Kinh Nghiệm về Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua được Update vào lúc : 2022-02-17 11:18:43 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Answers ( )

a) Trong như tiếng hạc bay qua

Nội dung chính

    Answers ( )Môn Văn Lớp: 6 chỉ ra phép so sánh trong câu sao: trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới sa nửa vời,tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng maTrả lời ( )

Đục như tiếng suối mới đã nửa vời

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài

Tiếng màu sầm sập như trời đổ mưa.

b). Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Những từ so sánh là : như

1 vote + 1 cảm ơn

a, Trongnhư tiếng hạc bay qua

Đụcnhư tiếng suối mới đã nửa vời

Tiếng khoannhư gió thoảng ngoài

Tiếng màu sầm sậpnhư trời đổ mưa.

b,Tiếng suối trongnhư tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuyanhư vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Môn Văn Lớp: 6 chỉ ra phép so sánh trong câu sao: trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới sa nửa vời,tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng ma

trang chủ/ Văn/Môn Văn Lớp: 6 chỉ ra phép so sánh trong câu sao: trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới sa nửa vời,tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng ma

Trả lời ( )

Các hình ảnh so sánh trong những câu thơ là:

a.

-Tiếng suối trong như tiếng hát ca.

b.

-Trong như tiếng hạc bay qua,

-Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.

Hình ảnh so sánh trong hai câu thơ trên là:

a. Tiếng suối trong như tiếng hát ca.

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

b. Trong như tiếng hạc bay qua,

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.

#quynhchi

://.youtube/watch?v=Y1ber6bkUgc

Reply
1
0
Chia sẻ

4086

Review Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm hình ảnh so sánh trong như tiếng hạc bay qua vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #hình #ảnh #sánh #trong #như #tiếng #hạc #bay #qua