Mẹo Hướng dẫn Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 được Update vào lúc : 2022-04-30 07:06:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chuyên đề tu dưỡng học viên giỏi lớp 4, 5

Nội dung chính

    Bài tập giải bằng phương pháp thử chọnBÀI TẬP TỰ LUYỆNBÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Nhằm giúp những bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Toán, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tài liệu Bài tập giải bằng phương pháp thử chọn dưới đây.

Tài liệu phục vụ cho những bạn những bài toán nâng cao của lớp 4 và lớp 5 về phương pháp thử chọn. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho nhu câu học tập và ôn thi.học viên giỏi. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời quý thầy cô và những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bài tập giải bằng phương pháp thử chọn

Ví dụ 1: Biết rằng hiệu giữa chữ số hàng trăm và hàng cty của một số trong những lẻ có hai chữ số bằng 3. Nếu thêm vào số đó 3 cty ta được số có hai chữ số giống nhau. Tìm số đó.

Giải:

Gọi số cần tìm là

.

Những số lẻ mà hiệu giữa hai chữ số của nó bằng 3 là: 25; 41; 47; 63; 69; 85.

Ta có bảng sau:

abab + 3Kết luận2528loại4144chọn4750loại6366chọn6972loại8588chọn

Vậy số cần tìm là 41; 63 và 85.

Ví dụ 2: Chữ số hàng trăm của một số trong những tự nhiên có ba chữ số rất khác nhau gấp 2 lần chữ số hàng đơn vi. Nếu lấy tích của chữ số hàng trăm và hàng cty chia cho chữ số hàng trăm được thương bằng 8. Tìm số đó.

Giải:

Gọi số cần tìm là

. Theo đề bài, số abc chỉ hoàn toàn có thể là: a21; a42; a63; a84.

Ta có bảng sau:

abc(b*c) : 8Kết luậna212*1 : 8Loạia424*2 : 8 = 1Chọna636*3 : 8Loạia848*4 : 8 = 4Loại

Vậy số cần tìm là 142.

Ví dụ 3: Tìm một số trong những tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng tổng những chữ số của số đó bằng 18, tích những chữ số của nó bằng 64 và nếu viết những chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi.

Giải:

Theo đề bài thì số cần tìm có dạng

.

Tổng của hai chữ số a và b là:

18 : 2 = 9

Số 9 hoàn toàn có thể phân tích thành tổng của những cặp số sau: 0 và 9; 1 và 8; 2 và 7; 3 và 6; 4 và 5.

Số cần tìm hoàn toàn có thể là: 9009; 1881; 8118; 7227; 2772; 6336; 3663; 4554; 5445.

Ta có bảng sau:

abbaa*b*b*aKết Luận90099*0*0*9 = 0Loại18811*8*8*1 = 64Chọn81188*1*1*8 = 64Chọn72277*2*2*7 = 196Loại27722*7*7*2 = 196Loại63366*3*3*6 = 324Loại36633*6*6*3 = 324Loại45544*5*5*4 = 400Loại54455*4*4*5 = 400Loại

Vậy số cần tìm là 1881 hoặc 8118.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Biết rằng hiệu giữa chữ số hàng trăm và hàng cty của một số trong những lẻ có 2 chữ số bằng 3. Nếu thêm vào số đó 3 cty ta được số có 2 chữ số giống nhau. Tìm số đó.

Bài 2: Chữ số hàng trăm của một số trong những tự nhiên có 3 chữ số rất khác nhau gấp 2 lần chữ số hàng cty. Nếu lấy tích của chữ số hàng trăm và hàng cty chia cho chữ số hàng trăm ta được thương bằng 8. Tìm số đó.

Bài 3: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng tổng những chữ số của số đó bằng 18, tích những chữ số của nó bằng 64 và nếu viết những chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì số đó không thay đổi.

Bài 4: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng số đó cộng với số có hai chữ số tạo bởi chữ số hàng nghìn, hàng trăm và số có 2 chữ số tạo bởi chữ số hàng trăm và hàng cty của số đó ta được tổng là 7968.

Bài 5: Các chữ số hàng nghìn hàng trăm , hàng trăm và hàng cty của một số trong những tự nhiên có 4 chữ số theo thứ tự là 4 số tự nhiên liên tục. Số này sẽ thay đổi ra làm sao nếu ta viết những chữ số của nó theo thứ tự ngược lại?

Bài 6: Các chữ số hàng nghìn hàng trăm, hàng trăm và hàng cty của một số trong những tự nhiên có 4 chữ số theo thứ tự là 4 số lẻ liên tục. Số này sẽ thay đổi ra làm sao nếu ta viết những chữ số của nó theo thứ tự ngược lại?

Bài 7: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng tích những chữ số của số đó là số tròn chục có hai chữ số, nếu bớt số đó đi 3 cty ta được số có 2 chữ số giống nhau.

Bài 8: Các chữ số hàng trăm, hàng trăm và hàng cty của một số trong những tự nhiên có 3 chữ số theo thứ tự là 3 số lẻ liên tục. Khi bớt số đó đi 24 cty ta được số có 3 chữ số giống nhau và chia hết cho 5. Tìm số đó.

Bài 9: Các chữ số hàng trăm, hàng trăm và hàng cty của một số trong những chẵn có 3 chữ số theo thứ tự là 3 số tự nhiên liên tục. Tổng những chữ số của nó bằng 9. Tìm số đó.

Bài 10: Tổng những chữ số của một số trong những chẵn có 4 chữ số bằng 22, tích những chữ số của nó là số tròn chục. Khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng cty hoặc chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm thì số đó không thay đổi. Tìm số đó

Cập nhật: 15/02/2022

Ví dụ 1: Tìm số có 2 chữ số biết tổng những chữ số của nó bằng 14

Giải:

Phân tích 14 thành tổng 2 chữ số ta được:

14 = 9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7

Vậy những số có hai chữ số có tổng những chữ số bằng 14 là: 95, 59, 86, 68, 77

Ví dụ 2: Tìm những số có 2 chữ số biết hiệu hai chữ số của nó bằng 5

Giải:

Viết 5 thành hiệu của 2 chữ số ta được:

5 = 9 – 4 = 8 – 3 = 7 – 2 = 6 – 1 = 5 – 0

Các số có hai chữ số có hiệu hai chữ số bằng 5 là:

94, 49, 83, 38, 72, 27, 61, 16, 50

Ví dụ 3: Tìm số có 2 chữ số biết thương hai chữ số của nó bằng 3

Giải: Phân tích 3 thành thương của hai chữ số.

Ta có: 3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Các số có hai chữ số có thương những chữ số bằng 3 là:

93, 39, 62, 26, 31, 13.

Ví dụ 4: Tìm số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp hai chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp ba lần chữ số hàng cty

Giải: Ta có:

Chữ số hàng trăm gấp hai chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp ba lần chữ số hàng cty à chữ số hàng trăm gấp 6 lần chữ số hàng cty

Chữ số hàng cty phải là một trong ( vì nếu là 2 trở lên thì chữ số hàng trăm quá 10)

Từ đó chữ số hàng trăm là một trong x 3 = 3, chữ số hàng trăm là: 3 x 2 = 6

Số đó là: 631.

Ví dụ 5: Tìm số có hai hoặc ba chữ số, biết tích những chữ số của nó bằng 6 và số đó bé nhiều hơn nữa 146.

Giải:

– Giả sử số đó có hai chữ số, ta phân tích 6 thành tích của hai chữ số.

6 = 1 x 6 = 2 x 3

Số đó có hai chữ số thì số đó là:16, 61, 23, 32.

– Giả sử số đó có ba chữ số, ta phân tích 6 thành tích của ba chữ số

6 = 1 x 1 x 6 = 1 x 2 x 3

Số đó có 3 chữ số thì số đó hoàn toàn có thể là: 116, 161, 611, 123, 132, 213, 231, 312, 321

Vì số đó bé nhiều hơn nữa 146 nên chỉ có thể có những số: 16, 61, 23, 32, 116, 123, 132

Ví dụ 6: Tìm số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm và hàng cty gấp kém nhau 4 lần và chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng trăm là 8.

Giải:

Vì chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng trăm là 8 nên chữ số hàng trăm là 0 hoặc 1, mà chữ số hàng trăm khác 0

=> chữ số hàng trăm là một trong

=> chữ số hàng trăm là một trong + 8 = 9; 

     chữ số hàng cty là: 1 x 4 = 4.

Vậy số đó là: 194

Ví dụ 7: Tìm số có hai chữ số to nhiều hơn 85, biết rằng số viết bởi hai chữ số của số phải tìm theo thứ tự ngược lại bằng số phải tìm.

Giải:

Vì số viết bởi hai chữ số của số phải tìm theo thứ tự ngược lại bằng số phải tìm nên số phải tìm có hai chữ số giống nhau

Mà số phải tìm > 85 , vậy số phải tìm là 88 hoặc 99

Ví dụ 8: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 9 lần số đã cho.

Giải:

Viết thêm chữ số 2 vào bên trái một số trong những có hai chữ số tức là đã thêm vào số đó 200 cty.

Số mới gấp 9 lần số cũ như vậy số mới đã tiếp tục tăng thêm 8 lần số cũ. Vậy 8 lần số cũ bằng 200.

Số cũ là: 200 : 8 = 25.

Số có hai chữ số phải tìm là: 25

Ví dụ 9. Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi xóa chữ số 7 ở hàng cty, ta được số mới kém số phải tìm là 331

Giải:

Cách 1.

Khi ta xóa chữ số 7 ở hàng cty của một số trong những tức là đã bớt số đó đi 7 cty và giảm sút 10 lần, ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là: 10 -1 = 9 (phần)

Giá trị của 9 phần là: 331 – 7 = 324

Số mới là: 324 : 9 = 36

Số phải tìm là: 36 + 331 = 367

Cách 2.

Gọi số phải tìm là ab

Ta có:

Ta có:

+) 7 – b = 1 => b = 7 – 1 = 6

+) 6 – a = 3 => a = 3

Vậy số đó là: 367

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. Tìm số có 2 chữ số biết tích hai chữ số của nó bằng 12

Bài 2. Tìm số có 3 chữ số biết tổng những chữ số của nó bằng 3.

Bài 3. Tìm số có 2 chữ số biết hai chữ số của nó hơn kém nhau 2 cty và gấp kém nhau 2 lần.

Bài 4. Tìm số có ba chữ số, biết rằng số đó không đổi khi đọc những chữ số theo thứ tự ngược lại và chữ số 6 ở hàng trăm bằng tổng hai chữ số còn sót lại.

Bài 5. Viết thêm chữ số 3 vào bên phải một số trong những, ta được số mới hơn số phải tìm 273 cty. Tìm số đó.

Bài 6. Từ ba chữ số 2, 3 , 8 ta lập được một số trong những có ba chữ số rất khác nhau là A. Từ hai chữ số 2,8 ta lập được một số trong những có hai chữ số rất khác nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B là 750

Bài 7. Một số có ba chữ số có tổng những chữ số là 25. Tìm số đó, biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng trăm lẫn nhau thì số đó không đổi.

Reply
3
0
Chia sẻ

4181

Video Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm số có 2 chữ số biết hiệu những chữ số bằng 3 và tích những chữ số bằng 18 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #số #có #chữ #số #biết #hiệu #những #chữ #số #bằng #và #tích #những #chữ #số #bằng