Kinh Nghiệm về Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế được Update vào lúc : 2022-03-11 17:05:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong xu thế toàn thế giới hoá quốc tế hoá lúc bấy giờ, những vương quốc trên toàn thế giới ở tại mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào ngừng hoạt động với toàn thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lỗi thời, trái lại Open hội nhập kinh tế tài chính quốc tế tuy có phải trả giá nhất định tuy nhiên đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự tăng trưởng của mỗi nước, mỗi vương quốc. Đứng trước yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đã đưa ra văn kiện về yếu tố xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Trong toàn cảnh lúc bấy giờ đặt yếu tố xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ và dữ thế chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và đúng chuẩn. Hai mặt đó có quan hệ biện chứng với nhau, tương hỗ update lẫn nhau nhằm mục đích tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính việt nam ngày càng vững mạnh theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ cập tôi viết bài tiểu luận này với mong ước mọi người dân có một quan điểm thâm thúy hơn, cặn kẽ hơn, toàn vẹn và tổng thể hơn về những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn thử thách cũng như thời cơ khi toàn bộ chúng ta tham gia vào quy trình hội nhập kết phù thích hợp với xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ, và ảnh hưởng qua lại giữa việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài tiểu luận tôi không thể trình diễn toàn bộ những yếu tố liên quan đến việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế mà chỉ hoàn toàn có thể đi sâu vào nghiên cứu và phân tích phân tích quan hệ giữa chúng đồng thời đưa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm mục đích góp thêm phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ kết phù thích hợp với dữ thế chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế.

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Triết học: Xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, thời cơ và thử thách, để xem tài liệu hoàn hảo nhất bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

LỜI GIỚI THIỆU Trong xu thế toàn thế giới hoá quốc tế hoá lúc bấy giờ, những vương quốc trên toàn thế giới ở tại mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào ngừng hoạt động với toàn thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lỗi thời, trái lại Open hội nhập kinh tế tài chính quốc tế tuy có phải trả giá nhất định tuy nhiên đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự tăng trưởng của mỗi nước, mỗi vương quốc. Đứng trước yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đã đưa ra văn kiện về yếu tố xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Trong toàn cảnh lúc bấy giờ đặt yếu tố xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ và dữ thế chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và đúng chuẩn. Hai mặt đó có quan hệ biện chứng với nhau, tương hỗ update lẫn nhau nhằm mục đích tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính việt nam ngày càng vững mạnh theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ cập tôi viết bài tiểu luận này với mong ước mọi người dân có một quan điểm thâm thúy hơn, cặn kẽ hơn, toàn vẹn và tổng thể hơn về những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn thử thách cũng như thời cơ khi toàn bộ chúng ta tham gia vào quy trình hội nhập kết phù thích hợp với xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ, và ảnh hưởng qua lại giữa việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài tiểu luận tôi không thể trình diễn toàn bộ những yếu tố liên quan đến việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế mà chỉ hoàn toàn có thể đi sâu vào nghiên cứu và phân tích phân tích quan hệ giữa chúng đồng thời đưa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm mục đích góp thêm phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ kết phù thích hợp với dữ thế chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Lời cảm ơn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn thâm thúy đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã tận tình giúp sức tôi hoàn thành xong bài tiểu luận này. Đồng cảm ơn thư viện trường Đại học Kinh tế quốc dân đã hỗ trợ tôi tích lũy những tài liệu liên quan đến bài tiểu luận này. CHƯƠNG I PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 1. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÀ KHOA HỌC VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN. 1.1. Phép biện chứng duy vật Quan điểm duy vật biện chứng không riêng gì có xác lập bản chất vật chất, tính thống nhất vật chất của toàn thế giới, mà còn xác lập những sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong toàn thế giới luôn tồn tại trong sự liên hệ, trong sự vận động và tăng trưởng không ngừng nghỉ theo những quy luật vốn có của nó. Làm sáng tỏ những việc đó là nội dung cơ bản của phép biện chứng. Chính vì vậy, Ph.Ănghen đã xác lập rằng phép biện chứng là lý luận về mối liên hệ phổ cập, là môn khoa học về những quy luật phổ cập của yếu tố vận động và tăng trưởng của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy. V.I. Lênin nhấn mạnh yếu tố thêm: Phép biện chứng là học thuyết thâm thúy nhất, không phiến diện về sự việc tăng trưởng. 1.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 1.2.1. Hai nguyên tắc cơ bản: – Nguyên lý về mối liên hệ phổ cập – Nguyên lý về sự việc tăng trưởng 1.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản: – Cái riêng – cái chung – Bản chất – hiện tượng kỳ lạ – Tất nhiên – ngẫu nhiên – Nội dung – hình thức – Nguyên nhân – kết quả – Khả năng – hiện tượng kỳ lạ 1.2.3. Ba quy luật cơ bản: – Từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. – Thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều. – Quy luật phủ định của phủ định. 2. MỘT TRONG HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Nguyên lý về mối liên hệ phổ cập: Trên cơ sở thừa kế những giá trị về tư tưởng biện chứng trong kho tàng lý luận của quả đât, đồng thời khái quát những thành tựu tiên tiến và phát triển nhất của khoa học tự nhiên thế kỷ XIX (khoa học về những quy trình, về nguồn gốc, về mối liên hệ và sự tăng trưởng) phép biện chứng duy vật đã phát hiện ra nguyên tắc về mối liên hệ phổ cập của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong toàn thế giới, coi đấy là đặc trưng cơ bản của phép biện chứng duy vật. 2.1. Khái niệm: – Liên hệ: Là sự quy định lẫn nhau , tác động lẫn nhau Một trong những yếu tố trong cùng một sự vật hoặc Một trong những sự vật hiện tượng kỳ lạ của nhau. – Liên hệ phổ cập: Là những mối liên hệ tồn tại một cách phổ cập cả trong tự nhiên xã hội và tư duy. Mối liên hệ phổ cập mang tính chất chất chất bao quát, nó tồn tại thông qua những mối liên hệ đặc trưng của yếu tố vật, nó phản ánh tính phong phú và tính thống nhất của toàn thế giới. 2.2. Nội dung nguyên tắc: – Triết học Mác xác lập mọi sự vật hiện tượng kỳ lạ trong toàn thế giới đều nằm trong mối liên hệ phổ cập, không còn sự vật hiện tượng kỳ lạ nào tồn tại một cách khác lạ mà chúng tác động đến nhau ràng buộc quyết định hành động và chuyển hoá lẫn nhau. Các mối liên hệ trong tính tổng thể của nó quy định sự tồn tại vận động, biến hóa của yếu tố vật. Khi những mối liên hệ thay đổi tất yếu sẽ dẫn đến việc thay đổi sự vật. 2.3. Ý nghĩa của nguyên tắc 2.3.1. Cơ sở khoa học của quan điểm toàn vẹn và tổng thể: – Trong nhận thức và hoạt động và sinh hoạt giải trí phải xem xét sự vật trong tính toàn vẹn của nhiều mối liên hệ, nhiều mặt, nhiều yếu tố vốn có của nó kể cả những quy trình, những quy trình tăng trưởng của yếu tố vật cả trong quá khứ hiện tại và tương lai. Có như vậy mới nắm được thực ra của yếu tố vật. Khi tuân thủ nguyên tắc này chủ thể tránh khỏi sai lầm không mong muốn cực đoan phiến diện một chiều. – Không được giống hệt và san bằng vai trò của những mối liên hệ của những mặt sự vật. Phải phản ánh đúng vai trò của từng mặt, từng mối liên hệ. Phải rút ra được những mối liên hệ bản chất nhất hầu hết của yếu tố vật khi tuân thủ nguyên tắc này con người sẽ tránh khỏi sai lầm không mong muốn nguỵ biện và chiết trung. 2.3.2. Cơ sở khoa học của quan điểm lịch sử rõ ràng – Mọi sự vật hiện tượng kỳ lạ trong toàn thế giới vật chất tồn tại vận động tăng trưởng bao giờ cũng trình làng trong những tình hình rõ ràng, trong không khí và thời hạn xác lập. – Điều kiện: Không gian và thời hạn có ảnh hưởng tới điểm lưu ý tính chất sự vật. Cùng là một sự vật nhưng ở trong những Đk tình hình rất khác nhau sẽ có được những tính chất rất khác nhau. Yêu cầu: Khi nghiên cứu và phân tích xem xét sự vật hiện tượng kỳ lạ phải để nó trong tình hình rõ ràng, trong không khí thời hạn xác lập mà nó đang tồn tại vận động và tăng trưởng đồng thời phải phân tích vạch ra ảnh hưởng của Đk tình hình của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với việc tồn tại của yếu tố vật, riêng với tính chất của yếu tố vật và riêng với Xu thế vận động và tăng trưởng của nó. – Khi vận dụng một lý luận nào đó vào trong thực tiễn nên phải tính đến Đk rõ ràng của nơi vận dụng tránh bệnh giáo điều dập khuôn, máy móc, chung chung. 3. TẠI SAO PHẢI VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. Sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biên ta dễ ràng nhận ra rằng sự vật hiện tượng kỳ lạ luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau chuyển hoá lẫn nhau hay nói cách khác mọi sự vật hiện tượng kỳ lạ tồn tại phải có mối liên hệ với những sự vật hiện tượng kỳ lạ khác chứ không thể tồn tại một cách tách biệt độc lập. Sở dĩ những sự vật hiện tượng kỳ lạ có mối liên hệ với nhau là vì chúng là biểu lộ của vật chất vận động. Có nguồn gốc chung từ vật động mà khi sự vận động nghĩa là có mối liên hệ và những mối liên hệ của yếu tố vật là cái khát quan vốn có của yếu tố vật. Chính vì vậy khi xem xét việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ toàn bộ chúng ta không thể tách rời khỏi việc hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và ngược lại. Hơn nữa theo quan điểm toàn vẹn và tổng thể khi xem xét một yếu tố hiện tượng kỳ lạ mà rõ ràng ở đây việc xây dựng độc lập tự chủ toàn bộ chúng ta phải xem xét nó trong tính toàn vẹn của nhiều mối liên hệ rất khác nhau, nhiều mặt rất khác nhau mà rõ ràng đấy là ảnh hưởng của việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và ngược lại. Có như vậy toàn bộ chúng ta mới nắm được thực ra của yếu tố vật mới tránh khỏi những sai lầm không mong muốn cực đoan phiến diện một chiều. Đặc biệt đây lại là những yếu tố rất cấp bách nêu lên riêng với toàn bộ chúng ta khi tham gia quy trình toàn thế giới hoá, quốc tế hoá. Chỉ hoàn toàn có thể nhờ vào nguyên tắc mối liên hệ phổ cập mới hoàn toàn có thể giúp toàn bộ chúng ta nhìn sâu hơn, hiểu sâu hơn về yếu tố mà mình đang nghiên cứu và phân tích. Hơn nữa cũng theo quan điểm lịch sử rõ ràng khi xem xét một sự vật hiện tượng kỳ lạ nào đó ta phải để nó trong tình hình rõ ràng không khí rõ ràng. Vấn đề toàn bộ chúng ta đang nghiên cứu và phân tích ở đây cần phải để trong toàn cảnh toàn thế giới hoá lúc bấy giờ, tình hình kinh tế tài chính việt nam lúc bấy giờ để thấy rõ hơn được ảnh hưởng của tình hình toàn thế giới, tình hình trong khu vực, tình hình trong nước riêng với việc xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ kết phù thích hợp với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Chính vì vậy nhờ vào nguyên tắc về mối liên hệ phổ cập sẽ hỗ trợ toàn bộ chúng ta có một quan điểm cặn kẽ hơn, tổng quát hơn. Chẳng hạn liệu hội nhập kinh tế tài chính quốc tế liệu có phải là một xu thế tất yếu không, hội nhập liệu có phải là hoà tan hay là không, xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ ra làm sao cho phù phù thích hợp với tình hình lúc bấy giờ, phù phù thích hợp với quy trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế Tất cả những việc đó chỉ hoàn toàn có thể giải đáp khi toàn bộ chúng ta làm rõ hơn về yếu tố toàn bộ chúng ta đang nghiên cứu và phân tích nhờ vào nguyên tắc về mối liên hệ phổ cập. Từ đó ta hoàn toàn có thể thấy rõ hơn tâm quan trọng của phép biện chứng mối liên hệ phổ cập. Ở chương II, chương III toàn bộ chúng ta sẽ tiếp tục tìm làm rõ hơn, cặn kẽ hơn về mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế tài chính quốc tế trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ cập. CHƯƠNG II XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC 1. XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ Có ý kiến nhận định rằng, trong Đk “toàn thế giới hóa”  nền kinh tế thị trường tài chính, Open hội nhập và lại đặt yếu tố xây dựng kinh tế tài chính độc lập tự chủ là thiếu nhạy bén, không thức thời, thậm chí còn là bảo thủ, tư duy kiểu cũ. Thế giới giờ đấy là một thị trường thống nhất, cần thứ gì thì mua, thiếu tiền thì đi vay, sao lại chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ (?!) Nói như vậy mới nghe qua thì thấy có vẻ như có lý, nhưng nếu suy ngẫm kỹ thì thấy không còn cơ sở khoa học, vì nó quá ư giản đơn và phiến diện. Chúng ta biết rằng, độc lập tự chủ là một xu thế tăng trưởng của toàn thế giới. Trong Đk “toàn thế giới hóa”, link kinh doanh, link rất phong phú và phức tạp như lúc bấy giờ lại càng phải giữ vững tính độc lập tự chủ. Xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ không riêng gì có xuất phát từ quan điểm, đường lối chính trị độc lập tự chủ mà còn là một yên cầu của thực tiễn, nhằm mục đích bảo vệ độc lập tự chủ vững chãi về chính trị, bảo vệ tăng trưởng bền vững và có hiệu suất cao cho chính ngay nền kinh tế thị trường tài chính, cho việc Open, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Khi đã có độc lập tự chủ về chính trị thì nội dung cơ bản của độc lập tự chủ của một vương quốc là có xây dựng được nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ hay là không. Đây là kinh nghiệm tay nghề của việt nam và cũng là kinh nghiệm tay nghề của nhiều nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Vả chăng, việt nam tăng trưởng kinh tế tài chính để tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, toàn cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, những lực lượng chống đối chủ nghĩa xã hội thường xuyên tìm cách ngăn cản và chống phá sự nghiệp xây dựng chính sách xã hội chủ nghĩa ở việt nam. Nếu không xây dựng một nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ thì dễ bị lệ thuộc, bị những thế lực xấu, thù địch tận dụng yếu tố kinh tế tài chính để lôi kéo, hoặc khống chế, ép buộc toàn bộ chúng ta thay đổi chính sách chính trị, đi chệch quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, có xây dựng được nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ thì mới tạo nên cơ sở kinh tế tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của chính sách chính trị độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ về kinh tế tài chính là nền tảng vật chất để bảo vệ cho việc độc lập tự chủ bền vững về chính trị. Không thể có độc lập tự chủ về chính trị nếu bị lệ thuộc về kinh tế tài chính. Độc lập tự chủ về kinh tế tài chính được đặt trong quan hệ biện chứng với độc lập tự chủ về những mặt khác sẽ tạo ra sự độc lập tự chủ và sức mạnh tổng hợp của một vương quốc. 1.1. Thế nào là nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ ? Nền kinh tế tài chính độc lập tự chủ là nền kinh tế thị trường tài chính không biến thành lệ thuộc, tùy từng nước khác, người khác, hoặc vào một trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính nào đó về đường lối, chủ trương tăng trưởng, không biến thành bất kể ai dùng những Đk kinh tế tài chính, tài chính, thương mại, viện trợ… để áp đặt, khống chế, làm tổn hại độc lập lãnh thổ vương quốc và quyền lợi cơ bản của dân tộc bản địa. Nền kinh tế tài chính độc lập tự chủ là nền kinh tế thị trường tài chính trước những dịch chuyển của thị trường, trước sự việc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính tài chính ở bên phía ngoài, nó vẫn hoàn toàn có thể cơ bản duy trì sự ổn định và tăng trưởng; trước sự việc vây hãm, cô lập và chống phá của những thế lực thù địch, nó vẫn hoàn toàn có thể tại vị, không biến thành sụp đổ, không biến thành rối loạn. Bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế tài chính cũng nghĩa là bảo vệ vững chãi khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và giá trị truyền thống cuội nguồn, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa trong công cuộc tăng trưởng kinh tế tài chính, tiến hành công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn. Không phải chờ đến khi có trình độ tăng trưởng cao mới đặt yếu tố giữ vững độc lập tự chủ, mà ngay từ trên đầu, ngay giờ đây đã phải bảo vệ yêu cầu cơ bản về độc lập tự chủ, trước hết là về đường lối chính trị, những nguyên tắc cơ bản về tăng trưởng kinh tế tài chính. Đương nhiên, xây dựng kinh tế tài chính độc lập tự chủ là một quy trình lâu dài, đi từ thấp đến cao, ngày càng hoàn hảo nhất, ngày càng bền vững. Trong thời đại ngày này, nói độc lập tự chủ về kinh tế tài chính không còn ai hiểu đó là một nền kinh tế thị trường tài chính khép kín, tự cung tự túc tự cấp, mà đặt trong quan hệ biện chứng với Open, hội nhập, dữ thế chủ động tham gia sự giao lưu, hợp tác và đối đầu đối đầu quốc tế trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực và lợi thế so sánh của vương quốc, từng bước xây dựng một cơ cấu tổ chức triển khai sản xuất phục vụ được cơ bản nhu yếu thiết yếu về đời sống của nhân dân và hoàn toàn có thể trang bị lại ở tại mức thiết yếu cho nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính, củng cố quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh. 1.2. Thực trạng nền kinh tế thị trường tài chính việt nam lúc bấy giờ Trước hết phải kể tới mức tăng trởng cao. Tổng thành phầm trong nớc (GDP) trong thời kỳ 1991-2000 đã tiếp tục tăng trung bình thường niên là 7,4%, Từ đó tổng mức GDP đạt gấp hai năm 1990, GDP theo đầu ngời tăng 1,8 lần. Nông nghiệp đạt vận tốc tăng trởng khá và toàn vẹn và tổng thể trên nhiều nghành. Giá trị sản lợng toàn ngành tăng trung bình thường niên 5,6%. Trong số đó nông nghiệp tăng 5,4%, thuỷ sản tăng 9,1%, lâm nghiệp tăng 2,1%. Nổi bật nhất là sản 1ợng lơng thực tăng trung bình mỗi năm 1,1 triệu tấn. Sản lợng lơng thực năm 2000 đạt 34 triệu tấn, đa mức lơng thực trung bình đầu ngời từ 294,9 kg năm 1990 lên trên 436 kg năm 2000. Việt Nam từ nớc nhập khẩu lơng thực thường niên, trở thành nớc xuất khẩu gạo thứ hai toàn thế giới. Sản lợng của một số trong những cây công nghiệp trong thời kỳ 1999-2000 đã tiếp tục tăng không nhỏ: cafe tăng 4,7 lần, cao su 4,5 lần, chè tăng 2 lần, mía tăng 3 lần, bông tăng 9,7 lần. Sản lợng thuỷ sản tăng trung bình trong 10 năm là 8,85%: Giá trị sản lợng công nghiệp tăng trung bình trong 10 năm qua là khoảng chừng 12,8 – 13%/năm Công nghiệp chế biến đã có tốc dộ tăng trởng khá và đã sở hữu tới 60,6% giá trị toàn ngành công nghiệp năm 1999. Dầu khí có vận tốc tăng trởng cao nhất trong toàn ngành công nghiệp. Sản lợng dầu thô năm 2000 đã tiếp tục tăng gấp 6 lần so với năm 1990. Sản lợng điện phát ra năm 2000 so với năm 1990 đã tiếp tục tăng gấp 3 lần, sản lợng thép cán gấp 16 lần, xi-măng gấp 5,3 lần, phân hoá học 4,2 lần, giầy dép da 14,9 lần, giầy vải 4,9 lần, bột giặt 4,6 lần, đờng 3,6 lần, bia 7,3 lần… Giá trị thành phầm công nghiệp xuất khẩu tăng trung bình thường niên là 20%. Các ngành dịch vụ đã tiếp tục tăng trởng nổi trội trong những ngành thơng mại, du lịch, bu chính viễn thông. Giá trị thành phầm & hàng hóa bán ra trên thị trờng trong nớc năm 1999 đã gấp 11,3 lần năm 1990. Khách du lịch quốc tế từ 1992 đến 1997 đã tiếp tục tăng trung bình thường niên là 26,5%. Mật độ điện thoại năm 1999 đã tiếp tục tăng 13,8 so với năm 1991 và là nớc có vận tốc tăng trưởng viễn thông đứng thứ hai toàn thế giới. Vận chuyển hàng hoá tăng trung bình trong 10 năm qua là 9,2%, vận chuyển hành khách – 14,25%. Hoạt động xuất khẩu cũng luôn có thể có mức tăng trởng nổi trội. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm qua đã tiếp tục tăng trung bình thường niên 18,2%, tăng gấp 5,3 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng trởng giá trị nhập khẩu trung bình thường niên 10 năm qua là 17,5%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2000 đã tơng đơng tổng GDP. Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) đã tiếp tục tăng rất đáng để kể. Tính đến quý I năm 1999 đã có 2624 dự án công trình bất Động sản đợc cấp giấy phép đầu t với tổng vốn Đk là 35,8 tỷ USD, nếu tính cả vốn tương hỗ update là 40,3 tỷ USD. Trong 10 năm qua, vốn FDI đã sở hữu khoảng chừng 28% tổng vốn đầu t toàn xã hội. Thứ hai, cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ trọng nông, lâm, ng nghiệp trong GDP đã giảm từ 38,7% năm 1990 xuống còn 25,4% năm 1999; công nghiệp và xây dựng đã tiếp tục tăng từ 22,6% lên 34,9%; dịch vụ từ 35,7 lên 40,1%. Trong nông nghiệp, cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng và vật nuôi đợc dịch chuyển theo hớng tăng tỷ trọng một số trong những cây công nghiệp và ăn quả có tiềm năng xuất khẩu và sức đối đầu đối đầu quốc tế nh cafe, điều, chè, tiêu, rau quả, cao su…, vận tốc tăng trưởng chăn nuôi tăng nhanh hơn trồng trọt. Trong công nghiệp, những khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao đã đợc xây đựng, nhiều ngành công nghiệp mới đã đợc hình thành nh xe hơi, xe gắn máy, điện tử… Các ngành dịch vụ tăng trưởng, nhất là ngành bu chính viễn thông, du lịch, thơng mại… đã nâng đợc tỷ trọng lên trên 40% GDP. Cơ cấu vùng kinh tế tài chính đã thay đòi theo hớng triệu tập tăng trưởng ba vùng trọng điểm – Hồ Chí Minh – Vũng Tàu, Tp Hà Nội Thủ Đô – Hải Phòng Đất Cảng – Quảng Ninh, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng – Tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đã dành sự quan tâm thiết yếu tới những miền núi, vùng xa, vùng sâu, những xã nghèo. Cơ cấu vốn đầu t tăng trưởng đã chuyển từ u tiên tăng trưởng công nghiệp nặng sang u tiên nhiều hơn nữa cho tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kiến trúc, những ngành xuất khẩu, những nghành giáo dục, y tế, xã hội. Trong thời kỳ 1991-2000, vốn đầu t cho nông nghiệp và nông thôn tăng trung bình thường niên là 22,9%, vốn đầu t tăng trưởng cho kiến trúc giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ, thông tin liên lạc đã tiếp tục tăng trung bình thường niên là 24,5%, vốn đầu t tăng trưởng cho những ngành công nghiệp tăng trung bình hàng lăm là 27,1%, vốn đầu t cho nghành khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển giáo dục, đào tạo và giảng dạy, y tế và văn hoá đã tiếp tục tăng trung bình thường niên là 23,6%. Thứ ba, những yếu tố xã hội bức xúc đã có những chuyển biến tích cực. Mức sống của dân c cả thành thị và nông thôn nhìn chung đã đợc cải tổ một bớc rõ rệt thể hiện trên những mặt: GDP theo đầu ngời: trong 10 năm qua đã tiếp tục tăng 1,8 lần thu nhập trung bình mỗi ngời 1 tháng đã tiếp tục tăng 3,2 lần. Số học viên đi học những cấp học rất khác nhau từ tiểu học đến ĐH đã tiếp tục tăng thêm mức chừng 2,3 – 4,3 lần trong 10 năm qua; chỉ số HDI đã đợc thổi lên từ thứ 122/174 nớc năm 1995 lên 110/174 nớc năm 1999. Tỷ lệ tăng dân số năm 1988 là 2,28% đã hạ xuống còn 1,53% năm 2000; năm 1998 Việt Nam đã đợc Liên hợp quốc tặng giải thởng về công tác thao tác dân số. Công tác chăm sóc sức mạnh thể chất của nhân dân đã có nhiều tiến bộ. Năm 1990 tỷ suất trẻ dới 5 tuổi bị suy dinh dỡng là hơn 50% tỷ suất chết của trẻ con dới 1 tuổi là 46%, dới 5 tuổi là 69,5%, tuổi thọ trung bình là 64, độ cao trung bình của thanh niên là một trong,6m. Đến năm 1998 những chỉ tiêu tơng ứng trên đây đã đợc cải tổ rõ rệt: 38,9%; 39%, 48,5%, 68 tuổi; 1,62m. Số hộ đói nghèo đã giảm rõ rệt từ 30,0% năm 1992 xuống còn 10,6% năm 2000. Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1998 cả nớc đã có 15 tỉnh thành phố có tỷ suất hộ đói nghèo dới 10%; 21 tỉnh có tỷ suất đói nghèo khoảng chừng 11 – 19%. 1.3. Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập tự chủ Cơ bản nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam lúc bấy giờ lỗi thời về khoa học kỹ thuật nhiều chục năm so với những nước công nghiệp tăng trưởng. Sản xuất, xuất khẩu của ta hầu hết gồm những nông tài nguyên thô và những món đồ công nghiệp thứ cấp, khi sản xuất phải nhập khẩu máy và vật tư phụ tùng, nông nghiệp lệ thuộc vào phân bón, xăng dầu, thuốc sâu, nông cơ; công nghiệp lệ thuộc vào máy vật tư, linh phụ kiện rời. Các nông tài nguyên thô như gạo, cao su, cafe, hàng thuỷ sản, than đá – dầu thô, và những món đồ thứ cấp khác: hàng may mặc và giầy dép là những món đồ xuất khẩu hầu hết Việt Nam vấp phải sự đối đầu đối đầu rất mạnh mẽ và tự tin của những nước kém mở mang khác, những hạn định quota nhập khẩu của quốc tế, giá cả bấp bênh và có khuynh hướng giảm, thị trường hạn chế. Trong nhiều năm, gạo, cafe, cao su, hàng may mặc của Việt Nam không xuất khẩu được hết trên thị trường toàn thế giới, làm cho giá thành sụt và làm giảm thu nhập của công nhân, nông dân trong những ngành liên quan. Trong khi đó, nhập kh

://.youtube/watch?v=eWsnZ0srOgI

4366

Review Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiểu luận giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính độc lập, tự chủ khi việt nam hội nhập kinh tế tài chính quốc tế vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiểu #luận #giải #pháp #xây #dựng #nền #kinh #tế #độc #lập #tự #chủ #khi #việt #nam #hội #nhập #kinh #tế #quốc #tế