Kinh Nghiệm về Thueế môn bài là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Thueế môn bài là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-23 13:20:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

FastCA / Tin tức / Thuế môn bài là gì? Hướng dẫn nộp thuế môn bài

Nội dung chính Show

  Thuế môn bài là gì?Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộpThuế môn bài doanh nghiệp, tổ chức triển khai Thuế môn bài thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình Thuế môn bài tổ chức triển khai, chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực kinh doanhHạn nộp thuế môn bàiNộp thuế môn bài ở đâu?Đi nộp thuế môn bài có nhu yếu các sách vở gì?Với doanh nghiệp, tổ chứcVới thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình kinh doanhThuế môn bài đóng ra làm sao? Hướng dẫn nộp thuế môn bàiHướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng trên trang thuedientu

Mục lục

  1 Thuế môn bài là gì?2 Mức
  thuế, bậc thuế môn bài phải nộp

   2.1 Thuế môn bài doanh nghiệp, tổ chức triển khai 2.2 Thuế môn bài thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình 2.3 Thuế môn bài tổ chức triển khai, chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại

  3 Hạn nộp thuế môn bài4 Nộp thuế môn bài ở
  đâu?
  5 Đi nộp thuế môn bài có nhu yếu các sách vở gì?

   5.1 Với doanh nghiệp, tổ chức5.2 Với thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình kinh
   doanh

  6 Thuế môn bài đóng ra làm sao? Hướng dẫn nộp thuế môn bài

   6.1 Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng trên trang thuedientu

Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất
marketing thương mại, luật pháp quy định những thành viên, hộ mái ấm gia đình, doanh nghiệp có trách nhiệm và trách nhiệm phải nộp thuế cho nhà nước. Và một trong số nhiều chủng loại thuế mà bất kể doanh nghiệp, tổ chức triển khai hay hộ marketing thương mại nào thì cũng cần phải lưu ý là thuế môn bài. Thuế môn bài là gì? Tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một sắc
thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép marketing thương mại (môn bài) của những doanh nghiệp và hộ marketing thương mại. Theo đó, doanh nghiệp hay hộ marketing thương mại sẽ phải thực thi trách nhiệm và trách nhiệm đóng thuế thường niên nhờ vào mức vốn điều lệ được xác lập, ghi trong giấy phép Đk marketing thương mại.

Thuế môn bài tiếng anh là gì? Trong
tiếng anh, thuế môn bài được gọi là License tax hay Business-license tax. Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 65/2022/TT-BTC,  đối tượng người dùng nộp thuế môn bài là tổ chức triển khai, thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định số 139/2022/NĐ-CP, rõ ràng gồm có:

  Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý.Tổ chức được xây dựng theo Luật hợp
  tác xã.Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý.Tổ chức kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, cty vũ trang nhân dân.Tổ chức khác hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt và khu vực marketing thương mại của những tổ chức triển khai trênCá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp

Mức thuế môn bài phải nộp được quy định theo từng hình thức marketing thương mại với vốn điều lệ rất khác nhau như: thuế môn bài hộ marketing thương mại, thuế môn bài cho thuê nhà, thuế môn bài hộ marketing thương mại thành viên, thuế môn bài chi nhánh, thuế môn bài văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, thuế môn bài cho
doanh nghiệp mới xây dựng, thuế môn bài khu vực marketing thương mại, thuế môn bài doanh nghiệp,….

Vậy thuế môn bài 1 năm bao nhiêu? Theo Thông tư 302/2022/TT-BTC và Thông tư 65/2022/TT-BTC, mức thuế môn bài được quy định rõ ràng như sau:

Thuế môn bài doanh nghiệp, tổ chức triển khai 

Mức thuế môn bài doanh nghiệp, tổ chức triển khai phải nộp được phân ra:

Căn cứ thu
Mức đóng
Bậc
Mã tiểu mục
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ
03 triệu đồng/năm

Bậc 1

2862

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư từ 10 tỷ VNĐ trở xuống
02 triệu đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác
01 triệu đồng/năm

Bậc 3

2864

Lưu ý, mức thuế môn bài vị trí căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc ghi trong giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không còn vốn điều lệ thì vị trí căn cứ vào vốn góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư hoặc văn bản quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư.

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư thì vị trí căn cứ để xác lập mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư
của năm trước đó liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư được ghi trong giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm vị trí căn cứ xác lập mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi người nộp lệ phí môn bài mở thông tin tài khoản tại thời gian người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Thuế môn bài thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình 

Mức thuế môn bài phải nộp với được phân ra như sau:

Căn cứ thu
Mức thu
Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình có lệch giá trên 500 triệu đồng/năm
01 triệu đồng/năm
Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình có lệch giá trên 300 đến 500 triệu đồng/năm
500.000 đồng/năm
Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình có lệch giá trên 100 đến 300 triệu đồng/năm
300.000 đồng/năm

Lưu ý, lệch giá đựng làm vị trí căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài riêng với thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình, khu vực mới ra marketing thương mại của hộ marketing thương mại như sau:

Doanh thu để làm vị trí căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài riêng với thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình (trừ thành viên cho thuê tài sản) là tổng lệch giá tính thuế thu nhập thành viên năm trước đó liền kề của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (không gồm có hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản) của những địa
điểm marketing thương mại theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, marketing thương mại tiếp theo đó ra marketing thương mại trở lại không xác lập được lệch giá của năm trước đó liền kề thì lệch giá làm cơ sở xác lập mức thu lệ phí môn bài là lệch giá của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, marketing thương mại cùng quy mô, địa phận, ngành nghề theo quy định.

Doanh thu để làm vị trí căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài riêng với thành viên có
hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là lệch giá tính thuế thu nhập thành viên của những hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế:

  Trường hợp thành viên phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một khu vực thì lệch giá đựng làm vị trí căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài cho khu vực đó là tổng lệch giá từ những hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.Trường hợp thành viên phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều khu vực thì lệch giá đựng
  làm vị trí căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài cho từng khu vực là tổng lệch giá từ những hợp đồng cho thuê tài sản của những khu vực của năm tính thuế, gồm có cả trường hợp tại một khu vực có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản kéo dãn trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên. 

Trường
hợp thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên một lần riêng với hợp đồng cho thuê tài sản kéo dãn trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm.

Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình, khu vực sản xuất, marketing thương mại (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất marketing thương mại trong 06 tháng thời điểm đầu xuân mới thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất marketing thương mại trong 06 tháng thời gian ở thời gian cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài
của toàn bộ năm.

Thuế môn bài tổ chức triển khai, chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại

Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu xây dựng hoặc ra hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại):

  Nếu được xây dựng, được cấp Đk thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp
  trong thời hạn của 6 tháng thời điểm đầu xuân mới thì nộp mức lệ phí môn bài cả nămNếu xây dựng, được cấp Đk thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ marketing thương mại (gồm có cả chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại) khi hết thời hạn được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư Tính từ lúc năm xây dựng doanh nghiệp): 

  Trường hợp kết thúc trong thời hạn 6 tháng thời điểm đầu xuân mới nộp mức lệ phí môn bài cả nămTrường hợp kết thúc trong thời hạn 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hạn nộp thuế môn bài

Thuế môn bài đóng lúc nào? Căn cứ khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2022/NĐ-CP, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 thường niên.

Riêng
riêng với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ marketing thương mại (gồm có cả cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp) khi kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư Tính từ lúc năm xây dựng doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

  Trường hợp kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng thời điểm đầu xuân mới thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời hạn miễn.Trường hợp kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời hạn miễn.

Hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại đã chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tiếp theo đó hoạt động và sinh hoạt giải trí trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài:

  Trường hợp ra hoạt động và sinh hoạt giải trí trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt
  động.Trường hợp ra hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn 6 tháng thời gian ở thời gian cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Thuế môn bài là mức thuế mà doanh nghiệp, tổ chức triển khai hay hộ marketing thương mại phải nộp thường niên nhờ vào vốn điều lệ được ghi trên giấy tờ phép Đk marketing thương mại. Hiện nay, những quy định về thuế môn bài quá nhiều và rõ ràng nhưng một số trong những doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mới xây dựng còn lúng túng về thời hạn nộp
thuế môn bài cũng như thủ tục nộp thuế môn bài. Nộp thuế môn bài ở đâu? Thủ tục nộp thuế môn bài có nhu yếu các sách vở gì? Tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Nộp thuế môn bài ở đâu?

Căn cứ Điều 56 Luật Quản lý thuế 2022, cty hoặc người dân có trách nhiệm nộp thuế hoàn toàn có thể nộp thuế vào ngân sách nhà nước thông qua những hình thức và tại những khu vực:

  Tại Kho bạc Nhà nước.Tại cơ quan quản
  lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuếThông qua tổ chức triển khai được cơ quan quản trị và vận hành thuế ủy nhiệm thu thuếThông qua ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo quy định của pháp lý.

Đi nộp thuế môn bài có nhu yếu các sách vở gì?

Hồ sơ khai nộp lệ phí môn bài gồm có Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu phát hành kèm Nghị định 139/2022/NĐ-CP và Giấy
nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1- 02/NS

Với doanh nghiệp, tổ chức triển khai

Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức triển khai mới ra hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

Trường hợp người nộp lệ phí có cty phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại) marketing thương mại ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực thi nộp Hồ sơ khai
lệ phí môn bài của những cty phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp của người nộp lệ phí.

Trường hợp người nộp lệ phí có cty phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khu vực marketing thương mại) marketing thương mại ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì cty phụ thuộc thực thi nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của cty phụ thuộc cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp cty phụ thuộc.

Trường hợp người nộp lệ phí mới xây dựng cơ sở
marketing thương mại nhưng chưa hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày được cấp giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc ngày cấp giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư và Đk thuế hoặc ngày cấp giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp; ngày cấp giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí chi nhánh; ngày phát hành văn bản phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 thường niên. Trường hợp tổ chức triển khai mới ra hoạt động và sinh hoạt giải trí
sản xuất marketing thương mại hoặc mới xây dựng cơ sở sản xuất marketing thương mại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định 

Với thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình marketing thương mại

Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế vị trí căn cứ cơ sở tài liệu về tổng lệch giá
của thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình để xác lập mức thu lệ phí môn bài riêng với từng khu vực sản xuất, marketing thương mại.

Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dãn trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên. Trường hợp thành viên,
nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập thành viên một lần riêng với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dãn trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

Trường hợp thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình sản xuất, marketing thương mại không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức triển khai khai và nộp thay thuế thì tổ chức triển khai có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất
marketing thương mại khi thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình này chưa nộp.

Cá nhân, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình thực thi nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 thường niên. Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là thành viên, nhóm thành viên, hộ mái ấm gia đình mới ra sản xuất, marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng tiếp theo tháng có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm khai thuế theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập cá
nhân.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 139/2022/NĐ-CP, Nghị định 22/2022/NĐ-CP, Thông tư 302/2022/TT-BTC và Thông tư 65/2022/TT-BTC

Thuế môn bài đóng ra làm sao? Hướng dẫn nộp thuế môn bài

Về cơ bản, người nộp thuế hoàn toàn có thể kê khai và nộp thuế môn bài trực tiếp tại kho bạc, nộp thuế môn bài qua ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, hầu hết những Cơ quan thuế yêu cầu nộp
thuế môn bài qua mạng. Theo đó, những sách vở, hồ sơ cũng khá được tạo, gửi/nộp trực tuyến.

Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng trên trang thuedientu

Bước 1: Cắm chữ ký số của công ty vào máy tính, truy vấn website ://thuedientu.gdt.gov bằng trình duyệt Internet
Explorer hoặc Chrome

Bước 2: Chọn Doanh nghiệp → Đăng nhập → Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu

Lưu
ý: Đăng nhập vào eTax bằng thông tin tài khoản: MST-quốc lộ

Bước 3: Chọn hiệu suất cao Nộp thuế và chọn ngân hàng nhà nước mình yêu thích nộp

Bước 4: Lập Giấy nộp tiền kích chọn theo 3 mục sau:

  Loại tiền tệ: VNDSố thông tin tài khoản: Theo số của doanh nghiệpNgân
  hàng Ủy nhiệm thu: kích chọn ngân hàng nhà nước mình yêu thích nộp cho NSNN

Tiếp theo, chọn kỳ thuế/ngày quyết định hành động/ thông báo → Kích chọn nộp thuế môn bài theo năm và nhập số năm dự tính nộp.

Chọn nội dung những khoản nộp NSNN: Để nộp thuế môn bài, người tiêu dùng chọn mục 2850: Lệ phí quản trị và vận hành nhà nước liên quan đến sản xuất, marketing thương mại → Nhấn Tra cứu → Chọn bậc thuế thích hợp.

2862: Lệ phí môn bài bậc 1

2863: Lệ phí môn bài bậc 2

2864: Lệ phí môn bài bậc 3

Nhập số tiền tương ứng với
bậc thuế môn bài của doanh nghiệp → Kiểm tra lại những thông tin và chọn Hoàn thành.

Sau tiến trình trên, khối mạng lưới hệ thống sẽ hiển thị giấy nộp tiền theo mẫu C1-02/NS 

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp” → Nhập mã pin và ấn “Chấp nhận”. Như vậy, việc nộp thuế môn bài qua mạng đã được hoàn thành xong.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thueế môn bài là gì

Hỏi Đáp
Là gì

4246

Video Thueế môn bài là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thueế môn bài là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Thueế môn bài là gì miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thueế môn bài là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thueế môn bài là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thueế môn bài là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thueế #môn #bài #là #gì