Mẹo về Thất tinh quy tụ là gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Thất tinh quy tụ là gì được Update vào lúc : 2022-01-03 08:13:02 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

– đỏ đi trước – hòa –

pháo 2 bình 4 – tốt 5 bình 6tốt 4 tấn 1 – tướng 6 tấn 1xa 3 tấn 8 – tướng 6 thoái 1xa 2 tấn 1 – tiền tốt bình 5xa 2 bình 5 – tốt 4 bình 5tướng 5 tấn 1 – tốt 6 tấn 1tướng 5 tấn 1 – xa 5 bình 3tốt 6 bình 7 – xa 3 bình 1xa 3 thoái 1 – tướng 6 tấn 1xa 3 thoái 4 – xa 1 tấn 7 (1)xa 3 bình 4 – tướng 6 bình 5xa 4 thoái 2 – tốt 2 bình 3xa 4 bình 6 (2) – tốt 3 tấn 1xa 6 tấn 1 – xa 1 thoái 1 (3)xa 6 tấn 6 – tướng 5 thoái 1xa 6 bình 4 – tốt 3 bình 4tướng 5 bình 6 – xa 1 bình 4tướng 6 bình 5 – xa 4 bình 9tốt 7 bình 6 – xa 9 tấn 1xa 4 thoái 6 – xa 9 bình 6tướng 5 bình 4 (hòa)
Chú thích :(1): Đoạn sau ván cờ biến hóa vô cùng , người hiệp đầu như vậy, hoàn thành xong trận chiến rất rực rỡ(2): Nếu chẳng thế, quân đỏ sẽ nguy hiểm(3): Trừ bỏ tốt quân đỏ mới hoàn toàn có thể thành hòa .

://.youtube/watch?v=f_ztCvjmYqw

Reply
6
0
Chia sẻ

4405

Video Thất tinh quy tụ là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thất tinh quy tụ là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Thất tinh quy tụ là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Thất tinh quy tụ là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thất tinh quy tụ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thất tinh quy tụ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thất #tinh #hội #tụ #là #gì