Thủ Thuật về Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-17 13:30:27 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tinh bột, xenlulozơ, saccaroszơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

Nội dung chính

    Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứngCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

A. hòa tan Cu(OH)2.

B.trùng ngưng.

C. tráng gương.

D.thủy phân.

Trả lời vướng mắc:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2.

B. trùng ngưng.

C. tráng gương.

D. thủy phân.

Đáp án:

D. thủy phân.

Từ khóa google: Hóa học lớp 12; Trắc nghiệm hóa 12; Ôn thi tốt nghiệp THPT; Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

Các nội dung bài viết khác:

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI TN THPT MÔN HÓA HỌC NĂM 2022

Natri hiđroxit (hay xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hiđroxit là

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ suất mol tương ứng là 2:3. Tên gọi của amin đó là

Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số link π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (những thể tích khí đo ở cùng Đk). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

              Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn bạn đã xem: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

A.

B.

C.

D.

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, protein đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng.

A.

B.

C.

D.

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2.

B. trùng ngưng.

C. tráng gương.

D. thủy phân.

Chọn đáp án D

Nhận thấy:

● Xenlulozo là polisaccarit ⇒ có phản ứng thủy phân.

● Saccarozo là đisaccarit ⇒ có phản ứng thủy phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. glixerol, fomandehit, fructozơ, saccarozơ.

B. glixerol, glucozo, fructozơ, xenlulozo.

C. saccarozơ, glixerol, fructozơ, glucozo.

D. etanol, fructozơ, glucozo, saccarozơ.

Xem đáp án » 03/08/2022 33,173

Đáp án D

A sai vì tinh bột và xenlolozơ không hòa tan được Cu(OH)2

B sai vì những chất đều không tham gia phản ứng trùng ngưng.

C sai vì tinh bột, xenlolozơ, saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương.

D đúng vì tinh bột và xenlulozơ là những polisaccarit, saccarozơ và mantozơ là những đisaccarit nên tham gia phản ứng thủy phân

(C6H10O5)n + nH2O →Ho nC6H12O6

Tinh bột/ xenlolozơ

C12H22O11 + H2O →Ho 2C6H12O6

Mantozơ

C12H22O11 + H2O  →H0 C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

Reply
8
0
Chia sẻ

4286

Video Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng Free.

Giải đáp vướng mắc về Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tinh bột hoàn toàn có thể tham gia phản ứng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tinh #bột #có #khả #năng #tham #gia #phản #ứng