Mẹo Hướng dẫn So sánh ESP32 và ESP8266 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa So sánh ESP32 và ESP8266 được Update vào lúc : 2022-01-31 19:09:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Danh sách tổng hợp những bài hướng dẫn xây dựng ứng dụng Internet of Things sử dụng những module Wireless MCU (wifi) gồm NodeMCU ESP8266, ESP32 với những nền tảng của Google, AWS, Blynk, OpenHAB được những thành viên trong nhóm IoTs thuộcCộng đồng Kỹ thuật TAPITthực hiện.

I. Các hiệu suất cao Vi điều khiển và tinh chỉnh với NodeMCU ESP8266 và ESP32

1. Hướng dẫn setup Arduino IDE để lập trình cho NodeMCU ESP8266

2. Hướng dẫn setup Arduino IDE để lập trình cho ESP32

3. Chức năng nhập xuất tín hiệu số (GPIO) trên NodeMCU, ESP32 Dev Kit và những lưu ý

4. Truyền nhận tài liệu với tiếp xúc Serial (UART) với Arduino IDE

5. Sử dụng hiệu suất cao ADC trên NodeMCU và ESP32 Dev Kit

6. Hướng dẫn nạp Code cho ESP8266 sử dụng USB-TTL và Arduino IDE

7. Hướng dẫn nạp firmware ESP32 và ESP8266 bằng ESPTOOL, không cần IDE Arduino

II. Các nội dung bài viết hướng dẫn về MQTT Broker

1. Hướng dẫn setup Broker Mosquitto trên Windows

2. Hướng dẫn kiểm tra Broker Mosquitto sau khi setup

3. Hướng dẫn setup Broker HiveMQ, mở port WebSocket

III. Các nội dung bài viết với nền tảng Blynk

1. Hướng dẫn setup Server Blynk trên Windows không số lượng giới hạn Energy

2. Đồng bộ giữa điều khiển và tinh chỉnh bằng tay thủ công và từ xa sử dụng ứng dụng Blynk

IV. Các nội dung bài viết với nền tảng OPENHAB

1. Hướng dẫn setup OPENHAB 2 trên Windows

2. Hướng dẫn xây dựng ứng dụng OpenHAB tích hợp MQTT Binding 2.4.0

V. Hướng dẫn điều khiển và tinh chỉnh thiết bị điện sử dụng trợ lý ảo Google Assistant và ESP8266 sử dụng quy mô Conversational Actions

Phần 1:Giới thiệu Actions on Google

Phần 2:Giới thiệu nền tảng Dialogflow và tạo Action thứ nhất

Phần 3:Thiết kế hội thoại với Dialogflow

Phần 4:Mô phỏng và triển khai ứng dụng với Actions on Google Integration

Phần 5:Xây dựng và triển khai Fulfillment

Phần 6:Kết nối Firebase Realtime Database

VI. Xây dựng ứng dụng Internet of Things với trợ lý ảo Google Assistant và ESP8266 sử dụng Smart home Actions

Phần 1: Phân tích thiết bị thông minh tương hỗ quy mô Smart home Actions

Phần 2:Khởi tạo Smart home project và setup môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lập trình

Phần 3: trang chủ Graph, Device Types/Traits và xây dựng Fulfillment

Phần 4:Liên kết Actions với Fulfillment và lập trình ESP8266

Xem thêm: Video youtube hướng dẫn thực thi ứng dụng

VII. Chuỗi Xây dựng khối mạng lưới hệ thống Internet of Thing sử dụng nền tảng AWS IoT

Phần 1:Hướng dẫn tạo Thing, Device Certificate và Policy

Phần 2:Tương tác với Device Shadow sử dụng giao thức MQTT

Phần 3:Kết nối ESP32 Dev Kit và AWS IoT sử dụng giao thức MQTT

Hướng dẫn gửi chú ý qua E-Mail sử dụng AWS IoT Core và Amazon SNS

VIII.Xây dựng khối mạng lưới hệ thống Internet of Thing sử dụng nền tảng Google Cloud IoT Core

Phần 1:Tổng quan về Google Cloud IoT Core và hướng dẫn link thông tin tài khoản

Phần 2:Hướng dẫn tạo chứng từ cho thiết bị để link với Google IoT Core

Phần 3:Hướng dẫn Đk và link thiết bị tới Google IoT Core

Phần 4:Tương tác Một trong những thiết bị IoT với Google IoT Core thông qua giao thức MQTT

IX. Một số nội dung bài viết khác

1. Điều khiển thiết bị điện bằng Cảm biến điện dung

2. Hướng dẫn sử dụng Meta Messenger điều khiển và tinh chỉnh thiết bị qua ESP8266

3. HTTP Request và HTTP Response Phương thức tiếp xúc giữa Server-Client

4. Chuỗi JSON, tương tác với Firebase Realtime Database sử dụng ESP8266

5. Điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua Google Assistant và ESP8266 sử dụng IFTTT

Rất mong nhận được những thông tin phản hồi, góp ý từ những bạn để nhóm tiếp tục hoàn thiện và thực thi thêm những nội dung bài viết chia sẻ.
Chúc những bạn thành công xuất sắc!

    Xem thêmTổng hợp những bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển và tinh chỉnh STM32tại đây.[HỌC ONLINE: LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN STM32, VI XỬ LÝ ARM CORTEX M]

Theo dõi fanpage để update nhanh nhất có thể những thông tin từ Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT:
TAPIT Learning, Research and Sharing Community

Nhóm TAPIT IoTs

4371

Clip So sánh ESP32 và ESP8266 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh ESP32 và ESP8266 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download So sánh ESP32 và ESP8266 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật So sánh ESP32 và ESP8266 Free.

Giải đáp vướng mắc về So sánh ESP32 và ESP8266

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh ESP32 và ESP8266 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #ESP32 #và #ESP8266