơn phối hợp B, phối hợp B được ưu thích hơn phối hợp C thì tất yếu phối hợp A sẽ tiến hành ưu thích hơn phối hợp C: A > B và B > C  A > C

Nội dung chính

    3.2. Lý thuyết bàng quan, ngân sách 3.2.1. Đường ngân sách, đường bàng quan 3.2.2. Sự phối hợp giữa bàng quan và ngân sách 3.2.3. Ảnh hưởng của yếu tố thay đổi của thu nhập và giá cảVideo liên quan

– Đường bàng quan

Để khắc phục phần nào những nhược điểm của phân tích quyền lợi, từ lâu người ta còn dùng đường bàng quan trong phân tích kinh tế tài chính. Tuy nhiên cả hai cách phân tích đều cho cùng một kết quả: cả hai liên hệ ngặt nghèo với nhau và giúp làm sáng tỏ yếu tố thái độ tiêu dùng thành viên. Các bước phân tích cùng nhằm mục đích xác lập đường cầu thành viên và đường cầu thị trường.

Khái niệm

Đường bàng quan là tập hợp những phối hợp rất khác nhau giữa hai hay nhiều thành phầm cùng mang lại một mức thỏa mãn nhu cầu cho những người dân tiêu dùng.

Giả sử có bốn phối hợp A, B, C và D của 2 thành phầm thực phẩm ( X) và số lượng quần áo (Y) cùng tạo ra một mức thỏa mãn nhu cầu cho những người dân tiêu dùng là U1, được thể hiện trong bảng 3.4 dưới đây:

Phối hợp

X (đv)

Y (đv)

A

3

7

B

4

4

C

5

2

D

6

1

Thể hiện những phối hợp trên lên đồ thị, những trục biểu thị số lượng thành phầm (X) và số lượng quấn áo (Y), ta được đường đẳng ích (U1) Sở thích của người tiêu dùng hoàn toàn có thể được mô tả bằng tập hợp những đường đẳng ích tương ứng với những mức thỏa mãn nhu cầu rất khác nhau.

Các đường bàng quan càng xa gốc O thì mức thỏa mãn nhu cầu càng cao.

Tập hợp những đường bàng quan trên một đồ thị được gọi là sơ đồ bàng quan

Hình 3.3. Đường bàng quan

Đặc điểm của đường bàng quan

Các đường bàng quan thường có ba điểm lưu ý:

(1) Dốc xuống về bên phải, điều này phản ánh thực tiễn của người tiêu dùng là lúc giảm lượng tiêu thụ thành phầm này thì tăng lượng tiêu thụ thành phầm kia để tổng quyền lợi không đổi.

Nếu đường bàng quan nằm ngang, thì tức là với cùng lượng Y phối phù thích hợp với những lượng X rất khác nhau đều đem lại mức hữu dụng như nhau. Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết người tiêu thụ đã bảo hòa với lượng X, do đó dù có tăng thêm X cũng không làm tăng thêm quyền lợi

(2) Các đường bàng quan không cắt nhau

Giả sử hai tuyến phố đẳng ích (U1) và (U2) cắt nhau như trên hình 3.5, hai phối hợp A và C cùng nằm trên đường (U1), do đó:

TUA = TUC (1)

Tương tự:

TUB = TUC (2)

Từ (1) và (2), tính bắc cầu được cho phép ta kết luận TUA = TUB. Nhưng điều này trái với giả thuyết thích nhiều hơn nữa ít. Do đó hai tuyến phố bàng quan không thể cắt nhau.

Hình 3.4. Các đường bàng quan không bao giờ cắt nhau

Tính tương hỗ update hay thay thế của những thành phầm được phản ảnh trong độ cong của đường bàng quan. Thật ra những thành phầm có tính thay thế hay tương hỗ update nhau ứng với những số lượng nào đó.

Lồi về phía gốc O, thể hiện tỷ suất mà người tiêu dùng muốn đánh đổi giữa hai loại giảm dần, tỷ suất này được gọi là tỷ suất thay thế biên (MRS).

Tỷ lệ thay thế biên của X cho Y (MRSXY) là số lượng thành phầm Y hạ xuống khi sử dụng tăng thêm một cty thành phầm X nhằm mục đích bảo vệ mức thỏa mãn nhu cầu không đổi.

MRSXY = DY/DX

Với ví dụ trên: MRSXY = -3/1;-2/1;1/1

Trên đồ thị MRS là độ dốc của đường đẳng ích

Mối quan hệ giữa MRSXY với MUX và MUY

(1) Tổng hữu dụng hạ xuống do giảm số lượng thành phầm Y sử dụng:

DTU = DY.MUY

(2) Tổng hữu dụng tăng thêm do sử dụng thêm một cty thành phầm X:

DTU = DX.MUX

Để đảm bảo tổng hữu dụng không đổi thì: DY.MUY + DX.MUX = 0

Do đó tỷ suất thay thế biên cũng đó đó là tỷ số hữu dụng biên của hai thành phầm.

Các dạng đặc biệt quan trọng của đường đẳng ích

Tùy theo quan hệ trong sử dụng giữa hai thành phầm là thay thế hay tương hỗ update, hay vừa thay thế vừa tương hỗ update mà đường đẳng ích có những dạng rất khác nhau.

Hình 3.5. Các dạng đặc biệt quan trọng của đường bàng quan

3.2.1.2. Đường ngân sách

Khái niệm

Đường ngân sách là tập hợp rất khác nhau giữa hai thành phầm mà người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được với cùng một mức thu nhập và giá những thành phầm đã cho.

Phương trình đường ngân sách có dạng:

X.PX + Y.PY = I

hay Y = I/ Py – (Px/ Py)X

Với X là lượng thành phầm X mua được. Y là lượng thành phầm Y mua được. PX là giá thành phầm X. PY là giá thành phầm Y. I là thu nhập của người tiêu dùng. Mô tả trên hình 3.7 ta có đường ngân sách MN:

OM = I/PY: thể hiện lượng thành phầm Y tối đa mà người tiêu dùng mua được.

ON = I/PX: thể hiện lượng thành phầm X tối đa mà người tiêu dùng mua được.

Hình 3.6 Đường ngân sách

Đặc điểm

(1) Đường ngân sách là đường thẳng dốc xuống về bên phải.

(2) Độ dốc của đường ngân sách là tỷ giá giữa hai thành phầm (PX/PY), thể hiện tỷ suất phải đánh đổi giữa hai thành phầm trên thị trường, muốn tăng mua thành phầm này phải giảm tương ứng bao nhiêu thành phầm kia khi thu nhập không đổi.

Ví dụ: A có thu nhập I = 1000 dùng để sở hữ hai thành phầm X và Y với giá tương ứng là PX = 100 và PY = 200. Phương trình đường ngân sách là: Y = 5 – 1/2X. Độ dốc tương ứng là -1/2: muốn mua thêm một thành phầm X phải giảm mua 1/2 thành phầm Y.

Sự dịch chuyển đường ngân sách

Đường ngân sách hoàn toàn có thể dịch chuyển dưới tác động của những tác nhân sau:

(1) Thu nhập thay đổi, khi thu nhập tăng thêm, giá những thành phầm không đổi, đường ngân sách sẽ dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên sang phải. trái lại khi giá cả thu nhập giảm, đường ngân sách dịch chuyển sang trái.

Hình 3.7. Sự dịch chuyển đường ngân sách

(2) Giá thành phầm thay đổi, khi thu nhập I và giá thành phầm Y không đổi, nếu giá thành phầm X tăng thêm thì đường ngân sách trở lại phía gốc trên trục X, vị trí trên trục X vẫn không thay đổi. Nếu giá X tăng thì chiều quay ngược lại.

Hình 3.8. Đường ngân sách quay

3.2.2. Sự phối hợp giữa bàng quan và ngân sách

Về mặt tự nhiên, toàn bộ chúng ta thấy nhu yếu của con người rất phong phú. Người ta cần dùng nhiều thành phầm với một số trong những lượng nhất định, chính bới như toàn bộ chúng ta biết về hữu dụng, đồng thời về mặt kinh tế tài chính người tiêu dùng bị số lượng giới hạn bởi thu nhập của chính họ và giá cả của thành phầm & hàng hóa.

Những đường đẳng ích đã cho toàn bộ chúng ta biết những phối hợp nào khi tiêu dùng những thành phầm mang lại những kết quả là hữu dụng cao thấp rất khác nhau. Tất nhiên ý muốn của người tiêu dùng lựa chọn những phối hợp nào mang lại hữu dụng cao nhất hoàn toàn có thể được.

Những đường số lượng giới hạn tiêu dùng đã cho toàn bộ chúng ta biết người tiêu dùng chỉ có một số trong những lựa chọn có số lượng giới hạn, họ phải phân loại thu nhập của tớ ra làm sao cho những thành phầm.

Với tiềm năng là đạt hữu dụng tối đa, thể hiện trong việc mong ước vươn tới những đường đẳng ích cao nhất trong số lượng giới hạn thu nhập là I1 và giá những thành phầm đã cho là PX và PY được thể hiện qua đường ngân sách tương ứng.

Vấn đề nêu lên: Người tiêu dùng nên lựa chọn phối hợp nào giữa X và Y để tổng hữu dụng đạt được là cao nhất?

Các phối hợp A, E, B đều nằm trên đường ngân sách, do đó điều thỏa mãn nhu cầu số lượng giới hạn về ngân sách. Trong số đó E là phối hợp tối ưu vì nó nằm trên đường đẳng ích cao hơn hết.

Nếu chọn phối hợp A hay B chỉ tạo ra mức thỏa mãn nhu cầu U0, chưa phải là mức thỏa mãn nhu cầu tối đa.

Hình 3.9 Phối hợp tiêu dùng tối ưu

Như vậy phối hợp tối ưu của một đường ngân sách đó đó là tiếp điểm của đường ngân sách với đường bàng quan, tại đó (E) độ dốc của hai tuyến phố bằng nhau:

Tại E: MRSXY = – PX/PY

Trên đồ thị: phối hợp tối ưu là người tiêu dùng sẽ mua X1 thành phầm X và Y1 thành phầm Y để đạt tới thỏa mãn nhu cầu tối đa là U1.

3.2.3. Ảnh hưởng của yếu tố thay đổi của thu nhập và giá cả

Khi giá thành phầm X tăng thêm (hay hạ xuống) trong Đk những yếu tố khác không đổi thì lượng tiêu thụ thành phầm X hạ xuống (hay tăng thêm) là kết quả tổng hợp của hai tác động: tác động thay thế và tác động thu nhập.

Giả sử giá của thành phầm & hàng hóa X hạ xuống gây ra hai tác động. Thứ nhất, sức tiêu thụ thực tiễn của người tiêu dùng tăng thêm: họ có lợi hơn bởi họ hoàn toàn có thể mua cùng một lượng thành phầm & hàng hóa đó với số tiền thấp hơn và có dư tiền để shopping thêm. Thứ hai, họ sẽ tăng tiêu dùng một món đồ nào trở nên rẽ hơn và giảm tiêu dùng món đồ trở nên giá bán đắt hơn một cách tương đối. Thông thường cả hai tác động nay xẩy ra đồng thời nhưng để rõ hơn toàn bộ chúng ta cần phân biệt hai tác động này.

Tác động thay thế: là lượng thành phầm X hạ xuống (tăng thêm) khi giá thành phầm X tăng thêm (hay hạ xuống) trong Đk mức thỏa mãn nhu cầu không đổi (hay thu nhập thực tiễn không đổi). Do đó tác động thay thế luôn mang dấu âm. Sự thay thế này được ghi lại bằng sự dịch chuyển dọc theo đường đẳng ích. Tác động thu nhập: Khi giá thành phầm X tăng thêm làm thay đổi lượng cầu thành phầm X do sức tiêu thụ hạ xuống (thu nhập thực tiễn giảm) và làm thay đổi mức thỏa mãn nhu cầu.

(1) Nếu X là thành phầm thông thường thì tác động thu nhập mang dấu âm, khi giá thành phầm X tăng thêm thu nhập thực tiễn giảm sẽ làm giảm lượng cầu thành phầm X.

(2) Nếu X là thành phầm thứ cấp tác động thu nhập mang dấu dương, khi giá thành phầm X tăng thêm, thu nhập thực tiễn giảm làm lượng cầu thành phầm X tăng thêm và ngược lại.

Giả định X và Y là hai thành phầm thông thường. Với đường ngân sách ban đầu là MN, thì phối hợp tối ưu là yếu tố E(x1,y1), đạt tới thỏa mãn nhu cầu tối đa là U1.

Nếu chỉ có mức giá thành phầm tăng thêm từ Px1 đến Px2 (giá thành phầm Y và thu nhập không đổi), thì đường ngân sách mới là MC và điểm phối hợp tối ưu tương ứng là yếu tố F(x2,y2) với mức thỏa mãn nhu cầu tối đa đạt được là U0.

Như vậy khi giá thành phầm X tăng thêm từ Px1 đến Px2 thì tác động thay thế và tác động thu nhập làm lượng tiêu thụ thành phầm X giảm từ x1 xuống x2.

Để đo lường tác động thay thế, ta loại trừ tác động thu nhập bằng phương pháp tăng thêm thu nhập một lượng (ΔI) vừa đủ để đường ngân sách giả định M’C’ tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách MC và tiếp xúc với đường đẳng ích ban đầu U1 (để tầm mức thỏa mãn nhu cầu không đổi) tại điểm G (x’, y’).

Như vậy tác động thay thế là đoạn x1x’, là yếu tố di tán dọc đường đẳng ích U1 từ E đến G. Tác động thay thế mang dấu âm, nghĩa là yếu tố tăng giá thành phầm sẽ làm giảm lượng cầu thành phầm đó và ngược lại trong Đk mức thỏa mãn nhu cầu không đổi.

Về tác động thu nhập: Khi giá thành phầm tăng thì thu nhập thực tiễn giảm, thể hiện cùng một mức thu nhập bằng tiền như trước, nếu giá thành phầm tăng thì số lượng những thành phầm được mua sẽ hạ xuống so với trước và ngược lại.

Đường ngân sách thực tiễn là MC (với điểm cân đối F(x2,y2)), như vậy tác động thu nhập là đoạn x’x2, là yếu tố dịch chuyển từ G € U1 sang F € U0 là lượng thành phầm X giảm từ x’ xuống x2, làm giảm mức thỏa mãn nhu cầu từ U1  U0.

Tóm lại, với X là thành phầm thông thường, tác động thay thế và tác động thu nhập cùng cùng chiều. Khi giá thành phầm X tăng thì tác động thay thế làm lượng thành phầm X tiếp tục giảm từ x’ xuống x2. Tổng hợp hai tác động, khi giá thành phầm X tăng thêm Px1 lên Px2 làm lượng thành phầm X giảm từ x1 xuống x2.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

Câu 1. Giả sử người tiêu dùng lựa chọn giữa 2 hàng hoá A và B để tối đa hoá sự thỏa mãn nhu cầu của tớ, số lượng giới hạn bởi ngân sách.

a. Giải thích và vẽ trên đồ thị những đường bàng quan.

b. Độ dốc của đường bàng quan đo lường cái gì?

c. Tại sao đường bàng quan là đường cong lõm về phía gốc toạ độ?

d. Gọi Pf và Pc, MUf và MUc lần lượt là giá và quyền lợi biên của hai hàng hoá này, dùng đường ngân sách và đường cong bàng quan để tìm điểm tối ưu của người tiêu dùng.

e. Tại điểm này Pf, Pc, MUf , MUc và tỉ xuất thay thế MRS liên hệ với nhau ra làm sao?

Câu 2. Thế nào là đường ngân sách? Giải thích những điểm nằm phía trong mức time gần gốc tọa độ, những điểm nằm trên và những điểm nằm ngoài phía trên đường ngân sách?

Câu 3. Tại sao độ dốc đường ngân sách lại mang dấu âm?

Câu 4. Nêu khái niệm đường bàng quan? đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì có mức độ quyền lợi ra làm sao?

Câu 5. Khi giá của một hàng hoá tiêu dùng thay đổi, lý giải ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập. Giải thích độ co và giãn giá và độ co và giãn thu nhập của cầu.

Câu 6. Giả sử bánh mì thịt (X) giá 2 ngàn đồng một bánh, nước ngọt (Y) giá 1,5 ngàn một chai. Một người tiêu dùng có 10 ngàn để chi dùng cho hai thành phầm này. Đường số lượng giới hạn ngân sách có dạng ra làm sao? Tìm độ dốc của đường ngân sách này.

Câu 7. Giả sử quyền lợi của 2 thành phầm X và Y riêng với một người tiêu dùng là một phương trình có dạng như sau (hàm Cobb Douglas):

Lợi ích = U(X,Y) = X 0,5 Y 0,5

Nếu giá của Y và X lần lượt là Py = 1000 và Px = 250, và người này còn có 2000 để chi cho 2 thành phầm này. Tìm mức tiêu thụ tối ưu (đạt tới quyền lợi cao nhất) của X và Y để người tiêu dùng này.

Câu 8. Với thông tin như trong bài tập7 trên, giả sử người tiêu dùng muốn tìm mức tiêu thụ của X và Y có ngân sách nhỏ nhất để đạt tới quyền lợi bằng 2. Tìm mức ngân sách này.

Câu 9. Tại sao câu nói “Mức quyền lợi sẽ tối đa khi quyền lợi biên của toàn bộ thành phầm bằng nhau” là sai. Câu này phải được sửa lại ra làm sao cho đúng, lý giải.

Câu 10. Một người tiêu thụ có thu nhập I = 3500 để sở hữ 2 thành phầm X và Y với giá tương ứng là Px = 500 và Py = 200. Sở thích của người này biểu lộ qua hàm số TUx = -Q2x + 26Qx và TUy = -5/2Q2y + 58 Qy. Xác định phương án tiêu dùng tối ưu và tổng hữu dụng tối đa hoàn toàn có thể đạt được.

Câu 11. Giả sử độ co và giãn cầu theo thu nhập riêng với thực phẩm là 0,5 và độ co và giãn cầu theo giá thực phẩm là –1,0. Với giá thực phẩm là 2.000 đồng, một hộ mái ấm gia đình có thu nhập hằng năm 25.000.000 đồng tiêu pha 1.000.000 đồng một năm cho thực phẩm.

a. Nếu thuế đánh vào giá cả thực phẩm làm cho giá thực phẩm tăng thêm gấp hai, tiêu pha vào thực phẩm của hộ mái ấm gia đình này thay đổi ra làm sao?

b. Giả sử nếu mái ấm gia đình này nhận được một số trong những tiền phụ cấp là 500.000 đồng để làm giảm sút gánh nặng do tăng giá của thực phẩm thì tiêu pha vào thực phẩm của hộ này thay đổi ra làm sao?

Каталог: pic -> FileLibrary
FileLibrary -> Ban chấp hành trung ưƠng số: 68-hd/TWĐtn-tnth đOÀn tncs hồ chí minh
FileLibrary -> Ban chấp hành trung ưƠng số: 40-ctr/TWĐtn-tnth đOÀn tncs hồ chí minh
FileLibrary -> Thận Thận Niệu quản Bàng quang
FileLibrary -> Ban chấp hành trung ưƠNG
FileLibrary -> Bộ quốc phòng số: 86/2022/tt-bqp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

Reply
1
0
Chia sẻ

4045

Video Tính độ dốc của đường bàng quan ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tính độ dốc của đường bàng quan tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tính độ dốc của đường bàng quan miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Tính độ dốc của đường bàng quan miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tính độ dốc của đường bàng quan

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính độ dốc của đường bàng quan vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #độ #dốc #của #đường #bàng #quan