Kinh Nghiệm về Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành Mới Nhất

TTO – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ quan điểm của cơ quan soạn thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức là “không thích hồi tố vì sẽ vướng mắc, trở ngại vất vả cho cơ quan trực tiếp quản lý”.

– Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ quan điểm giáo dục nhằm mục đích đào tạo người học đạt chuẩn: trở thành người làm nghề chuyên nghiệp, có đạo đức, có kỷ luật, có trách nhiệm với hiệp hội và thích ứng cao.

– Trường xây dựng môi trường tự nhiên thiên nhiên giáo dục kiến thiết, hướng tới người học – nhân vật trung tâm của hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục. Hoạt động giáo dục tổ chức khối mạng lưới hệ thống, linh hoạt, đảm bảo gắn đào tạo với thực hành – ứng dụng, hướng tới sự thích ứng xã hội và nghề nghiệp để thành công và niềm sung sướng. Các bên có liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục của Trường cam kết đồng hành, tương hỗ cho công tác thao tác giáo dục một cách hiệu suất cao.

– Trường tôn trọng và xem văn hóa chất lượng trong giáo dục là tôn chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí. Trường sử dụng đa dạng những phương thức giáo dục, phương pháp đào tạo tôn trọng sự khác lạ, khuyến khích phát triển nội lực, tư duy tích cực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và hứng thú nghề nghiệp.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng đào tạo giáo viên, khoa Tâm lý – Giáo dục đào tạo học đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm để đáp ứng với trách nhiệm đào tạo năng lực nghề và kĩ năng thực hành nghề cho sinh viên, học viên sư phạm và ngoài sư phạm trong toàn nước.

1. DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO KHOA VÀ CÁC TỔ BỘ MÔN (Update 2022)

1.1. Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa

– Bí thư Đảng ủy: PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

– Phó Bí thư: PGS.TS Nguyễn Thị Tình

– Ủy viên: PGS.TS Lê Minh Nguyệt

1.2. Ban Chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa: PGS.TS Lê Minh Nguyệt

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

 

1.3. Ban chấp hành Công đoàn

Chủ tịch: ThS. Đàm Thị Vân Anh

Phó quản trị: PGS.TS. Trịnh Thúy Giang

1.4. Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa

Bí thư LCĐ: PGS.TS. Vũ Thị Khánh Linh

Phó Bí thư LCĐ: ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

1.5. Cán bộ quản lý những Bộ môn và những phòng của Khoa Tâm lý – Giáo dục đào tạo học

1.5.1. Bộ môn Tâm lý học đại cương

Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Anh Phước

1.5.2. Bộ môn Tâm lý học phát triển

Trưởng Bộ môn: TS. Khúc Năng Toàn

1.5.3. Bộ môn Lý luận giáo dục

Phụ trách Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hồng

1.5.4. Bộ môn Lý dạy học

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trịnh Thúy Giang

Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh Trà

1.5.5. Bộ môn phương pháp giảng dạy

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Thanh Thúy

1.5.6. Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Nhân Ái

1.5.7. Văn phòng

CN. Đặng Thị Vân

CN. Phạm Thị Vân

1.5.8. Phòng Thực hành – Thực nghiệm

Trưởng phòng: TS. Giáp Bình Nga

2. DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐƯƠNG NHIỆM CỦA KHOA TL- GDH

 

1

Trần Quốc Thành

2

Nguyễn Đức Sơn

3

Nguyễn Thị Huệ

4

Hoàng Anh Phước

5

Nguyễn Thị Hải Thiện

6

Vũ Thị Ngọc Tú

7

Vũ Thị Khánh Linh

8

Lê Minh Nguyệt

9

Đào Minh Đức

10

Bùi Thị Thu Huyền

11

Nguyễn Thị Nhân Ái

12

Trần Thị Lệ Thu

13

Vũ Bá Tuấn

14

Trần Thị Cẩm Tú

15

Đàm Thị Vân Anh

16

Từ Đức Văn

17

Đào Thị Ngọc Anh

18

Nguyễn Thị Thanh Trà

19

Nguyễn Thị Thanh Hồng

20

Mai Quốc Khánh

21

Vũ Lệ Hoa

22

Nguyễn Thị Tình

23

Hoàng Thanh Thúy

24

Trịnh Thúy Giang 

25

Đặng Thị Vân

26

Nguyễn Nam Phương

27

Nguyễn Thúy Quỳnh

28

Bùi Thị Lệ Thủy

29

Giáp Bình Nga

30

Khúc Năng Toàn

31

Nguyễn Hữu Hạnh

        
            32
  
Trương Thị Hoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Post by: SuperUser Account

04-04-2014

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành

Review Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành tiên tiến nhất

Share Link Download Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành miễn phí.

Hỏi đáp thắc mắc về Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ths #tâm #lý #trần #thị #thanh #trà #chuyên #ngành – Tác giả :

Thủ Thuật về Ths tâm lý trần thị thanh trà chuyên ngành Chi Tiết

Lã Hiền Minh