Kinh Nghiệm về Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-13 20:04:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các vua Hùng đã cócông dựng nước, Báccháu ta phải cùngnhau giữ lấy nướcHồ Chí Minhwww.themegallery.Company Logowww.themegallery.Company Logo3.Chủ nghĩa dân tộc bản địa là một động lực lớn củađất nước“Địch chiếm trời, chiếm đất, nhưng không làm saochiếm lấy được lòng nồng nàn yêu nước của nhândân ta ” (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1, tr 467)“Chính do tinh thần yêu nước mà quân đội vànhân dân ta đã mấy năm trường chịu đựng trămđắng nghìn cay, nhất quyết đánh tan bọn thựcdân cướp nước và bọn Việt gian phản quốc, kiênquyết xây dựng một nước Việt Nam độc lập,thống nhất, dân chủ, phú cường” (Hồ Chí Minh Toàn tập,tập 6, tr 172).themegallery.Company Logo“Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước.Mà lòng phơi phới dậy tương lai!”.themegallery.Company Logo4. Kết hợp ngặt nghèo giữa yếu tố dân tộc bản địa vàgiai cấp, độc lập dân tộc bản địa gắn sát vớiCNXH, chủ nghĩa yêu nước gắn với chủnghĩa quốc tếa. Kết hợp giữa yếu tố dân tộc bản địa và giai cấp+ Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin+ Quan điểm của Hồ Chí Minhb. Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với CNXHc. Độc lập dân tộc bản địa mình, đồng thời tôn trọng độc lậpcủa những dân tộc bản địa khácwww.themegallery.Company LogoII.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVỀ CÁCH MẠNG GIẢIPHÓNG DÂN TỘCwww.themegallery.Company Logo-1. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợiphải đi theo con phố cách mạng vô sảna. Cơ sở của yếu tố.Tổng kết kinh nghiệm tay nghề của những cuộc cách mạngđiển hình trên toàn thế giới..themegallery.Company Logo“ Trong toàn thế giới giờ đây chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công xuất sắc và thànhcông đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái niềm sung sướng tự do,bình đẳng thật…”( Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr 280).themegallery.Company Logo- Khảo sát thực tiễn và kinh nghiệm tay nghề của những trào lưu yêu nước Việt Namcuối thế kỷ 19 đầu TK 20+Hoàng Hoa Thám: “ Vẫn nặng về cốt cách phong kiến”+Phan Bội Châu: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.+Phan Chu Trinh: “Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương”.themegallery.Company Logo2. Cách mạng muốn thành công xuất sắc phải đặcdưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sảnwww.themegallery.Company Logowww.themegallery.Company Logo

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC,

GIẢI PHÓNG GIAI CẤP, GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI

Dân tộc Việt Nam có truyền thống cuội nguồn yêu nước, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong lịch sử hànng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã nhiều lần phải đương đầu với quân địch xâm lược mạnh hơn mình gấp bội và từ thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm, đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm tay nghề và bài học kinh nghiệm tay nghề quý báu. Trí tuệ đánh giặc, giữ nước là một trong những đỉnh điểm của trí tuệ Việt Nam.

Ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang theo hành trang truyền thống cuội nguồn, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc bản địa. Người đã tới với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm hiểu thêm tư tưởng của một số trong những nhà yêu nước lỗi lạc trên toàn thế giới, thổi lên tầm cao mới của thời đại, gắn quyện thành tư tưởng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

I. Sự thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

1. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

– Dân tộc là thành phầm của quy trình tăng trưởng lâu dài lịch sử. Từ những hình thức hiệp hội thị tộc, bộ tộc, bộ lạc thứ nhất đã tạo nên nên những hiệp hội dân tộc bản địa, những vương quốc dân tộc bản địa. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển từ quy trình tự do đối đầu đối đầu sang quy trình đế quốc chủ nghĩa, những nước đế quốc thi hành chủ trương vũ trang xâm lược, cướp bóc, nô dịch những dân tộc bản địa nhược tiểu, yếu tố dân tộc bản địa trở nên nóng giãy, từ đó xuất hiện yếu tố dân tộc bản địa thuộc địa; độc lập, tự do của những dân tộc bản địa trở thành yếu tố thời đại.

– Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về yếu tố dân tộc bản địa là độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của toàn bộ những dân tộc bản địa.

Thấm đượm tinh thần yêu nước truyền thống cuội nguồn Việt Nam, trong tư tưởng Hồ Chí Minh cái quý nhất trên đời là độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân. Hồ Chí Minh nói: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập…”(1). Trên đường tiếp cận chân lý cứu nước, Hồ Chí Minh đã tìm hiểu Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp, Người làm rõ chân lý bất di bất dịch về quyền cơ bản của những dân tộc bản địa: Tất cả những dân tộc bản địa trên toàn thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa nào thì cũng luôn có thể có quyền sống quyền sung sướng và quyền tự do.

– Năm 1919, vận dụng nguyên tắc dân tộc bản địa tự quyết thiêng liêng đã được những liên minh thắng trận trong trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất thừa nhận, thay mặt cho những người dân Việt Nam yêu nước, Người gửi đến Hội nghị hòa bình Vécxây một bản yêu sách 8 điểm đòi những quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Bản yêu sách đang không được dư luận để ý quan tâm đến. Người rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề: “Muốn được giải phóng, những dân tộc bản địa chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của tớ mình mình”(2).

– Trong Chánh cương vắn tắt cũng như trong Lời lôi kéo sau khi xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh đã xác lập tiềm năng chính trị của Đảng là:

“a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến

b. Làm cho nước Nam được hoàn thành xong độc lập”(3)

– Đầu năm 1941, Hồ Chí Minh về nước, chủ trì Hội nghị Trung ương 8 của Đảng, viết thư Kính cáo đồng bào, chỉ rõ: “Trong thời gian hiện nay quyền lợi dân tộc bản địa giải phóng cao hơn hết thảy”(4). Hồ Chí Minh đã đúc rút ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân ta trong một câu nói bất hủ: “Dù có phải đối cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập!”….

– Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, người thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trang trọng xác lập trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam quyết đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mạng con người và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”(4).

– Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập và độc lập lãnh thổ dân tộc bản địa, Người ra lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến: “… thà quyết tử toàn bộ, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(2).

– Khi đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành trận chiến tranh cục bộ ở miền Nam, mở rộng trận chiến tranh miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập một chân lý bất hủ, có mức giá trị cho mọi thời đại:“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” không riêng gì có là tư tưởng mà còn là một lẽ sống, là học thuyết cách mạng của Hồ Chí Minh. Vì thế, Người không riêng gì có được tôn vinh là “anh hùng giải phóng dân tộc bản địa” của Việt Nam mà còn được thừa nhận là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của những dân tộc bản địa thuộc địa trong thế kỷ XX”.

2. Kết hợp nhuần nhuyển dân tộc bản địa với giai cấp, độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.

– Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, yếu tố dân tộc bản địa và giải phóng dân tộc bản địa cần phải tiến hành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, giành độc lập dân tộc bản địa để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là một yếu tố lý luận quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong thời đại cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Theo Người, chỉ đứng trên lập trường của giai cấp vô sản và cách mạng vô sản mới xử lý và xử lý được đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa.

– Ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh tìm thấy con phố giải phóng cho dân tộc bản địa mình theo con phố của cách mạng vô sản. Người viết rằng: “Sự nghiệp của người bản xứ gắn mật thiết với việc nghiệp của vô sản toàn toàn thế giới; mọi khi chủ nghĩa cộng sản giành được chút ít thắng lợi trong một nước nào đó,… thì đó càng là thắng lợi cả cho những người dân An Nam”(5).

– Hồ Chí Minh đã đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái của một số trong những đảng cộng sản châu Âu trong quan điểm nhận, xét về vai trò, vị trí cũng như tương lai của cách mạng thuộc địa. Người đưa ra dư yếu tố: những dân tộc bản địa thuộc địa phải nhờ vào sức của chính mình, đồng thời biết tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới để trước hết phải đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc bản địa, rồi từ thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa tiến lên làm cách social chủ nghĩa và góp phần thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vô sản toàn thế giới.

– Mối quan hệ giữa dân tộc bản địa và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những yếu tố sau này:

+ Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc bản địa là một động lực lớn của giang sơn.

Năm 1924, từ sự phân tích điểm lưu ý giai cấp, dân tộc bản địa ở những nước phương Đông, Hồ Chí Minh xác lập:  Đối với những dân tộc bản địa thuộc địa ở phương Đông: “Chủ nghĩa dân tộc bản địa là động lực lớn của giang sơn”(6); “Người ta sẽ không còn thể làm gì được cho những người dân An Nam nếu không nhờ vào những động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của tớ”(7). Nguyễn Ái Quốc kiến nghị về Cương lĩnhhành động của Quốc tế Cộng sản: “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản địa bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản… Khi chủ nghĩa dân tộc bản địa của tớ thắng lợi,… nhất định chủ nghĩa dân tộc bản địa ấy sẽ trở thành chủ nghĩa quốc tế”(8).

+ Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ khi gặp được Luận cương của Lênin về những yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa, ở Hồ Chí Minh đã có sự gắn bó thống nhất giữa dân tộc bản địa và giai cấp, dân tộc bản địa và quốc tế, độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Trong bài Cuộc kháng chiến viết đầu trong năm 20 của thế kỷ XX, nói về giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng giai cấp, Hồ Chí Minh đã xác lập: “Cả hai cuộc giải phóng này chỉ hoàn toàn có thể là yếu tố nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng toàn thế giới”(4).

Năm 1930, trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác lập cách mạng Việt Nam trải qua hai quy trình: làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng (tức cách mạng dân tộc bản địa – dân chủ) để đi tới xã hội cộng sản (tức cách social chủ nghĩa).

Đến năm 1960, Người xác lập lại rõ hơn: “… chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bị áp bức và những người dân lao động trên toàn toàn thế giới khỏi ách nô lệ”(5).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự việc gắn bó thống nhất giữa độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội vừa phản ánh quy luật khách quan của yếu tố nghiệp giải phóng dân tộc bản địa trong thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh quan hệ khăng khít giữa tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa với tiềm năng giải phóng giai cấp.

+ Độc lập cho dân tộc bản địa mình đồg thời độc lập cho toàn bộ những dân tộc bản địa.

Hồ Chí Minh đã xác lập quyền tự do, độc lập là quyền bất khả xâm phạm của những dân tộc bản địa, “dân tộc bản địa nào thì cũng luôn có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Là một chiến sỹ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không riêng gì có đấu tranh cho độc lập của dân tộc bản địa mình mà còn đấu tranh cho độc lập của toàn bộ những dân tộc bản địa bị áp bức. Ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân chính luôn luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Ngay từ thời điểm năm 1941, trên đất Anh, Người nói: “Chúng ta phải tranh đấu cho tự do, độc lập của những dân tộc bản địa khác ví như thể tranh đấu cho dân tộc bản địa ta vậy”. Người đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia, đưa ra khẩu hiệu “Giúp bạn là tự giúp mình”, và chủ trương phải bằng thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng toàn thế giới.

+ Giành độc lập dân tộc bản địa, xây dựng chủ nghĩa xã hội vì niềm sung sướng của con người.

Xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, từ thương nước, thương nòi, Hồ Chí Minh luôn luôn gắn sát tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa với việc mang lại niềm sung sướng cho nhân dân.

Người lựa chọn con phố giải phóng dân tộc bản địa trên lập trường vô sản chính vì cách mạng vô sản không riêng gì có giải phóng giai cấp công nhân mà còn giải phóng mọi giai cấp và tầng lớp khác thoát khỏi sự áp bức, bóc lột giai cấp. Người nói:  giành độc lập rồi phải xây dựng chủ nghĩa xã hội vì chủ nghĩa xã hội “làm cho dân giàu, nước mạnh”,… “làm cho mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”.

Quan điểm giải phóng con người của Hồ Chí Minh được thổi lên, trở thành tâm điểm của hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng của Người. Khi chưa giành được độc lập, Người thể hiện ý chí độc lập bằng câu nói“dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”. Nhưng tiếp theo đó Người nói: “Nếu nước độc lập mà dân khôn được hưởng niềm sung sướng, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”(9). Do đó theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc bản địa phải gắn sát với giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Hồ Chí minh viết: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc,… đồng bào ai cũng luôn có thể có cơm ăn, áo mặc, ai cũng khá được học tập”(2).

Như vậy, tư tưởng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người luôn luôn gắn chặt, hòa quyện với nhau trong ttư tưởng Hồ Chí minh.

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở thuộc địa hoàn toàn có thể tóm tắt thành một khối mạng lưới hệ thống những yếu tố như sau:

1. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phả đi theo con phố của cách mạng vô sản.

– Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễnViệt Nam qua những đoạn đường gian truân thử thách, Hồ Chí Minh luôn luôn xác lập một chân lý là: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không còn con phố nào khác là cách mạng vô sản.

– Từ đầu trong năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. Muốn vượt mặt chủ nghĩa đế quốc phải đồng thời cắt cả hai cái vòi của nó đi, tức là phải phối hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như thể “một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”, tăng trưởng uyển chuyển với cách mạng vô sản.

2. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Hồ Chí Minh đã sớm xác lập: muốn sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa thành công xuất sắc “Trước hết phải có đảng cách mệnh… Đảng có vững cách mệnh mới thành công xuất sắc”(10)

– “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(2).

– Hồ Chí Minh đã xác lập nguyên tắc xây dựng Đảng: Đảng của giai cấp công nhân phải được xây dựng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lênin.

3. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa là yếu tố nghiệp đoàn kết của toàn dân, trên cơ sở liên minh công – nông.

Hồ Chí Minh viết: cách mạng “là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc việc của một hai người”, vì vậy phải đoàn kết toàn dân, “sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”. Trong sự tập hợp rộng tự do đó, Người xác lập cái cốt của nó là công – nông, “công nông là người chủ cách mệnh… công nông là gốc cách mệnh”(11).

– Trong cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, Hồ Chí Minh chủ trương cần vận động, tập hợp rộng tự do những tầng lớp nhân dân Việt Nam đang mất nước, hiện giờ đang bị làm nô lệ trong một Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất rộng tự do nhằm mục đích lôi kéo sức mạnh mẽ và tự tin của toàn dân tộc bản địa, đấu tranh giành độc lập, tự do.

– Đảng nên phải có những chủ trương, chủ trương tranh thủ vận động những tầng lớp nhân dân vì tiềm năng chung. Trong sách lược vắn tắt, Người viết: “Đảng phải rất là liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt… để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn riêng với phú nông, trung, tiểuđịa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải tận dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng triệu tập…(12)

– Trong khi chủ trương đoàn kết, tập hợp rộng tự do những lực lượng dân tộc bản địa chống đế quốc, Hồ Chí Minh vẫn nhắc nhở phải quán triệt quan điểm giai cấp: “công nông là gốc cách mệnh; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng trở nên tư bản áp bức, tuy nhiên không cực khổ bằng công nông;  3 hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi”(13). Và trong lúc liên lạc với những giai cấp, phải rất thận trọng, không lúc nào nhượng  một chút ít quyền lợi gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp”(14).

4. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa cần phải tiến hành dữ thế chủ động, sáng tạo và hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

– Đầu thế kỷ XX, trong trào lưu Cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Quan điểm này vô hình dung trung đã làm giảm tính dữ thế chủ động, sáng tạo của những trào lưu cách mạng ở thuộc địa. Phát biểu tại Đại hội V Quốc tế cộng sản (tháng 6-1924), Hồ Chí Minh đã phân tích: “Vận mệnh của giai cấp vô sản toàn thế giới và nhất là vận mệnh của giai cấp vô sản ở những nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở những thuộc địa”(15); “nọc độc và sức sống của con rắn rết tư bản chủ nghĩa đang triệu tập ở những thuộc địa”(16), nếu khinh thường cách mạng ở thuộc địa tức là “muốn đánh chết rắn đằn đuôi”(6).

– Vận dụng công thức của Mác: “Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là yếu tố nghiệp của tớ mình giai cấp công nhân”, Hồ Chí Minh đã đi tới yếu tố: “Công cuộc giải phóng anh em (tức nhân dân thuộc địa) chỉ hoàn toàn có thể thực thi được bằng sự nỗ lực của tớ mình anh em”(6).

– Do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong khối mạng lưới hệ thống của chủ nghĩa đế quốc và do nhìn nhận đúng đắn sức mạnh mẽ và tự tin của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc bản địa, năm 1924, Hồ Chí Minh nhận định rằng: Cách mạng thuộc địa không những không tùy Theo phong cách mạng vô sản ở chính quốc mà hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước.

– Khẳng xác định trí và vai trò của cách mạng giải phóng thuộc địa trong quan hệ với cách mạng chính quốc, Hồ Chí Minh nhận định rằng: “trong lúc thủ tiêu một trong những Đk tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ hoàn toàn có thể giúp sức những người dân anh em mình ở phương Tây trong trách nhiệm giải phóng  hoàn toàn”(17).

Những yếu tố trên đấy là yếu tố tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin  trong thời đại đế quốc chủ nghĩa của Hồ Chí Minh. Nó có mức giá trị lý luận và thực tiễn rất to lớn và được thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam cũng như trên toàn thế giới chứng tỏ là hoàn toàn đúng đắn.

5. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa phải được thực thi bằng con phố bạo lực, phối hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân.

Từ Đầu năm 1924, trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Hồ Chí Minh đã đề cập kĩ năng một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương. Theo Người, cuộc khởi nghĩa vũ trang đó: phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn… Luận điểm trên đây của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự phân tích vai trò của quần chúng nhân dân, bản chất phản động của cơ quan ban ngành thường trực thực dân Pháp và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của dân tộc bản địa Việt Nam, của cách mạng Nga, từ sự thất bại của những trào lưu yêu nước thời điểm đầu thế kỷ XX.

– Tháng 5 – 1941, Hội nghị Trung ương 8 do  Người chủ trì đã đưa ra nhận định: Cuộc cách mạng Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang, mở đầu hoàn toàn có thể là bằng một cuộc  khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương.. mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn.

– Để sẵn sàng sẵn sàng tiến tới khởi nghĩa vũ trang, Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng chỉ huy xây dựng vị trí căn cứ địa, đào tạo và giảng dạy, huấn luyện cán bộ, xây dựng những tổ chức triển khai chính trị của quần chúng, lập ra những đội du kích vũ trang, dữ thế chủ động đón thời cơ, chớp thời cơ, phát động Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và chỉ trong vòng 10 ngày đã giành được cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước.

Tóm lại, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và tăng trưởng học thuyết của Lênin về kiểu cách mạng thuộc địa thành một khối mạng lưới hệ thống yếu tố mới mẻ, ság tạo, gồm có cả đường lối kế hoạch, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở thuộc địa.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những thành tựu to lớn và rất quan trọng của yếu tố nghiệp thay đổi ở việt nam đã chứng tỏ tính khoa học đúng đắn, tính cách mạng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về con phố cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 

(1) T.Lan: vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1976, tr.15.

(2) Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Nà Nội,1986, tr.31.

(3) (4)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, t.3, tr.1, 198.

(4) (2)   Sđd, t.4, tr.4, 480.

(6), (2) ,(3)  Sđd, t.1, tr.466,467.

(8) . Sđd, t.10, tr.128.

(9), (2)  . Sđd, t.4, tr.56, 161.

(10),  (2) . Sđd, t.2, tr.267-268.

(15), (5),(6) . Sđd, t.1, tr.273, 274.

4254

Video Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao nói độc lập dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng nhất bất khả xâm phạm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #nói #độc #lập #dân #tộc #là #quyền #thiêng #liêng #nhất #bất #khả #xâm #phạm