Thủ Thuật Hướng dẫn Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-02 03:12:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Cho hàm số bậc ba y=fx có đồ thị như hình vẽ phía dưới.

  Số nghiệm thực của phương trình fx3−3x=43 là
  Bài tập trắc nghiệm 15 phút Ứng dụng KSHS vào giải PT-BPT-BĐT-HỆ không tham số. – Toán Học 12 – Đề số 3Video liên quan

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Câu hỏi: Cho hàm số(y = f(x)) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm thực

của phương trình(left| f(x^3 – 3x) right| = frac12)?

A. (3.)

B. (12.)

C. (6.)

D. (10.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có: (left| f(x^3 – 3x) right| = frac12)

Đặt (t = x^3 – 3x Rightarrow t’ = 3x^2 – 3)

(t’ = 0 Leftrightarrow left[ beginarraylx = 1 Rightarrow t =- 2\x =- 3 Rightarrow t = 2endarray right.)

Suy ra BBT

Dựa vào BBT, ta có:

Với (a <- 2) thì phương trình (t = a) có một nghiệm (t). Với mỗi giá trị (t) thì (left| f(t) right| = frac12) có một nghiệm.

Suy ra: (x^3 – 3x = a,,,(a <- 2))có một nghiệm.

Với ( – 2 < b < 2) thì phương trình (t = b) có 3 nghiệm (t). Với mỗi giá trị (t) thì (left| f(t) right| = frac12) có 2 nghiệm phân biệt.

Suy ra: (x^3 – 3x = b,,,( – 2 < b < 2))có 6 nghiệm phân biệt.

Với (c > 2) thì phương trình (t = c) có một nghiệm (t). Với mỗi giá trị (t) thì (left| f(t) right| = frac12) có 3 nghiệm phân biệt.

Suy ra: (x^3 – 3x = c,,,(c > 2))có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có 10 nghiệm phân biệt.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Sự tương giao đồ thị hàm số

Giải rõ ràng:

Quan sát đồ thị hàm số (y = fleft( x right)), ta có: (left| fleft( x^3 – 3x right) right| = dfrac32)( Leftrightarrow left[ beginarraylfleft( x^3 – 3x right) = dfrac32\fleft( x^3 – 3x right) =  – dfrac32endarray right.)( Leftrightarrow left[ beginarraylx^3 – 3x = a,,,left( a <  – 2 right),,,,,,,,,(1)\x^3 – 3x = b,,left( – 2 < b < 0 right),,,(2)\x^3 – 3x = c,,left( 0 < c 3 right),,,,,,,,,,,,(4)endarray right.)

Quan sát đồ thị hàm số (y = x^3 – 3x) bên:

Ta có:

Phương trình (1) có một nghiệm.

Phương trình (2) có 3 nghiệm phân biệt.

Phương trình (3) có 3 nghiệm phân biệt.

Phương trình (4) có một nghiệm.

Và những nghiệm của 4 phương trình trên là rất khác nhau.

( Rightarrow ) Tổng số nghiệm của phương trình đã cho là: 1+3+3+1=8

Chọn C.

Cho hàm số bậc ba y=fx có đồ thị như hình vẽ phía dưới.

Số nghiệm thực của phương trình fx3−3x=43 là

A.3 .

B.8 .

C.7 .

D.4 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải

Ta có fx3−3x=43⇒fx3−3x=43fx3−3x=−43 ⇒x3−3x=t1      1   t1<−2×3−3x=t2     2   −2<t2<0x3−3x=t3     3   0<t34
Hàm số y=x3−3x có bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy: PT 1 có đúng 1 nghiệm; PT 2 có đúng 3 nghiệm; PT 3 có đúng 3 nghiệm và PT 4 có đúng 1 nghiệm.
Vậy phương trình fx3−3x=43 có đúng 8 nghiệm.
⇒ Chọn đáp án B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Ứng dụng KSHS vào giải PT-BPT-BĐT-HỆ không tham số. – Toán Học 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  [Mức độ 3] Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

  Số nghiệm thuộc đoạn của phương trình là

  Cho hàm số y=fx liên tục trên ℝ và có đồ thị như hình vẽ phía dưới. Số nghiệm thực của phương trình fx−1=0 là

  Cho hàm số bậc ba y=fx có đồ thị như hình vẽ phía dưới.

  Số nghiệm thực của phương trình fx3−3x=43 là

  [ Mức độ 3] Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau.

  Số nghiệm thuộc nửa khoảng chừng −∞ ; 2022 của phương trình 2ff2x−1+3=0 là

  [DS12.C1.5.D17.c] Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như hình sau:

  Số nghiệm thực của phương trình là:

  [Mức độ 2] Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ phía dưới

  Số nghiệm của phương trình 3f(x)−4=0 là

  [DS12. C1. 5. D08. c] Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau:

  Số nghiệm của phương trình 2fx2−7fx+5=0 là

  Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm phân biệt của phương trình f(x)=2 là

  [Mức độ 3] Cho hàm số f(x) là hàm số đa thức bậc ba có đồ thị như hình phía dưới. Số nghiệm thuộc khoảng chừng 0;3π của phương trình fsinx−1=sinx là

  Cho hàm sô fx có bảng biến thiên sau:

  Số nghiệm thuộc đoạn 0;3π của phương trình 2fsinx+3=0 là

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của con người.

  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quy định:

  Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

  Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

  Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

  Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

  Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

  Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

  Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

  Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

://.youtube/watch?v=xPSJg1UGnv8

4057

Video Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) Free.

Giải đáp vướng mắc về Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số nghiệm thực của phương trình f(x 3 3x) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #nghiệm #thực #của #phương #trình